Novell BorderManager - 2. část

Archiv | 01.12.97

Instalace K instalaci systému BorderManager potřebujete server s IntranetWarem. Pokud je váš stávající server jiInstalace

K instalaci systému BorderManager potřebujete server s IntranetWarem. Pokud
je váš stávající server již příliš vytížen nebo žádný nemáte, nezoufejte. Součástí dodávky BorderManageru je totiž i 2 uživatelská verze IntranetWaru. Díky tomu můžete BorderManager nainstalovat na prázdný počítač aniž byste museli utrácet peníze za nákup dalšího systému IntranetWare.

Vlastní instalace se spouští standardním způsobem z modulu INSTALL.NLM. V jejím průběhu dojde k nainstalování vlastního BorderManageru, Novell Internet Access Serveru 4.1 a Support Packu 3.0. K dokončení serverové části instalace je samozřejmě nutné provést restart serveru. Další instalační kroky se provádějí
na pracovních stanicích. Jedná se zejména o instalaci nového klienta (IntranetWare Client 2.2) a snap-in modulu, který slouží ke konfiguraci
BorderManageru. O úspěšné instalaci těchto komponent se lze snadno přesvědčit spuštěním NetWare Administratoru (NWADMN95.EXE). Pokud se ve vlastnostech serveru objeví stránky BorderManager Setup, Virtual Private Network, Web
Proxy Cache a Outgoing Rules, je vše v pořádku.

Instalací ale vše nekončí. Teprve po jejím skončení nastává další, mnohem
obtížnější, fáze - konfigurace jednotlivých složek BorderManageru.

Paketové filtry

Paketovou filtraci má v BorderManageru na starosti směrovač z Novell Internet
Access Serveru (NIAS). Z hlediska filozofie svého fungování se jedná o poměrně
jednoduchou záležitost. Ale vlastní nastavení mezi triviální akce rozhodně
nepatří. Při prvním restartu serveru po instalaci se zavede modul BRDCFG.NLM, který je určen k zabezpečení síťového rozhraní připojeného k veřejné síti ( public interface ). Pokud tuto ochranu spustíte, bude zablokován všechen IP a IPX provoz s výjimkou dat přicházejících od IP bran, proxy a VPN serverů.

K nastavení filtrování na směrovači NIAS 4.1 slouží 2 moduly - INETCFG.NLM (spuštění podpory filtrování pro jednotlivé protokoly) a FILTCFG.NLM (konfigurace filtrů). Z prostorových důvodů se zde nemohu detailně rozepsat
o postupu nastavení těchto filtrů pro různé protokoly (např. TCP/IP, IPX, AppleTalk).

Network Address Translation

je další službou, kterou pro BorderManager zajišťuje NIAS. Konfigurace převodu síťových adres se provádí na serveru opět prostřednictvím modulu INETCFG.NLM ( Bindings -> TCP/IP -> Expert TCP/IP Bind Options ). Převod síťových adres může
pracovat ve 3 režimech - v dynamickém (IP adresy klientských stanic jsou v
paketech dynamicky změněny na jednu veřejnou IP adresu), statickém (každý klient ve vnitřní síti má nakonfigurovánu i svou vnější IP adresu) nebo
dynamickém a statickém (kombinace předchozích dvou).


IPX/IP a IP/IP obvodová gateway

IPX/IP gateway umožňuje klientům získat přístup do intranetu nebo Internetu,
přestože používají protokol IPX. Tuto funkci zajišťuje speciální Winsock DLL od
Novellu, který používá společně s TCP/IP i TCP/IPX. Gateway má za úkol nahradit v paketech TCP/IP hlavičku a IPX adresu klienta svojí vlastní TCP/IP hlavičkou a IP adresou a naopak.

IP/IP gateway je funkčně podobná převodu síťových adres v dynamickém režimu. Výhoda použití brány IP/IP místo převodu adres spočívá v možnosti snadno kontrolovat a řídit přístup na WAN rozhraní (např. do Internetu), což v případě nasazení NAT nelze.

Konfigurace obvodových bran se provádí prostřednictvím NetWare Administratoru (ve vlastnostech serveru na stránce BorderManager Setup ).

Virtuální privátní sítě

používají k vytvoření spojení mezi dvěma servery tunelování. Jeden ze serverů je master a druhý slave . Ke každému master serveru může být připojeno až
256 slave serverů. Nastavení obou typů serverů se provádí na konzole serveru pomocí modulu VPNCFG.NLM. Během konfigurace jsou vytvořeny soubory obsahující informace nutné k vytvoření šifrovaného kanálu. Tyto soubory si musí správci
jednotlivých serverů zahrnutých do VPN mezi sebou vyměnit.

Dále se pokračuje na stanici připojené k master serveru spuštěním NetWare
Administratoru. Zde je nutno (na stránce Virtual Private Network ve vlastnostech serveru) přidat do VPN všechny slave servery. Po dokončení
této operace jsou servery ve VPN zesynchronizovány a je možné vyzkoušet komunikaci.

Služby proxy cache

Jak už víte z předchozího textu, lze vyrovnávací paměť BorderManageru využít jako standardní proxy cache, reverzní proxy cache nebo hierarchickou cache. Aby bylo možné využívat rychlejšího přístupu k informacím, je nutné nejprve služby proxy cache v NetWare Administratoru aktivovat (stránka BorderManager Setup ve
vlastnostech serveru). Další kroky se už provádějí na stránce Web Proxy Cache .
Nejjednodušší je situace v případě konfigurace standardního proxy cache serveru - stačí pouze zaškrtnout volbu Enable HTTP Proxy . V případě reverzního proxy cache serveru je nutné, kromě zatržení příslušné volby, vytvořit seznam všech web serverů, pro které má být vyrovnávací paměť funkční. Pokud chcete využít i výhod hierarchické cache, je třeba obdobným způsobem nadefinovat okolní proxy servery. U těchto musíte mj. určit zda se jedná o souseda ( peer ), rodiče ( parent ) nebo CERN server (servery, které neumějí pracovat s protokolem ICP).

Další konfigurační parametry proxy cache služeb (adresář pro ukládání dat, maximální velikost vyrovnávací paměti atd.) lze nastavit na serveru (modul PROXYCFG.NLM) nebo na stanici (NetWare Administrator). Pro monitorování využití proxy cache (aktivity klientů, využití paměti, statistiky atd.) můžete využít obrazovku Novell BorderManager Proxy Console běžící na serveru.

Závěr

BorderManager patří díky množství a kvalitě poskytovaných služeb nepochybně
ke špičce ve své kategorii. Pokud tedy uvažujete o připojení firemní sítě k
Internetu, neměl by BorderManager uniknout Vaší pozornosti.

Pro Vaši firmu

Novell BorderManager představuje integrovanou rodinu adresářově založených síťových služeb, které umožňují centrálně spravovat, zabezpečovat a urychlovat
přístup uživatelů k informacím na rozhraní dvou libovolných sítí. S jeho pomocí můžete využívat např. služeb virtuálních privátních sítí, proxy cache serverů a
firewallu. Mezi hlavní výhody, které Vám může BorderManager nabídnout, patří snadná správa celého systému z jednoho místa, zabezpečení firemní sítě,
vysoký výkon a úspora finančních prostředků při komunikaci s okolím. Tento
produkt není určen pouze pro sítě NetWare. Runtime verze IntranetWaru umožňuje využívat poskytovaných služeb i ve firmách pracujících se systémy Windows NT a UNIX. BorderManager je nabízen v konfiguracích pro 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 5000 uživatelů a je tedy vhodný pro sítě všech velikostí.

Co získáte s BorderManagerem?
(dát do barevného rámečku)

IntranetWare (verze pro 2 uživatele)

Novell Internet Access Server 4.1

Microsystems CyberPatrol (zkušební verze na 45 dní)

Netscape Navigator 3
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.