Obchodování na českém Internetu dnes a zítra

Archiv | 01.01.98

Peníze tekoucí dnes Internetem mají mnoho podob a on-line obchodní místa představují sice nejviditelnější, zdale...Peníze tekoucí dnes Internetem mají mnoho podob a on-line
obchodní místa představují sice nejviditelnější, zdaleka ne
však jediný způsob ekonomického využití Sítě. Limitujícím
faktorem při obchodním využití Internetu v naší republice je
samozřejmě velikost trhu: jak relativní (zpoždění ve využití
informačních technologií oproti vyspělým zemím), tak i
absolutní. Tato skutečnost ovlivňuje především návštěvnost
českých WWW stránek a tím i trh s on-line inzercí (příjmy z
reklamy má dnes v doméně cz jen velmi málo serverů, v
ostatních případech se jedná o bannery propagující jiné
služby provozovatele serveru nebo inzerci reciproční), ovšem
negativní vliv má i na vlastní obchodování. Pokud k tomu
připočteme fakt, že v ČR nejsou rošířeny platební karty, je
vlastně tak trochu s podivem, kolik společností se o
vybudování vlastních obchodních aplikací vůbec pokouší.

Kdo a co?

Obecně lze obchodní aplikace rozdělit na komunikaci firem s
partnery (aplikace business-to-business) a nabídku zboží a
služeb koncovým zákazníkům. První variantu představuje
Extranet (respektive virtuální privátní sítě). Tímto
způsobem komunikuje řada firem (např. SWS, Olympus C&S či
TH'system, který provozuje tzv. InterLink) se svými dealery.
Internet zjednodušuje distribuční kanály, a proto by v zásadě
měl vést ke snížení cen. O způsobu, jakým
business-to-business aplikace pracují, se zájemci mohou
dozvědět díky tomu, že jejich provozovatelé umožňují použít
na svých serverech něco na způsob demoverze.
Z hlediska uživatele je ovšem viditelnější nabídka
zboží a služeb na "veřejných" obchodních místech.
Prezentovat zboží, vzbudit zájem návštěvníků stránky a najít
zákazníky není údajně největší problém. Rozhodující pro
výsledek konkurenčního střetu je tedy jednak rychlost
a inteligence vlastní aplikace, jednak vyřešení
s obchodováním spojených problémů (logistika, vyřizování
reklamací). Problém reklamací není přitom pouze otázkou
sporné částky jako takové, ale i potíží a výdajů, které má
v těchto případech zúčtovatelská banka. Rychlost aplikace
zase získává na významu tím, že poslední verze browserů
odvádějí jako daň za řadu nových možností zpomalení svého
běhu.
O vzrůstajícím významu tohoto segmentu trhu svědčí
i rostoucí nabídka softwaru pro vybudování webového
obchodního místa. Řada serverového softwaru umožňuje
navržení systému i prostřednictvím různých wizardů, čímž se
tvorba virtuálních obchodních aplikací stává dostupnou i pro
neprogramátory. Mnohé firmy nabízejí provést komplexní
řešení obchodního místa zákazníkovi "na míru".

Obchodní domy versus tematické servery

V zásadě existují dvě pojetí obchodních míst: první je
virtuální obchodní dům (zde stojí za pozornost, že brněnská
společnost INEC, která za svoji webspeedovskou aplikaci
získala i ocenění od společnosti Progress Software,
prohlašuje jinak obecně používaný termín virtuální obchodní
dům za svoji registrovanou ochrannou známku), v druhém
případě se jedná o tematicky zaměřené servery, které kromě
jiného nabízejí možnost obchodování s určitým artiklem.
Mnohdy se v takovém případě nejendá ani o "regulérní"
on-line obchodní místo: uživatel si např. volí parametry
automobilu a sleduje cenu. Ve chvíli, kdy je s obojím
spokojen, je odkázán na některého z prodejců a vlastní
transakce již proběhne "klasickým" způsobem.
Konkrétní adresy jednotlivých serverů mají poměrně
dobře zmapovány katalogové vyhledávací služby. Je jich
tolik, že uvádět zde jedny by automaticky znamenalo
zapomenout na jiné.
Nejrozšířenějším prodejním artiklem českého Internetu
je relativně levné zboží, jako např. knihy, cédéčka
a videokazety; tento druh nabídky převládá i na serverech
nespecializovaných. Popsaná situace odráží současný stav,
kdy poměrně konzervativní zákazník zkouší nový druh
transakce a dává ještě najevo určitou opatrnost.
Pochopitelně se prodává řada věcí nějak souvisejících
s informačními technologiemi (počítače, periferie,
software). K obchodním artiklům patří např.i mapy, šperky,
starožitnosti, výtvarná díla, oděvy, výživové doplňky
a erotické zboží; existuje dokonce i on-line burza
stavebních komodit.
Ke specializovaným serverům patří např. ty, které se
týkají hudební problematiky, literatury, automobilů, skript
a školních pomůcek. Některé aplikace jsou provozovány přímo
výrobci či prodejci zboží určité značky. Mnohdy je např.
možné si přečíst na nabízenou knihu nezávislou recenzi nebo
si poslechnout hudební ukázku z cédéčka.

Další nabídka

Speciálním případem obchodního využití Internetu je
trh s pracovními příležitostmi či služby, ve kterých firmy
dávají svým zákazníkům možnost on-line nakládání s cennými
papíry. Některé aplikace umožňují on-line zpracování
daňových přiznání či ekonomicko-právní poradenství. V tomto
případě se zpravidla jedná o služby placené, respektive bez
uživatelského hesla je přístupná pouze část služeb serveru.

Trendy

Lze předpokládat, že i na českém Internetu bude stoupat míra
propojení jednotlivých obchodních míst s vyhledávacími
službami, zpravodajskými servery i dalšími informačními
zdroji českého Webu. Příkladem mohou být současné aktivity
takových zahraničních firem, jako je Yahoo nebo Amazon.com
(např. recenze v periodiku doplněná odkazem na možnost koupě
příslušné knihy).
Na západ od nás jsou rozšířené i aplikace spojené
s bankovními a pojišťovacími službami a s nabídkou
realitních kanceláří. Stoupá i objem potravin prodaných
on-line. Přibývá i dalších služeb, např. placených on-line
konzultací psychologů a dalších specialistů. Někteří
provozovatelé ani neprodávají vlastní zboží, ale pouze
zastřešují něco nazpůsob virtuálních bazarů či tržišť.
U nás zatím většina z této široké palety chybí, ale podle
všeho se touto cestou bude ubírat i český Internet.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.