Nové knihy

Archiv | 01.12.00

Přecházíme na Microsoft Windows 2000 ServerJ. FIKKER Na trhu se objevuje stále více knih věnovaných operačnímu systému Windows 2000. Patří mezi ně i poměrně útlá knížka "Přec...

Přecházíme na Microsoft Windows 2000 Server
J. FIKKER

Na trhu se objevuje stále více knih věnovaných operačnímu systému Windows 2000.
Patří mezi ně i poměrně útlá knížka "Přecházíme na Microsoft Windows 2000
Server". Stejně jako mě asi většinu z vás napadne otázka: Je možné na necelých
150 stranách textu popsat síťový operační systém? Odpověď je velice jednoduchá
prostě to nejde. A tak v této knize naleznete "pouze" popis těch oblastí, které
jsou důležité pro uživatele přecházející na Windows 2000 z Windows NT 4.

Úvodní kapitola nabízí stručný popis jednotlivých verzí Windows 2000 a výhody
přechodu na nový systém z pohledu uživatele i administrátora. Následující část
je věnována instalaci operačního systému, přičemž důraz je kladen zejména na
upgrade z předchozí verze.

Konfiguraci Windows 2000 popisuje kapitola třetí. Zde jsou zmíněny některé
položky Control Panelu, a to konkrétně Add/Remove Hardware, Add/Remove Programs
a System. Největší prostor je ale věnován popisu konfiguračního nástroje
Microsoft Management Console. S administrací systému úzce souvisí také správa
disků, oddílů a svazků, které je věnována čtvrtá část knihy.

Další dvě kapitoly popisují instalaci a konfiguraci dvou služeb DHCP a DNS. Ve
druhém případě jsou k dispozici informace o možnostech monitorování a testování
služeb DNS.

Jednou z nejdůležitějších novinek Windows 2000 je Active Directory.
Problematice logické i fyzické struktury těchto adresářových služeb a správě
uživatelů prostřednictvím skupinových politik (Group Policy) se věnují
závěrečné tři kapitoly.

Kniha je doplněna dvěma dodatky přehledem vybraných dokumentů RFC a popisem
autentizačního protokolu Kerberos.

Svým zaměřením je tato publikace určena pro všechny profesionály, kteří dosud
měli na starosti počítačové systémy s Windows NT a nyní uvažují o Windows 2000.Webmaster v kostce
PATRIK MALINA


Dnešní webmaster, tedy v širším slova smyslu správce webového serveru počínaje
samotným softwarem a konče obsahem, by měl být pánem mnoha řemesel. Ty tam jsou
časy, kdy stránky byly tvořeny jen prostým HTML a komunikace s databázemi bylo
cosi výjimečného. Protože množství potřebných informací je značné, ve chvíli,
kdy zklame paměť, bude se jistě řadě z vás hodit zde uváděná publikace.

Jak praví samotný podtitul na obálce, jedná se o nefalšovanou referenční
příručku, s jejíž pomocí se jen ztěžka můžete uvedenou problematiku naučit.
Základem pro její používání je alespoň povšechná znalost obsažených témat a
popisovaných technologií. Pokud vám již např. PHP či Perl jednou prošly hlavou,
rychle se zorientujete a najdete potřebnou radu.

Autoři při uspořádání postupovali od obsahu k technologiím v pozadí. V první
části knihy tedy najdete referenci o značkovacím jazyce HTML s podrobnějšími
kapitolami o rámcích (framech), tabulkách a formulářích. Nechybí velmi užitečné
přehledy barev a kódy znaků. Následuje část o pokročilejší formátovací
technologii CSS (kaskádové styly) a vzápětí o podstatně širším tématu XML,
které tak jako tak vyžaduje spíše samostatnou referenční příručku. Další
kapitoly směřují k "aktivnímu Webu" pro dynamické stránky je dnes prakticky
nezbytná znalost JavaScriptu, pomocí nějž lze ošetřit události na straně
klientu (prohlížeče), a podstatná část je dále věnována CGI, Perlu a jazyku
PHP. Závěr pak zpracovává problematiku konfigurace nejrozšířenějšího serveru
Apache.

Kniha se v praktickém "provozu" osvědčila, především při tvorbě dynamicky
generovaných stránek. Všem, pro které jsou výše uvedené technologie denním
chlebem, příručku vřele doporučuji.
Učíme se Red Hat Linux
PATRIK MALINA

Operační systém Linux proslul kromě své ceny také množstvím dostupného
dokumentačního materiálu. Pokud jste však někdy měli v ruce tzv. Dokumentační
projekt, pravděpodobně si řada z vás posteskla, že by to chtělo "něco víc pro
lidi". Pokud zkoušíte distribuci Red Hat a máte výše zmíněný pocit, nahlédněte
do této knihy.

Autor sestavil příručku, jejímž úkolem se zasvětit úplného nováčka do základů
instalace, správy a konfigurace operačního systému Linux, konkrétně distribuce
Red Hat. První kapitolu (Proč používat Linux) si radši projděte ještě v
knihkupectví, a máte-li jasno, můžete začít chystat počítač. Autor si v
počátcích výkladu zcela pochopitelně pomáhá analogií s Windows (zjištění
konfigurace), záhy však přistupuje ke konkrétním krokům na přípravě pevného
disku a k samotné instalaci. Ani jako začátečník se ničeho nebojte postupy jsou
zpracovány velmi podrobně, obrazový doprovod je velmi důkladný a popsané
situace se bezpečně shodují se skutečností. Výklad obsahuje i úplné základy
ovládání Linuxu, takže ani strach z použití příkazové řádky není namístě.
Postupně následují zásadní stati o instalaci grafického rozhraní X Windows,
způsobu používání aplikací v prostředí tohoto operačního systému a připojení k
síti, včetně vytvoření internetového serveru (což je zřejmě nejčastější využití
Linuxu).

Kniha je výborným kompromisem mezi několikastránkovou instalační příručkou a
tisícistránkovými komplexními dokumentačními projekty. Bezpečně vás provede
instalací, ale také vám potom důsledně předvede další možnosti využití, jež
dají celému použití Linuxu vlastní smysl. Rovněž orientace na Red Hat, jednu z
nejrozšířenějších a nejzdařilejších distribucí, je dobrou volbou i pro českého
zájemce.
Komprimace dat principy a praxe
PATRIK MALINA

Zhruba před dvěma lety vyšla u stejného nakladatelství publikace D. Morkese
Komprimační a archivační programy, jež se vyznačovala určitou nevyhraněností.
Kombinovala témata jak pro běžné uživatele (stručný návod k užívání běžných
komprimačních nástrojů), tak pro hlubší zájemce (principy kódovacích
algoritmů). Těšil jsem se, že vyjde kniha, jež se bude věnovat jednomu z témat
více než polovičatě, a vidím, že přednost před uživateli dostali specialisté.

Charakter publikace velmi dobře postihuje první slovo z podtitulu, neboť
principy ztrátové a bezeztrátové komprese jsou nosnými tématy, a to se vší
"parádou", tedy včetně dosti náročného matematického aparátu a náznaků
algoritmizace. Ona zmiňovaná praxe je v knize zastoupena vskutku jen na té
nejtechnologičtější úrovni a pro začínající uživatele sharewarových prográmků
to opravdu není. Autoři se věnují tematickým okruhům v závislosti na formátu
dat a čtenář tak může proniknout k samotnému jádru technologií zpracování
textových informací, zvukových souborů či prezentování videa na počítači. V
kapitole věnované obrazovým datům se např. můžete seznámit s barevnými modely,
velmi aktuální jsou také kapitoly o formátu MPEG či moderních metodách
fraktální komprimace (např. známé "vlnky"). Jak jsem zmínil výše, kniha
rozhodně není pro začátečníky v matematice, proto váhám, komu ji doporučit.
Určitě to nebudou tradiční uživatelé, ale opravdoví zájemci o jádro těchto
technologií, pro něž jsou integrály, matice či Fourierova transformace lahůdkou.


Databáze na webu
PATRIK MALINA

Velké množství webových stránek si již dnes nedovedeme představit bez propojení
na databázové systémy vždyť např. internetové obchody, jež jsou (a bezesporu
dále budou) fenoménem moderního Webu, jsou samozřejmě na databázích postaveny.
Jinými slovy řečeno, vytváří-li dnes někdo moderní stránky, s velkou
pravděpodobností můžeme v pozadí očekávat dynamické připojení na data. Známý
autor tuto realitu zpracoval (na základě vlastní profesní zkušenosti) v
publikaci, jež může být dobrým vstupem pro tvůrce databází toužící zveřejňovat
data na Internetu. Z podtitulu (Visual FoxPro, Access, SQL Server) je zřejmé,
že pro svá řešení autor zvolil platformu firmy Microsoft, se všemi
souvisejícími standardy a nástroji. Po úvodních kapitolách s obecnější
tematikou (principy Web-aplikací, porovnání s tradičním "klient-server"
modelem, technologie Internetu) tedy rovnou následují ASP (Active Server Pages)
a ADO (Active Data Objects) nosné standardy firmy Microsoft pro tvorbu
dynamicky generovaných webových stránek. Veškeré příklady jsou demonstrovány
rovněž na platformě tohoto výrobce (Visual InterDev, výše zmíněné databáze),
takže zájemci o volně dostupná řešení (Apache, PHP, MySQL, PostgreSQL atd.)
přijdou zkrátka. Problematika je autorem vyložena jeho tradičním "studijním"
tempem, vřele tedy doporučuji si na knihu udělat dostatek času a důsledně
příklady vyzkoušet. Publikace je vhodná pro zběhlejší uživatele a tvůrce
databází, základní znalost HTML a skriptování (např. JScript) není k zahození.
Úplnému začátečníkovi (především v oboru databází) knihu doporučit nelze, to
však rozhodně nesnižuje její kvalitu a zvolenou koncepci. Titul se totiž
vyznačuje opravdu vysokou koncentrací hodnotných informací a fundovaným
výkladem.


Excel 5, 7, 97, 2000 záznam, úprava a programování maker
JAN ŽĎÁREK

Kniha se věnuje úvodu do programování maker pro čtyři poslední verze Excelu. Je
určena začátečníkům v oblasti maker, nikoliv v používání Excelu samotného.
Nezbytným předpokladem je také ochota se něčemu novému naučit.

Obsah knihy odpovídá názvu, po krátkém představení maker je nejprve předvedena
možnost jejich automatického nahrávání a používání editoru jazyka Visual Basic.
Teprve po tomto "osmělení" se čtenář seznámí se základy jazyka a psaním
vlastních maker. Podrobněji je popsáno použití objektu Range (oblast buněk).

Workbook, Worksheet a Application, tyto tři kapitoly doprovázejí krátké
příklady k samostatnému vyřešení. Ještě se dostalo na ošetření chyb za běhu a
použití ladicích nástrojů, závěr je tvořen řešeními úloh a krátkým rejstříkem.

V knize nehledejte referenční příručku, její účel je především neodradit
čtenáře od studia přílišným formalismem a popisem všech detailů. Je spíše
návodem, podle kterého můžete postupně získávat zkušenosti s vytvářením
jednoduchých maker a krok za krokem objevovat další možnosti a souvislosti.
Protože se do rozsahu této knihy nevešla další důležitá témata, z textu
vyplývá, že bude následovat ještě druhý díl. I když jsem nalezl několik chyb,
nejsou naštěstí nijak závažné, začátečníka ale mohou zmást.

Text je psán dost populárně a je zaměřen na uživatele pracující zejména s
"běžnými" čísly (účtárna apod.). Např. při výkladu datových typů je u typu
double (8 B) uvedeno, že v praxi jej lze doporučit jen výjimečně, např. pro
navigaci kosmických lodí! Soudím, že běžné vědecko-technické výpočty autorovi
nic neříkají, navíc budoucí programátoři by měli vědět, že např. standardní
funkce v jazyce C používají implicitně právě double. Další věcí pak jsou
skutečně přesné výpočty, na ty se ale obvykle nepoužívá Excel.
Novell NetWare 5
JAN ŽĎÁREK

Podrobná příručka Novell NetWare 5 se zabývá problematikou sítí s tímto OS.
Jejím cílem je poskytnout čtenáři co nejširší přehled a přitom jej zcela
nezahltit. To je vzhledem k rozsáhlosti tématu pozoruhodné.

V knize je předvedena koncepce systému Novell NetWare, včetně stručného
přehledu jeho vývoje. Dále pak seznam poskytovaných systémových služeb s
patřičným vysvětlením. Shrnutí příkazů a utilit s popisem všech jejich
parametrů se bude hodit skoro všem, kdo pracují s Novellem.

Autor se podrobně věnuje postupům základních činností, které jsou pro
přehlednost řazeny do skupin tuto kapitolu ocení zejména začátečníci. Velice
zajímavou se jeví kapitola o řešení problémů v síti, bohužel je to jen základ z
palety problémů, se kterými se správce potkává. Pro úplnost je uvedena i
kapitola o dokumentaci a doplňkovém softwaru (GroupWise, ManageWise). Jako
přílohu naleznete seznam příkazů a také česko-anglický a anglicko-český
slovníček pojmů. Rejstřík nechybí, ale je spíše průměrný.

S potěšením konstatuji, že nalézt chyby v této knize bylo dosti obtížné;
faktické jsem nenašel žádné, drobné překlepy se v celé knize dají spočítat na
prstech. Naleznete v ní dokonce drobný a jistě neúmyslný bonus list se
stránkami 203/204 je zde dvakrát. Je však možné, že se vyskytuje pouze v
recenzovaném výtisku.

Publikace je určena zejména pro začínající správce, případně i pro uživatele,
kteří chtějí poznat systém, s nímž pracují, na hlubší úrovni. Zkušeným správcům
může pomoci jako stručná náhrada obsáhlé originální dokumentace.

Autor v knize zúročil své mnohaleté zkušenosti a je to znát, na mnoha místech
jsou velice zajímavé poznámky a tipy k popisovaným problémům. Také vzhledem k
tomu, že text je dobře připraven, soudím, že se jedná o jednu z nejlepších knih
o Novellu v poslední době.
AutoCAD 2000
JAN ŽĎÁREK

Publikace AutoCAD 2000 působí dosti obsáhlým dojmem, tak jak se na příručku k
AutoCADu sluší. Postupně jsou procházeny jednotlivé aspekty práce s tímto
programem, od naprostých základů typu orientace v menu a vytvoření výkresu,
přes základní kreslení až k profesionální práci na výkresu. Uživatelé znalí
práce s AutoCADem jsou poté uvedeni do modelování v 3D a vytváření složitějších
těles. Ve finále čtenáře čeká ukázka maker AutoLISPu, Dieselu a VBA. Při práci
s AutoCADem jistě najdou uplatnění přílohy, kromě popisu HW nároků a instalace
se tu vyskytuje i seznam vnitřních proměnných a také příkazy, jejich zkratky a
rejstřík.

Z této knihy se začátečník může skutečně naučit základy práce s AutoCADem,
protože autor se zaměřil spíše na ukázky konkrétních řešení místo na prosté
procházení menu. Za účelem pochopení látky je možné si zkusit vyřešit krátká
cvičení na konci každého většího tematického celku.

Na CD jsou kromě hromady pomůcek také ukázkové rysy z jednotlivých kapitol a
též další dvě kapitoly, pojednávající o používání ActiveX Automation v AutoCADu
a o užití VBA k tvorbě autocadových aplikací. Uvítal bych, kdyby tyto kapitoly
byly alespoň přeložené, když už tedy není možné je rovnou zařadit do knihy. Je
zřejmé, že v ČR vychází zahraniční tituly s jistým zpožděním, bylo by tedy
dobré české vydání poněkud zvýhodnit začleněním "elektronických" kapitol, jinak
si čtenář rovnou může koupit aktualizovanou verzi v angličtině, zejména používá-
li odpovídající verzi AutoCADu.

To jsou však spíše detaily, pro uživatele české verze je tato příručka
nedocenitelná, s trochou snahy se z ní naučíte docela dobře využívat možností
AutoCADu. Berte to doslova, pokud se chcete jeho pomocí živit, budete muset mít
nastudovány příslušné normy, nebo mít absolvován nějaký dobrý kurs technického
kreslení.
Řízení projektů
JAN ŽĎÁREK

Kniha Řízení projektů od M. Rosenaua, dlouholetého konzultanta v této oblasti a
učitele příslušného kursu na VŠ, je určena zejména vědeckým pracovníkům a
technikům, kteří jsou, nebo se mají stát, manažery určitého projektu a být
přímo odpovědni za jeho včasné a úspěšné dokončení. Kniha namísto výkladu
formální teorie managementu radí inteligentním lidem schopným vést samostatný
úkol, jak své dovednosti rozšířit a na co nezapomenout, aby byli schopni řídit
i projekty v rozsahu intuitivním řízením nezvládnutelné.

Kniha je dostatečně členěna, aby bylo snadné kdykoliv najít téma, které je
aktuálně třeba nastudovat, přesto je vhodné číst ji od začátku, protože
kapitoly na sebe navazují a doplňují se. Naleznete zde šest hlavních částí:
první se týká definic projektových cílů, druhá jeho plánování, včetně několika
užitečných formálních postupů, vlivu omezených zdrojů i rizik a rezerv, rozsah
této části odpovídá důležitosti této fáze pro realizaci projektu. Třetí část
vysvětluje způsoby vedení lidí a možnosti organizace týmu, čtvrtá se věnuje
metodám sledování průběhu projektu a řešení případných změn a vzniklých
problémů. Pátá část zdůrazňuje vliv korektního zakončení projektu na celkový
výsledek a šestá upřesňuje některé záležitosti pro malé projekty a pro vývoj
nových produktů. V přílohách jsou mj. uvedeny zkratky a terminologie
projektového managementu a rejstřík. Témata jsou dostatečně ilustrována grafy,
diagramy a tabulkami i oblíbeným příkladem fiktivní firmy. Autor také ukazuje
příklady použití softwaru pro řízení projektů všude tam, kde je pomocí něho
možné si usnadnit a zrychlit práci.

Ačkoliv je text občas "americky" rozvláčný, každý asi ocení přístup založený na
zkušenostech jak z praxe, tak z výuky, tj. zaměření na témata a dovednosti, jež
jsou běžně opomíjené, při řízení projektu však mohou přinést problémy.
JBuilder verze 3 podrobný průvodce
JAN ŽĎÁREK

Od titulu JBuilder verze 3 jsem očekával, že, jak jsem již mnohokrát viděl,
sklouzne k prostému vypočítávání možností a "prolézání" menu tohoto programu. K
mému překvapení k tomu došlo jen minimálně, naopak jazyk Java je v popředí a
použití komponent dodávaných s JBuilderem nepůsobí nijak rušivě.

Kniha začíná stručným seznámením s organizací projektu v JBuilderu a pokračuje
tvorbou programu jako samostatné aplikace (i konzolové), apletu a komponenty.
Popsán je vztah mezi OOP a Javou, to vše ještě "intuitivně", tj. před vlastním
výkladem jazyka, který teprve následuje. Již se znalostí jazyka se můžete
pustit do pokusů s okny a multithreadingem, komponentami, pro majitele verze
Professional nebo Enterprise pak budou užitečné kapitoly o spolupráci s
databázemi. Teprve na konec je zařazena kapitola podrobněji popisující JBuilder
a jeho prostředí. (Kniha je psána podle verze Enterprise.)

Závěr je tvořen seznamem literatury (použité, nikoliv nesmyslný seznam jiných
knih daného nakladatelství) a je zde krátký, ale celkem použitelný rejstřík.

Příklady uváděné v knize je nutné získat na Internetu. Komu by se to nelíbilo,
ať uváží, že přiložený CD-ROM obsahuje zkušební verzi JBuilderu 3 Enterprise.

Přestože se na knize podílel doc. Virius, obsahuje na něj docela nezvyklé
množství překlepů, tj. průměrný stav v odborné literatuře. Zejména drobné
chybičky ve zdrojových textech ale považuji za zbytečné.

Předpokladem k četbě je povědomí o základních programátorských pojmech, resp.
schopnost programování v nějakém jazyce, případně znalost jazyka C, neboť
mnohde je právě s ním uvedeno srovnání. Znalost OOP není nutná, ale v žádném
případě neuškodí. Kniha je psána s nadhledem a mírnou dávkou humoru, přehledně
a srozumitelně, případného zájemce o JBuilder tedy určitě potěší.
Propojování sítí s TCP/IP
JAN ŽĎÁREK

Význam sítí pro všechny druhy lidské činnosti prudce vzrůstá. Ne všichni
uživatelé musí nutně vědět, co se za fungujícím spojením vlastně skrývá. Naopak
ti, kteří spojení udržují v chodu, by měli o sítích znát (téměř) všechno. Na
pomoc jim přichází právě tato útlá knížka, která je zaměřena zejména na celkové
teoretické pokrytí dané problematiky. Začíná od krátké zmínky o historii
Internetu a TCP/IP. Pokračuje úvodem do síťových architektur, zejména TCP/IP,
kterou probírá postupně od fyzické vrstvy až po vrstvu aplikační, tedy s
přihlédnutím k modelu ISO-OSI, jenž je zde velmi podrobně probrán. Popsána je i
valná většina běžných typů síťových rozhraní (Ethernet, ATM a další). U síťové
vrstvy je zmíněna adresace, skupinová komunikace, ICMP atd. nejen pro protokol
IPv4, ale i nový IPv6. Velmi se mi líbil popis týkající se vlastního
propojování sítí, kde se probírají nejrůznější prostředky a hlavně veškeré
druhy směrování včetně "historických". K transportní vrstvě přísluší
podkapitoly o TCP a UDP, a v kapitole o vrstvě aplikační najdeme např. telnet,
ftp, NFS, DHCP atd. Následující kapitola zpracovává provádění managementu
TCP/IP sítí, tj. zejména SMTP verzí 1 až 3 a báze informací MIB. Kapitola
desátá pak stručně informuje o bezpečnosti sítí s IP, typech útoků,
bezpečnostní architektuře a velmi stručně i o šifrování a řízení přístupu
(RADIUS, TACACS).

V přílohách je uveden popis organizací Internetu (ISOC, IETF...), zájmových
skupin a projektů, včetně příslušných URL odkazů. Za zmínku stojí perfektní
přehled RFC se zvýrazněním norem, tj. výtečný zdroj referencí na literaturu.
Určitě oceníte i seznam zkratek a hlavně rozsáhlý a, což už jsem dlouho
neviděl, použitelný rejstřík.

Když se nás někdo na něco ptá, často říkáme "moment, musím se podívat". Tohle
je kniha, kde hledat správnou odpověď.
C++ Builder verze 5
JAN ŽĎÁREK

Kniha C++ Builder verze 5 patří mezi standardní programátorské kuchařky k
tomuto vývojovému prostředí. Je určena zejména začínajícím uživatelům C++
Builderu, avšak ne programátorským začátečníkům, protože je třeba bezpečně znát
jazyk C, programátorský model systému Windows, a samozřejmě mít alespoň
základní přehled o jazyce C++. Jako v předchozích knihách o starších verzích
C++ Builderu z klávesnice stejného autora, ani v tomto případě nejde o učebnici
programovacího jazyka, ale zejména o návod, jak využívat knihovnu VCL a další
součásti C++ Builderu.

První kapitola představuje úvod do systému C++ Builderu, zájemcům o podrobnější
výklad doporučuji přeskočit na kapitolu 12, kde je toto prostředí popsáno
podrobněji a systematičtěji, případně kapitolu o implementaci jazyka C/C++ v
C++ Builderu. Ostatní čtenáři se v druhé kapitole seznámí na jednoduchém
prográmku s používáním komponent. Další, složitější příklady, rozvíjejí již
získané znalosti o např. použití časovače, plátna, zobrazení bitové mapy, MDI,
multithreading, dynamické knihovny a vytvoření programu jako komponenty. Další
část ukazuje základy sestrojení databázové aplikace, včetně použití SQL.
Majitelům C++ Builderu verze Enterprise je určena kapitola s ukázkou
"jednoduché" aplikace podle standardu CORBA.

Pozorný čtenář objeví v textu několik nesrovnalostí, nejvíce v CORBA kapitole,
kterou autor zřejmě již nestihl revidovat. To však nic nemění na tom, že se
jedná o přehlednou a srozumitelně napsanou knihu s četnými praktickými
připomínkami. Jinak ale ničím nevybočuje z tradičního a již mnohokrát
osvědčeného stylu, jde o rutinní dílo známého autora.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.