Nové knihy II

Archiv | 01.04.99

Naučte se programovat v DelphiPodrobný průvodce začínajícího uživatele Autor: Thomas Binzinger Vydavatelství: Grada Publishing Počet stran: 342 Doporučená cena: 340 Kč Jistě nej...

Naučte se programovat v Delphi
Podrobný průvodce začínajícího uživatele

Autor: Thomas Binzinger
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 342
Doporučená cena: 340 Kč

Jistě nejen mezi čtenáři PC WORLDu lze nalézt mnoho zájemců o toto vývojové
prostředí. Všem adeptům na zvládnutí Delphi, resp. Object Pascalu, je určen
tento "průvodce".
Jak jsem již naznačil, účelem knihy není naučit čtenáře navrhovat rozhraní
aplikace, ale spíše poznat vlastní programovací jazyk v kontextu práce s
vývojovým prostředím. Autora lze jen pochválit, že vše, co je možné se dočíst v
nápovědě k Delphi, neopisuje do knihy a ukazuje spíše to, co v nápovědě
nenajdete nebo co se v ní hledá špatně. Pohled do "zákulisí" Delphi též
ukazuje, že firma Inprise dosáhla zefektivnění výsledných programů použitím
kompilátoru z C++ (že by postupná konverze Pascalu k C?), což v posledních
verzích skutečně přineslo mnoho céčkovských vlastností jak do procesu kompilace
(optimalizace kódu), tak do některých rozšíření zápisu zdrojového kódu
(podmíněný překlad, uvození komentáře "//" apod.).
Obsah knihy vypadá takto: úvodní kapitola v krátkosti seznamuje čtenáře s
počátky a vývojem Pascalu a se vznikem Delphi. Následuje popis struktury a
vizuálního vytváření progra-mů, popis vývojového prostředí a možnosti práce s
tzv. projekty. Každý, kdo se chce zabývat programováním, musí nutně mít alespoň
základní znalosti o reprezentaci dat v paměti počítače a dalších technických
záležitostech v knize je této tematice věnována celá kapitola. Jako v každé
publikaci o programování i v této naleznete vysvětlení pojmů proměnná,
konstanta, datový typ, operátor, výraz, příkaz, funkce a procedura, řídicí
struktura a mnoho dalších. Zvláštní kapitola je věnována významu a definici
vlastních datových typů. Po nastudování základů Pascalu se můžete dočíst o
užitečných funkcích a procedurách, které vám Delphi poskytují, jako např.
rutiny pro práci s řetězci, převody čísel a základní dialogová okna. Samostatné
kapitoly jsou věnovány též ukazatelům, objektům (rovněž hierarchii objektů v
Delphi), práci s jednotkami (unit), výjimkám, formulářům a komponentám a
vytváření komponent vlastních, práci se soubory, dynamickými knihovnami a
thready. Několik stránek též pojednává o integrovaném assembleru. Závěr patří
popisu příkazů kompilátoru a souhrnu novinek ve verzích Delphi 2 a 3. Kniha
obsahuje také rejstřík.
Jak vidíte, je zde zpracováno celkem hodně témat, ale knížka je napsána velmi
čtivě a vždy je uveden příklad. Kvalitu překladu (překladatel dokonce doplnil
několik krátkých poznámek) však o trochu snižuje několik evidentních chyb jak v
textu, tak ve zdrojových kódech, vzniklých zřejmě překlepem. Také na některých
místech slibované tučné písmo není až tak tučné, aby bylo na první pohled
patrné; teprve při podrobném zkoumání jsem objevil část textu, která měla
nepatrně odlišný duktus použitého písma.
Líbilo se mi, že za mnoha kapitolami jsou testové úlohy, vztahující se k právě
přečtenému tématu. Na konci knihy je uvedeno jejich řešení, leckdy s podrobným
vysvětlení. Tyto úlohy dle mého názoru jistě mohou pomoci k lepšímu pochopení
problematiky, neboť nejsou natolik těžké, aby začátečníka odradily.
Domnívám se, že se jedná o povedenou knihu, která přes několik chybiček dobře
poslouží svému účelu.Jan Žďárek

PC velký průvodce hardwarem

Autor: Mark Minasi
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 1 220 + CD-ROM
Doporučená cena: 990 Kč

Patříte-li mezi počítačové nadšence, jistě již dobře znáte předchozí vydání
této knihy. Pokud ne, nevadí, já jsem si ji kdysi chtěl půjčit v technické
knihovně, ale dlouhý pořadník mne odradil. Pojďme se tedy s tímto obsáhlým
dílem blíže seznámit.
Na první pohled zaujme značná tloušťka knihy, avšak není se třeba obávat. Autor
dbal na to, aby bylo možné začít číst od toho místa, které se vám zalíbí,
všechny zásadní informace z předchozích kapitol jsou obvykle krátce zopakovány
před místem jejich použití. Přesto se vám může hodit začít číst od začátku,
zejména začínáte-li či se chcete zdokonalit v nejrůznějších opravách a úpravách
uvnitř PC. Zkratku PC je nutné podtrhnout, neboť všechno se točí pouze kolem
hardwaru, jehož původ se odvozuje od pravěkého stroje IBM PC z roku 1981.
Z obsahu uvedu jen hlavní body, neboť samotný obsah uvedený v knize čítá plných
16 stran. Autor nejprve krátce popisuje architekturu PC, a poté přejde k
metodám demontáže (volba nářadí, bezpečnostní pokyny k ochraně lidského zdraví
a života polovodičových součástek). Plynule navazuje popis jednotlivých
součástí, jedná se zejména o vysvětlení a porovnání konkrétních termínů a
zkratek. Zvláštní kapitoly jsou věnovány preventivní údržbě a hledání poruch.
Následují kapitoly jsou již plně věnované instalaci, případně opravám komponent
(např. desky elektronických obvodů, paměťové čipy, pevné disky, disketové
jednotky), jež opravit lze (autor je realista u základních i jiných desek často
doporučuje "kupte si novou", pokud chyba nejde odstranit bez pájení).
Kolem pevných disků se točí obsáhlejší pojednání nejen z pohledu hardwaru, ale
i softwaru. Uveden je totiž i způsob organizace struktury pevného disku DOSem a
vztah k údržbě, zálohování, opravám alokačních chyb, resp. činnosti virů.
Samostatné kapitoly jsou též věnovány zařízením SCSI, opravám tiskáren, zvlášť
laserových, portům a modemům, monitorům a grafickým adaptérům, a též zvukovým
kartám, kartám pro zpracování videa, jednotkám CD-ROM a notebookům/laptopům.
Mezi závěrečnými kapitolami nalezneme doporučení, jak nakupovat PC a jak
používat síťové služby, resp. Internet. Tato část však odpovídá poměrům v USA.
Kniha obsahuje také tři dodatky: v prvním jsou uvedeny kontakty na některé
firmy zabývající se prodejem nebo opravami hardwaru, v druhém přehled o
hexadecimálních číslech a v posledním seznam charakteristik mnoha pevných disků.
Jakousi knihu v knize pak tvoří slovník hardwaru, mající přes 100 stran, a
samozřejmě nemůže chybět ani rejstřík.
Od publikace tohoto rozsahu asi ani nelze čekat, že zahrne nejžhavější novinky,
nehledejte v ní proto popis sběrnice AGP, nebo Slotu 1. Na druhou stranu se při
četbě velmi rychle ukáže, jak prudkým rozvojem prošel za poslední asi 3 roky
svět procesorů, zatímco rychlost základních desek za nimi stále více pokulhává.
Na "stranu třetí" kniha obsahuje vše až do Pentia Pro a PCI, a je dobré si
uvědomit, že opravář PC se bude spíše potýkat s "vykopávkami" než s "děly",
která jsou ještě v záruce. Jistě mi dáte za pravdu, že rozchodit starší stroj
bez dokumentace je značně obtížné.
Přiložený CD-ROM obsahuje kromě několika diagnostických programů i ilustrační
filmy k probírané tematice, znalci či pamětníci s nostalgickým povzdechem ocení
i některé ukázky přímo muzeálních kousků hardwaru.
Nechci být příliš puntičkářský, ale je poctivé říci, že v knize se nachází i
několik překlepů a pravopisných chyb (slovo "oxydační", neshody podmětu s
přísudkem). Vzhledem k rozsahu publikace je ale počet chybiček naprosto mizivý.
Dovolím si též vyzdvihnout, že rozsah knihy není získán zbytečným roztahováním
textu nebo jinými podobnými "triky".
Celý text je protkán autorovými praktickými postřehy a je psán s nadhledem i
špetkou humoru. Pokud se chcete vyznat nejen v současném hardwaru, ale i
porozumět jeho vývoji a dozvědět
se, jakým způsobem řešit běžné i komplikované problémy ve světě PC, pak je tato
kniha nepochybně pro vás.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.