Na stříbrných kotoučích

Archiv | 01.12.97

Všeználek CD-ROM s názvem Všeználek je produkt určený pro děti od 3 do 7 let, který sice není v některých a...Všeználek

CD-ROM s názvem Všeználek je produkt určený pro děti od 3 do 7 let, který sice není v některých aspektech dotažen k dokonalosti, nicméně jako učební pomůcka stylu "škola hrou" bude jistě užitečný. Je vybaven příjemným grafickým
rozhraním, které děti určitě zaujme. Obsah je rozdělen do 11 sekcí, s nimiž vás krátce seznámím v následujících řádkách: první sekce nese název Jména a nabízí seznam cca 260 dívčích a chlapeckých křestních jmen (12 jmen na jedné obrazovce).
Každé jméno je namluveno a nechybí ani ukázka jeho rukou psané formy.
Daleko obsažnější je sekce Matematika . Zde se malý student seznámí s číslicemi od 1 do 10, a to včetně ukázky množin (klasická jablka a hrušky), počítání na prstech , a dokonce videosekvence zobrazující tahy pera, jimiž lze danou cifru
stvořit. K dispozici jsou rovněž příklady počítání -- operace sčítání, odčítání, násobení a celočíselné dělení, to vše v rozsahu od jedné do sta. Lze zde také nalézt tabulku násobků, bohužel není vysvětleno její používání , a tak bude
muset (nejen) v této části nastoupit rodičovský pedagogický talent...
Za velmi zdařilou lze považovat sekci Hodiny , která přímočarým způsobem naučí vaše děti poznávat hodiny. Začíná od základů -- popisem ciferníku, pohybem ručiček a postupným přechodem ke složitějším tématům vysvětluje čtení času
s přesností na jednu minutu. Lekce je poměrně dlouhá, nelze ji bohužel přerušit a pokračovat později od zvoleného místa.
To však není příliš na závadu, neboť rychlým "prolétnutím" již zvládnutých obrazovek si může dítko připomenout znalosti, které bude v navazujících částech potřebovat. Výuka probíhá pouze na "analogových" hodinách, digitální čas není vůbec zmíněn, což je škoda. V sekci Kalendář toho tvůrci mnoho nevytvořili: omezili se na přehled měsíců, dnů v týdnu a přiřazení měsíců k ročním obdobím -- to vše spíše textovou formou, více grafiky zde citelně chybí. Lepší je situace v sekci Abeceda : zde se dítě seznámí s jednotlivými hláskami, jak vypadají napsány a jak se píší (videosekvence) tiskacím a psacím písmem. Snadnějšímu zapamatování písmene pomohou přiložené příklady slov, obsahujících vyučované písmeno, básnička či krátká pohádka (ty budou muset patrně přednést rodiče).
Další tři sekce jsou již poměrně chudé na obsah. První z nich, Geometrické tvary , obsahuje obrázky 10 základních rovinných a prostorových útvarů + jejich výslovnost.
Příklady, které by dětem pomohly zapamatovat si jejich názvy, bohužel chybí. Chudá je též sekce Barvy , jež zobrazí a popíše jen 11 barev, a konečně v sekci Lidské tělo se lze dozvědět jen názvy nejdůležitějších částí hlavy a končetin. Animace pohybu by na tomto místě nebyla od věci.
Součástí aplikace jsou též hry -- většina slouží k procvičování učební látky z jednotlivých sekcí, nicméně je zde i puzzle a hra "Kastelán", která je zaměřena na práci malého uživatele s počítačovou myší. Výčet sekcí uzavírají Pohádky (několikastránkové texty tří českých pohádek) a Omalovánky , jejichž ovládání není příliš pohodlné, zato je
možné malovat až 24 barvami.
I když tato recenze obsahuje několik výtek, nelze titul pro nejmenší nedoporučit: úhel pohledu dospělého člověka se značně liší od toho dětského, a i v tomto případě platí: pokud
si nejste jisti, posaďte v prodejně k počítači svého potomka. Jeho reakce rozhodne.

Visačka

Název: Všeználek
Producent: Silcom
Žánr: pro děti
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, Win 95
Cena: 995 Kč vč. DPH

+ výuka formou hry
+ názorný výklad
+ CD obsahuje driver Video for Windows
-- gramatické chyby
-- málo interaktivity, zvuku, animací

K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

Lingua Land

Také tento titul je opět určen dětem. Tentokrát je cílová
skupina ohraničena věkem 6 -- 12 let, nicméně i starším
uživatelům může být Lingua Land užitečný. Co se vlastně pod
tímto tajuplným názvem ukrývá? No přece výuka hned několika
cizích jazyků, a to samozřejmě multimediálně a zábavnou
formou.
Na obalu Lingua Landu najdete informaci, že se jedná
o pětijazyčný CD-ROM. Nabízená slůvka a větné konstrukce jsou
k dispozici v němčině, francouzštině, španělštině a dvou anglických verzích, americké a britské. Původem zahraniční titul společnosti YDP Multimedia byl lokalizován firmou Media Trade, takže k výše uvedeným pěti jazykům ještě přidejte české překlady slovíček. Ty jsou zvláště užitečné
pro přesný překlad slovíček: při studiu cizích jazyků bez
vazby na rodný jazyk mnohdy dochází k tomu, že cizímu slovu
sice rozumíme, ale nedokážeme pro něj najít vhodný český
ekvivalent. Proto lze lokalizaci produktu jedině přivítat.
Výuka je vystavěna na učení slovíček, gramatiku zde
nehledejte. Produkt lze proto chápat spíše jako doplněk výuky
cizím jazykům. Slůvka jsou rozčleněna do 10 oblastí, přírodou
a zvířaty počínaje a budoucností a volným časem konče.
V každé oblasti je pak k dispozici 7 až 11 obrázků, na každém
z nich je vyobrazeno několik slovíček. Jednotlivá slovíčka
je pochopitelně možné nechat vyslovit, lze také zaznamenat
vlastní výslovnost a porovnávat ji s originálem. Celkem vás
produkt naučí cca 1 000 cizích slůvek. Kromě slovíček se
ovšem můžete učit i věty: každý obrázek lze "přepnout"
a místo slovíček se objeví celé věty. Ty jsou však pro
začínající studenty poněkud obtížné.
Úspěšnost studia zpravidla závisí na zábavnosti výukového
materiálu. V tomto aspektu se může Lingua Land jen chlubit.
Nejenže je každá obrazovka doslova vyšperkována humornými
a nápaditými ozvučenými animacemi, ale navíc je k dispozici
sedm druhů zábavných testů znalostí, a to pro každou
obrazovku. Každý z testů je zaměřen na odlišnou stránku
jazyka: např. úkolem eskymáka je vystřelit na správný cíl --
počítač vysloví cizí slovo a student musí najít český překlad
slovíčka. Zde se tedy trénuje porozumění rodilému mluvčímu.
Jiným testem je pexeso, kde je úkolem odkrýt kartičky
s ekvivalenty téhož slova v obou jazycích. V případě tajenky
má uživatel k dispozici seznam českých slov, do mřížky ovšem
doplňuje cizojazyčné ekvivalenty. Jde tedy o nácvik pravopisu
a aktivní stránku jazyka. Naopak pasivní stránku cvičíme
v testu se zahradníkem: počítač napíše slovo v cizím jazyce
a naším úkolem je vypsat z klávesnice český ekvivalent.
Přítomen je dokonce test na sestavování pořádku slov ve větě
-- ten lze však doporučit spíše pokročilejším studentům.
Popisovat všechny testy by vyžadovalo ještě mnoho místa.
Proto vězte, že všechny jsou poměrně zábavné, opatřené
animacemi a zvuky a neustále vás informují o aktuálním
a maximálním skóre. Podle počtu získaných bodů se pak můžete
rozhodnout, zda si testík zopakujete, či zda jste již
probíranou látku dostatečně zvládli.
Abych jen nechválil: mezi negativa patří poněkud vyšší nároky
na technické prostředky -- občas produktu trochu chybí
svižnost. V době masového rozšíření Windows 95 bychom také
očekávali podporu funkce Autorun či provoz bez nutnosti
instalace, což u tohoto titulu splněno není. Nicméně tyto
výtky lze považovat za téměř malicherné a titul lze jako
doplňkový studijní materiál s klidným svědomím doporučit.

Visačka

Název: Lingua Land
Producent: YDP Multimedia & Media Trade
Žánr: výuka jazyků
Jazyk: česky
OS: Windows 3.x, 95
Cena: 995 Kč

+ zábavná forma výuky
+ výborné testy znalostí
+ hudba, grafika a animace
+ tisk omalovánek
Ż pětijazyčné
-- rychlost
-- nemá Autorun

K recenzi poskytla firma:
Media Trade, s.r.o.
Riegrovo nám. 153
Kroměříž

Fotografie

Kompaktní disk, pojmenovaný jednoduše Fotografie , obsahuje
několik stovek fotografií ve formátu JPEG. Snímky jsou
z pochopitelných důvodů rozčleněny do tří základních
kategorií: příroda , lidé a Země a technika . Každá z kategorií
se dále člení na podkategorie (např. hmyz, krajina, moře,
ptáci, rostliny, textury, lidé, místa, vesmír, erotika,
automobily, lodě, letadla a další). Barevná hloubka
fotografií je podle údajů autorů 24bitová (truecolor, pravé
barvy), rozlišení je rozdílné snímek od snímku. Kvalita
většiny fotografií je přijatelná, u některých snímků
(naštěstí jich není příliš mnoho) však není nejlepší.
To, čím se tento titul odlišuje od ostatních, je propracované
uživatelské rozhraní. V moři obrázků se lze snadno orientovat
pomocí alba, které zobrazí náhledy snímků zvolené kategorie.
Mezi kategoriemi se lze pohodlně přepínat ťuknutím myší na
příslušnou záložku, resp. tlačítko. Velmi užitečná je
bublinová nápověda: postačí ukázat myší na libovolný náhled
a v bublince se objeví celá cesta a název souboru, v němž je
vybraný snímek umístěn. Tímto způsobem si můžete poznamenat
odkaz na libovolný snímek a poté s ním manipulovat prostředky
operačního systému.
Ťuknutím na zvolený snímek vyvoláme okno prohlížeče
jednotlivých obrázků. Zde si lze prohlížet nejen výřez
vybrané fotografie, ale s výřezem je možné také pohybovat,
zvětšovat jej či zmenšovat (zoom in/out) nebo nastavit
automatické zvětšení/zmenšení tak, aby snímek pokryl
maximální plochu okna. Obrázek lze uložit na disk v několika formátech (BMP, PCX, GIF, JPG, TIFF a dokonce PNG), kopírovat jej do schránky, vytisknout nebo jej použít jako tapetu ve Windows. Samozřejmostí je přechod na předcházející či
následující snímek. Jelikož je dekódování a zobrazení obrázků
ve formátu JPEG náročné na výpočetní výkon, zobrazuje
prohlížeč i "teploměr", ukazující stupeň pokroku (po zobrazení
snímku na monitoru se na místě teploměru objeví informace
o aktuálním zvětšení).

Visačka
Název: Fotografie
Producent: FMI, s.r.o.
Žánr: banka obrázků
Jazyk: česky
OS: Windows 3.x, 95
Cena: 289 Kč

+ náhledy fotografií
+ pohodlné ovládání
+ bez instalace
-- některé obrázky mají nízké rozlišení

K recenzi poskytla firma:
FMI, s.r.o.
Krocínovská 8
Praha 6

Bird of Paradise

Není to tak dávno, kdy jsme psali o prvním českém multimediálním produktu ve formátu CD Extra (5/97, str. 37) a zamýšleli se nad využitím předností tohoto typu záznamu. A hle, další titul, tentokrát již komerčně dostupný, je na světě. Vznikl při příležitosti pražské výstavy Rudolf II . a Praha jako její oficiální doprovodný program. Pokud jste výstavu neviděli či pokud byste si své zážitky rádi osvěžili, nabízím vám nyní seznamku s produktem, jehož atmosféra vás určitě zaujme.
Nejdříve by asi bylo vhodné připomenout, co formát CD Extra
přináší. Jedná se o hybridní CD, které obsahuje zvukové stopy
(pro klasický CD přehrávač) a stopu datovou, "počítačovou".
Rozdíl od standardního CD-XA je v tom, že CD přehrávač "vidí"
pouze audiostopy a není obtěžován datovou stopou. Samozřejmě
je možné přehrávat zvukové stopy pomocí programu Přehrávač CD
ve Windows. Poměr rozsahu audio- a počítačových dat je
variabilní, v našem případě je na kompaktu cca. 540 MB dat
a téměř 17 minut audiozáznamu (12 komorních skladeb).
Věnujme se ale nyní multimediální složce díla.
Již po zasunutí disku do mechaniky příjemně potěší
implementace funkce Autorun a fakt, že aplikaci nemusíte
instalovat. Naopak nevýhodou, která do jisté míry pramení
právě z neinstalování, je poněkud menší "živost" produktu --
doba odezvy je delší, než by bylo optimální. Působivé animace
vás poté zavedou na obrazovku, v níž volíte jazyk komunikace.
Výběr je bohatý (5 jazyků), doslova za fantastický považuji
kompletní překlad, včetně nápovědy a zvukových komentářů
(byly pořízeny rodilými mluvčími v zahraničních studiích).
A co vám může vlastně aplikace nabídnout? Procházku třemi
sekcemi. První sekce, Europa , obsahuje informace o významných evropských osobnostech, současnících Rudolfa II. U každé ze šesti osobností si můžete prohlédnout její portrét, přečíst krátký text a poslechnout citát. Sekce druhá, Alchemia , je alchymistickou laboratoří, kde je vaším úkolem sestavit ve
dvanácti měsících správnou kombinaci čtyř znamení: zvěrokruhu, planety, kovu a živlu. Při úspěchu (pomoc a vysvětlení hledejte v nápovědě) budete odměněni
videosekvencí a ukázkami předmětů z Rudolfova Kabinetu kuriozit. Celkem lze tímto způsobem odhalit 148 předmětů, z nichž každý je doprovázen textem a citátem (zvukovým záznamem) císaře Rudolfa II., jeho či našich současníků, kteří se nechali rudolfínskou dobou inspirovat (např. Jan Švankmajer, Peter Gabriel a další).
Konečně ve třetí sekci, nazvané Factum , máte možnost přístupu
k předmětům Kabinetu prostřednictvím témat (např. lékařství,
alchymie, zázraky a kuriozity, umění, politika apod.) nebo
pomocí alfabetického rejstříku.

Visačka

Název: Bird of Paradise
Producent: AVANT Bozell, s.r.o. & Point Productions, s.r.o.
Žánr: historická encyklopedie + audio CD
Jazyk: česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky
OS: Win 3.x, Win 95
Cena: 695 Kč vč. DPH

+ obsahové zpracování
+ grafika a ovládání
+ kompletně přeloženo do 5 jazyků
+ přepínání jazykové verze za provozu
+ bez instalace, Autorun
-- doba odezvy

K recenzi poskytla firma:
Apro s.r.o.
&
Avant Bozell
Čechtická 10
Praha 4
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.