Net.Medic 1.1

Archiv | 01.12.97

Moře informací o informační dálnici Pokud se alespoň občas pohybujete na Internetu, pak jste jistě zažili situ...Moře informací o informační dálnici

Pokud se alespoň občas pohybujete na Internetu, pak jste jistě
zažili situaci, kdy byla rychlost této "informační dálnice"
neúnosně pomalá. K tomu, abyste mohli zjistit příčiny, proč tomu
tak je, a případně je i odstranit, slouží program Net.Medic.

Hlavní okno programu se skládá z panelů, které monitorují stav
sledovaných zařízení. Zobrazení jednotlivých panelů lze
potlačit, takže okno vždy obsahuje jen ty, které vás zajímají.
Kromě toho lze jednotlivé panely umístit přímo na nástrojovou
lištu browseru, případně je nechat plovoucí a umístit je zcela
libovolně po obrazovce. Téměř každý panel obsahuje vedle dalších
ukazatelů kontrolku, jež svou barvou (zelená, žlutá, červená -
podle závažnosti problému) na první pohled signalizuje stav té
které komponenty.

Activity. Horní panel znázorňuje celkový stav on-line připojení,
resp. jednotlivých komponent - od počítače až po Web server.
Barva jednotlivých komponent signalizuje jejich stav. Animace na
tomto panelu symbolizuje okamžitou činnost. Je zde rovněž
zobrazen počet "skoků" (router hops) mezi vaším počítačem,
providerem (ISP) a Web serverem. Tento panel vlastně obsahuje
souhrn informací z ostatních panelů ve velmi zhuštěné podobě,
takže je asi ideální pro umístění na nástrojovou lištu browseru,
pokud vám velké okno programu Net.Medic na obrazovce překáží.
Navíc pro běžnou činnost jsou jeho informace postačující.

Throughput. Druhý panel zobrazuje, jakou rychlostí jsou v daný
okamžik přenášena data celou sítí. Odlišnou barvou jsou
zobrazena přicházející a odcházející data.

Retrieval. Třetí panel znázorňuje, jak efektivně jsou data po
síti přenášena. Je zde zobrazen čas, jehož je třeba ke stažení
dané webovské stránky (protokolem HTTP). Další dva údaje
představují zpoždění sítě a zpoždění na vlastním serveru (součet
obou těchto časů je 100 %). Poslední údaj na tomto panelu
představuje průměrnou přenosovou rychlost.

Client. Čtvrtý panel indikuje výkonnost a celkový stav počítače.
Graficky je znázorněno okamžité vytížení procesoru, a také jaké
procento stránek je získáváno z diskové paměti (cache).

Modem. Pátý panel zobrazuje stav modemu. Je zde přibližný odhad
použité komprese a "tachometr", zobrazující rychlost spojení.

Intranet. Další panel zobrazuje stav Intranetu, konkrétně
zpoždění, které nastává v této části trasy (mezi prvním a
posledním intranetovým routerem). Zpoždění je znázorněno jako
percentuelní část ze zpoždění celkového, tj. včetně zpoždění u
ISP (Internet service provider) a Internetu.

ISP. Tento panel udává stav a výkonnost vašeho ISP (providera -
poskytovatele), tedy toho, díky komu jste připojeni na Internet.
Např. u telefonického připojení pomocí modemu je to typicky ten,
jehož telefonní číslo modem vytáčí, resp. ke komu se snaží
dovolat. Zobrazeno je zpoždění, které se u ISP přidá k celkovému
zpoždění při putování po "informačních okreskách".

Internet. Jak je z názvu patrné, zobrazuje tento panel informace
příslušející k samotnému Internetu. Je zde zobrazeno jeho
zpoždění (tedy zpoždění mezi ISP a WWW serverem) a provoz.
Obligátní tachometr udává jeho přenosovou rychlost vzhledem k
rychlosti modemu (připojení).

Server. Na tomto panelu jsou zobrazeny informace (resp. odhady)
o stavu a výkonnosti vlastního webovského serveru. Je zde
informace o jím způsobeném zpoždění, zatížení a jeho výkonnosti.
Zatížení se určuje porovnáváním dříve nashromážděných údajů, a
tak je pochopitelně tím přesnější, čím více údajů je k
dispozici. Propustnost je dána poměrem maximální rychlosti
webovského serveru a rychlosti, jakou jsou stránky v daný
okamžik přenášeny.

Connect. Na tomto panelu je zobrazen přehled o čase stráveném na
Internetu. Je zobrazena doba právě probíhajícího spojení a jaký
čas jste na Internetu strávili za celý den a za poslední měsíc.
Přepínat lze mezi časem skutečné aktivity na Internetu, nebo
časem, po který byl připojen modem v případě telefonického
připojení.

Hodnocení

Program Net.Medic poskytuje přehledné znázornění všech prvků a
aktivit na cestě mezi počítačem a web serverem, na který
přistupujete. Pokud je detekován nějaký problém u komponent, kde
je možné provést opravu (např. nastavení modemu), nabídne
program i možnou opravu (AutoCure). Těchto situací však není
mnoho a rozhodně je třeba brát v úvahu, že jediný program nemůže
vyřešit všechny problémy s Internetem spojené. Důležitá je v
tomto případě spíše diagnostická funkce programu. V těchto
případech (pokud jsou závažné a často se opakují) Net.Medic
automaticky vygeneruje e-mail s upozorněním na konkrétní
problém. Velkou výhodou je, že program mluví srozumitelným
jazykem, což je podpořeno i kvalitní nápovědou, takže mu
porozumí i "obyčejný" uživatel, kterému jde především o rychlý
přístup na Internet. V takové situaci Net.Medic pomůže například
při rozhodování, zda si pořídit rychlejší modem, nebo raději
změnit providera.

Net.Medic 1.1

+ velké množství poskytnutých informací

+ automatická oprava některých problémů

+ obsáhlá nápověda

K recenzi poskytla firma:

Abakus Distribution, a.s.

XXXXXXX

XXXXXX

Cena: XXXXXKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.