Nové knihy

Archiv | 01.07.99

Internet @!!!Autor: Vladimír Smejkal Vydavatelství: Grada Publishing Počet stran: 168 Doporučená cena: 118 Kč Konečně! Konečně se na českém knižním počítačovém trhu objevila skut...

Internet @!!!
Autor: Vladimír Smejkal
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 168
Doporučená cena: 118 Kč
Konečně! Konečně se na českém knižním počítačovém trhu objevila skutečně
potřebná kniha, ve které autor Doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., rozebírá
veškeré právní problémy kolem Internetu (viz také loňský PC WORLD 11/98).
Kniha je rozdělena do přehledných kapitol a podkapitol. Hned ta první se zabývá
právním postižením Internetu, další pak autorsko-právními problémy, názvy
domén, ochranou osobních dat občanů, Internetem jakožto novou oblastí
kriminality, najdeme zde kapitoly věnované internetovému telefonování,
porovnání Internetu a hromadných sdělovacích prostředků, a jednou z
nejzajímavějších kapitol je i ta o internetovém obchodování.
Ke každé problematice a tématu se dá pod čarou najít spousta dalších
doplňujících informací a odkazů, včetně uvedení všech čísel právních norem a
zákonů. Závěrečný rejstřík pak nabízí jednoduchý a přehledný klíč ke knize a
jejím tématům.
Samotný styl knihy navíc není suchý, ale naopak je pojat s mírným, občas
ironickým nadhledem, takže se výborně čte. Proložena je několika kreslenými
vtipy, jež pomáhají toto navýsost odborně chápané téma lépe vstřebat a
přijmout. Autorovi knihy i vydavatelství patří dík, a všem, kteří se nějak
zabývají Internetem, nelze než tuto publikaci vřele doporučit.

9 0430/FEL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.