Nové knihy - PC WORLD 4/2001

Archiv | 01.04.01

Active Server Pages pro úplné začátečníkyPatrik Malina Dynamicky generované internetové dokumenty jsou dnes již naprostou samozřejmostí. Nejen webová místa velkých firem, ale i str

Active Server Pages pro úplné začátečníky
Patrik Malina

Dynamicky generované internetové dokumenty jsou dnes již naprostou
samozřejmostí. Nejen webová místa velkých firem, ale i stránky nadšenců a
amatérů se dnes často chlubí alespoň knihou návštěv či jinými vymoženostmi.
Jednou z technologií, jež byla vyvinuta právě za účelem tvorby
interaktivnějšího webu, jsou i Active Server Pages z dílny Microsoftu. Pokud
máte jistotu, že zůstanete věrni platformám tohoto výrobce a chcete se s
proprietální technologií seznámit aktivně, můžete sáhnout po této příručce.

Publikace je určena začátečníkům, kteří nemají s ASP, jejich správou a tvorbou
vůbec žádné zkušenosti. Autor předpokládá běžné znalosti na úrovni uživatele
prohlížeče a mírně zběhlého tvůrce jednoduchých HTML stránek, což je patrně
samozřejmá výbava zájemce o tvorbu dynamických stránek. Na počátku knihy
čtenáře seznámí se základními vlastnostmi technologie ASP a provede je
potřebnou instalací webové serverové aplikace, jež umožňuje praktické
generovaní obsahu stránek.

K výuce užívá autor od počátku velmi jednoduchých a názorných příkladů, na
nichž zároveň seznamuje čtenáře s jazykem VBScript, jenž slouží právě k
realizaci ASP projektů. Postupně přes základní operace s textovými řetězci,
časem a čísly výklad směřuje ke zpracování údajů předaných uživatelem z
prostředí prohlížeče zpět serveru (formulářové položky), práci s poli
proměnných a prvním krokům při práci s objektovým modelem prohlížeče.
Vyvrcholením publikace je samozřejmě to, proč vlastně ASP používáme, tedy
připojení k databázi a generování takto získaných údajů do dokumentů. I zde
autor při objasnění pojmů ODBC či ADO postupuje velmi zvolna a názorně. V
závěru nechybí přehled vlastností jazyka VBScript.

Jste-li úplný začátečník, pak vám mohu knihu klidně doporučit. Její studijní
"tempo" není problém udržet.Autor: Martin Štrimpfl
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 149
Doporučená cena: 159 Kč
Baltík Učebnice programování nejen pro děti
Patrik Malina

Po zhruba dvě desítky let již trvá běh na dlouhou trať pana Soukupa, jenž je
autorem a především nevyčerpatelným propagátorem svého výukového programovacího
nástroje. Jak je vidět, jeho úsilí dostoupilo dalšího vrcholu v podobě vlastní
výukové publikace, při jejíž realizaci pro "své" uživatele spojil síly jednak
se zkušeným uživatelem programu (Jiří Vácha), jednak s dobře známým metodikem
výuky programování Rudolfem Pecinovským.

Kniha v sobě spojuje dvojí ambici jednak být učebnicí obecných programátorských
dovedností, jednak sloužit jako výukový materiál pro práci s Baltíkem, což je
navíc sám o sobě nástroj pro pochopení metodiky procedurálního programování.
První úkol se autorům jistě daří bezezbytku, neboť Baltík je v knize rozebrán
na všech třech uživatelských úrovních velmi podrobně a samozřejmě jsou k
dispozici desítky ukázek ovládacího rozhraní, a především "výpisů" programů
(trošku zavádějící pojem, protože v tomto nástroji je kód aplikace sestavován z
grafických prvků). Pozastavil bych se tedy u druhé zmíněné části obsahu.

Jak sám autor aplikace proklamuje, znalosti z Baltíka "oceníte při studiu
programovacích jazyků C/C++, C# a Java.", s čím lze bezesporu souhlasit, avšak
je třeba to uvést na pravou míru. Baltík je skutečně pro úplné začátečníky v
oboru programování a vrcholem jeho výuky jsou v knize např. různé typy
podmínek, cyklů a konstrukce podmíněného větvení běhu programu. Naleznete zde
však podrobné kapitoly o dekompozici problému, základních postupech při ladění
či pojednání o globálních či lokálních proměnných. Publikace je velmi vhodná,
ale k objektově orientovaným jazykům typu C++ či Java je od ní ještě dlouhá
cesta. I na ní však budete potřebovat dobře položené základy, s nimiž vám tato
kniha může slušně pomoci.Autoři: Rudolf Pecinovský, Jiří Vácha
Vydavatelství: SGP Systems, Uherské Hradiště
Počet stran: 216
Doporučená cena: 195 Kč
Linux a KDE - Podrobný průvodce
Patrik Malina

Operační systém Linux poměrně pevně zakotvil již i v tuzemsku a řady jeho
uživatelů od zběhlých správců webových serverů až po domácí nadšence, se zdárně
rozšiřují. Protože originální dokumentace u drtivé většiny distribucí je, jak
jinak, v angličtině a české instalační balíky bývají doprovázeny jen velmi
stručnými brožurkami (skvělou výjimkou jsou SuSE), je každý nakladatelský počin
tohoto druhu pro řadu zájemců požehnáním.

Úvodem nutno upozornit, že dnes již zdaleka není Linux jako Linux, resp.
jednotlivé distribuce se mohou i hodně odlišovat. Kniha vychází a demonstruje
veškeré dovednosti na variantě známé jako RedHat, a proto vřele doporučuji si
ji obstarat, neboť to v dnešní době již nepředstavuje problém.

Tematicky publikace postihuje základní prvky práce s moderním operačním
systémem unixového typu. Nechybí velmi potřebné úvodní informace o přípravě
instalace, zjištění nezbytných parametrů počítače a zmínka o veledůležitém
dělení pevných disků na oddíly (partitions). Poté ještě autorka vysvětlí
filosofii uživatelských práv v systému, a následně přistupuje k popisu
grafického uživatelského rozhraní typu KDE. Kapitoly o používání shellu
(řádkového rozhraní a interpreteru), příkazech a práci s adresáři v typické
unixové podobě autorka rozepsala na následujících stranách, zřejmě proto, aby
potenciální zájemce hned zpočátku neodradila. Následují informace o
komprimačních formátech, instalačních balících a základy práce správce systému.
V poslední třetině knihy došlo především na komunikaci, a pochopitelně na
připojení k internetu. Nechybí poznámky k lokalizaci do rodného jazyka.

Publikace je bezesporu přínosem pro české zájemce o linuxovou platformu, avšak
je potřeba zdůraznit, že je jednoznačně orientována na začátečníky a zejména
pak na běžné uživatele, a ne správce systému.Autor: Stefanie Teufel
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 259
Doporučená cena: 195 Kč
Programování ve Windows pomocí MFC
Patrik Malina

Vedle proslulé knihovny VCL firmy Borland, jež představuje pro tisíce uživatelů
Windows tu pravou tvář jejich užitečných aplikací, stojí již tradičně bok po
boku původní kolekce tříd pro jazyk C++ firmy Microsoft, jež se stala pro změnu
denním chlebem pro vývojáře pracující s nástrojem Visual C++. Přestože v
současné době přicházejí inovace a o své místo se ucházejí nové knihovny ATL a
WFC, zůstává MFC pevným základem pro řadu tvůrců běžných aplikací pro 32bitová
Windows.

Jak název díla znalým programátorům celkem zřetelně naznačuje, je téma knihy
vymezeno jednak programovacím jazykem C++ (v němž jsou Windows napsána), jednak
obsahem fundamentální knihovny tříd MFC. Autor ve svém výkladu postupuje velmi
podrobně a důkladně. Zpočátku se věnuje zcela základním zásadám a principům
tvorby aplikací ve Windows, a následně přistupuje k vývoji grafického
uživatelského rozhraní, zpracování vstupu z klávesnice a myši či tvorbě nabídek
funkcí.

Zde je nutné upozornit, že základem pro zdárné zvládnutí obsahu textu je
znalost samotného jazyka C++, neboť kniha v žádném případě není jeho učebnicí.
Ačkoliv autor postupuje opravdu velmi názorně, používá programovací jazyk a
jeho objektové vlastnosti jako nástroj. Na druhou stranu je snahou tvůrce
publikace co nejvíce ušetřit programátorovi práci právě využitím již
existujících implementací v MFC, a tak jej uchránit od tvorby kódu, jenž už
existuje a jehož funkčnost je mnohokrát prověřena. Jak radí Bruce Eckel naučte
se nejdříve pořádně pracovat s třídami, které již existují a jsou vám k
dispozici. Kniha obsahuje řadu výpisů zdrojových kódů, jež rovněž naleznete (v
původní i lokalizované podobě) na doprovodném CD spolu s Introductory Edition
nástroje MS Visual C++. Myslím, že publikace je označována za nástupce známé
Petzoldovy učebnice právem.Autoři: Jeff Prosise
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 1 133
Doporučená cena: 997 Kč
VBScript Průvodce vývojáře
PATRIK MALINA

Publikace o programovacím jazyce v názvu této knihy a jeho sourozencích
(klasický VB a VBA v MS Office) bývají velmi často orientovány na typy
aplikací, pro jejichž vývoj tyto nástroje slouží. Díky překladu titulu
nakladatelství Wrox se na náš trh dostává bezesporu nejobsáhlejší a v podstatě
monografická publikace o tomto rozhodně životaschopném programovacím jazyce.

V duchu obecného výkladu se nese již úvodní kapitola celé knihy, v níž se
čtenář seznámí jak s charakterem samotného jazyka a rysy, jež jej vymezují, tak
s výše zmíněnými deriváty Visual Basicu. Narazíte zde na přehled využití tohoto
programovacího nástroje, zmíněny jsou potřebné platformy pro jeho provoz a také
víceméně úspěšně obhájena jeho existence a další vývoj.

Následující výklad v celé publikaci zachovává poměrně tradiční strukturu výuky
programovacího jazyka. Od nejzákladnějších témat "k zopakování" z oblasti
obecné algoritmizace přistupují autoři k fundamentálním prvkům jazyka, jimiž
jsou datové typy, proměnné, řízení toku programu či zachycování a zpracování
chyb (a ladění aplikací).

V další části knihy již výklad pokračuje praktickým využitím přes komponentovou
technologii COM a COM+ se dostáváme k objektovým rysům a jednotlivým užitečným
třídám, seznámíme se se skriptováním pro využití přímo v prostředí desktopových
Windows a postoupíme k nejznámějšímu využití v oblasti webu. Velmi důkladně je
zde zpracována jak problematika aplikací na straně klienta, tak skriptování na
serveru (spolu s ASP) a komunikace s databázemi a jejich objekty pomocí
technologií Microsoftu. Poslední část knihy tvoří obsáhlé referenční příručky,
jež se bezesporu stanou každodenní pomůckou programátora, neboť kromě přehledu
jazyka obsahují také objektové modely prohlížeče MSIE, ASP či databázových
rozhraní.Autoři: Kolektiv autorů
Vydavatelství: UNIS Publishing, Brno
Počet stran: 778
Doporučená cena: 690 Kč
Programujeme v MS Visual C++
PATRIK MALINA

S knihami prvně jmenovaného autora se naši programátoři již měli možnost
setkat. Přestože to z názvů dřívějších vydání nebylo tak patrné, věnoval se
Kruglinski tvorbě aplikací pomocí nástroje MS Visual C++ a platil za jednoho z
největších znalců této vývojářské platformy. Bohužel, tuto jeho poslední
publikaci již doprovázejí další autoři, neboť sám tvůrce se z důvodu tragické
nehody jejího vydání nedožil.

Čtenář nalezne v učebnici obsáhlou část o grafickém rozhraní aplikací,
programování ActiveX komponent, technologie ukryté pod známými zkratkami OLE či
COM, práci s databázemi či programování pro internet. Velmi podrobně se tvůrčí
tým knihy zaměřil na seznámení programátorů s oblastí interaktivní komunikace
uživatele s grafickým rozhraním aplikací.

Dále bych rád upozornil na to, co v knize nenajdete. Nejde určitě o typickou
učebnici programování v jazyce C++, ale pojednává se především o tvorbě
aplikací a jejich uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. Autoři
také v souladu s tímto zaměřením používají zmíněné vývojové prostředí firmy
Microsoft a s tím související "mateřské" knihovny tříd MFC, WFC a ATL.
Publikace také bude jen stěží sloužit úplným začátečníkům v samotném
programovacím jazyce přestože v úvodní části knihy autoři věnují prostor
základním tématům, jde spíše o jakési opakování, jež má posloužit jako
zahřívací kolo a také jako "zaškolení" pro tvůrce přecházející k Visual C++ z
jiného nástroje.

To, co možná některé zájemce zklamalo, tedy jasná vyhraněnost a specializace,
je dle mého názoru spíše kladem této knihy. Pokud se rozhodnete studovat návrh
aplikací pro Windows spolu s "mateřským" vývojovým nástrojem, jeví se mi tato
publikace (ovšem v součinnosti s tradiční základní Petzoldovou učebnicí) jako
velmi přínosný materiál.Autoři: David J. Kruglinski, George Shepherd, Scot Wingo
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 1 010
Doporučená cena: 975 KčInternet podnikatelská příležitost, nebo hrozba?
Jana Pelikánová

Máme za sebou Březen měsíc internetu a možná vás některá z jeho akcí oslovila
tak, že hodláte při svém podnikání internet co nejvíce využívat. Právě pro vás
je na trhu kniha, jejímž jedním autorem je Jaroslav Winter, duchovní otec
"Března". Pan Winter společně s Vladimírem Vrabcem nejsou na vydavatelském trhu
žádnými nováčky. Mnozí z vás jistě znají čtyřdílnou publikaci Podnikáme s
internetem.

V této knize jdou oba autoři dále. Přinášejí inspiraci, jak internet využívat.
Současně však upozorňují na některé jeho hrozby. "Existují tři skupiny aktivit
na internetu: média, obchody a služby. Na tu třetí se zapomíná. Přitom ideální
synergie vznikají právě v hybridních řešeních typu médium služby, obchod
služba. Na příkladu více než dvaceti tuzemských firem (Škoda Auto, Bonton,
Makro, Fischer) se snaží ukázat, jak se tyto společnosti chopily této
příležitostí.

Jako kterákoli jiná oblast, i podnikání na internetu vyžaduje zpracování
podnikatelského záměru a marketingový průzkum, popř. investora. I v této
oblasti může kniha posloužit jako inspirace. Dozvíte se v ní např. o akci First
Thusday či TechTalk, o rizikovém kapitálu či typech financování.

V knize nechybějí ani údaje o stavu českého internetu, které boří mýty, že
největší počet uživatelů se rekrutuje z řad studentů, informace o přístupu
státu k internetu, legislativních záměrech, způsobech plateb po internetu a s
tím související otázkou bezpečnosti a digitálního podpisu.

Andy Grove, ředitel Intelu řekl, že do pěti let budou všechny firmy
internetové, nebo nebudou firmami. Internet zcela jistě není všelékem na
problémy, se kterými se jednotlivé firmy potýkají. Nicméně dovoluje dělat věci
jiným způsobem a výhodněji. Tato kniha vám nedá hotové recepty, ale spíše
podněty k zamyšlení.Autoři: Vladimír Brabec Jaroslav Winter
Vydavatelství: Management Press, Praha
Počet stran: 212
Doporučená cena: 230 Kč


Microsoft Excel 2000 Na první pokus
Jaroslav Poláček

c01p0187

Tato kniha je jednou z dalších publikací, které vsadily na vysoký poměr grafiky
s ohledem na jejich vysokou výpovědní hodnotu. Kniha, jež nevychází z pera
českého autora (jedná se o překlad), je určena pro začátečníky a pro
"každodenní" použití jako referenční příručky. K tomuto jejímu zaměření mám
jisté výhrady. Především orientace v publikaci nedosahuje takové úrovně, jaká
je popisována v úvodu. Nedostatečný rejstřík je sice částečně vyvážen podrobným
obsahem, ale v případě hledání jednotlivého pojmu budete muset prolistovat
celou knihu.

Podobné problémy bude mít začínající uživatel s jazykem knihy. V úvodu se sice
píše o absenci neznámých pojmů, ale ono to bez nich jde jen velmi obtížně.
Takže s těmi pojmy se uživatelé seznámí hned na prvních dvaceti stranách.

V samotné knize jsou obsaženy všechny podstatné funkce a postupy MS Excelu.
Osobně bych ubral prostor, který autoři věnovali například kreslení, a věnoval
jej například matematickým funkcím nebo doplňkům MS Excelu. Dále jsem postrádal
využití kontextových menu pro formátování buněk, v případě obrázkové publikace
bych tyto postupy rozhodně nezanedbal. (Nevýhodou této publikace je, že v
některých případech neuvádí všechny způsoby, jak splnit daný úkol to je zřejmě
způsobeno samotnou formou knihy). Moje poslední výtky směřují ke koncepci
obsahu knihy, kdy jsem u "zobrazení před tiskem" postrádal návod k tisku a dále
mi v některých případech chybělo upozornění autorů, že umístění tlačítek na
obrázcích nemusí odpovídat jejich umístění na obrazovkách uživatelů.

Microsoft Excel 2000 Na první pokus bude vyhovovat těm čtenářům, kteří při
studiu preferují podávání informací přes obrázky. Na druhou stranu si
začátečníci musejí uvědomit, že i tento způsob publikování si s sebou nese
určité nedostatky.Autor: Elizabeth Eisner Reding a kol.
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 264
Doporučená cena: 249 Kč
Internet pro úplné začátečníky
Jaroslav Poláček

Již několikrát jsem se na tomto místě zmínil o obtížném úkolu, který řeší
autoři píšící pro začátečníky. Jiří Lapáček v podtitulu své knihy dokonce
použil pojmu "úplný začátečník". Bohužel musím konstatovat, že tuto knihu bych
začátečníkům rozhodně nedoporučil.

Autor se podle mého názoru dopustil prohřešku nadměrným používáním odborné
terminologie. Některé z popisovaných problémů roztříštil do několika kapitol,
čímž zkomplikoval použití této učebnice. Nelíbil se mi foneticko-anglický
přepis slova e-mail ("emajl", s. 1). Při popisu e-mailu chybí zmínka o
bezpečnosti (naleznete ji až v jedné z posledních kapitol). Při popisu
připojení dial-up autor opomněl zmínit služby providerů, kteří nabízejí
připojení zadarmo. V další kapitole sice tato informace je, ale její aplikace
na jednoho z poskytovatelů (Volný) mi připadala násilná. Zrovna tak zavádějící
jsou informace o UTO, není totiž zmíněn tarif Českého Telecomu Internet 2000
(respektive 2001). Naopak je velká pozornost věnována tzv. místním providerům.
Použití odborného jazyka nepřiměřeně pro úplné začátečníky bych si dovolil
dokumentovat citací ze strany 57 "prostřednictví appletů jazyka Java" mohou být
zobrazeny animované sekvence a podobně. Informace zajisté pravdivá však
začátečníkovi nic neříkající, protože internetový "zelenáč" se vší
pravděpodobností neví nic o appletech, programovacích jazycích, neřku-li o Javě.

Na druhou stranu kniha pokrývá velmi široké spektrum problémů a postupů
spojených s internetem. Dozvíte se v ní o internetové telefonii, o základních
návodech při tvorbě vlastní webovské stránky. Zjistíte, že existují různé
vyhledavače a s těmi nejznámějšími vás autor podrobně seznámí a naučí vás
hledat podle logických operátorů. Svoje místo našla i bezpečnost na internetu,
i když v poslední kapitole celé knihy.Autor: Jiří Lapáček
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 200
Doporučená cena: 157 Kč
PowerPoint 2000
JAROSLAV POLÁČEK

Před časem jsme představili téměř celou řadu knížek z edice Snadno a rychle.
Zbývá nám uvést pouze PowerPoint 2000, jejž jsme v té době neměli v redakci.
Tato knížka nezapře nic z této tradiční řady Grady. Přináší na 140 stranách
základní úvod do problematiky. Nadstandardní je krátký seznam literatury, jenž
může navést ty uživatele, kteří se chtějí o tomto programu na tvorbu prezentací
dozvědět více. Autorovi se podařilo vtěsnat do manuálu i základní informace o
integraci MS PowerPointu na síť internet.

PowerPoint 2000 má pět částí. Po uvedení konvencí používaných snad ve všech
učebnicích Grady, které usnadňují orientaci v textu, následuje vysvětlení
základních pojmů a úvod do práce s MS PowerPointem 2000. Následují kapitoly,
které již uvádějí samotné postupy při práci (úpravy prezentace, promítání
prezentace, seznámení s průvodci a podobně).

Kniha je stejně jako celá řada Snadno a rychle charakteristická nižší cenou, ze
které se dají odvodit i další vlastnosti malý počet stran, brožovaná vazba,
dále dostatečně podrobný obsah a rejstřík, jenž usnadňuje jednorázové používání
knihy. Vzhledem k rozsahu nemají autoři příliš mnoho místa na experimenty.
Jejich knihy musí být napsány hutně, přesně, ale s minimem terminologických
překážek, aby ji začátečník "skousnul". Vzhledem k těmto příznačným jevům bych
doporučoval četbu s počítačem, tj. průběžné ověřování (učení se) navrhovaných
postupů. Knihu bych doporučil všem těm, kteří se s MS PowerPointem 2000 chtějí
seznámit, orientovat se v něm, ale neaspirují na tvorbu dokonalých prezentací.
Druhá skupina zákazníků se bude nejspíš rekrutovat ze strany těch začínajících
uživatelů, jež si zakoupili jeden z balíků MS Office a chtějí základní
informaci o MS PowerPointu 2000, a teprve po prostudování tohoto základu se
rozhodnou pro podrobnějšího průvodce.Autor: Radek Maca
Vydavatelství: Grada Publishing Praha
Počet stran: 140
Doporučená cena: 99 Kč
Počítač pro ženy
JAROSLAV POLÁČEK

Název samotné knihy mě zpočátku vedl k úvahám, zda ženy potřebují speciální typ
učebnic a zda není sémanticky zaměňováno slovo ženy a začátečníci. Posléze jsem
si uvědomil, že zaměření rubriky a prostor určený na recenzi mi nedává možnost
vyjádřit se k tomuto bezpochyby zajímavému tématu.

Učebnice počítač pro ženy je určena především začínajícím uživatelům. Obsahuje
široké spektrum oblastí. Čtenář/čtenářka se seznámí se základními postupy práce
v MS Windows 9x, dále se základními produkty Office, tedy MS Wordem 2000 a
Excelem 2000. Poslední kapitoly Marie Chřibková věnovala práci na internetu a s
e-mailem (včetně obsluhy poštovního klienta MS Oulook Express. Jazyk používaný
v této knize nezavalí své čtenáře množstvím odborných termínů, zkušenějším pak
může připadat místy až odlehčený a velmi popisný. Musím poznamenat, že toto v
každém případě není na škodu a že se kniha právě začátečníkům čte velmi
příjemně.

Autorka se musela vzhledem k veliké šíři záběru omezit v popisu jednotlivých
programů na opravdu základní úkony. Podle mého názoru se svého úkolu zhostila
skvěle a vybrala opravdu ty funkce, které běžný uživatel potřebuje ke svému
životu s počítačem. Samozřejmě některé popisy musely být zjednodušeny
(například v MS Wordu 2000 se nemusí objevit na obrázku zobrazené nabídky,
protože právě verze Office 2000 disponuje tzv. zkrácenými nabídkami). Zrovna
tak nemusíme nalézt ikonu MS adresáře v menu Start/Programy. Poněkud mne
zklamalo, že autorka podcenila význam stylů ve Wordu, a dokonce navedla své
čtenáře k "ručnímu" formátování. Jak pak chce udělat obsahy nebo rejstříky,
nevím. Vzhledem k počtu stran a úpravě knihy (důležité pojmy jsou vytištěny
modře) občas dochází k předimenzovanosti pojmů.

Knihu mohu doporučit všem těm, kteří se chtějí seznámit s počítačem, a nemusí
to být pouze ženy.Autorka: Marie Chřibková
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 187
Doporučená cena: 149 KčJak psát obchodní korespondenci
Jan Žďárek


Často se asi každý z nás, ať již v pracovním poměru nebo v osobním životě ocitá
v situaci, kdy potřebuje napsat dopis určitého typu. Nejen ti méně zkušení
naleznou v publikaci Jak psát obchodní korespondenci inspiraci v podobě 101
nejčastěji používaných obchodních dopisů.

Sada témat je různorodá, od prodeje, péče o zákazníky, sjednávání nákupů,
účetnictví, záležitosti zaměstnanců, osobní záležitosti a dalších. V úvodní
kapitole autor čtenáře seznamuje se základními požadavky na obchodní dopis
např. uspořádání obvyklých náležitostí (psaní adresy, ...). Uvádí též možnosti,
které dopis činí atraktivnější pro čtenáře, formy oslovení atd.

Poté v šesti tematických kapitolách uvádí vzory obchodních dopisů doplněné
komentářem, který rekapituluje jejich důležité části s vysvětlením, proč byla
užita ta která formulace, co by bylo možno změnit a především, jakých chyb se
vyvarovat. Mezi vzory "běžných" obchodních dopisů najdeme např. nabídku nových
výrobků nebo vzory a též v naší obchodní korespondenci méně užívané poděkování
dodavateli apod. Aktuální jsou vzory dopisů užívané při psaní upomínky
dlužníkovi (kap. "Účetnictví"). Poslední kapitola obsahuje vzory dopisů, jež se
často nepíší, např. oznámení o ukončení činnosti nebo poděkování za ocenění.

Přes několik drobných chyb, které kazí výsledný dojem špatné dělení slov, v
několika případech i nelogická věta lze publikaci doporučit každému, kdo se
dostává do kontaktu s obchodní korespondencí a není si v mnoha případech jist,
jak má příslušný dopis správně vypadat.Autor: Iain Maitland
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 136
Doporučená cena: 127 Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.