Nová strategie firmy Cisco - Zaměřeno na malé firmy

Archiv | 01.01.99

V listopadu uspořádala společnost Cisco Systems, s. r. o., tiskovou konferenci,na které přítomné novináře a zástupce poboček společnosti Cisco Systems z dalších zemí seznámila s výs...

V listopadu uspořádala společnost Cisco Systems, s. r. o., tiskovou konferenci,
na které přítomné novináře a zástupce poboček společnosti Cisco Systems z
dalších zemí seznámila s výsledky analýzy evropského trhu o možnostech a
trendech trhu malých a středních firem, a tedy svou novou marketingovou
strategií pro evropský trh se směrovači a dalšími produkty pro sítě a Internet.

Výsledky analýzy
Jedna z pěti malých evropských společností odmítá informační technologie (dále
IT). Zatímco většina malých firem jich využívá (především Internet), "odpůrce"
nezajímají ani běžné elektronické kancelářské prostředky. "Odpůrci" nových
technologií nejsou téměř ve Francii a v ČR, ve Velké Británii tvoří čtvrtinu a
v Německu třetinu malých společností. Předpokládá se, že odpor k novým IT jim
způsobí těžkosti. Velké firmy stále více očekávají dosažení technologické
integrace se svými dodavateli. 30 % z nich vyžaduje e-mail, Internet a počítač
jako základní podmínku. Dalších 30 % předpokládá brzké zavedení téhož. Pouze 17
% "odpůrců" využívá Internet; ze všech dotazovaných má k němu přístup 46 %.
Skupina "odpůrců" nechce počítač, sítě a WWW prezentace. Tři čtvrtiny z nich
nejsou schopny elektronicky sdílet informace s klienty.
"Příznivci" nových IT tvoří 18 % malých společností v Evropě. Podle nich jsou
IT pro obchod podstatné a odmítají názor, že je pro ně význam IT obtížné
posoudit. Tři čtvrtiny z nich mají zaměstnance připojené k Internetu, který je
chápán (mimo zdroj informací) jako způsob poskytování služeb. Polovina z nich
již dříve zavedla e-mail a využívá jej již několik let. Nejvíce příznivců
nových IT je ve Velké Británii, Německu a České republice.
V Evropě byly identifikovány další tři typy skupin. Skupinu "znepokojených"
tvoří 18 % respondentů. Bojí se, že svět IT se bude vytvářet bez nich a mají
strach, že zaspali dobu. Přesto, že rozpoznali, že IT jsou základem pro
přežití, obtížně se vyrovnávají s investicemi. Největší skupina je ve Španělsku
(třetina malých společností). Internet nejvíce ovlivnil "účastníky", kteří se
rychle přizpůsobili elektronické době. Tyto firmy rozpoznaly potřebu sdílení
informací a využívají výhod e-obchodu, a 80 % z nich investuje do IT. Poslední
identifikovanou skupinou jsou "ostrované". Tvoří ji hlavně malé společnosti (23
%) a je protipólem "účastníků". Téměř nepoužívají e-mail a váhají se sdílením
informací po síti. Pracují sice osamoceně, ale uvědomují si nutnost změny.
Agentura NOP, která provedla studii o vztahu malých společností k novým IT,
definovala pro tento účel jako malou společnost firmu s 20 až 100 zaměstnanci.
V šesti zemích (Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a České
republice) uskutečnila v květnu 1998 na 600 rozhovorů, z toho 420 v malých a
194 ve velkých společnostech. Respondenti byli většinou vedoucí pracovníci
společností (vlastníci, manažeři, partneři nebo ředitelé).
Vzhledem k těmto výsledkům se společnost Cisco Systems rozhodla zaměřit svou
marketingovou politiku i výrobní program na dodávky zařízení pro budování a
správu sítí v menších firmách, kde očekává velký zájem o budování a modernizaci
firemních sítí v kontextu dnešního trendu využití Internetu.

Směrovače řady Cisco 800
Tato řada směrovačů SOHO přináší do malých firem technologii IOS. Ta umožňuje
rychlou instalaci a zprovoznění zabezpečených a ovladatelných síťových produktů
kombinujících telefonní, datové a faxové spojení s rychlým přístupem k
podnikové síti a Internetu. Nové směrovače se softwarem IOS umožňují
zabezpečený přístup k Internetu, síťové služby MNS (Managed Network Services) a
stavbu virtuálních privátních sítí (dále v textu jen VPN).
Řada Cisco 800 připojuje pomocí ISDN malé společnosti, používající LAN Ethernet
k Internetu nebo k firemním LAN. Sestává z modelu 801 s porty Ethernet a BRI
ISDN S/T (Basic Rate Interface), model 802 má dále integrovaný Network
Termination Device NT-1 a modely 802 a 803 obsahují rozbočovač se čtyřmi porty
Ethernet a dvěma volitelnými analogovými telefonními rozhraními. Uživatelé
mohou mít připojený běžný telefon a fax ke stejné ISDN lince. Při souběžném
připojení k Internetu nebo k podnikové síti LAN se sníží telefonní poplatky.
Funkce zabezpečení a ochrany dat jsou součástí softwaru IOS. Jsou to např.
firewall, autentizace směrovače/směrovací informace, technologie "Lock and Key"
a GRE (Generic Routing Encapsulation), přístupové filtry a šifrování.
Směrovače jsou prodávány se softwarem FastStep, sloužícím k instalaci a
nastavení sítě. Dále obsahují program ConfigMaker, umožňující návrh a nastavení
sítí.

Směrovač Cisco 1720
Tento směrovač také nabízí možnost stavby VPN spolu s integrací ostatních
síťových zařízení, a je také koncipován pro malé a střední podniky. Nabízí
modulární konstrukci pro přizpůsobení a integraci síťových zařízení při
budování sítí s protokolem IP.
Jde o nového člena řady Cisco Networked Office. Obsahuje dvě pozice pro karty
WIC (WAN Interface Card), jeden port Fast Ethernet 10/100 s automatickým
nastavením rychlosti a port AUX. Podporuje karty WAN modelů řady Cisco 1600,
2600, 3600, včetně ISDN, sériových a integrovaných karet DSU/CSU (Data Service
Unit/Channel Service Unit). Integruje směrovač, firewall, server pro tunelování
VPN, jednotku DSU/CSU, zakončení NT1 a šifrování. Lze jej použít pro na
standardech založený zabezpečený tunel VPN.
Software IOS nabízí sadu funkcí pro sítě VPN včetně firewallu. Standardní
šifrování IPSec (IP Security) a Triple DES (Data Encryption Standard) zajišťuje
ochranu, integritu a autenticitu dat přenášených ve veřejných sítích čí v
Internetu. Směrovač podporuje SW šifrování až do rychlosti 512 kb/s. Má
vestavěný expanzní slot pro kartu pro HW šifrování s rychlostí na úrovni T1
nebo E1. Kombinace protokolu L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) se šifrováním
IPSec umožňuje víceprotokolové řešení (například protokoly IP, IPX a AppleTalk)
vzdáleného přístupu k sítím VPN. Systém IOS pro služby QoS (Quality of Service)
vyhradí přiměřenou šířku pásma sítě VPN pro důležité aplikace. Směrovač
podporuje funkce pro Quality of Service, jsou to například ovládání šířky pásma
CAR (Committed Access Rate) a řazení do front WFQ (Weighted Fair Queueing).
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.