Novell GroupWise 5.2

Archiv | 01.12.97

V poslední době si stále větší oblibu získávají groupwarové nástroje. Mezi produkty této kategorie patří...V poslední době si stále větší
oblibu získávají groupwarové
nástroje. Mezi produkty této
kategorie patří i GroupWise.
Dne 21. července společnost
Novell oznámila, že nová verze
(5.2) systému GroupWise je ve
stadiu beta-testů. Vylepšení
zahrnutá do této nové verze se
zaměřují zejména na podporu
internetových standardů a na
zvýšení efektivity pracovního
procesu.

Pro čtenáře, kteří s GroupWise dosud nepřišli do styku, v krátkosti připomínám, že GroupWise je software určený pro podporu spolupráce v pracovních skupinách. Smyslem tohoto článku není detailní popis rozsáhlého systému GroupWise, ale pouze stručné seznámení s novinkami nové verze. Stejně jako předchozí verze přináší GroupWise 5.2 rozšířené řešení elektronické pošty podporující značnou část počítačových platforem. Při vývoji této verze byl kladen důraz zejména na zvýšení výkonnosti, spolehlivosti, dostupnosti a na rozšíření několika klíčových funkcí.

Vzhled uživatelského rozhraní se v porovnání s GroupWise 5.1 příliš nezměnil. Téměř vše se opět odehrává v prostředí univerzální poštovní schránky (Universal Mailbox). Prostřednictvím této schránky mají uživatelé přístup k elektronické poště, osobnímu diáři, skupinovému plánování, hlasové poště a úkolům. Mohou také provádět různé operace s dokumenty (např. prohlížení, skenování). Mnohem důležitější změny (nebo spíše rozšíření) se ale odehrály v použitých technologiích. Většina vylepšení se týká, stejně jako u jiných softwarových produktů, především podpory intranetu/Internetu. Následující přehled by vám měl
ve stručnosti přiblížit některé inovace zahrnuté do nové verze GroupWise.

Podpora LDAP: Uživatelé GroupWise mohou nyní získávat informace z adresářových služeb podporujících standard Lightweight Directory Access Protocol.

GroupWise WebAccess: Pomocí tohoto nástroje (využívá Javu a HTML 3) se uživatelé mohou snadno připojit ke své schránce (Universal Mailbox) kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím Internetu a svého WWW browseru.

SMTP/MIME Gateway: Tato brána zajišťuje komunikaci s ostatními poštovními systémy pracujícími na Internetu.

Podpora POP3: Post Office Protocol v.3 slouží k vyzvedávání kompletních zpráv z
poštovního serveru (na zpracování odchozí pošty se používá SMTP).

Podpora IMAP4: Internet Message Access Protocol v.4 je novější protokol, určený pro komunikaci s poštovním serverem. Umožňuje, mimo jiné, stáhnout ze serveru
nejdříve pouze hlavičky zpráv a teprve vybrané zprávy celé zkopírovat na lokální počítač. Tím se šetří přenosová kapacita linek.

GroupWise WorkFlow umožňuje zavést a usměrnit tok práce, v případě GroupWise spíše zpráv (dokumentů). Určenou zprávu můžete pomocí tohoto nástroje rozeslat všem adresátům najednou (Broadcast) nebo můžete určit pořadí (Sequential), v jakém má toto sdělení mezi pracovníky procházet. Samozřejmostí je možnost zkontrolovat stav zprávy (např. kdo a kdy ji četl).

GroupWise Imaging poskytuje uživatelům možnost prohlížet, ukládat, editovat a rozesílat naskenované obrázky prostřednictvím univerzálního mailboxu.

Podpora platforem Macintosh a UNIX: Klienti pro Macintosh a UNIX nabízejí stejné funkce jako klienti pro platformu Windows.

Konfigurace a správa systému: Novell se i v případě GroupWise 5.2 přidržuje své strategie integrovat správu a údržbu GroupWise s administrátorskými nástroji pro
IntranetWare/NetWare - zejména s NDS a ManageWise. Veškerá administrace se nyní provádí přímo z prostředí 32bitového NetWare Administratoru pomocí SNAP-IN modulu. Můžete tedy bez problémů provádět z jednoho místa (z jedné aplikace) správu a údržbu jak síťového prostředí NetWare, tak systému GroupWise.

GroupWise Monitor je SNAP-IN utilita určená pro Novell ManageWise, pomocí které může administrátor sledovat a řídit činnost agentů GroupWise s využitím protokolu SNMP - Simple Network Management Protocol).

Administration API: Zákazníci, systémoví integrátoři a vývojáři nyní mohou využívat administrátorských funkcí GroupWise 5.2 pro optimální integraci do stávajících nebo nově vytvářených aplikací.

Tímto bych ukončil opravdu stručný popis novinek, s nimiž přichází GroupWise 5.2. Snad postačuje k utvoření alespoň základní představy o změnách, jež byly v systému provedeny. Novell ale do budoucna chystá další rozšíření. Jedná se
především o zahrnutí technologie, která se zatím skrývá pod kódovým označením
Jefferson Project. Jejím cílem je poskytnout uživatelům GroupWise komplexní řešení pro tvorbu a správu dokumentů na WWW a podnikových intranetech.
Je se tedy na co těšit.

A úplně na závěr dvě dobré zprávy pro uživatele:

1. Cena nové verze bude stejná jako cena GroupWise 5.1.

2. Pokud si v období od 21. července 1997 až do uplynutí 30 dnů ode dne oficiálního uvedení GroupWise 5.2 na trh (podzim 1997) zakoupíte nové nebo
upgradové licence GroupWise 4.1, 5.0 nebo 5.1, nebude vás přechod na verzi 5.2 stát ani korunu.Titulky k obrázkům

OBR1.PCX: Univerzální poštovní
schránka klienta GroupWise 5.2

OBR2.PCX: GroupWise WebAccess

OBR3.PCX: Definování oběhu
dokumentů pomocí GroupWise
WorkFlow

Novell GroupWise 5.2

+ podpora internetových
standardů

+ WebAccess

+ WorkFlow

+ administrace z prostředí NetWare Administratoru

ANOTACE (do obsahu čísla)

Nová verze oblíbeného groupwarového nástroje na obzoru.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.