Nové aktivity Dellu na Internetu

Archiv | 01.08.00

PCW: Společnost Dell nedávno ohlásila zásadní změnu obchodní strategie. Kroměpřímého prodeje počítačů se chce více věnovat internetovým aktivitám. O co se vlastně jedná? Dell...

PCW: Společnost Dell nedávno ohlásila zásadní změnu obchodní strategie. Kromě
přímého prodeje počítačů se chce více věnovat internetovým aktivitám. O co se
vlastně jedná?

Dell: Dell byl k iniciativám, o kterých budu mluvit inspirován našimi
zákazníky, kteří chtěli sdílet naše "know-how" v oblasti internetu. Vezměte v
úvahu, že Dell prodá denně zboží za zhruba 40 mil. USD a přitom je celý provoz
zajištěn hardwarem Dell. To je působivé a mnoho firem v nejrůznějším odvětví by
rádo podniklo něco podobného. Dell vychází vstříc právě těmto potřebám.
Neznamená to, že by v budoucnu stále neplatilo naše staré logo "Be Direct",
chceme jen posunout naši firemní strategii o něco dále směrem k Internetu, jako
k prostředí, v němž se bude odehrávat celá budoucnost obchodování.
K tomuto kroku jsme přistoupili na základě přání zákazníků, kteří nás žádali,
abychom se s nimi podělili o zkušenosti, jež jsme za dobu, po kterou
obchodujeme na Internetu, nasbírali. Naši první stránku Dell.com jsme otevřeli
v roce 1994, v roce 1997 jsme byli první společností, která na Internetu
překročila denní prodej zboží za 1 milion dolarů a dnes tímto způsobem
prodáváme zhruba 50 procent celkového obratu firmy .

PCW: K novým aktivitám v oblasti Internetu vás tedy přivedl zájem zákazníků a
dobré zkušenosti s tímto způsobem prodeje?

Dell: Ano, zájem zákazníků a ohromné možnosti, které se zde nabízejí. Prognózy
ukazují, že v roce 2003 bude objem trhu s hardwarem a související
infrastrukturou na Internetu zhruba 370 miliard dolarů. Internet nám navíc
umožňuje dále rozvinout přímý vztah se zákazníky. Náš posun k nové strategii
lze celkově shrnout do pěti bodů.

Zaprvé to jsou produkty pro internetovou infrastrukturu. To jsou servery na
bázi PC-serverů a paměťová zařízení podporující jejich běh. Zde se jedná
převážně o hardware. Nedávno jsme v této souvislosti představili zařízení Dell
PowerApp, jednoúčelové servery vyráběné s maximálním ohledem na úsporu místa a
snadnou obsluhu i konfiguraci. Poté přicházejí na řadu cacheing servery a load
ballancing servery, které budou ve spojení s našimi servery PowerEdge a
PowerVault tvořit kompletní infrastrukturu Internetu.

Dalším bodem je poskytování služeb, kde se chceme orientovat hlavně na programy
a partnerské vztahy například na firmy začínající jako ISP, kterým můžeme
poskytnutím potřebného know-how značně zjednodušit vstup na trh.
Zatřetí to jsou služby Dell Expert. Zde se jedná hlavně o pomoc v oblasti
konzultací zaměřených na e-business ve vztahu k informačním systémům. Chceme
být nápomocni především úspěšným klasickým firmám, které se rozhodly převést
část svých aktivit na Internet.

Do rámce Dell Internet Services můžeme zařadit i hosting pro malé a střední
firmy, které nestojí o investice do vlastního hardwaru a kterým jsme schopni
poskytnout vzdálené servery.

Dalším bodem je zpřístupnění Internetu jako takového, tedy možnost bezplatného
připojení na základě aliancí se specializovanými firmami. Posledním bodem je
Dell Ventures, což je novinka. Zde se snažíme vyhledávat potenciální
perspektivní partnery v oblasti internetových aktivit a pomáhat tyto aktivity
realizovat.

PCW: To jsme hovořili o projektu tak, jak byl specifikován v Americe, jak to
bude vypadat v našich podmínkách?

Dell: Tyto strategické iniciativy byly již zpracovány do konkrétní nabídky
služeb, které naleznete na českých stránkách www.dell.cz. Dell se těmito kroky
posouvá do nové oblasti, ve které rozhodně má co nabídnout a díky vlastnímu
úspěšnému modelu ví o čem mluví.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.