Náklady do informačních technologií - stále diskutované dilema

Archiv | 01.03.98

Většina organizací při tvorbě rozpočtu pro budování informačních systémů podcení finanční nároky. Vždyť ...Většina organizací při tvorbě rozpočtu pro budování informačních
systémů podcení finanční nároky. Vždyť zdánlivě se informační
technologie zlevňují, poměr výkon/cena je stále příznivější,
mnoho dodavatelů slibuje funkčně vylepšené produkty za stejnou
nebo lepší cenu. Jaká je skutečnost a výhled nákladů na nejbližší
období?
Na tyto otázky poměrně přehledně dávají odpověď analýzy
firmy Gartner Group. Ta pro určování a řízení nákladů do
informačních technologií často používá modely celkových nákladů
- TCO. Ukázka těchto modelů již byla v PC WORLDu publikována. Pro
připomenutí zde uvedu statistické výsledky TCO pětiletého cyklu
pro PC s Windows 95 zapojené do sítě. Náklady za pět let se
pohybují kolem 40 000 USD. (Podrobněji viz předchozí článek).
Stále častěji si však podniky kladou otázku, jak je to
vlastně v našem prostředí. Vždyť přece nemáme úroveň nákladů
jako ve vyspělých zemích. Proto jsem upravil vstupní údaje
modelu pro české podmínky. V úvahu jsem bral jednak pozitivní
odchylky, jako je nižší úroveň mezd, nižší náklady na outsourcing
a na školení. Naopak jako negativní se ukázala nižší efektivnost
využití specialistů, využití outsourcingu a způsobů řízení.Předkládaný výsledek je třeba chápat jako informativní, který
vychází z obecných statistických údajů, nikoli z rozsáhlého
průzkumu u uživatelů, tak jak je tomu u Gartner Group. Avšak
i u tohoto přepočtu lze vidět společné atributy jako u originálu.
Především dominantní podíl složek, které jsou závislé na lidských
zdrojích, a operace koncového uživatele. I pro naše prostředí
můžeme uplatnit doporučení Gartner Group pro "Asset management"
(viz článek PC WORLDu). Podstatný rozdíl v celkovém TCO je přes
15 000 USD za pět let, což je cca 480 tisíc Kč.
V předchozím článku byly rovněž uvedeny závěry podle modelu TCO
pro mainframe-terminál versus klient/server. Provedl jsem
obdobné úpravy pro naše prostředí. Výsledky jsou presentovány na
následujícím grafu.Je třeba poznamenat, že tento model předpokládá platformu
UNIX serveru a klienta s Windows. Jedná se o nepříznivou
variantu, kdy se ještě neuplatnily nástroje pro snížení TCO.
Celkové náklady pro 5 000 uživatelů za pět let jsou přes 110 mil.
USD.
Jak je vidět, komplexní náklady do informačních systémů
v posledních letech se zvyšují, přestože technické prostředky se
prudce vyvíjejí (a teoreticky zlevňují). Společná snaha všech
vedoucích dodavatelů je právě snížení tohoto TCO. Na jedné
straně se v¦praxi ověřuje Moorův zákon, který předpovídá, že
hustota čipů se zdvojnásobí každých 18 až 20 měsíců. Tento trend
se předpokládá do roku 2007. To jistě silně motivuje dodavatele
softwaru a všichni společně vyvíjejí tlak na uživatele častější
obměny informační technologie, v lepším případě provádět
upgrade. Z pohledu investic je to spíše špatná zpráva, protože
technologické cykly záměn nebudou jako doposud 36 a více měsíců,
ale spíše 18 až 30. Na druhé straně dodavatelé si uvědomují, že
nelze uživatele finančně zcela vyčerpat, a proto se snaží
nabídnout něco, co v celkových nákladech představuje úsporu. Tato
úspora se projeví právě ve snížení především složek operace
koncového uživatele , administrace systému a nákladů na
technickou podporu . Celý vývoj informatiky směřuje k novému
výpočetnímu modelu Network Computing. Stejně jako jsme budovali
systémy mainframe-terminál a v současnosti klient/server, pomalu
začneme přecházet na model Network Computing. Hlavním motorem
této snahy budou právě důvody ekonomické, a to především z pohledu
TCO.
Pro objasnění nového přístupu bych uvedl některé atributy
Network Computing:

- Automatické využití aplikací po celé síti a společné řízení

- Objekt lze vytvořit jednou, ale možnost provozovat jej všude

- Oddělená fyzická a logická architektura

- Přizpůsobení výpočetních možností požadavkům koncového
uživatele

- Řízení TCO centrálně pomocí serverů, standardizace a redukování
komplexnosti

- Hlavní komunikační standard TCP/IT a využití společných
technologií jako Web browsing a Web serving

Samozřejmě, toto není snaha o jednoznačnou definici nebo o
přesné vymezení, protože v¦tomto případě by se jednalo spíše o
posun k¦akademické diskuzi. Celý tento model bude sestaven z¦řady
různých prvků. Lze hovořit o heterogenním prostředí. Kromě dnes
klasických serverů a PC, jsou dalšími prvky např. NC (network
computer) a Net PC.
Mnoho dodavatelů tato zařízení ohlašuje a mnohdy vzniká řada
různých názorů, o co se vlastně jedná. Každopádně již dnes se
ukazuje, že různé NC stanice lze kategorizovat do dvou skupin.
NC-S je kategorie network computer server centric, která
připomíná spíše hloupé terminály, avšak pracující v¦grafickém
uživatelském prostředí. Zařízení mají omezené vybavení, bez
možnosti provozovat lokálně aplikace.
Druhá kategorie je NC-C network computer client centric. Tato
kategorie má možnost provozovat aplikace lokálně (především
programované v¦Javě).
Další samostatnou skupinou je NetPC. NetPC je ze strany
Microsoftu spojováno s¦iniciativou ZAW (Zero Administration
Windows). Rovněž tato snaha vede ke snižování TCO.
Gartner Group zpracoval modely TCO pro tato zařízení a provedl
statistické výpočty. Celkový přehled je v¦tabulce (v tisících USD).

Roční cyklus Win95 NC-C NC-S NetPC

Investice 2,532 1,670 1,896 2,324

Technická podpora 1,704 1,481 1,497 1,536

Administrace 1,498 0,669 0,771 0,828

Operace koncového uživatele 4,052 2,191 2,611 2,507

Celkem 9,785 6,011 6,775 7,195

Je zajímavé uvést odhady Gartner Group, jak rychle se budou
uvedená zařízení uplatňovat v¦praxi.
Síťové architektury nahradí tradiční klient/server v 60 %
podnikových aplikací do roku 2002. (pravděpodobnost 0,6)
Do roku 2000 40 % organizací využije NC pro různé nasazení.
Avšak 80 % uživatelů zůstane u "fat client PC" nebo PC.
(pravděpodobnost 0,7)
Snahy dodavatelů nabídnout levnější informační technologie
z¦pohledu TCO jsou zřejmé a zcela reálné. To ovšem nezpůsobí
obecný pokles celkových nákladů do informatiky do roku 2001.
Vedoucí pracovníci i nadále budou řešit problém, jak obhájit již
tak napjaté rozpočty a snažit se o stanovení návratnosti
investic. I k této problematice je možno předložit řadu analýz,
avšak je to nad rámec tohoto článku.


Pro tento článek byly použity materiály ze symposia Gartner
Group 1997 v¦CannesSouvisející články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.