Nejrychlejší DVD+R

Archiv | 01.01.04

Společnost Philips předvedla dosud nejrychlejší rychlost zápisu na disky DVD(DVD+R) na světě, a to na experimentální sestavě sestrojené v divizi Philips Research. Systém je schopen zapis...

Společnost Philips předvedla dosud nejrychlejší rychlost zápisu na disky DVD
(DVD+R) na světě, a to na experimentální sestavě sestrojené v divizi Philips
Research. Systém je schopen zapisovat 16krát rychleji, než jaká je normální
rychlost přehrávání video DVD, a dokáže tak naplnit disk DVD+R videozáznamem
nebo daty na maximum kapacity za méně než
6 minut. Výše uvedené výsledky byly prezentovány na Mezinárodním symposiu o
optické paměti (ISOM, Nara, Japonsko, 3.-7. listopadu). Technologie Philips
bude základem záznamové normy 16x DVD+R, která bude definována organizací
DVD+RW Alliance v průběhu roku 2004. Jedním z klíčových aspektů realizace
vyšších rychlostí nahrávání je vývoj vhodné "strategie zápisu" načasování a
síla laserových pulsů tak, aby v organické barvě tvořící aktivní vrstvu
nahrávatelných DVD byly vytvářeny značky správné délky (představující digitální
nuly a jedničky). Dobré provedení tohoto postupu je při vysokých rychlostech
nahrávání velmi důležité, neboť čas na ohřátí a ochlazení barvy na místě značky
je kratší než při dnes běžné rychlosti. Obtížné je především zabránit tomu, aby
následné ohřívání částečně nevymazalo již zapsanou značku při zápisu značky
sousední. Kromě způsobu zápisu bylo pro 16násobnou rychlost nahrávání třeba
vylepšit také strukturu záznamového zařízení. Obzvláště obtížným se ukázalo
zkonstruování přesného a stabilního systému pro držení stopy laserového paprsku
a jeho namíření na správné místo disku. Své si rovněž vyžádal vývoj řídicí
elektroniky rychlého laseru, která pracuje s kmitočtem 420 MHz při rychlosti
zápisu na DVD 16x. Odborníci se všeobecně shodují, že nyní dosažená rychlost se
blíží absolutnímu limitu, danému nejvyšší bezpečnou rotační rychlostí
polykarbonátových disků. Vyšší rychlost disku by vyžadovala o tolik více
energie udělené disku, že by disk začal rezonovat a nakonec by se zlomil. Při v
současnosti dosažené 16násobné rychlosti udělá disk 180 otáček za vteřinu, což
odpovídá lineární rychlosti 56 metrů za vteřinu (přes 200 km/h), přičemž značky
jsou vypalovány s přesností menší než 0,05 mikrometru!
Odkaz: http://www.research.philips.com
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.