NetObjects Fusion 2.0 - vše pro webové stránky

Archiv | 01.04.98

Editor NetObjects Fusion kdysi jako první přišel s návrhem webové stránky ve WYSIWYG modu, kdy bylo možné umisťov...Editor NetObjects Fusion kdysi jako první přišel s návrhem
webové stránky ve WYSIWYG modu, kdy bylo možné umisťovat
jednotlivé prvky stránky na libovolné místo. V tomto trendu
pokračuje i verze 2.0, přinášející řadu dalších vylepšení pro
usnadnění a zrychlení návrhu webových stránek.

Správa stránek

Tvorba stránek v NetObjects Fusion 2.0 začíná návrhem
hierarchické struktury hnízda webových stránek, Správce stránek
je proto integrální součástí Fusion. Tento přístup má své velké
výhody, počínaje tím, že autor je nucen mít jasnou představu
o struktuře hnízda, které je pak mnohem přehlednější i pro
čtenáře stránek. Strukturu lze navíc kdykoliv snadno měnit,
přičemž je automaticky udržována platnost všech odkazů mezi
stránkami.
Hnízdo stránek má přiřazeno svůj styl určený obrázkem
v pozadí, vzhledem lišty s nadpisem a vzhledem tlačítek
sloužících pro přechod mezi stránkami. Jeho součástí je také
definice barevného schématu stránky (barva textu a odkazů).
Použití stylu stránek je jednou ze základních možností Fusion pro
udržení jejich jednotného vzhledu. K dispozici je řada
připravených atraktivních stylů, další styly si může autor
navrhnout sám. Styl stránek lze kdykoliv v průběhu návrhu změnit.
Součástí správy stránek je také udržování přehledu o všech
položkách na stránkách, jako jsou obrázky, vnořené objekty,
aplety Javy nebo externí odkazy. Pokud chcete cokoli změnit,
například vyměnit obrázek s logem firmy, stačí to udělat v tomto
přehledu a změna se promítne všude, kde je to potřeba.

Návrh stránek

Jak již bylo zmíněno, pracuje Fusion při návrhu stránek ve
WYSIWYG modu, kdy lze jednotlivé objekty umisťovat na libovolné
místo stránky. Uživatel si jen musí dávat pozor, aby se objekty
nepřekrývaly, protože v tomto případě musí Fusion jeden z objektů
odsunout, což citelně naruší kompozici stránky (Fusion
nepodporuje spojování překrývajících se objektů, jaké má třeba
Freeway).
Na stránku lze tedy libovolně vkládat obrázky, bloky textu
nebo kresby, které se vytvářejí přímo ve Fusion. U textu můžete
používat styly běžné v HTML, měnit barvu textu i pozadí, případně
zvolit písmo, jakým se má text zobrazit (pozor na to, že toto
písmo bere prohlížeč jen jako doporučení, a pokud není v systému
přítomno, použije se standardní nastavené písmo). Přestože lze
zadávat český text, nepodařilo se mi ho správně exportovat do
HTML kódu. Výborná je možnost vložit tabulku a tím si ponechat
plnou kontrolu nad zarovnáním jednotlivých buněk.
Na stránku lze také vkládat lišty s navigačními tlačítky,
která Fusion automaticky updatuje podle aktuální struktury
hnízda. Právě práce s navigačními prvky je asi tou nejlepší
vlastností Fusion, protože veškeré změny ve struktuře hnízda se
automaticky promítají do příslušných odkazů.
Skvělou novinkou, usnadňující udržení stejného vzhledu
stránek, jsou tzv. MasterBorders neboli společné okraje. Návrhář
tak může zadat obsah okrajů, typicky tvořený nadpisy, logem firmy
a navigačními tlačítky, a tyto okraje pak používat na dalších
stránkách. Takto vytvořený okraj lze také kdykoliv stisknutím
jediného tlačítka změnit na rámec.

Multimédia a aktivní prvky

Kromě tradičních prvků, textu a obrázků, je možné na stránky
přidat také multimediální prvky v podobě zvuku a QuickTime filmů.
Fusion rovněž přímo podporuje vkládání dalších vnořených objektů
(Shockwave), apletů Javy a ActiveX prvků. Zajímavá je i nabídka
předem připravených komponent, které lze ihned používat na
vlastních stránkách. Jedná se o jakési mini-aplikace, mezi něž
patří SiteMapper (tvorba mapy hnízda stránek), MessageBoard
(nástěnka pro předávání zpráv), DynaButtons (tlačítka) a různé
zobrazovače obrázků, vhodné například pro reklamní pruhy. I bez
nutnosti dalšího programování tak můžete své stránky vybavit těmi
nejmodernějšími prvky.

Ještě něco?

Určitě vítanou novinkou verze 2.0, která usnadňuje přechod na
Fusion, je možnost importovat již vytvořené HTML stránky, případně
celé sady stránek. Při načítání stránky uchovává Fusion její
grafický vzhled, už se ale tolik nedrží její struktury (např.
tabulky nejsou načteny jako tabulky).
Techničtěji založení uživatelé jistě přivítají možnost
vkládat do stránek skripty, nejnovější HTML značky (včetně CSS),
případně navázat stránky na databáze a snadno tak publikovat
záznamy z databáze.
Protože Fusion udržuje stránky ve vlastním formátu (celé
hnízdo stránek v jediném souboru), je nutné před publikováním na
webovém serveru nejprve vygenerovat jejich HTML podobu. Užitečná
je při tom možnost generovat různé verze stránek, například pouze
textovou podobu nebo stránky s omezenou barevností, vhodné pro
menší přenosové rychlosti. Fusion samozřejmě umožňuje provést
generování stránek přímo do složky na webovém serveru.
Fusion 2.0 je software poměrně náročný na výkon hardwaru
a vyžaduje stroje vybavené procesorem PowerPC.

Závěr

NetObjects Fusion 2.0 je dnes nepochybně jeden z nejlepších
editorů pro profesionální návrháře webových stránek. Jeho WYSIWYG
prostředí zjednodušuje jejich návrh, a můžete je vytvářet i bez
nutnosti znalosti jazyka HTML. Fusion zvláště vyniká schopnostmi
při správě sady stránek, kdy umožňuje snadno udržet jejich jednotný
vzhled a hlavně platnost odkazů mezi stránkami.

Software NetObjects Fusion 2.0 pro test poskytla firma
NetObjects, Inc., 602 Galveston Drive, Redwood City, California
94063, U.S.A. (www.netobjects.com )

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.