Nájemci software pro správu obchodních a kancelářských center

Archiv | 01.12.97

Firma VAP není v oblasti správy objektů žádným nováčkem a je zjevné, že nyní zúročila zkušenosti získané p...Firma VAP není v oblasti správy objektů žádným nováčkem a je
zjevné, že nyní zúročila zkušenosti získané při programu Předpis
(pro správu bytových objektů, recenzi viz č. 12/96). Po Předpisu
tedy dochází k zaplnění dalšího bílého místa na našem trhu
speciálního aplikačního softwaru pro počítače s Windows i Mac OS.
Po bezproblémové instalaci a několikadenním podrobném posuzování
mohu konstatovat, že se konečně objevil produkt, který umí
zpracovat nejkomplikovanější agendu kolem správy velkých
nebytových objektů. Ten, kdo všechny potřebné údaje nejprve
hromadil, a následně pak zpracovával ručně za pomoci kalkulačky,
pochopí, jak takový program na našem trhu chyběl.
Základní pilíř celého systému je vlastně Evidence nájemních
smluv. Při prvním pohledu na formulář smlouvy na obrazovce
vidíme, kdo je klient, od kterého data prostory užívá, četnost
a výši splátek za nájemné a služby, údaje o jednotlivých plochách
s jejich velikostí a cenou, sortimentu, korespondenci a mnoho
dalších informací. Každá plocha může mít nejenom jiný způsob
výpočtu výše nájemného, ale i záloh společných nákladů. A co je
důležité, kompletně je vyřešena otázka archivů: uzavřených smluv,
bývalých nájemců, faktur a zrušených ploch.
Neocenitelným pomocníkem je nástroj pro hromadné založení a tisk
faktur (nájemné, společné náklady). Zbývá je jen složit do
okénkových obálek a sledovat přišlé platby. Tisknout lze česky
i dvojjazyčně (v programu je slovníček) a pracovat se zahraniční
měnou násobenou kursem v okamžiku fakturace.
Dalším silným nástrojem tohoto programu je modul hromadné
korespondence (první a druhé upomínky, i jakékoli jiné
informativní texty).
Při zúčtování společných nákladů za zvolené období (může také
nastat situace, že budete zúčtovávat období kratší, než je jeden
rok) nastává okamžik, kdy si uvědomíte sílu tohoto produktu.
Dřívější složité výpočty pro klienty, kteří pronajaté prostory
užívali dobu kratší, než je zúčtovací období, naprosto odpadají.
Tyto údaje jsou zahrnuty ve smlouvách jako počátek a ukončení
nájmu, či užívání té které služby, a počítač sám poměrem délky
užívání k zúčtovacímu období určí vše potřebné k rozúčtování
společných nákladů. Do položky celkových nákladů pouze zadáte
hodnoty za dané období pro jednotlivé služby, a program
jednotlivým klientům na základě uhrazených záloh vystaví fakturu
na rozdíl mezi skutečnými náklady a zálohami. Obdobně provádí
přefakturaci tzv. vedlejších nákladů (přes zálohy či přímo).
Při tvorbě vlastních tiskových přehledů vám pomůže systém tzv.
rychlých zpráv; podle potřeby můžete požadovanou sestavu vytvořit
během několika vteřin. Podle libovolných kritérií lze v evidenci
i hledat, třídit a vytvářet grafy.
Dovedu si samozřejmě představit ještě další agendy, které by mohl
program pokrýt, myslím však, že jeho základ je natolik dobrý, že
lze snadno přidělat různé nadstavby, bude-li to praxe vyžadovat.
Závěrem bych zkonstatovala, že klíčové problémy správy -- tj. při
jednoduchém ovládání umožnit vedení údajů, fakturaci nájemného
i záloh na společné náklady, fakturaci vyúčtování společných
nákladů i přefakturaci tzv. vedlejších nákladů -- vyřešili autoři
na výtečnou. Osobně mohu program Nájemci vřele doporučit.
7 0.../OK


Nájemci
K recenzi poskytla firma :
VAP, s.r.o.
Hornoměcholupská 1184/40 b,
102 00 Praha 10
Cena: od 21 528 Kč

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.