Na Web!

Archiv | 01.05.00

Přestože hlavním trendem vývoje je v poslední době orientace na webovou tvorbu,Adobe posílila i v oblasti "klasické" sazby. Nejzajímavější novinkou loňského roku v této oblasti byl je...

Přestože hlavním trendem vývoje je v poslední době orientace na webovou tvorbu,
Adobe posílila i v oblasti "klasické" sazby. Nejzajímavější novinkou loňského
roku v této oblasti byl jednoznačně Adobe InDesign, profesionální sázecí
program, jehož ambice sahají do míst dosud pevně svázaných s aplikacemi firmy
Quark. Přestože jeho oficiální uvedení na trh proběhlo relativně nedávno, v
těchto dnech je již v pokročilém stádiu testování verze 1.5 a její uvedení do
distribuce je na spadnutí. Aplikace se dočkala velkého množství vylepšení,
především na základě silné zpětné vazby prvních uživatelů, a v nové verzi již
bude rozhodně představovat nástroj pro reálné profesionální nasazení (od první
verze si mimo jiné umí poradit i s dokumenty "quarkového" formátu). Nikoho také
jistě nepřekvapí silná orientace na formát PDF, jehož úspěšný postup dokládá i
fakt, že se stal nativním formátem připravované verze Illustratoru 9. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že česká podpora (existuje i pro verzi 1.0) je
rovněž ve vývoji, a ani není vyloučeno, že by InDesign mohl být lokalizován do
češtiny.
Na poli aplikací pro webovou tvorbu je nejzásadnějším počinem uvedení nového
produktu Adobe LiveMotion, jenž je zaměřen speciálně na produkci grafiky a
animací pro internetové stránky. Jedná se v podstatě o editor s důsledně
uplatněnou metodou tvorby WYSIWYG se silnou podporou dynamických prvků, v níž
je samozřejmostí prolínaní vektorové a bitmapové grafiky s animacemi. Zásadním
přínosem je pochopitelně integrace s ostatními produkty (Photoshop,
Illustrator, GoLive), jejíž výhody se silně projeví při importu připravených
komponent z výše uvedených aplikací. Vzájemná podpora řady formátů je vůbec
silnou zbraní nových produktů Adobe a při tvorbě webové grafiky velmi oceníte
např. import bitmapových obrázků z Photoshopu se zachováním vrstev, jejichž
úpravou lze následně dosahovat velmi zajímavých výsledků. Samozřejmě i tento
produkt šlape na paty existujícímu a dobře zavedenému konkurentovi tím je známý
Macromedia Flash (v kombinaci se sourozencem Fireworks), s jehož formátem si
ovšem LiveMotion umí poradit (včetně exportu), takže odpadá nutnost nových
plug-inů. Ve fázi beta-testování se rovněž nachází "klasický" editor webových
stránek z dílny Adobe GoLive ve verzi 5.0. Tento nástroj se nejvíce blíží
"tradiční" podobě HTML nástrojů, jež umožňují tvůrci nejen pracovat s WYSIWYG
návrhem, ale zároveň důsledně kontrolovat výsledek jak po stránce editační
(přímá optimalizace HTML kódu), tak po stránce funkční (generování a úprava
skriptů). Obsahuje rovněž nástroje, jež umožňují přímou správu webového serveru
a integraci projektů s databázovými zdroji, bez níž si dnes stránky lze jen
těžko představit. O jednotlivých produktech vás budeme postupně podrobněji
informovat.

Soutěžte s Baltíkem!
Patrik Malina
Na minulém i tomto CD můžete nalézt ukázkovou verzi učební pomůcky SGP Baltík
3, jež slouží nejmenším zájemcům k seznámení s principem ovládání počítače
pomocí grafického uživatelského rozhraní, a především k výuce základů
programování. Duchovní otec projektu, pan Soukup, zvolil výukovou metodu s
"totálním" využitím grafiky a rozvinul své aktivity do nebývalé šíře. Jednou z
tradičních akcí je soutěž programátorů, kteří používají Baltíka (a jeho
silnějšího sourozence Baltazara). Podmínky pro letošní ročník byly čerstvě
zveřejněny, a proto vám je zde přinášíme.
Prezentační tvůrčí programátorská soutěž BALTÍK+BALTAZAR 2000 (BB2000) bude
organizována podobně jako vloni (viz Baltazar \99), tj. bude mít opět dvě
postupová kola (korespondenční a semifinále) a závěrečné slavnostní prezentační
finále. To se bude konat opět v říjnu 2000 na Invexu v Brně. Úvodní propozice
soutěže pro rok 2000:
1. Novinkou je, že soutěžící mohou svůj soutěžní program vytvořit v libovolném
nástroji SGP, tj. buď v Baltíkovi nebo v Baltazarovi, nebo v kombinaci obou
těchto programovacích nástrojů.

Soutěž není věkově omezena, rozhraní věkových kategorií bude určeno po uzávěrce
předběžných přihlášek, případně až po zaslání všech soutěžních prací. V případě
většího počtu účastníků do 10 let budeme uvažovat o vytvoření nové kategorie
pro nejmladší účastníky a stejně tak i pro účastníky nejstarší (nad 50 let).
2. Veškerá výměna informací mezi organizátory soutěže a soutěžícími (včetně
zasílání soutěžních úloh) bude výhradně pomocí Internetu. Pro soutěžící jsou
směrodatné ty informace, které jsou uvedeny na stránkách firmy SGP Systems,
http://www.sgp.cz, to znamená, že tyto informace mají přednost před jinými
(zveřejněnými např. v tisku, rozhlase či televizi, případně na webových
stránkách jiných firem či institucí).
3. Uzávěrka předběžných přihlášek do soutěže je 30. 6. 2000, 24:00 hod.
Přihláškou do soutěže se rozumí zaslání zdrojového textu soutěžního programu (i
nedokončeného, ale spustitelného) spolu s osobními údaji. Na přihlášky přijaté
po tomto termínu nebude brán zřetel. Doporučujeme proto přihlásit se včas, i
když ještě nejste úplně rozhodnuti, zda se soutěže zúčastníte, či zda stihnete
dokončit svůj soutěžní program do uzávěrky finálních verzí. Přihlašovací
formulář naleznete na Internetu, nejpozději do konce měsíce května.
4. Uzávěrka finálních verzí soutěžních prací je 30. 8. 2000, 24:00 hod.
5. Ze zaslaných soutěžních prací budou vybrány nejlepší práce (maximálně 500),
jejich autoři obdrží zdarma vstupenku na Invex v den konání slavnostního finále.

6. Organizátor soutěže (SGP Systems, s. r. o.) si vyhrazuje právo tyto
propozice v zájmu hladkého průběhu soutěže upravovat nebo doplňovat (termín a
místo konání semifinále, ceny pro soutěžící, poskytnutí ubytování atd.). Bližší
informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách firmy SGP Systems, s. r. o.
http://www.sgp.cz.
V souvislosti se soutěží a uvedením Baltíka 3 na PC WORLD CD bych rád
upozornil, že případné další informace a registrace produktů provádí výhradně
firma SGP Systems, nikoliv firma IDG Czech časopis PC WORLD. Děkujeme za
pochopení a přejeme příjemné soutěžení.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.