NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

Archiv | 01.01.98

Máme připojenou tiskárnu Canon BJC-240 na starší počítač (PC386, 25 MHz). Tento počítač je zapojen v síti Nove...Máme připojenou tiskárnu Canon BJC-240 na starší počítač (PC386,
25 MHz). Tento počítač je zapojen v síti Novell NW 4.11, a rádi
bychom tiskárnu sdíleli. Po nastavení tiskové konfigurace pro
daný context (Print Job Configuration), podobně jako pro již
fungující laserovou tiskárnu, nám BJC-240 z Windows vytiskne
vždy jednu řádku a pak odroluje papír. Vzápětí si vezme nový a
opět vytiskne jednu (i necelou) řádku. Překontrolovali jsme
nastavení položky File contents = Byte Stream (je-li nastaveno
Text, pak tiskárna takto zlobí) v tiskové konfiguraci. Jelikož
je správně, nevíme, kde hledat chybu.

Tisk na síti a sdílení tiskáren je z technického hlediska dosti
složitá záležitost. Novell 4.11 má nicméně pomůcky, jak rychle
vytvořit tiskovou frontu, zkonfigurovat a přiřadit jí tiskárnu a
nastavit tiskovou konfiguraci. Zde tedy problémy nebývají. Další
nezbytnou součástí pro vytvoření sdílené tiskárny na síti je
její softwarové připojení na počítač, u kterého bude jako síťová
tiskárna provozována. Tento počítač musí v autoexecu spustit
program Nprinter jméno_printserveru číslo_tiskárny. Nakonec je
třeba, aby se uživatelům (nejlépe v loginscriptu) spustil
program Capture s příslušnými parametry, a tito pak mohou
vzdálenou tiskárnu využívat. Při hledání příčiny "proč to
nefunguje" je vhodné nejprve vyzkoušet tiskárnu v lokálním
režimu, a je-li tisk v pořádku, pak postupovat po cestě tiskové
úlohy. Zjistit, zda se tisková úloha zapíše nepoškozená do
tiskové fronty - někdy nestačí v tiskové konfiguraci nastavit
pouze auto endcap, ale je nutné nastavit také malý timeout
(např. 2 s). Pokud toto funguje, je závada na počítači se
vzdálenou tiskárnou. Pokud tiskárna netiskne vůbec (což není váš
případ), je nutné zjistit, zda se vůbec spustil Nprinter, a když
ne, tak proč. Jednou z příčin může být nepřítomnost souborů
nprinter.msg a nprinter.hep (pokud se Nprinter spouští z
lokálního disku). Další příčina může být v nesprávně nastavených
parametrech tiskárny (špatné přerušení nebo port). Jestliže
tiskárna tiskne špatně, může být příčina v nesprávně nastavené
tiskové konfiguraci - správně uvádíte File contents = Byte
Stream. Méně častým problémem může být časová nekompatibilita
tiskárny a počítače, neboli jedno zařízení je příliš ryché a
druhé příliš pomalé. Viděl jsem oba typy této nekompatibility.
Velmi rychlý počítač zahltil tiskárnu daty, a ta než je
zpracovala - neodpovídala. Počítač usoudil, že tiskárna není
připojená, a došlo k chybě. Druhý případ - pomalý počítač poslal
do tiskárny dávku dat, ta chvíli počkala, a když nedostala od
počítače data další, vytiskla to co měla. Pak dostala další
balíček dat a udělala to samé. Toto je přesně Váš případ. Řešení
problému spočívá ve zvýšení objemu dat, které bude tiskárna
dostávat najednou. Než je zpracuje, musí mít k dispozici další.
Velikost tohoto objemu dat je dána velikostí bufferu pro síťový
tisk. Lze jej nastavit (ve vašem případě zvětšit např. na 20 KB)
přímo v tiskové konfiguraci, nebo parametrem B=velikost_v_KB při
volání Nprinteru. Čistším řešením těchto případů by bylo
nastavení timeoutů (časových prodlev) buď na straně tiskárny,
nebo počítače. Ne vždy je to však možné (zařízení to
nedovoluje), a proto lze použít náhradní řešení jako v tomto
případě.

Mám problém: disk je rozdělen na tři logické disky. Chtěl bych
ubrat část místa z jednoho a přidat jej k jinému logogickému
disku. Nepomůže ani použití programů jako je PQ Magic 3.0.
Nechci však přijít o data na prvním oddílu.

Obávám se, že váš problém nevyřeší žádný podobný program, i když
to nemohu stoprocentně vyloučit. Rozdělování jednoho disku na
několik logických se dělá na začátku instalace počítače "nad
čistým diskem", programem FDISK. Tento program musí na disk
zaznamenat, že se na něm budou nacházet disky nové, a těmto musí
vytvořit FAT tabulky. FDISK se přitom nestará o současná uložená
data a vyžaduje, aby se po rozdělení disku jednotlivé jeho části
naformátovaly. Ono to ani jinak nejde, protože podle čeho by
FDISK rozhodl, na jaký disk soubory patří. Jinými slovy -
manipulace s diskem pomocí FDISKu vede ke ztrátě všech dat.
Pouze v případě, že na fyzickém disku existuje nepřiřazené
místo, lze jej dodatečně připojit k některému existujícímu
logickému disku nebo na něm vytvořit další bez ztráty dat. Vás
jsem tedy moc nepotěšil, ale čtenářům bych si dovolil poradit,
aby použili příkaz SUBST, potřebují-li více logických disků na
jednom fyzickém. Efekt je skoro stejný a odpadají potíže s
velikostí jednotlivých logických disků.

Jak lze zjistit skutečnou přenosovou rychlost při telefonickém
připojení sítě (počítač s Windows 95)? V okně je pouze informace
"Modem připojen rychlostí 14,4 Kb/s", ale skutečnost je asi jiná.

Rychlosti komunikace jsou definovány bez čekacích dob, tj. jde o
nominální rychlost přesunu (komunikace) bloku dat, který se
přenáší. Tato rychlost může být tedy dodržena pouze tehdy, je-li
co přenášet. V tom je příčina Vašeho pochybování. Neuvádíte o
jakou síť jde, předpokládám tedy, že o Internet. Zde je třeba si
uvědomit, že Internet je tvořen komunikačními pojítky různé
úrovně. Od vysokorychlostních optických vláken s přenosy
jednotek gigabitů za sekundu až po telefonní modemy s nízkými
rychlostmi. Připojíte-li se na uzel, který je se světem spojen
modemem s nižší rychlostí než je rychlost Vašeho modemu, bude
skutečná rychlost odpovídat rychlosti slabšího modemu. Váš modem
sice bude jednotlivé bloky dat posílat stále stejně rychle, ale
mezi bloky bude čekat na pomalejší modem. Můžete namítnout, že
se nepřipojujete na takto pomalé uzly, ale stejně je komunikace
pomalá. To je zase způsobeno tím, že na Internet přistupuje
mnoho lidí současně. Rychlost linky pak klesá úměrně s počtem
připojených uživatelů. Z vlastní zkušenosti vím, že i když se ve
špičce připojím na uzel s optikou, není přenos rychlejší než
několik set bitů za sekundu.

Potřebuji na tiskárně LQ1170 tisknout na perforovaný papír z
Wordu a Excelu, ale nemohu nastavit správné odstránkování. Od
druhé stránky se posouvá horní okraj.

Jehličkové tiskárny velmi často zlobí při tisku z Windows. Je to
dáno z jedné strany nedokonalostí jejich ovladačů, a z druhé
strany i nedokonalostí těchto tiskáren. Mnoho jehličkových
tiskáren neumí tisknout od horního okraje papíru, protože se
papír při zavedení do tiskárny odroluje. Tím se ztrácí až 20 mm.
Tragédií přitom je, že některá tiskárna o těchto 20 mm neví a
myslí si, že je na nule! Na druhé stránce pak těchto 20 mm již
připočítá a dojde k tomu, co popisujete ve svém dotazu. Další
nedokonalostí je, že tiskárna (jakákoliv) neumí přesně odměřit
délku papíru. Proto se v moderních tiskárnách používají volné
listy, aby se chyba nekumulovala. Poslední nectností
jehličkových tiskáren je volnost nastavení papíru v
horizontálním směru. Pouze je-li levý okraj papíru na patřičné
značce, je rozměr okrajů na papíře shodný s rozměry ve Wordu.
Toto jsou hlavní nectnosti jehličkových tiskáren. Z nich
vyplývá, že pokud tiskárna "ztratí" horní okraj u první strany,
nelze na perforovaný papír tisknout více stran vůbec. I když
však tiskárna o okraji ví, po několika stranách se text vlivem
kumulace chyby posunu stránky stejně posune a "odjíždí" ze
stránky, takže to také nejde. Jediná možnost jak tisknout
dokumenty z Windows na jehličkových tiskárnách, je používat
jednotlivé listy, výhodou je podavač papíru (když funguje).
"Ztrátu" horního okraje lze pak kompenzovat nastavením malého
horního a většího spodního okraje ve Windows.

Koupil jsem skener UMAX 1200S. Při skenování fotek z magazínů
nebo z novin se objevuje silný rušivý rastr, a to jak při
scanování přes Photoshop, tak i přes firemní software. Jak lze
rastr odstranit? Po uložení fotek naskenovaných Photoshopem ve
formátu JPG se mění jejich velikost i světlost. Proč?

Rušivý rastr nevzniká ani ve skeneru ani v softwaru, ale je
přítomen již na předloze. Stačí podívat se na předlohu lupou
(někdy stačí i pouhým okem). Při skenování těchto obrázků
dochází k tomu, že skener má vyšší rozlišení než vlastní
obrázek. Tím dojde ke zvýraznění rušivých elementů, vedoucích k
tvorbě rastru. Snižte rozlišení skeneru a rastr by měl zmizet,
nebo bude alespoň potlačen. Jeho další potlačení, eventuelně
odstranění by bylo možné některým ze zabudovaných filtrů podle
manuálu k danému softwaru. Změna světlosti a velikosti po
uložení by mohla být způsobena nesprávným nastavením parametrů
ukládání pro formát JPG. Tento formát je totiž komprimací dat se
ztrátou informace. Míra ztráty informace se obvykle volí tak,
"aby to ještě nebylo vidět". Pro odstranění tohoto problému bych
opět doporučil uživatelský manuál.

Mám instalovanou tiskárnu Laxmark Optra E na LPT1. Před časem
jsem chtěl přenést přes LPT port data z mého počítače na počítač
kolegy. Použili jsme NC5, ale spojení se nepodařilo navázat. NC
ani Checkit neidentifikoval žádný LPT port, ale BIOS jej pozná a
Windows 95 také. Používám LPT port úspěšně již delší dobu. Jak
je tedy možné, že jej DOS nepozná?

Z dotazu není jasné, o jaký DOS šlo. Pokud to byl příkazový
řádek z Windows 95, nemohl být pokus úspěšný. NC5 přistupuje k
portu "po svém", a Windows 95 mu to nedovolí. Výsledkem je
hlášení, že port není dostupný. Pokud šlo o skutečný DOS
(nestačí Windows 95 spustit v režimu DOS - pořád jsou to Windows
95!), měla by komunikace fungovat. Najde-li port BIOS, není
důvod, proč by jej nenašel Checkit. Problém by mohl být ještě v
rozdílném nastavení rychlosti portů na obou počítačích, resp.
zda je port nastaven jako standardní, nebo jako rychlý. To se
nastavuje v BIOSu. Vesměs je ale nastavena hodnota "Auto", a
port se přepne do potřebného režimu sám. Máte-li na obou
počítačích Windows 95, je možné pro přenos využít přímo Windows
95. Více se dozvíte v nápovědě "Připojení k dalšímu počítači
pomocí paralelního nebo sériového kabelu" (viz obrázek).

Počítač s Windows 95 je připojen do sítě Internet, ale základní
protokol FTP nepracuje. Po napsání příkazu "ftp" počítač odpoví,
že program nemůže být spuštěn pod DOSem (This program cannot be
run in DOS mode). Program Telnet však spustit lze - z Windows
95, nikoliv z příkazového řádku.

Příčina je banální, ale lze na ni dobře zapomenout. Jde o to, že
DOS (říkejme ale raději příkazový řádek) pod Windows 95 má mnoho
voleb. Jednou z nich je i volba "Zabránit programům pro MS-DOS v
detekci Windows" (viz obrázek). Pokud je tato volba zatržená,
nebude se DOS při spouštění programu dotazovat na přítomnost
Windows. Pokud je však daný program bude ke své činnosti
potřebovat, zhavaruje Vámi udávaným způsobem. Stačí tedy toto
zatržení zrušit a vše by mělo být v pořádku. Ještě vysvětlení,
proč vůbec lze zakázat detekci Windows. Jedním z důvodů jsou
možné havárie starších programů. Dalším důvodem pak mohou být
různé hybridní programy, které v DOSu spuštěné s vhodnými
parametry mohou do souboru ukládat data, jež se pak dále
zpracovávají (např. v dávce). Kdyby se takový program "rozbalil"
do Windows, bylo by po datech a dávka by se možná dokončila, až
kdyby někdo program ve Windows zavřel.

Mám zvukovou kartu OPTi 82C931. Tato karta nechce hrát pod DOSem
(ve hrách), i když je podle mého názoru nainstalovaná správně.
Ve Windows 95 vše funguje, ale ve správci zařízení v položce
BRAVO Plug-N-Play Sound System se objevuje jako Stav zařízení:
Selhání zařízení ... Code 2. Tazatelka uvádí výpis nastavení
karty z konfiguračního programu pro DOS, kde je mimo jiné
povolena CD-ROM na portu 168.

Takto na dálku nemohu posoudit, o jaký problém přesně jde, ale
mohu říci, že karta není nainstalována správně ani pod DOSem,
ani pod Windows 95. V DOSu o tom svědčí její nefunkčnost, ve
Windows 95 pak hláška ve správci zařízení. Co s tím? Začněme
DOSem (ale opravdovým, ne tím pod Windows 95). Nejprve je nutné
zjistit, zda nedochází ke konfliktu adresy nebo IRQ. Obsazené
IRQ lze zjistit programem Checkit, obsazení adres (včetně IRQ,
DMA atd.) jinými kartami lze získat konfiguračními nebo
testovacími programy k těmto kartám (jsou na disketách k dané
kartě). Pak je třeba nakonfigurovat kartu a ověřit její
funkčnost. Nemůže-li software kartu najít, jde o kolizi adresy.
Také CD-ROM musí fungovat bezchybně přes port zvukové karty
(nenašel by se volný konektor IDE na motherboardu?). Rovněž
CD-audio pro DOS musí fungovat. Je-li vše funkční, lze spustit
Windows 95, jež by měla kartu najít, je-li PnP. Přitom už z DOSu
znáte adresu i IRQ a můžete tedy Windows 95 kontrolovat, zda
kartu nepřekonfigurují. Pokud by se tak stalo, je třeba v
hardwarových profilech zakázat autodetekci a nastavit tam
hodnoty pro adresu nebo IRQ "natvrdo".

Prosím o sdělení jak přinutit Windows 95 CZ aby změnily letní
čas na zimní v říjnu a ne v září.

Tento problém lze vyřešit jednoduše zásahem do systémového
registru Windows 95. Tento registr obsahuje všechny potřebné
informace pro běh systému a nahrazuje soubory win.ini,
system.ini, autoexec.bat, config.sys a mnohé jiné. Z důvodů
zpětné kombatibility se však tyto soubory udržují, ale 32bitové
aplikace do nich již nejdou. Systémový registr lze otevřít
programem REGEDIT. Zde ovšem nastává problém - registr obsahuje
nastavení v "počítačnické" podobě, tj. srozumitelné pouze
vývojářům systému a podobným odborníkům. Položky v registru se
normálně nastavují pomocí dialogových oken při běhu Windows 95,
a uživatel ani neví, že se něco zapisuje do registru. Potíž
ovšem je, že ne všechny hodnoty jsou dostupné pomocí dialogových
oken, a tak zkušenější uživatelé hledají cesty, jak se k těmto
hodnotám dostat. Informace o časových pásmech je v položce
"TimeZoneInformation" (doporučuji vyhledat slůvko Daylight). V
položce StandardStart je dlouhý řetězec čísel, kde jedním z nich
je 09. Změnou tohoto čísla na 0a docílíte kýženého efektu.

****** Hledáme odpověď

Ví někdo o programu, který by zpřístupnil uživatelům údaje v
registru Windows 95 v pochopitelnější (okomentovanější) formě,
než v jaké je nabízí editor registru - REGEDIT?Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.