NetWare for Small Business 4.11

Archiv | 01.09.98

Přibližně rok po uvedení produktu IntranetWare for Small Business oznámila společnost Novell dostupnost vylepšené ...Přibližně rok po uvedení produktu IntranetWare for Small
Business oznámila společnost Novell dostupnost vylepšené verze
pod názvem NetWare for Small Business 4.11. Tento produkt
přináší síťovou platformu optimalizovanou pro malé organizace. O
předchozí verzi systému jsme v PC Worldu už psali (5/97), a
proto se nyní zaměřím především na novinky a vylepšení.

Přestože je NetWare SB určen pro menší sítě s¦maximálním počtem
25 uživatelů, stále se jedná o výkonný systém založený na
osvědčené technologii NetWare 4.11. Cílové skupině uživatelů je
přizpůsobena také softwarová výbava, která se zaměřuje především
na zjednodušení instalace, správy sítě a komunikace mezi
uživateli. Operační systém je navržen tak, aby většinu práce
udělal za vás. Nový instalační program s¦podporou automatické
detekce hardwaru umožňuje bez potíží nainstalovat serverový
software včetně GroupWise téměř každému. Stačí pouze zodpovědět
několik jednoduchých dotazů. Pokud instalujete NetWare SB na
úplně nový počítač, můžete použít dodávanou startovací disketu,
která ve spolupráci s¦instalačním CD-ROMem zajistí automatické
vytvoření potřebných diskových oddílů (pro DOS a NetWare).

Správu sítě usnadňují dvě aplikace s¦grafickým uživatelským
rozhraním. První z¦nich ( NetWare Quick Start Tool ) se rozeběhne
automaticky při prvním spuštění Novell Application Launcheru .
Jedná se v¦podstatě o průvodce, který vám pomůže s¦počátečním
nastavením sítě - vytvořením skupin, uživatelů a tiskových
objektů a konfigurací systému GroupWise. Pro běžné úkoly
související se správou síťového prostředí, jako jsou např.
úpravy objektů uživatel, skupina, tiskárna a aplikace je určen
Novell Easy Administration Tool (NEAT). Pro zkušenější správce
zůstává i nadále součástí systému NetWare Administrator .

Jednou z nových komponent NetWare SB je GroupWise 5.2 , který je
dostupný v lokalizované verzi. Jedná se o oblíbený groupwarový
nástroj, který umožňuje spojit elektronickou poštu s řadou
dalších funkcí včetně skupinového plánování, správy úkolů,
správy dokumentů, práce s osobními kalendáři atd. Modul
GroupWise Internet Agent umožňuje navíc komunikovat
elektronickou poštou se zákazníky nebo obchodními partnery
prostřednictvím Internetu.

Zaměstnanci malých firem se často pohybují mimo svou kancelář, a
proto potřebují mít přístup k aktuálním informacím. Řešení
tohoto problému zajišťuje Novell Internet Access Server 4.1
(NIAS) - nástroj umožňující mj. zprovoznit vzdálený přístup do
sítí vybudovaných na platformě NetWare. Vzdálení uživatelé se
mohou připojit k síti buď jako vzdálený uzel ( remote node ), kdy
pracují stejným způsobem jako na lokální stanici, nebo se
připojí k vyhrazené stanici v síti a po dálkových spojích se
přenášejí pouze povely z klávesnice nebo myši a změny obrazovky
( remote control ).

V dnešní době zákazníci velmi žádají propojení lokální
počítačové sítě s Internetem. Tyto služby opět zprostředkovává
NIAS, přesněji řečeno jedna z jeho částí - NetWare Multiprotocol
Router . Díky této aplikaci mohou uživatelé přistupovat k
informacím na Internetu prostřednictvím sdíleného modemu
připojeného k serveru. Další funkcí NIASu je převod síťových
adres ( Network Address Translation - NAT ), který umožňuje použít
pro připojení k Internetu i neregistrované IP adresy a navíc
skrývá interní síťové adresy před uživateli veřejné sítě.

Všechny zatím zmíněné aplikace pocházejí z produkce firmy
Novell. Tato společnost spolupracuje při poskytování komplexního
síťového řešení pro malé podniky i s dalšími významnými
producenty softwaru. Součástí NetWare SB jsou tedy i produkty od
firem Computer Associates, Netscape a Oracle.

Pro organizace, které mají zájem o vybudování vlastního
webovského serveru, ať již pro intranet nebo Internet, je určen
FastTrack Server společnosti Netscape. Ke správě serveru lze
použít libovolný prohlížeč WWW stránek. Proč ale nepoužít
osvědčený Netscape Navigator dodávaný s produktem?

Na základě dohody mezi společnostmi Novell a Oracle získávají
uživatelé systému NetWare výkonnou platformu pro vytváření
síťových databázových aplikací. Touto platformou je databázový
server Oracle8 patřící mezi objektové relační SQL databáze typu
klient/server.

Firma Computer Associates poskytla hned 3 své produkty. Prvním z
nich je 2-uživatelská verze faxového serveru FAXserve 5 for
NetWare & GroupWise , který přináší centralizované řešení
faxových služeb pro sítě NetWare. Díky těsné integraci s
GroupWise mohou uživatelé pracovat s faxy obdobně, jako se
zprávami elektronické pošty přímo v prostředí univerzální
poštovní schránky na své pracovní stanici.

ARCserve 6.1 od téhož výrobce patří mezi nejprodávanější řešení
zálohování dat v sítích NetWare. Pomocí ARCservu můžete snadno a
rychle zálohovat data ze serverů NetWare a pracovních stanic se
systémy DOS, Windows 3.1x/95/NT, OS/2, UNIX a Macintosh.

Posledním produktem firmy Computer Associates, obsaženým v
NetWare SB, je InocuLAN Lite 4.0 for NetWare , který zajišťuje
antivirovou ochranu serveru. Od plné verze se tato "lite" verze
odlišuje nepřítomností "rezidentní" ochrany serveru, která
prověřuje všechny soubory, s nimiž se na serveru pracuje,
nemožností automatizovat některé operace (např. aktualizaci
virových informací) a omezením počtu licencí na 1 server a 1
stanici.

Závěr

Jak je zřejmé z předchozího textu, nejedná se v případě NetWare
for Small Business 4.11 pouze o holý operační systém, ale o
ucelený balík síťových aplikací, který pokrývá většinu potřeb
malých organizací. Velký důraz je u tohoto produktu kladen na
jednoduchou instalaci a snadnou správu sítě. Firmy tedy nejsou
nuceny zaměstnávat síťového specialistu, který by většinu času
trávil jako administrátor. Společnost Novell vychází vstříc
malým firmám i cenovou a licenční politikou. NetWare SB je
licencován na uživatele, což umožňuje dokupovat jednotlivé
licence dle potřeby. Zákazník tedy zaplatí pouze za to, co
skutečně potřebuje.


NetWare for Small Bussiness 4.11

+ autodetekce hardware
+ snadná instalace a administrace
+ možnost dokupovat jednotlivé licence
+ výběr aplikací

ANOTACE (do obsahu čísla)

Nová verze serverového balíku určeného pro malé firmy.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.