Na stříbrných kotoučích

Archiv | 01.01.98

Chronicle of the 20th Century Další titul z multimediální knihovny nakladatelství Dorling Kindersley Multimedia je...Chronicle of the 20th Century

Další titul z multimediální knihovny nakladatelství Dorling
Kindersley Multimedia je, jak titulek napovídá, kronikou
dvacátého století. Samozřejmě nikoliv celé stovky let
(budoucnost zatím u Dorlingů předvídat nedokáží) --
encyklopedie zachycuje významné události od počátku našeho
století, tj. od data 1. 1. 1900 až po červenec 1996. Stejně
jako u dalších titulů tohoto nakladatelství, ani zde nejste
omezeni neměnnou množinou informací na CD-ROMu, neboť
součástí produktu je funkce pro internetové připojení k WWW
stránce, kde si můžete natáhnout aktualizace.
Ani pokud nehodláte či nemůžete využít on-line připojení,
nevěšte hlavu. Cédéčko je totiž doslova našlapáno daty,
jejichž byť jen letmé zhlédnutí vás připraví o hodiny
a hodiny času. Nelze však litovat -- informací je skutečně
mnoho, zato jsou velmi zajímavé a jsou podány čtivou,
atraktivní formou, samozřejmě včetně archivních zvukových
záznamů, videosekvencí a fotografií. Vše je pochopitelně
v angličtině, začínající studenti světového jazyka mohou
tudíž mít s porozuměním problémy. Tak už to však
u zahraničních titulů bývá. Ale zpět k obsahu. Encyklopedie
poskytuje informace zpracované třemi formami: biografie ,
přehledy a novinové příspěvky . Biografie zachycují život
a dílo, včetně nejdůležitějších historických dat, jednoho sta
významných osobností vědy a techniky, kultury, politiky,
filosofie a dalších oblastí. Seřazeni podle abecedy tak vedle
sebe stojí dosti rozdílní lidé -- Madonna a Nelson Mandela či
Fidel Castro a Charlie Chaplin.
Vynikajícím způsobem jsou zpracovány přehledy , tedy
monotematicky zpracované multimediální informační kiosky.
Mapují obě světové války, ruskou revoluci, výzkum vesmíru,
válku ve Vietnamu, Ameriku v meziválečném období, pád
komunismu a fašismus. Každý z těchto přehledů je rozdělen na
několik sekcí, které obsahují stručné shrnutí dané
problematiky, často obohacené multimediálními příspěvky.
Největší balík informací je zpracován formou novinových
příspěvků . V encyklopedii je jich na 6 000! Každý měsíc
každého roku celého století je reprezentován alespoň jedním
záznamem -- obsáhlejším přehledovým textem novinového stylu
a dobovou fotografií. V pravé části obrazovky se navíc
objevují krátké zprávy z kultury, sportu, vědy a společnosti.
Je také možné vyvolat krátké zprávy ( brief ), které jednou
větou věnují pozornost jednotlivým dnům!
Asi je zřejmé, že množství příspěvků v encyklopedii je
skutečně ohromné. Právě proto autoři implementovali hned
několik přístupových mechanismů k datům, jež lze použít
ťuknutím na navigátora v levém horním rohu obrazovky. Jedním
z nich je newsroom , místnost se spoustou objektů (můžete se
v ní i otáčet), ťuknutím na některý objekt se vypravíte do
související oblasti, např. klepnutí na vinylovou desku vyvolá
novinový příspěvek vztahující se k hudbě, klepnutí na psací
stroj zobrazí nejvýznamnější titulky (headlines) novin, model
rakteoplánu je odkazem do přehledu o výzkumu vesmíru, apod.
Dalším mechanismem je tlačítko Biographies , které vás zavede
do sekce biografií. Pomocí kalendáře (tlačítko Calendar )
a News screen selectoru si můžete vybrat rok, resp. konkrétní
datum, k němuž se mají zobrazit novinové příspěvky. Tlačítko
20th Century in Focus je pak odkazem do sekce přehledů,
o které jsem se již zmiňoval. A aby toho nebylo málo,
k dispozici jsou ještě tři vyhledávací funkce. O dokonalou
orientaci v moři informací je postaráno opravdu dobře.

Visačka
Název: Chronicle of the 20th Century
Producent: Dorling Kindersley Multimedia
Žánr: encyklopedie
Jazyk: anglicky
OS: Windows 3.x, 95
Cena: 1 910 Kč vč. DPH

+ rozsáhlý obsah
+ výborná grafika, video, zvuk
+ mechanismy přístupu k datům
+ Random Tours
-- doba odezvy
-- po instalaci nutný reset

K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

Cliparty

Asi každý uživatel výpočetní techniky čas od času potřebuje
oživit svůj dokument nějakým obrázkem. Ale kde ho vzít?
Můžete si ho ručně nakreslit a přeskenovat, nebo jej vytvořit
v nějakém grafickém editoru. Nebo jej najít na Internetu.
Anebo si pořídit cédéčko s kliparty. Zvážíte-li náklady
a přínosy uvedených možností, nejlepší poměr cena/hodnota asi
připadne na poslední alternativu. Zbývá si jen vybrat
z nabídky trhu, který kompakt je právě pro vás ten pravý. Zda
je to právě dílko z produkce FMI, můžete zjistit
v následujících řádkách.
Na kompaktním disku Cliparty je umístěno cca 8¦000 obrázků,
které autoři rozdělili do 20 kategorií. Jen namátkou uvedu
některé: abecedy, jídlo, lidé, počítače, práce, sport, vlajky
nebo zvířata. Počty obrázků v jednotlivých kategoriích jsou
značně variabilní, od cca 60 souborů až po více jak
tisícovku. I když je množství clipartů nesporným pozitivem,
produkt mě osobně příliš nenadchl. Předně: obrázky jsou
uloženy v bitmapovém formátu GIF. To znamená, že pokud se
pokusíte o změnu velikosti či proporcí obrázku, dojde ke
ztrátě kvality. Stejně tak změna barvy jednotlivých částí
obrázku je velmi nepohodlná. V konkurenčních produktech
bývají kliparty většinou vektorové, aby bylo možné je snadno
upravovat tak říkajíc "bez ztráty kytičky".
Dalším faktem, který mě nepotěšil, je naprostá převaha
černobílých obrázků: z více jak osmi tisíc souborů je jen
necelých čtyřicet barevných! To je opravdu žalostné množství.
A navíc jsou některé snímky na cédéčku dvakrát, a to nejen
v různých kategoriích (což by se dalo pochopit), ale dokonce
se vyskytují duplicity i v rámci jedné kategorie.
Naopak pochvalu zaslouží uživatelské rozhraní. Přepínání mezi
kategoriemi je pohodlné -- stačí ťuknout na příslušnou
záložku a během okamžiku se na obrazovce objeví náhledy
klipartů zvolené oblasti. Existence náhledů je velkým
přínosem, bez jejich přítomnosti by byla orientace ve
stovkách a tisících souborů velmi nepohodlná. Bohužel se
stává, že je náhled nečitelný. Nelze zkrátka rozpoznat, jaký
obrázek ukrývá.
Zobrazení klipartu je dílem okamžiku -- ťuknete na náhled
a otevře se okno s vyobrazením "ostrého" snímku. Nejste
samozřejmě odkázáni pouze na prohlížení snímků, můžete
obrázek uložit na disk v několika bitmapových formátech (BMP,
GIF, JPEG, PCX, TIFF či PNG), zvětšovat jej či zmenšovat nebo
kopírovat do schránky Windows. Lze rovněž nastavit, aby se
obrázek svou velikostí přizpůsobil aktuálním rozměrům okna
a vyplnil tak maximální plochu. Zajisté jste si všimli, že
ovládací program poskytuje stejné funkce jako produkt
Fotografie , který jsme recenzovali v minulém vydání.
Kvalita jednotlivých klipartů kolísá, v balíku najdete
spoustu vynikajících příspěvků stejně jako obrázky
nepoužitelné (těch však naštěstí není vysoké procento).
Vzhledem k tomu, že obrázky jsou převážně černobílé a navíc
bitmapové, lze je doporučit pouze pro oživení dokumentů
textových procesorů a podobných kancelářských aplikací, a to
ještě pro tisk na černobílých tiskárnách (pakliže si nechcete
pohrát s vybarvením obrázků a jejich vektorizací). Pro
publikování na WWW stránce či pro začlenění do návrhu stránky
v sázecím programu příliš vhodné nejsou.

Visačka
Název: Cliparty
Producent: FMI, s.r.o.
Žánr: banka obrázků
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 289 Kč

+ 8 000 klipartů
+ ovládání
+ užitečné funkce
+ cena
+/- náhledy
-- bitmapový formát GIF
-- jen cca 40 barevných klipartů (některé jsou dvakrát)

K recenzi poskytla firma:
Future Media International, s.r.o.
Krocínovská 8
Praha 6

Windows95, Internet -- interaktivní učebnice

Filosofie tohoto produktu z edice Studium se neliší od
předchozích počinů, s nimiž jsme se na stránkách našeho
měsíčníku již setkali (učebnice Wordu a Excelu, č. 6/97
a 9/97). Aplikace je vytvořena formou nápovědy operačního
systému: levá část okna obsahuje přehled a hierarchickou
strukturu kapitol, v pravé části se objevuje obsah vybrané
kapitoly. Ten je samozřejmě tvořen převážně texty, nicméně
zde naleznete spoustu ilustrativních obrázků a videoukázek.
Ukázky byly pořízeny programem Lotus Screen Cam -- jedná se
tedy o záznamy činností, které prováděla obsluha počítače.
Tímto způsobem se lze pohodlně seznámit s ovládáním
programového produktu: slovní komentář popisuje činnosti
obsluhy a na obrazovce ihned vidíte, jaké jsou jejich
důsledky.
Obsah titulu je rozdělen do 17 hlavních kapitol, z nichž 6
obsahuje podkapitoly a případně také sekce. Nejprve se
zastavme u kapitol věnovaných (zatím) poslední verzi
operačního systému od Microsoftu. Interaktivní učebnice zde
nabízí kompletní popis základních atributů prostředí Windows,
tzn. přehled nových vlastností (oproti Windows 3.1), seznam
hardwarových požadavků (dle údajů výrobce, pro praktické
využití počítejte spíše s výkonnějším strojem) a podrobný
popis uživatelského rozhraní .
Rozsáhlá kapitola je věnována nabídce Programy , resp.
programům, které lze odtud vyvolat. Obsahuje nejen přehled
standardních součástí Windows -- příslušenství, ale také
stručné popisy jednotlivých programů (např. malování,
přehrávač záznamů, nastavení hlasitosti, WordPad, mapa znaků
apod.). Velká pozornost je věnována Průzkumníkovi
a souvisejícím položkám -- Aktovce , Koši , Tomuto počítači
a Okolním počítačům . Popsáno je zde poměrně podrobně ovládání
a filosofie programů, nechybí praktické příklady běžných
činností jako je kopírování souborů a disket, vytváření
složek, tvorba zástupců, spouštění programů, formátování
disket apod.
S podobnou podrobností byla zpracována kapitola Nastavení ,
která se věnuje jednotlivým aplikacím z ovládacích panelů
(např. místní nastavení, multimédia, myš atd.), nastavením
tiskárny a nastavením hlavního panelu . Základní informace
najde uživatel též o nabídce Dokumenty .
Přínos kapitoly Tipy a triky je podle mého názoru sporný:
obsahuje sice velmi užitečné tipy, ale nabízí pouze jejich
seznam typu CO, nikoliv JAK daného stavu dosáhnout. Bylo by
velmi vhodné k tomuto seznamu připojit alespoň odkazy do
souvisejících kapitol a sekcí, aby přechod na potřebné
informace byl maximálně pohodlný. I bez odkazů je ovšem možné
kýžené informace relativně pohodlně nalézt -- s využitím
plnotextové vyhledávací funkce.
Vysoce kladně lze hodnotit kapitolu Utility pro usnadnění
práce , která obsahuje přehled a popis jednotlivých utilit
balíku Power Toys (utility z dílny Microsoftu, jež jsou
zdarma k dispozici na Internetu) včetně návodu na jejich
instalaci z tohoto CD-ROMu.
V části věnované Internetu se zájemci dozvědí spoustu
užitečných informací nejen o účelu a možnostech (službách)
Sítě, ale pozornost je věnována také nezbytnému softwarovému
a hardwarovému vybavení, návodům, jak se k Internetu
připojit, jak vytvořit a zveřejnit své stránky, jak hledat
informace s využitím tzv. internetovských hledačů, a mnoho
dalšího. K dispozici je také seznam přípojných míst
poskytovatele internetových služeb, firmy Video On Line,
která nabízí uživatelům tohoto kompaktního disku týden
připojení k Síti zdarma.

Visačka
Název: Windows 95, Internet
Producent: FMI, s.r.o.
Žánr: interaktivní učebnice
Jazyk: česky
OS: Windows 3.x, 95
Cena: 379 Kč

+ obsáhlý popis systému Windows
+ mnoho užitečných informací o Internetu
+ velké množství ukázek
+ utility Power Toys
+ připojení k Internetu na 1 týden zdarma
-- kolísavá kvalita ozvučení ukázek
-- gramatické chyby v textu

K recenzi poskytla firma:
FMI, s.r.o.
Krocínovská 8
Praha 6

Explorapedia -- The World of Nature

Již delší dobu jsme se v této rubrice nesetkali se zástupci
edice Home slovutného Microsoftu. Nyní máme příležitost tento
nedostatek napravit. I když produkt Explorapedia není právě
horkou novinkou, zaslouží si naši pozornost.
Cílovou skupinou uživatelů Explorapedie jsou podle autorů
děti ve věku 6 -- 10 let. Vzhledem k jazykové verzi je
v našich podmínkách aplikace vhodná spíše pro starší děti,
a to samozřejmě nejlépe za asistence anglicky rozumějícího
rodiče. Explorapedií je několik, my se dnes seznámíme
s encyklopedií o přírodě.
Uživatelské rozhraní je plně přizpůsobeno dětským uživatelům,
nenajdete zde klasické rozbalovací menu. Nacházíte se
v kosmické lodi a okénkem vidíte planetu Zemi. Zkoumat můžete
vnitřek lodi (pustit si rádio, televizi, dát si hamburger,
prozkoumat obsah šuplíků apod.), nebo planetu. Většina
informací je přirozeně vázána k Zemi. Výběr tématu je
jednoduchý, postačí ukazovat na různé oblasti Zeměkoule
a v horní části obrazovky se objevují názvy témat (např.
oceány, stepi, vesmír, jezera, řeky, hory apod.). Ťuknutí na
téma vyvolá základní obrazovku zvoleného tématu, odkud se
můžete vydat na výzkum jednotlivých subtémat (např. v rámci
oceánů jsou to velryby, delfíni, hlubokomořské ryby,
chobotnice atd.). A pro každé subtéma si můžete prohlížet
několik obrazovek plných informací (včetně ilustrativních
videosekvencí, animací a obrázků), a případně se účastnit
interaktivních her. Všechny texty jsou namluveny, vaše dítko
se tedy může zdokonalovat v porozumění cizímu jazyku. Ovšem
kvalita zvuku kolísá, některé texty jsou ozvučeny
srozumitelně, čistě, zatímco jiným lze porozumět pouze
s obtížemi.
Velkou pochvalu si zaslouží mechanismy přístupu k datům:
nemusíte samozřejmě brouzdat po hierarchické struktuře témat.
Kdykoliv lze ukázat na průvodce -- žabáka TADa, který ochotně
poradí a pomůže. S jeho pomocí můžete hledat konkrétní téma,
video, animaci, zvuk, scénu, hru nebo slovo. Navigace je
vůbec silnou stránkou produktu: nejste dokonce odkázáni ani
na hledání tzv. horkých bodů na obrazovce -- žabák TAD vám
bez řečí poskytne jejich seznam. Nechybí ani přehled
souvisejících témat ke každé obrazovce.

Visačka
Název: Explorapedia -- The World of Nature
Producent: Microsoft Corporation
Žánr: encyklopedie pro děti
Jazyk: anglicky
OS: Windows 3.x, 95
Cena: 850 Kč vč. DPH

+ kvalitní obsah
+ vynikající grafika a interaktivita
+ zábavná forma
+ navigace
+/- použitelnost českými dětmi
-- kolísavá kvalita mluvených komentářů

K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

****

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.