Nové pluginy

Archiv | 01.04.98

- pro Adobe Photoshop a Illustrator od firmy Alien Skin Software V tomto článku se podíváme na dva přírůstky d...- pro Adobe Photoshop a Illustrator od firmy Alien Skin SoftwareV tomto článku se podíváme na dva přírůstky do rodiny pluginů
pro programy Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, oba
pocházející od téže firmy Alien Skin Software. Důraz položíme na
druhý z nich - Stylist.

Eye Candy 3.0

Počet filtrů přímo dodávaných s Photoshopem přirozeně stále
roste a pro řadu uživatelů klesá nezbytnost dokupování dalších.
Vždy se ale najdou operace, které nejsou tak jednoduché,
provádíme je často a nedají se tak snadno zautomatizovat.To už do
určité míry mluvíme o určitých profesních oblastech.
Firma Alien Skin Software se prosazovala relativně pomalu,
její původní sady filtrů Black Box 1.0 a 2.0 se tvářily spíše
jako shareware, a byla šikovná obzvláště pro multimediální autory
- díky podpoře výroby grafických tlačítek atd.
Třetí verze, označená jako Eye Candy 3.0, je již dozrálým
produktem. Bylo dopracováno rozhraní, zejména náhledová okénka
a možnosti experimentovat s nastaveními parametrů. Dokonce je
možné přepínat mezi dvěma "kosmetickými" mody rozhraní, i když
žádné zázraky typu KPT Tools nečekejme. To vše se také podepsalo
na požadavcích softwaru, kde se bez Photoshopu 3.0.4 a Power Maca
neobejdeme.
K původním filtrům jako Carve, Cutout, Drop Shadow, Glass,
Glow, HSB Noise, Inner Bevel, Motion Trail a Outer Bevel přibyly
nové: Antimatter, Chrome, Fire, Fur, Jiggle, Squint, Star, Smoke,
Water Drops a Perspective Shadow. Některé z nich asi nikdy
nepoužijete, jiné jsou neobyčejně realistické a neduplikované
jinde a např. dobře generující efekty ohně (Fire), kouře ( Smoke)
či něco mezi kůží a zmagnetizovanými železnými pilinami (Fur).
K produktivitě a snadnému generování variací přispívá
i dobrá spolupráce s makry Photoshopu 4.0 - tzv. Actions. Celou
řadu již hotových je ostatně možné získat na mateřské internetové
adrese firmy.

Stylist 1.0

To skutečné kouzlo nového ale mají pluginy pro vektorové
programy, kde myslíme především na Adobe Illustrator. "Vektorová"
práce není zrovna nejjednodušší, ovšem pro vytváření log či
symbolů není prostě zastupitelná a hlavně, má svá specifika.
Jakkoli se zdá být vytváření stínů či deformačních speciálních
efektů o hodně jednodušší než třeba ve Photoshopu, i jejich
pracnost přece jen člověka omrzí, stejně jako omezené základní
možnosti vektorových programů.
Od verze 6.0 naštěstí firma Adobe rozšířila schopnosti svého
Illustratoru o pluginovou architekturu, která může modifikovat
i poměrně rozsáhlé subsystémy této aplikace a značně tak měnit
její standardní chování. Dostupných pluginů je ovšem prozatím
malé množství, zcela určitě nesrovnatelné se situací u Adobe
Photoshopu. Je to samozřejmě způsobeno relativní novostí této
architektury a také pravděpodobně větší složitostí algoritmů,
které místo "měnění barevnosti bodů" operují s množinami křivek.
V každém případě však první přírůstky můžeme očekávat od firem,
jež získaly zkušenosti na programu Photoshop - stačí
připomenout monumentální Vektor Effects od firmy MetaCreations.
Dnes však zůstaneme u firmy Alien Software, jež nedávno uvedla
svůj Stylist, který již podle svého jména pracuje se styly písma
ale i jednotlivých čar. Tady na tom byl Illustrator vždy slabě.
Velmi zjednodušeně: se Stylistem můžeme předdefinovat určitý styl
kresby, obsahující nejen standardní barvu či čerchování, ale také
vrhání stínů s přechody a jakýmisi "rekurzivními" přechody, kde
opakovanými transformacemi můžeme vytvořit pohybové rozmazání,
čočkové efekty apod.
Kdyby jen toto Stylist přinesl, mohli bychom být spokojeni.
Firma Alien Skin Software však šla podstatně dále. Vytvořila velmi
propracovaný systém, umožňující konstrukci komplexních stylů
doslova naprogramovaných z jednodušších příkazů. Každému
vektorovému útvaru potom stačí z paletky přiřadit určitý styl
a tyto operace se okamžitě provedou. A přitom, přesně jak bychom
od stylu očekávali, pokud v průběhu práce změníme definici daného
stylu, v reálném čase bude aktualizován vzhled všech objektů
tímto stylem vykreslených.
Další stránkou věci je uživatelské rozhraní, které je
u pluginů pro Photoshop od firmy Alien Skin Software dosti
neestetické. V tomto případě je tomu právě naopak. Stylist
využívá maximálně možností nové architektury Illustratoru a jde
cestou neobyčejně pohledné paletky, kde je radost intuitivním
způsobem konstruovat i velmi složité efekty - viz obrázek. Pokud
k tomu přidáte možnost upravovat vnitřní strukturu efektů/stylů
metodou táhnout a pustit a podpůrné inteligentní funkce pro
selekci objektů se stejným stylem, dojdete snadno k názoru, že se
a) bez Stylistu již neobejdete, b) firma Alien Skin Software se
s ním přiblížila k pionýrům jako jsou KPT Tools či Bryce
společnosti MetaCreations, které prosadily novou generaci
ovládání a funkčnosti grafických programů.
Ve všech případech si můžete software jednoduše vyzkoušet
získáním jeho demoverze na adrese http://www.alienskin.com/.

Software zapůjčila firma
AMOS Software, s.r.o.
Technická 2
Praha 6, 166 27
Tel.: 24310385
Fax: 3112482
Stylist 1.0 199 $
Eye Candy 3.0 199 $

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.