Na stříbrných kotoučích

Archiv | 01.02.98

Slovník spisovné češtiny Domácího producenta užitečných CD-ROM titulů, vydavatelský dům LEDA, s.r.o., asi nen...Slovník spisovné češtiny
Domácího producenta užitečných CD-ROM titulů, vydavatelský
dům LEDA, s.r.o., asi není čtenářům třeba představovat
-- vzpomeňme např. na recenze České multimediální encyklopedie
či Velkého anglicko-českého, česko-anglického slovníku ,
uveřejněné na stránkách našeho periodika v loňském roce.
Pojďme se proto nyní seznámit s dalším titulem edice Česká
slovníková databáze , elektronickou verzí Slovníku spisovné
češtiny pro školu a veřejnost .
U titulů tohoto typu je vždy kladen důraz na obsahovou
stránku díla, zejména na rozsah a přesnost údajů ve
slovnících uvedených. V tomto případě není o kvalitě obsahu
pochyb -- vznikl v Ústavu pro jazyk český AV ČR, knižní
předlohu publikovalo nakladatelství Academia. CD-ROM verze
titulu je tak spojením kvalitní předlohy a výhod
elektronického zpracování informací.
Ovládací program pracuje v prostředí Windows 3.x a 95.
Poskytuje rozumnou úroveň komfortu práce se slovníkem.
Základním prvkem uživatelského rozhraní je okno pro kladení
dotazů (hledaného slova), přičemž výsledky hledání lze
směrovat do jednoho až tří výsledkových oken. Vyhledávání je
rychlé dokonce i na CD-ROMu, při nejvyšších nárocích na dobu
odezvy je možné nechat slovník nainstalovat na pevný disk
(cca 32 MB), čímž se doba potřebná pro vyhledání konkrétního
záznamu ještě více krátí. Vyhledávací funkce umožňuje hledat
nejen přesné znění zadaného slova, ale je možné při použití
"žolíků" vyhledávat i slova, u nichž neznáme jeden či dva
znaky (s použitím otazníku v hledaném slově), nebo slova
začínající určitou sekvencí znaků. S výhodou lze využít též
možnost hledání slov podobných.
Jak už tomu u podobných aplikací bývá, nejste ani zde omezeni
statičností s programem dodávané slovní zásoby: lze vytvářet
uživatelské slovníky a provádět úpravy jejich obsahu.
Součástí systému je také jednoduchý textový editor -- jeho
funkce odpovídá přibližně standardní součásti Windows,
programu Notepad (Poznámkový blok). Pro tvorbu a úpravu textů
lze ovšem spíše doporučit některý ze specializovaných
nástrojů. Toho si byli autoři vědomi, a proto implementovali
funkci, která zajistí propojení slovníkového systému s patrně
nejpoužívanějším textovým procesorem MS WORD: při práci ve
WORDu můžete prostřednictvím jediné volby vyvolat slovník
a přenášet potřebná data mezi oběma aplikacemi. Tato funkce
je však k dispozici pouze pro Word 6.0, Word 97 není bohužel
podporován.
Jednou z mála výtek, které lze programu učinit, je obtížná
čitelnost bublinové nápovědy -- bubliny jsou příliš malé
a písmo v nich použité pak natolik titěrné, že rozluštění
jejich obsahu je velmi namáhavé.

Visačka
Název: Slovník spisovné češtiny
Producent: LEDA, s.r.o.
Žánr: slovník
Jazyk: česky
OS: Windows 3.x a 95
Cena: 700 Kč
@LH 6

@LH 4
Hodnocení:
+ obsah
+ ovládání
+ rychlost vyhledávání
- nečitelná bublinová nápověda

K recenzi poskytla firma:
LEDA s.r.o.
Křesomyslova 14
Praha 4 -- Nusle


Multimediálna kuchárka
Slovensky psaný software je na našem trhu spíše výjimkou,
přeci jen převládají díla hovořící anglicky a, což je
potěšitelné, dynamicky se rozrůstá nabídka titulů českých.
Jedním z nemnoha slovenských CD-ROMů je právě tato
multimediální kuchařka, s níž máte nyní možnost se krátce
seznámit.
Velmi obsažné dílo (více jak 4 000 receptů, tj. 4 350 stran
textu) bylo zpracováno v autorském nástroji z produkce
brněnské společnosti Zoner software, prostředí Zoner Context
PROFI 2.0. Jelikož s tímto nástrojem jste se již na stránkách
našeho měsíčníku seznámili, zmiňme se alespoň o některých
jeho atributech, jež byly s úspěchem použity právě ve
zmiňované kuchařce. Značně pozitivně lze hodnotit uživatelské
rozhraní -- střídmá grafika a rozumné rozložení pracovních
oken na obrazovce mají na svědomí pohodlnou práci s aplikací.
Nechybí samozřejmě všudypřítomná bublinová nápověda,
osvětlující význam jednotlivých tlačítek. Systém je
hypertextový, což uvítají zejména uživatelé Internetu, kteří
tomuto způsobu navigace již patřičně přivykli. A konečně
špetku nezbytné multimediálnosti dodávají vložené ilustrace,
fotografie a videosekvence.
Zatímco hodnocení uživatelského prostředí lichotí brněnskému
Zoneru, za obsahovou stránku díla sklidí pochvalu RUPER,
s.r.o. Autorům se podařilo posbírat neuvěřitelné množství
receptů a systematicky je rozčlenit do několika desítek
kapitol a subkapitol. Zájemci najdou v multimediální kuchařce
inspiraci nejen k přípravě teplých pokrmů, ale také pro
studenou kuchyni či přípravu nápojů. Recepty jsou tříděny do
mnoha kapitol, z nichž lze pro ilustraci uvést např. polévky ,
jídla z ryb, sýra , zeleniny , těstovin , vajec, hovězího,
vepřového , telecího, jehněčího a dalších mas, zvěřina ,
bezmasá jídla , pizzy , jídla z mikrovlnné trouby , přílohy
a mnoho a mnoho dalších. Poslední (nikoliv významem) kapitolu
tvoří lexikon , který obsahuje obecné informace na různá
témata -- např. ovoce, maso, těstoviny, nápoje, ale také
popisuje zvláštnosti různých národních kuchyní. Velmi
užitečná je subkapitola Tipy a rady , v níž absolutně každý
najde nějakou tu drobnůstku, kterou při vlastní tvorbě
v kuchyni dosud neodhalil.
Pokud bychom chtěli shrnout dojmy z multimediální kuchařky
dvěma větami, bylo by možno říci: neuvěřitelně obsažné dílo,
jež je navíc psáno srozumitelným jazykem, obsahuje kromě
spousty zajímavých receptů také obecné informace na
nejrůznější kuchyňská témata a mnoho užitečných rad a tipů.
To vše v pohodlném kabátě a za příznivou cenu.

Visačka
Název: Multimediálna kuchárka
Producent: RUPER, s.r.o.
Žánr: encyklopedie receptů
Jazyk: slovensky
OS: Windows 3.x a 95
Cena: 395 Kč

Hodnocení:
+ množství receptů, rad a tipů
+ pohodlné ovládání
+ vyhledávací funkce
+ neinstaluje se

K recenzi poskytla firma:
ZONER software, s.r.o.
Koželužská 5
Brno


LANG Master Collins Cobuild Student's Dictionary na DVD-ROM
Studenti angličtiny mají nový důvod k radosti: multimediální
slovník LANGMaster Collins Cobuild Student's Dictionary,
nedílná součást edice LANGMaster, je patrně prvním
multimediálním výukovým titulem na nosiči DVD-ROM. Zatímco
s CD-ROM verzí slovníku je široká veřejnost seznámena již
delší dobu, DVD verze ještě příliš rozšířena není -- mechaniky
DVD-ROM přece jen nejsou zatím tak rozšířenou periferií.
Nicméně pokud již některou ze čteček kompaktních disků nové
generace vlastníte či uvažujete o její koupi, máte dobrý
důvod k zájmu o recenzovaný titul.
LANGMaster Collins Cobuild Student's Dictionary je kompletně
ozvučený multimediální anglický výkladový (monolinguální)
slovník. Veškerý obsah slovníku je tedy jen v jednom jazyce,
zato uživatelské rozhraní nabízí možnost komunikace v 17
jazycích. Množství dat na disku dosahuje hodnoty 4,7 GB ,
přičemž největší část zabírají pochopitelně data zvuková.
Ozvučeno je na 283 000 slov, tj. více jak 50 hodin zvukového
záznamu. Výslovnost je namluvena rodilými mluvčími, velká
pozornost byla věnována správné intonaci, což pro studenty
cizích jazyků nezanedbatelným atributem. K dispozici je též
funkce pro trénink výslovnosti: pomocí mikrofonu můžete
nahrát vlastní verzi slova či věty a výsledek porovnat
s originálem.
Slovní zásoba je založena na jedinečné počítačové databázi
The Bank of English , obsahující cca 250 milionů slov
z britských, amerických a mezinárodních zdrojů. Tato databáze
monitoruje vývoj anglického jazyka a způsob jeho používání
v moderním světě.
Přestože je množství slůvek ve slovníku velmi vysoké (cca
40 000 definic a 30 000 příkladů použití), je navigace docela
jednoduchá: libovolné slovo můžete hledat zapsáním několika
prvních znaků z klávesnice, přičemž lze hledat nejen podle
základního tvaru slova, ale též zadáním např. minulého času
nebo množného čísla, hledat lze i fráze.
Jelikož se jedná o titul výukový, je jeho součástí nástroj
pro podporu zapamatování nových slov. Používá metodu
RE-WISE, která minimalizuje zapomínání optimálním rozvržením
opakování do přesně stanovených časových intervalů.
Samozřejmostí je propracované grafické uživatelské prostředí:
stejně jako u dalších titulů edice LANG Master je práce se
systémem snadná i pro počítačového začátečníka.
Titul je v prodeji samostatně nebo jako součást kitů
(Elementary, Beginner, Intermediate).

Visačka
Název: LANGMaster Collins Cobuild Student's Dictionary na
DVD-ROM
Producent: Dr. LANG Group
Žánr: multimediální slovník
Jazyk: obsah anglicky, rozhraní v 17 jazycích
OS: Windows 95
Cena: ??? Kč

Hodnocení:
+ slovní zásoba
+ kompletní a kvalitní ozvučení
+ grafický interface
-- nutná instalace

K recenzi poskytla firma:
Dr. Lang group
Branická 107
Praha 4


Guide to Movies & Videos
Encyklopedie o filmu bývají vděčným žánrem pro tvorbu
multimediálních kompaktních disků: je o čem psát a nějaká ta
fotografie, zvukový záznam či filmová sekvence se také najdou
a dílo zpestří. Nejinak je tomu i v případě titulu Guide to
Movies and Video , který obsahuje krátké anotace více jak
21 000 filmů.
V základní obrazovce aplikace si můžete vybrat svůj
oblíbený žánr -- akční, komedie, dokument, drama, rodinný,
zločin a záhady, horor, hudební, sci-fi nebo western.
V každém z těchto žánrů můžete absolvovat "prohlídku
s průvodcem", nebo se po stopách filmu, který vás zajímá,
vydejte na vlastní pěst. V prvním případě se dozvíte něco
informací o specifikách vybraného žánru, jeho historii
a hlavních představitelích, ať už se jedná o muže či ženy
v pozadí díla (režie, scénář apod.) nebo o osoby stojící
v záři reflektorů.
Protože je brouzdání kategoriemi dosti zdlouhavé (lze se
posunout jen na abecedně následující/předcházející záznam,
nikoliv např. pomocí posuvníku o celou skupinu záznamů
najednou), použijete pravděpodobně vyhledávací funkci. Ta je
mimochodem velmi zdařilá, neboť umožňuje pohodlné zadávání i
komplikovaných výběrových podmínek (filtrů). S její pomocí je
nalezení kýženého záznamu dílem okamžiku -- indexní soubory,
které jsou pro hledání potřeba, jsou umístěny na hard disku,
tudíž rychlost vaší CD-ROM mechaniky není kritickým faktorem
úspěchu.
Pakliže naleznete film, který vás zajímá, máte možnost se
seznámit s jeho stručnou anotací, hodnocením (jedna až pět
hvězdiček), někdy se objeví fotografie hlavních protagonistů
(5000 snímků), popřípadě je možné nechat si přehrát
videosekvenci (jen v 15 případech). Délka anotace závisí na
atraktivnosti filmu, některé anotace jsou několikastránkové,
zatímco jiné se omezují na nemnoho řádek.
Nedílnou součástí aplikace je sekce Biographies , jež
obsahuje životopisné údaje o cca 4 000 lidech z filmové
branže.
Guide to Movies & Videos sice není tak atraktivní jako
např. Cinemania od Microsoftu, nicméně fanouškům dobrého
filmu může přinést mnoho užitečných informací (zvláště před
návštěvou videopůjčovny při ještě stále dlouhých, takřka
jarních večerech), a to za zcela nesrovnatelně nižší cenu.

Visačka
Název: Guide to Movies & Videos
Producent: Focus Multimedia, Ltd.
Žánr: encyklopedie filmu
Jazyk: anglicky
OS: Windows 3.x a 95
Cena: 490 Kč

Hodnocení:
+ stručné popisy cca 21 000 filmů
+ tvorba vlastních seznamů filmů
+ grafika
-- data jen do r. 1995

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
Heřmanova 37
Praha 7


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.