NETWORK COMPUTERS: DALŠÍ STUPEŇ TECHNIKY?

Archiv | 01.12.97

V poslední době se hodně mluví o Network Computers, počítačích budoucnosti, které mají uživatelům usnadnit ži...V poslední době se hodně mluví o Network Computers, počítačích
budoucnosti, které mají uživatelům usnadnit život i ušetřit
peníze. Jaká je ale pravda? Nahlédněme do článku časopisu CIO
(US), který se tímto tématem zabývají.

Síťová PC odborníci řadí do kategorie tzv. "technologie
hyperkruhu", tj. donekonečna opakované, pouze jinak nazvané
technologie. Podle zprávy společnosti Stamford (člen
Gartner Group, Inc.), nazvané "Podnikové síťové počítače -
třídění podle zájmu prodejců", ani trh nebude během 12 až 18
měsíců tyto výrobky vyžadovat. Může trvat roky, než dojde
k nějakému většímu rozšíření síťových PC. Další odborníci
zdůrazňují fakt, že nejde o zcela novou technologii. Tak proč celý ten povyk kolem? Mají ho na svědomí tři slova: cena, kontrola a produktivita. Kdyby NC bylo odpovědí na naléhavé otázky ceny, kontroly a s tím spjaté produktivity, stalo by se
populárnější alternativou k současným PC.

Cena: Sníží NC můj rozpočet?

Cena údržby síťových PC se pohybuje okolo 10 000 dolarů za
rok. Poukazuje na to studie Gartner Group nazvaná "Síťové
počítače - Pandořina skříňka". Srovnává celkový obrat
nastavení WinTel PC s třemi NC standardy. Největší část sumy
(okolo 3 500 dolarů) se utrácí za operace pro koncové
uživatele nebo za nutnou výuku uživatelů, aby tito dokázali
svá PC obsluhovat. Například - potřebuje-li analytik půl
hodiny, aby vysvětlil kolegovi formátování spreadsheetů,
ztrácejí oba čas i produktivitu. Celková suma také
zahrnuje to, co Gartner nazývá "futz faktor", čili časové
prodlevy, kdy si zaměstnanci mění fonty a barvy pozadí,
přidávají aplikace apod. Druhý největší výdaj je za technickou
podporu (1 066 dolarů). Tato částka zahrnuje cenu za upgrade
softwaru a podporu PC.

Upgrade softwaru a hlavní správa podpory desktopu jsou
snadnější (a levnější), protože NC ukládá aplikace a data na
síť. Což je stav, po němž toužili správci sítě od té doby, kdy ztratili kontrolu při změně klient/serverových technologií. Nyní mohou
kontrolovat i to, jaké aplikace zrovna běží na ploše, a vnutit
standard předkonfigurovaných souborů. Uživatelé si tak
nebudou moci nahrávat jiné aplikace než ty, které správce
sítě odsouhlasil. Uživatelé tak ztratí mnohem méně času
konfigurováním a správci sítě budou mít menší starost o to,
jestli se nějaký uživatel nepokusí nastavit svůj počítač
jinak, a tím zapříčinit zhroucení systému. Studie
Gartner Group předpokládá snížení celoročního rozpočtu o
26 až 39 procent, podle toho, jaký typ NC podnik používá.

Gartner však také tvrdí, že společnosti mohou snížit každoroční rozpočet o téměř stejnou částku, bez nutnosti instalace jakéhokoliv NC. Autor studie Cappuccio píše, že celková suma vlastnictví může být zredukována o 25 - 30 procent i při použití dostupných systémových nástrojů, lepším řízením a technickou podporou. Přesto je dosažení pevně zařízeného prostředí PC také problematické. Mnoho společností je kvůli interní desktopové kontrole připojeno na příliš mnoho "nekontrolovatelných" sítí různých dodavatelů, distributorů a partnerů.

Canavan ze společnosti Chevron zdůrazňuje, že NC sice nedokáže zmenšit podpůrné požadavky, jak tvrdí zastánci NC, ale technické záležitosti nebudou
kamenem úrazu. "Tou hlavní podporou není hardware v desktopu -- je to osoba v křesle před ním. Jinými slovy -- její zkušenost." Jen málo uživatelů využívá všechny softwarové produkty, dokonce ani nikdy neprošli školením.
"Tady je na vině i správce," míní Rod Franklin, ředitel
konzultační poradny v Ryebrooku v New Yorku. "Když dokážete
dobře vést své zaměstnance, zmenšíte tím také tzv. futz
faktor. Důkladné školení zvedne produktivitu". To znamená, že pokud dokáží uživatelé využívat software v jejich počítači, stráví méně času řešením problémů.

Kontrola: Zjednoduší NC systémovou administrativu?

Myšlenka centrální administrace má podle CIO značnou
přitažlivost. Mnozí si pamatují jednoduchost administrativy při použití procesorů na jednom kontrolním místě. Například Tracy Karl, ředitel
informačních služeb v Sebastian International, Inc., z Kalifornie, tvrdí, že jeho zájem o NC vychází právě z kontrolních záležitostí. "Uživatelé dělají věci, které bychom raději, aby nedělali." Centrální uspořádání ušetří hodně času, protože ochrání před rekonfigurací počítače různými nadšenci. "Když můžete kontrolovat zaměstnance na serveru, odpadnou samozřejmě i tyto věci," říká Karl, který má na starosti 40 síťových počítačů.

Ale i když se spousta aplikací a uložení dat přiblížila víc k serveru a některé
administrativní úlohy se tím usnadnily, na druhé straně to komplikuje úlohy sítě a infrastrukturu řízení. Jak s rozvojem sítí vzrůstá provoz, musejí se stávat také komplexnějšími, aby jej zvládly. Správně zajištěná síť v podniku pak vede k lepším obchodním úspěchům. Koneckonců, když je jednou "síť počítačem",
mohou zaměstnanci pracovat bez obav před pádem sítě a neznepokojovat se možnou
časovou ztrátou. "Spolehlivost sítí a serverů je absolutně kritická," říká MacDonald. "Dnes je typické, že v 90 procentech provozního času mají poruchy."

Donald R. Walker, starší viceprezident společnosti CIO v San Antonio, tvrdí, že měl sítově-centrální model počítače na mysli v době, kdy jeho společnost před rokem začala s upgradem hlavní sítě. Společnost vybavila jejich hlavní areál a regionální úřady novými optickými kabely a upgradovala síť na ATM gigabitovou páteř s automatickým kontrolním 10/100megabytovým Ethernetem pro desktop. Upgrade se ukázal životaschopným, protože firma uchovává aplikační software na
serverech, a ne na hard discích koncových uživatelů. "Potřebovali jsme odstranit
místa, kde docházelo k přetížení sítě," říká Walker. I když se zatím nerozhodl zakoupit pro svůj podnik NC, myslí si, že umístění desktopových aplikací
a zdrojů centrálně, a sítově-centrální model počítačové sítě vůbec, slouží
v krátké době k efektivnějšímu využití řídících nástrojů. Tím jsou připraveni i pro NC. "Takto nyní můžeme v poklidu sledovat trh a rozhodnout se, kterou cestou jít dál."

Canavan ze společnosti Chevron se také rozhodl, že způsob uchovávání dat potřebuje změnu. Po důkladné analýze trhu zavrhl myšlenku síťových počítačů.
Velkým problémem byla nesourodost softwaru, a hrály zde roli i požadavky sítě. Ze všeho nejdříve bylo nutné zdvojnásobit šířku pásma sítě, což je obrovský výdaj. Za druhé musely být úschova dat a požadavky řízení komplexnější.
Vycházelo se z hypotetického příkladu společnosti s 2 000 zaměstnanci používajícími NC. "Pokud budeme konzervativně trvat na tom, aby každý
uživatel měl 20 MB na ukládání e-mailů, textů a na spreadsheety, bude to vyžadovat zhruba 40 GB na serveru," tvrdí samotný Canavan. "To je příliš
mnoho. Navíc mnohé konfigurace vyžadují zvláštní či osobní servery, které by měly odlišné správní požadavky než právě používané servery."

Ti, co plánují NC, také mohou rozdělit odpovědnost mezi různé zaměstnance správy systému. Karl však tvrdí, že i když bude potřebovat méně lidí na podporu
desktopů, na druhé straně jich bude více potřeba na funkci síťových manažerů. Franklin z firmy Entex souhlasí: "Budete sice potřebovat méně lidí. Protože však bude jejich kvalifikace vyšší, bude nutné jim víc zaplatit a váš rozpočet to tedy celkem nijak neovlivní."

Produktivita: Bude mít můj podnik díky NC větší produktivitu?

K rozvoji PC došlo především proto, že v něm podnikové managementy viděly dobře
fungující nástroj na zvýšení produktivity. Uživatelé například mohli na PC volně
pracovat s daty a analyzovat je, aniž by čekali na oficiální zprávy. Poskytuje NC podobné výhody? Pravděpodobně ne. "Nevidím v NC nástroj, který by nás obchodně posunul někam dál," říká Canavan. "Měl by být nástrojem, jaký se dá efektivně využít pro určité funkce."

Takže není podstatné, jestli jsou NC lepší než PC, ale zda existují místa, kdy jsou funkce NC alespoň srovnatelné s PC. Většina analytiků, jako například MacDonald od Gartnerů, pokládá NC za doplněk PC, a ne za jeho náhradu. Ostatně, nikdo (možná kromě firem Microsoft Corp. a Intel) nepokládá PC za jediné možné
řešení. PC nabízejí mnoha uživatelům o hodně více vlastností, než tito potřebují. "Dnes je prostě běžnou zvyklostí mít doma PC," tvrdí Art Hutchinson, starší konzultant v Northeast Consulting Resources, Inc. "A přitom jeho složitost jen roste." Andrews z firmy CSX si myslí, že jedním z půvabů NC je
nedostatek právě podobných technických zbytečností. "Existuje jen velmi málo
podobných výhod, jaké nabízí například PC s nahraným programem Office 97. Je hrozné pomyslet, že většina softwaru nikdy nebude použita."

Kde tedy najde NC uplatnění? MacDonald tvrdí, že NC bude užitečné při strukturovaném způsobu práce statické a opakující se, například ve veřejných službách zákazníkům, spojených s centrem. NC podle něho nahradí až 30 milionů
nevyužitých terminálů na stolech a odložených v továrnách na celém světě. Murphy z firmy Yankee souhlasí. "Nemyslím, že by NC mělo budoucnost a rozšířilo se po celé zemi jako ve firmě Sherman v Atlantě. Většinou narazí na odpor ze strany uživatelů."

Pracovníci, kteří používají PC i pro vytváření a analyzování informací, budou NC považovat spíše za ohrožení jejich osobní produktivity. MacDonald poznamenává, že "jde pouze o ty, kteří nejsou schopni se přizpůsobit."

Na závěr CIO předpovídá, že je stále místo pro více než jeden desktopový koncept. Jde pouze o možnost vhodného umístění. "Jsem technologický agnostik,"
tvrdí Andrew. "Desktop není tak posvátný, jak si mnozí lidé dodnes myslí. Je to nástroj, který poskytuje přístup k informacím a komunikaci. Konečným cílem je, aby tato technologie byla prakticky neviditelná."

Zpracováno podle zprávy Carola Hildebranda, CIO (US). Veškerá práva vyhrazena.


PRO VAŠI FIRMU

Podle zprávy Gartner Group, nazvané "Síťové počítače - Pandořina skříňka", se dají NC produkty rozdělit na následující tři kategorie:

- Network Computer Klient (NCC) /Síťový počítačový klient/

Tato verze NC se vyvíjela podle specifikace vyvinuté firmami Sun Microsystems, Inc ., Oracle Corp ., IBM Corp ., Apple Computer, Inc., a dalšími. Gartner Group ji definuje jako "klientské zařízení nebo koncovou stanici, která provádí
úlohy (aplety) získané ze sítě. Nejčastěji budou tato zařízení spouštět Java aplety v browserech či Java aplikace ve virtuálním zařízení Java. Jako
taková budou potřebovat jakýkoli just-in-time kompilátor nebo na Javě
založený čip-set." NCC není jen nejchudším klientem z uvedených tří, je také navržen jako nezávislá platforma (a nezávisle na tom k zajištění chodu operačních systémů Microsoft Windows).

- Network Computer Server (NCs) /Síťový počítačový server/

Produkty této kategorie jsou jediné, s nimiž se setkáme na trhu. "V tomto prostředí je NC v podstatě inteligentní zobrazovací zařízení, které
zpřístupňuje a provádí aplikace Windows na lokálním serveru přes ICA protokol," praví zpráva Gartner Group. "ICA přenáší výsledky zpět do NC a vyjeví je koncovým uživatelům, kteří mají spuštěny lokální aplikace Windows." Výrobci X
terminálů, jako například Wyse Technology, Inc., a Network Computing Devices, Inc., mají upraveny své produkty tak, aby zapadaly do této kategorie. Takže to, co dříve bylo zvukovým doplňkem NC firem Sun/Oracle, je nyní, díky pružnému marketingu, "horká novinka" - síťový počítač.

- Network PC (NetPC) /Síťové PC/

NetPC je v podstatě rozšířené PC, jak je známe dnes, ale bez floppy a CD jednotek, pouze s velkým hard diskem pro nahrávání aplikací ze sítě. Již
jednou uložené aplikace potom běží lokálně, méně však zatěžují síť a serverové
zdroje. Kontrola prostředí koncovým uživatelem je přísně omezená, stejně jako u jiných NC zařízení, takže nabízí velké úspory v údržbě a podpoře. Samozřejmě ceny hardwaru budou s tímto modelem tím vyšší, čím větší bude riziko z podporování závislosti na WinTel platformě.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.