Nové knihy

Archiv | 01.07.99

Mistrovství v Microsoft Access 97 - pro Windows 95, Windows 98 a Windows NTAutor: John L. Viescas Nakladatelství: Computer Press, Brno, 1998 Počet stran: 750 Doporučená cena: 590 Kč Autor t

Mistrovství v Microsoft Access 97 - pro Windows 95, Windows 98 a Windows NT
Autor: John L. Viescas
Nakladatelství: Computer Press, Brno, 1998
Počet stran: 750
Doporučená cena: 590 Kč
Autor této knihy výše uvedeného názvu rozhodně nepatří k začátečníkům.
Databázovému programu MS Access se věnuje prakticky od doby uvedení jeho první
reálně použitelné verze (2.0), a toto poslední dílo je v podstatě logickým
pokračováním jeho dlouholeté popularizační a "pedagogické" práce. O jeho
erudici svědčí rovněž fakt, že se spolupodílel na definici standardu jazyka
SQL, jenž je srdcem databázových programů. S pomocí předkládané publikace
dostáváte možnost proniknout do mnohdy na první pohled tajemných zákoutí
relativně dosti zdařilé (v měřítkách produkce firmy Microsoft) aplikace.
Sám název (přesněji jeho česká verze) může působit trochu zavádějícím způsobem.
Chcete-li v něčem dosáhnout mistrovství, předpokládá se alespoň rámcová
předběžná znalost tématu. Ne tak v tomto případě, neboť kniha je určena i
začátečníkům a především obsahuje vyčerpávající popis základních možností a
funkcí programu. O faktu, že cílovou skupinou jsou i neznalí uživatelé, svědčí
zařazení některých speciálních kapitol, jako např.: Co je to databáze? (v kap.
1) nebo Využití MS Accessu (kap. 2). Název má tedy spíše napovědět, že zvídavý
čtenář nemusí skončit "malou násobilkou".
Koncepce knihy v podstatě sleduje opakující se schéma. Jednotlivé větší části,
popisující určitou databázovou problematiku (např. Použití formulářů, Vytváření
sestav), začínají úvodní seznamovací kapitolou (vhodnou i pro začátečníky) a
postupují k obtížnější látce. Pokud s programem začínáte, je možno vystačit
právě se studiem počátečních kapitol, a později se ke složitější problematice
vrátit.
Na rozdíl od předchozí publikace se Viescas mnohem více věnuje aplikaci z
pohledu tvůrce, o čemž svědčí důraz při objasňování některých problémů (použití
jazyka SQL, vytváření samostatných aplikací) a odpovídající rozsah příslušných
kapitol (celá část 6 o vytváření databázových aplikací). Autor často pouze
nespoléhá a neodkazuje na originální nápovědu programu, ale téma sám důkladně
zpracuje a vyloží, např. včetně obsáhlých přehledů funkcí. Při studiu tak
získáváte přehled nejen o určitých možnostech z hlediska funkčnosti, ale i
rozsahu. Přečtete-li si, že vkládané údaje do tabulky mohou být formátovány
tzv. vstupní maskou, asi vás to samo o sobě příliš neosloví. Avšak po zběžném
prohlédnutí přehledu možností této funkce mnohem rychleji pochopíte, jak ji lze
efektivně využít. Tímto přístupem rovněž stoupá cena knihy jako kvalitní
referenční příručky.
Pokud shrnu výše uvedená fakta, koupě této publikace se vyplatí uživatelům
programu téměř všech kategorií, od laiků, kteří to s tímto programem myslí
vážně, až po programátory samostatných databázových aplikací. Počítejte však
při jejím studiu (zvláště, jste-li začátečník) s jistou časovou náročností
nepatří rozhodně do kategorie oněch útlých příruček "zvládněte ... snadno a
pohodlně za jedno odpoledne". Vložený čas a počáteční trpělivost se vám však
určitě vyplatí, stejně jako důsledné používání příkladů přiložených na CD.
Vycházejí z praxe a ušetří vám zdlouhavou a nepříjemnou přípravu pokusných dat,
abyste si sami mohli ověřit, že to opravdu funguje. Tím vás ovšem rozhodně
nechci zrazovat od vlastních tvůrčích pokusů. Také nevěšte hlavu, pokud hned
napoprvé všemu v pokusném souboru neporozumíte vše má svůj čas (studujete-li
vkládání dat do tabulky, nemusí vás zajímat složité křížové
dotazy), a budete-li trpěliví, postupně vše pochopíte. Pokud ne (a chcete
zůstat jen uživatelem), sáhněte po knize předchozí, a chcete-li přece jen
tvořit vlastní aplikace, tak nalistujte zpět a trpělivě a pomalu to zkuste
ještě jednou. Srovnatelnou knihu na našem trhu možná najdete, lepší (v češtině)
však jen stěží.
PATRIK MALINA

9 0431/FEL


Microsoft Access 97
Autor: Alan Simpson, Elizabeth Olson
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha 1998
Počet stran: 968
Doporučená cena: 990 Kč
Prvním dnes prezentovaným titulem o MS Accessu je bezmála tisícistránková kniha
známé edice Profesionál. Přestože předpokládá běžnou uživatelskou znalost
operačního systému (Windows 95/98/NT), o databázích nemusíte na začátku vědět
prakticky nic. Celý její obsah je výrazně orientován na uživatele všech
kategorií. V prvních kapitolách se můžete důkladně obeznámit se základy
používání databází obecně, s nejdůležitějšími pojmy a principy, a jejich
reprezentací v prostředí Accessu. Naprostý začátečník tak může procházet
příklady (na přiloženém CD) způsobem "krok za krokem" dle vyčerpávajících
popisů v knize. Podobným způsobem je zpracována většina obsahu od témat
základních až po velmi pokročilé postupy, takže čtenář problematiku jistě
zvládne.
Celkové rozvržení látky logicky sleduje stavbu databázového programu. Po
úvodních výše zmíněných kapitolách (Jak začít, Jak porozumět databázím...)
následuje jedna stať se stručnějším přehledem (Access snadno a rychle),
pravděpodobně pro čtenáře s menší trpělivostí nebo nedostatkem času ke studiu.
V dalších částech se již kniha vyčerpávajícím způsobem věnuje jednotlivým
tématům jako tvorba tabulek, práce se styly, import a filtrování dat atd.
Nechybí ani popis ukázkových
databází dodávaných s aplikací (a uložených mezi šablonami) a průvodců, a
setkáte se zde také s popisem funkcí na pomezí Accessu a Excelu (tvorba grafů a
kontingenčních tabulek).
V další části se autoři zaměřili na správu databáze a přizpůsobení grafického
uživatelského rozhraní (GUI) dle konkrétních přání uživatele, a v jedné kapitole
je pojednáno o použití programu v architektuře klient/server a o zabezpečení
dat. Poslední výkladová část pak obsahuje tematiku tvorby uživatelských
aplikací včetně úvodu do jazyka VBA (Visual Basic for Aplications), jenž
představuje vhodný integrovaný programovací jazyk zvláště pro tuto databázi.
Poměrně důležitou, a možná nejcennější částí knihy jsou její závěrečné
kapitoly. Některé z nich by si sice zasloužily umístit logicky dopředu
(problematika instalace programu, obsah přiloženého CD-ROMu), avšak spolu s
ostatními (referenční příručka, slovník pojmů glosář) tvoří výbornou
pomůcku pro každodenní práci s aplikací i poté, co jste problematiku zhruba
zvládli. Ušetří vám jistě nejedno nepříjemné prohledávání celé obsáhlé knihy.
Celkově lze knihu zhodnotit jako poměrně vyčerpávající příručku typu "Jak
udělat..." s detailními popisy, velkým množstvím ilustračních obrázků a
užitečných tipů. Postihuje prakticky celou šíři problematiky z pohledu
uživatele, a to i poměrně pokročilého. Avšak zájemci o hlubší pochopení
některých problémů brzy zaznamenají mezery (např. tematiku dotazů nedoprovází
ani výklad SQL, ani důkladnější pojednání o výrazech) a budou hledat radu
jinde. Což však knize na kvalitě rozhodně neubírá, neboť již v záhlaví
deklaruje, že je určena pro všechny kategorie uživatelů (a ne správců či
programátorů).
PATRIK MALINA

9 0431/FEL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.