.NET Framework - Programování aplikací

Archiv | 01.06.03

Platforma MS.NET představuje stále v oblasti tvorby aplikací pro operačnísystémy Windows poměrně revoluční řešení, a tak není divu, že knihy zaměřené tímto směrem vznikají jako ...

Platforma MS.NET představuje stále v oblasti tvorby aplikací pro operační
systémy Windows poměrně revoluční řešení, a tak není divu, že knihy zaměřené
tímto směrem vznikají jako houby po dešti. Grada v rámci své edice moderního
programování sáhla po dílku z Microsoft Pressu, jež představuje jakousi vyšší
školu stavby aplikací v tomto běhovém prostředí.

Autor svůj výklad začíná tam, kde jiní tvůrci své knihy většinou zakončují
nehledejte zde učebnici programování či programovacích jazyků, jež jsou
obsaženy v novém Visual Studiu.NET. Znalost C# je jaksi samozřejmě
předpokládána, stejně jako chápání principů objektově orientovaného
programování. Pokud v zásadě nemáte jasno v tom, co jsou třídy, metody či např.
výjimky, zkuste nejdříve jinou publikaci. Cílem autora je naučit vás, jak psát
ne ledajaké, ale co možná nejoptimálnější aplikace pro .NET Framework, a tomu
odpovídá struktura jednotlivých kapitol. Témata jsou povětšinou probírána více
do hloubky, abyste pochopili způsob jejich nejlepšího použití. Mezi celkem 20
částmi najdete např. problematiku překladu programů a distribuce aplikací,
pojednání o metodách, vlastnostech a událostech, a dále např. přehled typů a
použití polí. Nechybí specifické záležitosti, jako jsou delegáty, aktivní
správa a čištění paměti (od alokace po garbage collection) či zpracování
výjimek. Prakticky všechna témata jsou zpracována poměrně důkladně a důraz je
kladen na úplnost, tak aby čtenář měl pocit, že věci "přišel na kloub" a
dokázal toho v praxi využít. Jak jsem již upozornil, programovací jazyk zde
není považován za předmět výuky, ale za nezbytný nástroj.

Kniha mne zaujala tím, že výklad byl poměrně srozumitelný a dával dobře tušit,
co vám autor vlastně chce sdělit. Zajímavá je rozhodně i šíře záběru, takže
předkládaná látka je velmi dobrým pokračováním pro všechny programátory,
kteří .NET Frameworku propadli.

Autor: Jeffrey Richter
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 552
Doporučená cena: 597 Kč
Naučte se Python

Patrik Malina

Přestože objektově orientovaný programovací jazyk Python je moderním a velmi
schopným prostředkem k tvorbě široké škály aplikací, příliš velké publicitě se
alespoň v tuzemsku netěší. Snad je tomu tak proto, že vzešel z komunity open
source, a proto za ním nestojí marketingová podpora žádné z velkých
softwarových společností. Na tuzemské zájemce se však usmálo štěstí, neboť
nejen Grada připravila lákavé sousto. V tomto případě jde v podstatě o
klasickou učebnici.

Co do schématu rozvržení výkladu autoři zbytečně neexperimentovali: na počátku
narazíte na obecné poznámky o Pythonu a jeho využití, a bez dalšího otálení
následuje výklad o spouštění aplikací a nastavení interpretu. Poté vás již čeká
poctivá programátorská dřina v podobě seznámení s datovými typy, základními
příkazy a funkcemi. Následuje kapitola o specialitě Pythonu, modulech, a dále
vás čekají objektově orientovaná témata v podobě tříd a ošetření výjimek.
Protože jsou si tvůrci knihy jasně vědomi, že vše potřebné zájemcům v knize
sdělit nedokážou, narazíte ve druhé části svazku na užitečnou nejnutnější
výbavu pro budoucí vlastní práci je zde řeč o standardní knihovně funkcí a
následují ukázky menších úloh i dílčích problémů většího projektu. Dodatky pak
zahrnují odkazy na další studijní literaturu či přehled specifických problémů v
závislosti na různých platformách.

Výklad je sestaven důsledně pedagogicky. Tvůrci vše doprovázejí konkrétními
ukázkami zdrojových kódů a celý text je členěn na relativně krátké, ucelené
odstavce, takže studovat lze po malých krůčcích. Určitě nepřeskakujte povedená
cvičení na konci každé kapitoly, neboť jsou navržena opravdu zkušenou rukou.

Kniha je vhodná pro všechny čtenáře, kteří s Pythonem začínají. Předběžné
zkušenosti s programováním či ještě lépe psaním skriptů se však budou velice
hodit, neboť autoři jdou "přímo na věc". Pokud se trošku vyznáte v oboru,
budete s knihou spokojeni.

Autoři: Mark Lutz a David Ascher
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 339
Doporučená cena: 450 Kč
PHP a MySQL - Vytváříme webové databázové aplikace

Patrik Malina

Programovací jazyk PHP a databázový stroj MySQL k sobě již nerozlučně patří.
Snadná dostupnost obého a vzájemná velmi dobrá podpora jsou jistě důvodem, proč
velká část dynamicky generovaných webových stránek běží díky tomuto pevnému
bratrstvu. Docela slušná zásoba titulů na našem trhu zde dostává dalšího
silného konkurenta z dílny O\Reillyho.

Kniha je učebnicí tvorby aplikací, jež dokáží vytěžit maximum z nerozlučného
spojenectví PHP a MySQL. Ačkoliv zde najdete téměř stostránkový úvod do PHP a
na dalších 50 stranách rychlokurs SQL, nepovažujte knihu rozhodně za učebnici
programování a přistupujte k ní spíše jako ke kuchařce na aplikace, v níž se
předpokládá, že "umíte umíchat jíšku". Pokud jste již někdy webovou aplikaci
alespoň zkusili, zjistíte podobně jako já, že autoři vám mluví z duše a dobře
znají typické obtíže. Najdete zde např. uživatelem ovlivňované dotazy do
databáze, zapeklitou správu sessions (tedy ukládání průběžného stavu
komunikace) nebo třeba veledůležité téma autentizace a bezpečnosti přenosu dat
mezi klientem a serverem. Prakticky celou knihou se táhne nit jednoho velkého
projektu, na jehož částech je vše ukázáno, takže se nemusíte obávat suché
teorie, neboť konkrétní aplikace vám poroste pod rukama. Tvůrci vše podpořili
dlouhými ukázkami výpisů kódu, případně náhledy samotných realizovaných stránek.

Nejen začátečníci jistě ocení obsáhlé dodatky, jež obsahují popis instalace
interpretu PHP, databáze i webového serveru, podrobnější rozbor používaných
webových protokolů či nástin modelování relačních databází. Nechybí obsáhlý
seznam odkazů na další studijní zdroje.

Pokud jste se PHP učili podobně jako já z knihy Jirky Koska, pak se vám tahle
publikace bude líbit, neboť kde první začal, tam autoři tohoto dílka pokračují.

Autoři: Hugh E. Williams a David Lane
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 530
Doporučená cena: 490 Kč
Web design - Nenuťte uživatele přemýšlet

Patrik Malina

Přestože tvorba webových dokumentů je zhruba deset let staré řemeslo, stále
vznikají stovky stránek, jejichž návštěva je dobrodružným bludištěm či otravným
pachtěním. Ačkoliv již na našem trhu existuje řada publikací, jež se věnují
problematice grafického návrhu, velmi jsem tuto útlou brožurku přivítal. Autor
se totiž důkladně zastavil u problematiky, která je většinou předmětem nanejvýš
jedné kapitoly.

Když trošku přeženu, bylo by možné tuto neortodoxní knížku označit jako
pojednání o detailech webových stránek. Autor váskrok za krokem provede po
stopách uživatelů a přiměje vás přemýšlet o tom, jak vlastně pracujeme se
službou HTTP://WWW. Stránky jsou naplněny detailními ukázkami grafických prvků,
na nichž jsou demonstrovány různé myšlenkové postupy.

Protože názvy kapitol jsou spíše vtipné než výmluvné, podívejme se na obsah
zevrubněji. První část knihy je zaměřena především na ergonomii využívání
webových rozhraní, takže je řeč o navigaci, rozložení obsahu a optimalizaci
použitých textů. Ve druhé polovině se pak dostanete ke kolekci rozsáhlejších
příkladů a také k velmi názornému výkladu, jak testovat výsledky vlastní práce.
Autor velmi dbá na to, abyste rozdíl mezi horším a lepším řešením viděli na
vlastní oči a pochopili, který detailní prvek vše dokáže změnit. Názornost a
snadný postup uživatele jsou prostě absolutním zaklínadlem.

V každém případě bych chtěl upozornit, že v knížce nenajdete ukázky zdrojových
kódů stránek, neboť o způsob technické realizace zde nejde. Orientaci na
grafické zpracování nakladatel podtrhl kompletním vytištěním na křídovém
papíře, takže barevné obrázky vyšly velmi pěkně, a znovu tak zdůrazňují krédo
tvůrce, jež by mohlo znít třeba takto: "Najdi rozdíl a pochopíš, kde je
zakopaný pes." Cítíte-li se být návrhářem webových stránek, pak si tuhle knížku
alespoň půjčte. Je skvělá.

Autor: Steve Krug
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 144
Doporučená cena: 249 Kč
Síťový operační systém FreeBSD

Patrik Malina

Trošku to vypadá, jako by se nakladatelé na krátkou chvíli nabažili módní vlny
operačního systému Linux, jež obecně oživila zájem o platformy unixového typu,
a v mezidobí se rozhodli dát šanci dalšímu zástupci. V krátkém čase se tak na
trhu objevily hned dvě publikace, věnované některé z variant platformy BSD, a
my se nyní na jednu z nich podíváme blíže.

V podtitulu knihy je označení Podrobný průvodce, jež může být mírně zavádějící,
a proto raději vše uvedu na pravou míru. Kniha není určena začínajícím
uživatelům, ale pokročilým správcům, kteří začínají s platformou FreeBSD.
Neberte to na lehkou váhu, neboť pokud nejste zběhlými uživateli unixové
platformy, moc si to neužijete.

Členění publikace přesně odpovídá záměrům autora, jenž postupuje podle ryze
správcovské logiky. Proto zde najdete zpočátku témata jako instalace,
zálohování, konfiguraci jádra, zabezpečení či nastavení sítě. V další části
knihy přijde řeč na řešení havarijních stavů, implementaci redundantních
diskových systémů RAID, detailní pojednání o souborových systémech či
monitorování stavu a chodu FreeBSD. Nechybí výklad o běžných síťových službách
a o správě potřebného softwaru.

Autor pojednal témata s pečlivostí jemu zřejmě vlastní. Nikam nespěchá a jako
by se ujišťoval, že všemu dobře rozumíte. Příklady a výpisy z příkazové řádky
jsou voleny uvážlivě a rovněž se nemusíte obávat, že budete zahlceni rozsáhlými
konfiguračními soubory na každé druhé stránce. V kategorii správcovské
literatury se jedná o netradičně "beletristický" kousek, a je-li vaší oblíbenou
metodikou analýza skriptů a výpisů, asi se budete trošku nudit. Na druhou
stranu, kdo vytrvá, neprohloupí. Zpočátku sice budete mít pocit, že vody, do
nichž jste byli uvrženi, jsou příliš temné, ale posléze vše do sebe krásně
začne zapadat. K dispozici máte CD, takže experimentujte, a hlavně: čtěte až do
konce!

Autor: Michael Lucas
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 592
Doporučená cena: 490 Kč
Mistrovství v MS Access 2002

Patrik Malina

Ačkoliv databázový program MS Access nemůže vyhovět nárokům na nejnáročnější
aplikace, jež si žádají odpovídající SQL server, jedná se rozhodně o mocný
nástroj s řadou možností, jejichž pochopení není záležitost na jedno příjemně
strávené odpoledne. Jste-li rozhodnuti svůj čas investovat, tato publikace by
vám mohla být dobrým průvodcem.

Celá kniha je provedena důvěrně známým syntetickým postupem, kdy se vzájemně
prolínají výklad funkcionality s důkladným popisem uživatelského rozhraní, bez
něhož by znalosti nebyly úplné. Jste-li začátečníky, nemusíte se knihy obávat,
ale určitě nepřeskakujte některé kapitoly: ve třetí je řeč o obecném návrhu
databází (klidně mohla být ještě obsáhlejší) a v desáté a jedenácté pak o
různých typech pokročilejších dotazů. Jinak je látka navržena i pro uživatele,
kteří dosud MS Access nijak neznali.

Látka je rozvržena do několika základních částí, jež logicky sledují stavbu
samotného Accessu i myšlenkový postup při návrhu databází. Najdete zde tedy
formuláře a sestavy, dotazy a sady záznamů a import či export dat, ale také
podrobný výklad úpravy grafického rozhraní databázového programu. Přestože
dojde i na makra či náznak pojednání o větších projektech, nehledejte zde
učebnici programování databázových aplikací. Na to je svazek i při svém rozsahu
stále příliš útlý.

Protože je kniha navržena pro začátečníky, text je psán rozvláčně a důkladně.
Předpokladem zvládnutí látky je nejen touha experimentovat, ale především velká
dávka trpělivosti a přiměřené množství času. Na druhou stranu je vše názorné
slušnou řádku příkladů najdete přímo na stránkách a do značné míry lze tedy
knihu studovat i bez současného použití počítače, neboť jsou v textu zařazeny
ukázky grafického rozhraní s formuláři, dotazy a sestavami. Vrháte-li se na
Access "od píky" a máte dost času, lze knihu doporučit. Pokročilejší
experimentátoři asi brzy ztratí trpělivost.

Autor: Helen Feddema
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 604
Doporučená cena: 649 KčObjektově orientované programování Visual .NET

Patrik Malina

Společnost Microsoft již stihla uvést druhou verzi svého nástroje pro tvorbu
aplikací Visual Studio .NET a programátoři tak již poměrně dlouhou dobu mohou
zápolit s novinkami, jež tento poměrně převratný produkt přinesl. Mezi zásadní
změny patřilo zařazení nového objektově orientovaného jazyka C# a podstatné
úpravy Visual Basicu. Pokud vás přesně tohle zajímá, jste na správné stopě.

Předkládaná kniha je učebnicí programátorských postupů, jež využívají objektově
orientovaných možností. Přestože cílem autora je víceméně obecný výklad těchto
principů, ve všech příkladech striktně zohledňuje právě platformu MS.NET, resp.
využívá zmíněné programovací jazyky Visual Basic .NET a C# . Obsah knihy tedy
můžete uchopit z druhého konce: je to základní příručka zmíněných jazyků s
ukázkami jejich silných zbraní.

Publikace není pro úplné nováčky na poli programování. Je potřeba mít alespoň
trošku ponětí, co je to algoritmizace, jak funguje proměnná a o co zhruba s
těmi objekty jde. Postupně v textu narazíte na ukázky konkrétní implementace
základních postupů, jako je tvorba instancí tříd, práce s metodami či dědění.
Dále se seznámíte s tvorbou bázových tříd, jež představují základ abstrakce
objektů, a samozřejmě nesmí chybět vysvětlení polymorfismu. Autor zařadil i
kapitolu o přetěžování operátorů (v C#) či pojednání o sestavování aplikací
pomocí komponent.

Celý text je ryze programátorského charakteru jeden příklad stíhá druhý,
prakticky na každé stránce najdete kus ukázkového kódu, a to vše doplňují
obrázky grafického rozhraní testovacích aplikací či přehledné tabulky různých
vlastností. Než by autor zbytečně řečnil, vše raději ukáže v praxi, takže
opravdoví zájemci si přijdou na své. Kniha se mi díky své orientaci na praxi
líbí a myslím, že představuje velice cenný kousek mozaiky, do níž byla v rámci
edice .NET nakladatelem zabudována.

Autor: Robin A. Reynolds-Haertle
Vydavatelství: Mobil Media, Praha, 2002
Počet stran: 423
Doporučená cena: 351 Kč
Hacking bez tajemství - Windows 2000

Patrik Malina

S knihami, jejichž tematika souvisí s otázkami bezpečnosti, se v poslední době
docela "roztrhl pytel". Těžko říci, zda za tím stojí dlouhodobý hlad po
takovéto literatuře nebo dlouho plánovaný a konečně realizovaný záměr, ale
každopádně si specialisté v této oblasti přijdou na své. Momentálně jsou na
řadě správci Windows 2000.

Pojďme trošku netradičně ke grafické úpravě. Zde nakladatel sáhl po unifikaci s
dalšími tituly, jež na trh uvedl dříve (a které se chystají), takže vám bude
připadat podobná nejen obálka, ale také sazba celé knihy. Různé typy útoků a
popisovaných technik jsou opět popisovány mimo jiné názornými tabulkami s mírou
nebezpečnosti, což může usnadnit základní orientaci.

Obsah je jasně patrný z názvu Windows 200 jsou platformou, jež se dočkala
zásadních změn co do možnosti zabezpečení, ale na druhou stranu nejsou
samospásným řešením, o čemž především vás autoři chtějí přesvědčit. Celý výklad
je strukturován dle osvědčeného schématu: na počátku jste zpraveni o tom, jak
se útočník dozvídá potřebné informace, poté je zpracována problematika útoku na
servery, posléze přijde řeč na zranitelnost klientů (prostřednictvím
využívaných služeb) a v závěru je nabídnuta obrana všeho druhu. Důležité je, že
autoři se nevyhýbají některým "neoddělitelným" tématům rizika spojená s
Internet Explorerem bychom tady asi očekávali, ale problematika SQL serveru je
příjemným překvapením. Samozřejmostí je pojednání o Internet Information
Serveru, jenž představuje stále pro mnoho správců noční můru. Za velmi cennou
považuji kolekci relevantních internetových odkazů na potřebný software či
další studijní literaturu.

Kniha je pro správce Windows 2000 v podstatě povinnou četbou. Za mírnou
nevýhodu považuji fakt, že ze značné části se kniha překrývá s dřívějším
titulem Hacking bez tajemství z dílny stejného nakladatele, takže před koupí
nahlédněte do obou.

Autoři: Stuart McClure, Joel Scambray
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 461
Doporučená cena: 540 Kč
CSS Kaskádové styly - Kompletní průvodce

Patrik Malina

Pokud se zabýváte tvorbou webových stránek, a to především s ohledem na jejich
vizuální podobu, standard CSS pro vás nebude ničím neznámým. I na stránkách
našeho magazínu jste mohli sledovat rozsáhlý seriál o možnostech pokročilého
formátování, ale pokud jste zatoužili po komplexní referenční příručce, máte
zde jednu k dispozici.

Knížka není pro úplné začátečníky. Než ji vezmete do ruky, měli byste tušit,
jak se HTML dokumenty tvoří, a co jsou to značky, resp. tagy. Neočekávejte od
této brožury rozsáhlou, koncepční výuku, jak vytvářet webové stránky, neboť to
zde nenajdete. Naopak poměrně zevrubným způsobem je v textu pojednáno o
možnostech kaskádových stylů, jejich použití a vhodnosti nasazení v té které
situaci. Látka je organizována poměrně logicky kritériem není abecední seznam
či něco podobného, ale jakási kompromisní struktura, sledující jak vlastnosti
CSS, tak přirozený postup tvůrce stránek, a proto najdete související informace
pohromadě.

Na knize mne zaujaly především dvě věci. Jednou z nich je velmi slušná grafická
úprava, která je dosti důležitá u jednotlivých ukázek jak jinak u knihy, jež se
v podstatě zabývá sazbou elektronických dokumentů. Příklady jsou názorné a
vypadají opravdu dobře. Druhá věc souvisí s faktem, že implementace CSS do
prohlížečů je dosti různorodá, a proto autor vybavil příručku řadou přehledů,
jež vám přesně řeknou, co vám ve kterém browseru fungovat bude, a co nikoliv.
Nevím jak vy, ale já zrovna kvůli tomuhle do knihy koukám asi nejčastěji.

Jak jsem naznačil, ideálním čtenářem je znalec HTML, jenž do CSS začal pronikat
a potřebuje k ruce pomocníka. Ani v případě, že jste základy kaskádových stylů
zvládli, nepřeskakujte např. velmi cenné kapitoly pojednávající o tom, jak se
různá nastavení na dokument aplikují. Výmluvná kapitola s názvem Praxe vám pak
může ušetřit řadu hodin bádáním nad něčím, co již autor vyřešil.

Autor: Petr Staníček
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 178
Doporučená cena: 197 Kč
XML - začínáme programovat

Patrik Malina

Pokud letmo nahlédnete do této příručky např. v knihkupectví, možná budete v
první chvíli trošku zmateni. XML přeci není programovací jazyk, tedy jaké že
vlastně základy? A navíc je příručka zařazena v ediční řadě Podrobný průvodce
začínajícího uživatele. Při bližším ohledání zjistíte, že se nakladatel vrátil
k tématu, které již bylo minimálně jednou zpracováno.

Brožura představuje úvodní seznámení s univerzálním značkovacím jazykem XML a
jeho běžným využitím. Ihned zpočátku bych chtěl ochladit marné naděje
pokročilejších programátorů, kteří očekávali hutná témata, zaměřená na nativní
XML databáze či náročnější techniky transformace dat kniha je jednoznačně
určená začátečníkům.

Výklad je rozdělen na dvě základní části: první z nich je vysvětlení podstaty
XML dokumentů a jejich sestavování na základě definičních souborů. V druhé
části je pak pojednána problematika transformace, a lze tedy hovořit o
základním kursu XSLT. V celé publikaci se autor často zaměřuje na využití XML a
jeho odvozených, specifických variant pro pokročilé formátování grafického
výstupu, a proto lze směle výklad doporučit i tvůrcům webových stránek, kteří
řeší spíše problémy vizuálního charakteru.

Co zde určitě najdete, je dostatek příkladů. Autor uvádí nejen poměrně obsáhlé
ukázky u naprosté většiny popisovaných jevů, ale u řady úloh používá různé
varianty, jejichž význam demonstruje formou variability grafických výstupů.

Přestože je tato příručka pěkným úvodním seznámením s XML, nejen název celé
publikace zavání menším nedorozuměním. Popisovaná technologie je představena
poměrně jednostranně, což by mohlo čtenáře zmást síla XML je totiž využívána i
v jiných oblastech, a právě mírně pokročilí programátoři by asi čekali trošku
odlišnou látku. Proto pozor knížka je pěkným úvodem, ale jednoznačně zaměřeným
na tvůrce prezentační části webových aplikací.

Autor: Miroslav Žák
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 214 stran
Doporučená cena: 199 Kč
PHP 4 - Praktické příklady

Skriptovací technologie PHP, sloužící k tvorbě dynamicky generovaných webových
stránek, ukázala za poslední léta svou kvalitu a vysokou životaschopnost.
Stoupající popularita implementací vedla k tomu, že zájemci se už nemusejí
spoléhat jen na elektronickou dokumentaci.

Ve své předchozí publikaci, jež byla rovněž poměrně útlá, se Bráza věnoval
základům jazyka PHP, a proto je tato příručka logickým pokračováním na cestě k
větším a smysluplnějším aplikacím. Z tohoto důvodu mne trochu zarazil obsah
části první kapitoly, jež se v podstatě zbytečně znovu věnuje instalaci
prostředí PHP a základním konstrukcím jazyka. V následujícím textu se však
naštěstí jde rovnou k věci.

Zájemci v textu postupně narazí na několik typických komplexních úloh, jejichž
výsledkem jsou reálně internetové aplikace, sestavené v PHP. Autor postupuje od
jednodušších příkladů, jež nevyžadují složitější datové struktury, k úlohám
pokročilejším, na nichž demonstruje sílu PHP, spočívající např. v propojení s
databázovým světem. Velkou výhodou je, že zájemce může sledovat vývoj aplikace
ve všech fázích: od počátečního rozboru po finální otestování napsaného kódu a
sestavení aplikace z jednotlivých "komponent". Na základě typových úloh se tak
programátor může v knize seznámit s řadou běžných problémů, mezi něž patří
ověření uživatele a jeho vstupu, práce s běžnými síťovými protokoly
(elektronická pošta) či databázové základy (projekt "knihovna").

Brožura je vlastně řešenou sbírkou úloh z PHP. Příklady jsou uvedeny rovněž ve
formě obsáhlých výpisů zdrojových kódů a jejich zvládnutí zájemcům dodá pocit,
že popisovaná platforma je prakticky využitelná. Na závěr publikace ještě autor
zařadil kapitolu věnovanou problematice XML. Protože věnoval tomuto tématu cca
15 stran, očekávám, že někde tady by mohlo začínat další pokračování zdařilé
minisérie ve formě třetího svazku.

Autor: Jiří Bráza
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 224
Doporučená cena: 197 Kč
Bezpečnost Windows 2000/XP

Patrik Malina

Nejen administrátoři a návrháři sítí se shodnou, že od doby uvedení operačního
systému Windows ve verzi 2000 je konečně možno na této platformě firmy
Microsoft seriózně hovořit o komplexnějším zabezpečení. Přestože na knižním
trhu je již k dispozici řada příruček, jež se zabývají technologickými detaily,
ve zde představovaném titulu je problematika bezpečnosti pojata zeširoka,
včetně metodických základů.

Publikace je všestranným pojednáním o aplikaci bezpečnostních politik a postupů
pomoci technických prostředků, jež jsou ve Windows k dispozici, a autoři v
prvních kapitolách začínají právě teoretickým výkladem. Zmíněny jsou především
obecné požadavky, jež jsou na informační technologie kladeny, a problematika
bezpečnosti je představena jako samostatná, svébytná disciplína. Nechybí zmínka
o standardizaci a zavedené metodice, a jedna z částí je věnována obecně procesu
implementace bezpečnostních postupů.

Od páté kapitoly tvůrci knihy přistupují k praktickým otázkám a představují
management zabezpečení v prostředí Windows. Zpracovány jsou otázky rozpoznání
nebezpečí, dále jsou popsány dostupné technické prostředky a způsob zajištění
infrastruktury z pohledu uživatele, síťové služby či uložených dat
prostřednictvím souborového systému. Samozřejmě nechybí pojednání o internetu a
zajištění jeho využití. V závěru knihy čtenář narazí na popis nasazení
kontrolních mechanismů.

Hlavním přínosem knihy je jistě její úplnost po metodické stránce. Probíraná
problematika je zpracována do vnitřně konzistentního tvaru, takže čtenář najde
pohromadě jak teoretická východiska, tak popis reálných, dostupných prostředků.
Na druhou stranu mne trošku mrzí, že autoři jakoby místy ztratili soudnost a
nadhled, neboť chvílemi prezentují Windows 2000/XP jako jedinou a jedinečnou
bezpečnostní spásu, což jinak solidní knize rozhodně neprospělo.

Autoři: K. Eisenkolb, M. GÖkhan, H. Weickardt
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 501
Doporučená cena: 590 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.