Na válečné stezce ve světě IT - a jak dál?

Archiv | 01.09.98

EXKLUZIVNĚ Z PC WORLDu US Zářivá image firmy Microsoft kdysi oslňovala veřejnost do té míry, že nebyla př...EXKLUZIVNĚ Z PC WORLDu USZářivá image firmy Microsoft kdysi oslňovala veřejnost do té
míry, že nebyla připravena vnímat kritiku některých obchodních
praktik tohoto softwarového giganta. Avšak řada odhalení,
učiněných v souvislosti s projednáváním antitrustového sporu
vedeného proti Microsoftu, záři ztlumila. Agresivní prohlášení
Microsoftu pak jenom přidala k obrazu firmy nějaký ten flek a
škrábanec. A odpověď Microsoftu? Plán najmout si public
relations firmu, která si sedne a napíše hromadu (příznivých)
dopisů, o nichž se pak bude tvrdit, že přišly od nás, od
veřejnosti. [Asi něco jako některé průzkumy popularity
politických stran nebo čtenost počítačových časopisů - red.]
Všechny takovéto "boty" Microsoftu však odvádějí pozornost od
podstaty problému - znovuobnovení možnosti volné konkurence v
oblasti softwaru spolu s obnovou široké možnosti volby pro nás,
spotřebitele. Firma Microsoft se snaží, aby zúžila možnost
výběru na softwarovém trhu. Pokouší se kooptovat jakékoli
softwarové prostředí, které by mohlo být životaschopnou
alternativou k systému Windows. A samozřejmě také otupila útok
firmy Netscape tím, že nabídla trhu svůj vlastní prohlížeč
zdarma.

Konkurenti také volí lest

Manévrování konkurentů firmy Microsoft rovněž zrovna nepřispívá
k vytváření otevřené konkurence. Rivalové chtějí Microsoftu
konkurovat v oblasti operačních systémů, aniž by se ve
skutečnosti snažili v této oblasti něco podniknout. V podstatě
chtějí Microsoft přinutit, aby musel v rámci svého operačního
systému distribuovat softwarové produkty, které Windows
konkurují. Tento lstivý požadavek pouze docílí pozoruhodného
výsledku, že s monopolistou bude nakládáno neférově. Je to jako
kdyby AMD, Cyrix a IDT požadovaly, aby Intel zabudoval do svého
procesoru Pentium II jejich čipy.
Firma Sun se nepotřebuje uchylovat k lstivé taktice. Ve
fiskálním roce 1997 měla příjmy ve výši 8,6 miliardy dolarů a
celkový zisk 767 milionů. Sun je skvěle řízený technologický
gigant. Má všechno co potřebuje, aby mohl konkurovat Microsoftu
v prodeji operačních systémů pro intelovský hardware. Kromě Javy
má Sun Solaris, což je plnohodnotná verze UNIXu, který již na
procesorech Intel běží.
Ale společnost zatím obchází realitu vedoucí ke střetu s
Microsoftem. Sun vždy předpokládal, že počítače jdou pouze do
firem plných technických specialistů. U firmy Sun také podcenili
potřebu inspirovat tvorbu hotových samostatných aplikací, které
by běžely pod jejich operačním systémem. Kupodivu snaha Sunu
zesměšňovat PC podkopala širší důvěru v jejich vlastní produkty.
Desítky milionů uživatelů vědí z vlastní zkušenosti, že PC
užitečná jsou.

Jak obnovit volný výběr

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme doufat, že dojde ke změnám,
které povolí otevřenou konkurenci a dají nám tak možnost volby
operačního systému. Je ironií, že jedna z cest k tomuto cíli se
nabízí v podobné oblasti vyspělé technologie, která je rovněž
ovládána agresivním monopolistou, firmou Intel. Konkurence mezi
mikroprocesory se vytvořila, jelikož výrobci neintelovských čipů
úspěšně obhájili své právo vyrábět
procesory se stejnou sadou instrukcí jako Intel. Softwarovým
ekvivalentem hardwarových instrukcí je rodina aplikačních
programovacích rozhraní (API, application programming interface)
v operačních systémech a podobných prostředích. API jsou body,
ve kterých se programy připojují k operačnímu systému.
Microsoft využívala svou vládu nad API k dominanci ostatních
softwarových společností. Kdykoli nějaká konkurenční firma
dosáhla toho, že mohla nabídnout operační systém využívající
totožné API jako Microsoft, firma tyto API znovu změnila. Jedině
tím, že by se vláda nad API předala do rukou nějaké organizace,
stojící nad všemi softwarovými firmami, by se docílilo, že
pravidla hry by byla stejná v oblasti operačních systémů a
aplikací. Všechna energie a čas vyplýtvané na tvorbu a
vybojovávání exkluzivních obchodních taktik, na lobování a
vytváření falešné veřejné podpory, by se mohly využít na tvorbu
lepšího softwaru.
Pokud by vláda nad API byla sdílena všemi, největším vítězem by
se stal spotřebitel. Již byste se nemuseli spokojit s operačním
systémem od Microsoftu, se kterým se počítač prodává. Mohli
byste si vybrat mezi operačními systémy podle jejich předností a
ceny, bez toho, že se budete muset vzdát vašich existujících
programů a souborů. Mohli byste skutečně chodit po obchodech,
porovnávat a vybírat si. Výhody firmy Microsoft v oblasti
finančních prostředků a lidského potenciálu, věnovaných výzkumu
a vývoji, by zajistily této firmě obrovský náskok při produkci
toho, co opravdu potřebujete a chcete. Ale vy jako spotřebitelé
byste měli možnost výběru, ostatní softwarové firmy by měly
šanci, a software od firmy Microsoft by se zlepšoval mnohem
rychleji než dosud.

.PA


Phil Lemmons byl dlouholetým šéfem amerického PC WORLDu, a nyní
je ředitelem celého oddělení PC WORLD US.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.