Ochranný systém SODAT

Archiv | 01.07.98

Brněnská firma SODAT software, s.r.o., se zabývá vývojem softwarových nástrojů, určených pro ochranu a údržbu ...Brněnská firma SODAT software, s.r.o., se zabývá vývojem
softwarových nástrojů, určených pro ochranu a údržbu dat
v počítači. Ochranný systém se jmenuje OA-SODAT32 a nyní je na
trhu nabízen již ve verzi 5.0. Systém podporuje operační systémy
Windows 95, 98, ale i DOS a Windows 3.x. Ochranný systém Sodat
pracuje na principu rezidentního programu zaváděného do paměti
před startem vlastního operačního systému. Paměťové nároky
nepřesahují 2 KB a program je možno spustit na všech počítačích
PC osazených procesory 286 a vyššími. Systém je možno
nainstalovat i odinstalovat kdykoli v průběhu jeho používání, bez
nutnosti reinstalace operačního systému.

Celý ochranný systém se skládá z několika částí. První část
systému Sodat chrání počítač před použitím potencionálně
nebezpečných disket. Oprávněná osoba provede nejprve autorizaci
disket, které je možno v chráněném počítači použít. Tak je
zabráněno používání nežádoucího softwaru (např. počítačové hry),
zcizení dat v počítači obsažených, či šíření počítačových virů.
Správce může znepřístupnit běžnému uživateli CD-ROM mechaniku,
ZIP, SYQUEST, LS120 a jiná výměnná paměťová média.

Druhá část systému se soustřeďuje na péči o pevné disky,
především na ochranu dat před jejich smazáním, modifikací nebo
čtením. Je možno chránit buď celé logické disky, jednotlivé
adresáře, jejich podadresáře nebo jen samotné soubory.
Jednotlivé adresáře nebo soubory mohou být nastaveny jako
povolené pro čtení a zápis, nebo jako povolené pouze pro čtení
bez možnosti modifikace a mazání. Další možností je úplný zákaz
čtení (takové adresáře se vůbec nezobrazují), což je vhodné pro
skrytí instalačních souborů, případně systémových utilit.

Třetí část umožňuje uživateli chránit nastavení Windows 95 (98),
a to formou znemožnění přístupu k určitým ovládacím panelům nebo
zavedením ochrany registrační databáze, pomocí které si správce
zabezpečí obnovení předem definovaného nastavení OS a přítomnost
všech ovladačů zařízení při každém restartu počítače.

V praxi se potvrdilo, že OA-SODAT32 nijak neomezuje činnost
běžných programů a uživateli nemění prostředí v němž je zvyklý
pracovat. Běžnému uživateli je zabráněno ochranný systém
OA-SODAT32 obejít, zavést systém z diskety a provádět operace,
jejichž znemožnění ochranný systém garantuje. Správce má možnost
správy ochranných systémů na vzdálených počítačích pomocí SMS
správy NT serveru z jednoho místa.

Dalším programem, který firma nabízí, je SODAT PASSSWORD MANAGER
1.0 (SPM). Ochranný systém SPM zamezuje procesu bootování
libovolného operačního systému nepovolanou osobou. Je-li SPM
aktivován majitelem PC, tak před bootováním vlastního operačního
sytému vyžaduje zadání předem definovaného hesla. Pokud heslo
není zadáno správně, nelze žádným způsobem zahájit bootovací
proces. Neoprávněnému uživateli je znemožněn vstup do počítače,
který mu nepatří. Při aktivním SPM nelze zavést systém z
normální systémové diskety. Instalační disketa ochranného
systému SODAT PASSWORD MANAGER je jediná, z níž lze bootovat
systém po zadání příslušného hesla (je-li SODAT PASSWORD MANAGER
aktivní).

Kromě softwaru již vytvořeného, vyvíjejí firemní inženýři
software na zakázku podle přání zákazníka. Ten si může objednat
ochranný systém přímo určený dané firmě. Pokud se zajímáte o
ochranu dat, prohlédněte si webovskou stránku www.comp.cz/sodat .

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.