Na stříbrných kotoučích

Archiv | 01.01.99

Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů (ZVFÚP) Před nedávnem jsme vám představili původní český...Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů (ZVFÚP)

Před nedávnem jsme vám představili původní český produkt
určený pro vzdělávání pracovníků v oblasti pojišťovnictví --
Finanční management pojišťoven . Ze stejné edice téhož
vydavatele je i dnešní příspěvek. Troufám si ovšem tvrdit, že
tentokrát má šanci oslovit větší skupinu čtenářů.
Také tento produkt se dostane uživateli do rukou ve dvou
formách: knižní publikaci čítající 625 stran (včetně obsahu
a rejstříku) doplňuje CD-ROM nebo sada disket s elektronickou
verzí díla. Ta byla v našem případě doplněna o instalační
program, jenž se spustil po vložení disku do mechaniky.
Bohužel se instalační rutina autorům příliš nezdařila
- nabízí totiž instalaci produktů, které na dodaném CD nejsou
(instalace pak končí chybou). Co je horší, instalační program
vyzývá k instalaci pokaždé při vložení kompaktu do počítače
- přestože již máte aplikaci instalovánu. Na druhou stranu
alespoň umožňuje výběr, zda kopírovat na pevný disk veškerý
obsah CD, nebo zda ponechat data na kompaktu. ZVFÚP lze
v tomto případě provozovat i bez cédéčka v mechanice.
Jak vám může být tento produkt prospěšný? Stručně řečeno
zde získáváte na poměrně malé ploše obrovské množství
informací, na nichž závisí úspěšnost podnikatelské činnosti.
Obsahem díla jsou totiž plná znění právních předpisů z
oblasti daní a finančního účetnictví podnikatelů. Na rozdíl
od jiných učebnic se však nejedná o doslovné přepisy
existujících zákonů. Na základě aktuálně platných právních
předpisů byly vytvořeny ucelené tematické bloky publikace,
jež jsou členěny podle věcného hlediska (obsah napoví obrázek
zvf1.tif ). Nalezení potřebné informace a její nastudování je
tak mnohem rychlejší, než obvyklé listování plnými zněními
zákonů. Tento princip má ale i jednu stinnou stránku
- některé informace se mohou v publikaci vyskytnout
duplicitně a tak zvyšovat celkový objem díla (což nám
v případě elektronické verze nikterak nevadí).
Nesporným kladem produktu je důraz na vysokou kvalitu
informací. Autorský kolektiv zaštiťuje renomovaný odborník
a obsah je průběžně aktualizován. Uživatel by tak měl získat
opravdu užitečné informace, a nikoliv jen hromadu textu (byť
s historickou hodnotou).
Publikace je zpracována formou nápovědy Windows. Z této
skutečnosti také vyplývá paleta poskytovaných funkcí:
standardními prostředky operačního systému je zajištěn tisk,
kopírování do schránky, tvorba vlastních komentářů (anotací),
definování záložek či listování dopředu a zpět. Rovněž je
k dispozici užitečná historie navštívených témat. Nalezení
potřebné informace pak pomůže zajistit plnotextová
vyhledávací funkce nebo obsáhlý rejstřík pojmů (jehož některé
"zásahy" ale nejsou zcela prosty neužitečnosti -- viz obr.
zvf2.tif ). Jedinou nevýhodou je komplikované zobrazení
obrazových příloh -- ty jsou v dokumentu uloženy ve formátu
BMP, a v případě čtení dat z CD-ROMu je možné je zobrazit
pouze aplikací Malování (Paint).
Publikace je průběžně aktualizována dle vzniku a úprav
stávající legislativy. Aktualizační soubory lze získat na
disketách, CD-R médiu nebo na Internetu.

Hodnocení
+ odborně zpracovaný text
+ snadná orientace v publikaci
+ elektronická a knižní verze
+ minimální nároky na hardware
- duplicita informací
- instalační program
- prohlížení obrazových příloh

Visačka
Producent: Final, s.r.o., DTP system, s.r.o.
Žánr: úplná znění právních předpisů z oblasti finančního
účetnictví a daní podnikatelů
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95/98/NT
Cena: 1 230 Kč, aktualizace: 60 Kč/disketa, 260 Kč/CD ROM
ceny bez DPH

K recenzi poskytla firma:
Final, s.r.o.
Hřibská 8
Praha 10
www.final.cz

Orbis Computers

Český knižní trh nabízí poměrně širokou nabídku publikací pro
začínající uživatele PC. Naopak trh multimediálních CD ROMů
se podobnou nabídkou pyšnit nemůže. Možná právě proto se na
pultech softwarových prodejen v nedávné době objevil nový
kompakt, jehož název není třeba zvlášť vysvětlovat: Orbis
Computers aneb vše, co chcete vědět o počítačích. Zmíněnému
produktu jsme se podívali na zoubek a zde jsou naše poznatky.
Jako většina moderních aplikací je i tato vybavena funkcí
Autorun. Vložíte-li disk prvně do mechaniky, spustí se
instalační program, který vás nechá vybrat cílový adresář typ
instalace (26 MB nebo 78 MB). Při druhém a dalším vložení
cédéčka program pozná, že instalace již proběhla a nabídne
spuštění nebo reinstalaci.
Poté vás již přivítá graficky pěkně zpracované uživatelské
rozhraní, jehož prostřednictvím lze "listovat" multimediální
publikací. Máme-li být upřímní, zase tak moc multimédií
nečekejte: zvuk jsme na CD nepotkali žádný, obrázků je též
poskrovnu a občasná animace situaci nezachrání. Zato textů
je, slovy klasika, "habakuk". O čem tedy jsou? Jak vidno z
přiložených obrázků, veškeré informace jsou rozděleny do čtyř
hlavních kapitol. Kapitola Úvod uživatele seznámí s cíli
produktu, vysvětlí, o čem cédéčko vlastně je, objasní
základní pojmy používané v oblasti výpočetní techniky.
Najdete zde také nápovědu a zajímavou stať o historii
výpočetní techniky.
Kapitola druhá má název Počítač a její obsah tvoří popis
interních součástí osobního počítače. Samostatné články jsou
věnovány motherboardu, procesorům, pamětem, BIOSu, pevným i
pružným diskům, mechanikám CD-ROM, grafickým a zvukovým
kartám a také řadičům a krytům (case). Pro každou tuto oblast
jsou k dispozici informace obecného charakteru (definice
zařízení, jeho popis, vysvětlení účelu, rozdělení, vlastnosti
apod.), technický popis a popis instalace (samozřejmě
s obrázky, možná by nebylo na závadu přidat do této sekce
videozáznamy s praktickými ukázkami). Také princip funkce
jednotlivých zařízení by slušelo osvětlit ilustrací nebo
jednoduchou animací, na rozdíl od zde použitého slovního
výkladu.
Třetí kapitola se věnuje periferiím. Zvídavý čtenář zde
může načerpat spoustu informací o klávesnicích, polohovacích
zařízeních, scanerech, monitorech, tiskárnách (pozornost je
zaměřena především na inkoustové a laserové tiskárny,
technologie jehliček zůstává poněkud stranou), faxmodemech,
síťových kartách a zálohovacích zařízeních. Například
poslední jmenovaná kategorie obsahuje informace nejen o
páskových jednotkách, ale popsány jsou zde i stále
populárnější ZIP a JAZ mechaniky či LS 120, nechybí ani
zmínka o nepřerušitelných drojích napájení. Také tato
kapitola obsahuje informace v podobné struktuře jako kapitola
předchozí.
A konečně v poslední kapitole přichází ke slovu software,
přičemž zvláštní pozornost si zasloužil operační systém DOS,
Windows 95, kancelářské programy, viry a antiviry, Internet a
programování.
Pro snazší nalezení potřebných informací je k dispozici
rejstřík. Ne vždy je však k dispozici v plné síle -- občas se
stalo, že po ťuknutí na ikonu rejstříku aplikace havarovala
s chybou "Access Violation". Také hypertextové odkazy, jichž
je v textech značné množství, program spolehlivě shazovaly.
Přičteme-li k tomu ještě dlouhou dobu odezvy, pak musíme
dojít k jednoznačnému závěru: tento program je ještě třeba
doladit.

Hodnocení
+ obsáhlý výklad
+ příjemné grafické rozhraní
+ struktura kapitol
- nestabilita
- doba odezvy
- ilustrace a animace

Visačka
Producent: Orbis Computers
Žánr: encyklopedie o výpočetní technice
Jazyk: česky
OS: Win 95/98/NT
Cena: ??? Kč

K recenzi poskytla firma:
Orbis Computers
Žerotínova 83
Šumperk
www.oc.cz

Chemie II

Ostravská společnost Zebra systems se již před časem vrhla na
tvorbu multimediálních výukových titulů, které jsou určeny
pro poslední ročníky základních škol, ale také pro
středoškolské studenty. V naší rubrice jsme se již s
některými těmito tituly setkali (Fyzika, Chemie I). Dnes vám
představíme zatím nejnovější cédéčko z této řady, druhý díl
Chemie.
Kompakt je vybaven inteligentní funkcí Autorun -- při
prvním vložení disku do mechaniky dojde k instalaci produktu
(samozřejmě pouze v případě, že to dovolíte), každé další
vložení disku způsobí spuštění aplikace. Již při prvním
setkání s Chemií II zaujme grafické zpracování díla. Na
multimédiích autoři rozhodně nešetřili, kromě úvodní animace
na vás čeká poměrně velké množství zvukových záznamů,
ilustrativních obrázků a názorných 2D i 3D animací. Obdobně
jako v prvním díle je i zde probíraná látka rozčleněna do
několika kapitol. Jejich seznam představují okna školní
budovy v titulní obrazovce aplikace. Pro úplnost dodejme, že
zatímco je první díl Chemie věnován anorganice, dvojka je
ucelenou publikací pro studium především chemie organické.
O zaměření jednotlivých kapitol lze usuzovat z jejich názvů:
Chemie a život , Organická chemie I a II , Bílkoviny a nukleové
kyseliny , Chemické vzorce a názvosloví , Analytická chemie ,
Chemická vazba , Chemická výroba organická a Periodická
tabulka prvků (obsahuje nejen přehled prvků a jejich
začlenění do periodického systému, ale také podrobné
informace o každém prvku).
Každá kapitola je uvozena krátkým medailónem významné
osobnosti chemické historie, která se o výzkum v dané oblasti
přičinila. Poté již následuje seznam témat v rámci kapitoly,
z nichž si lze přímo vybrat to, které vás zajímá. Popis
tématu je k dipozici nejen formou textu, ale také ve formě
mluveného komentáře. Mimochodem: kvalita zvuku je vskutku
výtečná. Text je doplněn ilustrací a umírněným množstvím
relevantních hypertextových odkazů. Nezřídka můžete zhlédnout
i názornou 2D, tu a tam dokonce 3D animaci. Možnosti využití
díla dále rozšiřuje funkce pro psaní vlastních poznámek ke
každému tématu. Ty se ovšem ukládají se na pevný disk (cesta
je předdefinována) lokálního počítače, což může přinést
problémy v případě použití na bezdiskové stanici v síti.
Orientace v publikaci je jednoduchá díky jasné hierarchii
kapitol a témat. Navíc je k dispozici funkce Historie ,
umožňující návrat k již navštíveným tématům. Rovněž
plnotextová vyhledávací funkce je velmi užitečná.
Jako ve většině výukových titulů, ani zde nechybí zkušební
testy. Najdete je nejen v každé kapitole, ale můžete
otestovat své znalosti z celého obsahu publikace. Pedagogy
jistě zujme, že v případě pořízení multilicence pro školu je
možné využít nejen již vytvořených testů, ale také tvořit
vlastní testové otázky.
Z předchozího textu je patrné, že se nám titul velmi
líbil. Snad jediným jeho nedostatkem, dá-li se to tak říci,
je jeho náročnost na hardware. Doporučeno je 32 MB RAM, což
je u domácích počítačů běžné, zato v mnoha školách se jedná o
nuspokojitelný požadavek. Aplikace funguje i na podstatně
hůře vybavené technice (lze spustit i na 12 MB RAM), ale
odezva systému je v takovém případě velmi nepříjemná.

Hodnocení
+ názorný výklad
+ výborná grafika
+ pohodlné ovládání
+ příkladné využití multimediálních příspěvků
- náročné na HW

Visačka
Producent: Zebra Systems, s.r.o.
Žánr: pomůcka pro výuku chemie
Jazyk: česky
OS: Win 95/98/NT
Cena: ??? Kč

K recenzi poskytla firma:
Zebra Systems, s.r.o.
Spartakovců 3
Ostrava - Poruba
http://www.zebra.cz

Strážný anděl

Další kolekce shareware z produkce zlínské společnosti Špidla
Data Processing má vznešený název Strážný anděl a přináší
balík utilit pro zabezpečení počítače před útoky virů
a neoprávněných osob. Jako obvykle je vybavena multimediálním
(na pozadí může hrát hudba) prohlížečem, který obsahuje nejen
seznam utilit s popisy, ale přináší také obecné informace
o volně šířitelných programech a dalších titulech vydavatele.
Ovládací program obsahuje tři sekce: Informace a rady ,
Programy a Další naše CD . První sekce je zpracována
v prostředí programu Zoner Context a poskytuje informace
o vydavateli, jeho dalších produktech nebo nabídku
spoluúčasti na nových titulech pro autory sharewaru. Najdeme
zde ovšem také stručný obsah kompaktu a povídání o volně
šířitelných programech. Jelikož obsah sekce Další naše CD
není třeba podrobněji popisovat (její název mluví za vše),
přesuneme se k popisu sekce Programy . Jejím obsahem je
kolekce téměř 180 utilit, jenž byly pro přehlednost rozděleny
do několika kategorií. Podívejme se, co je pro potenciální
uživatele připraveno.
První kategorií jsou Antiviry . Kromě "klasiků" (VirusScan,
Vshield, Thunderbyte Antivirus, F-PROT, Norton Antivirus...)
zde najdeme např. i jednoúčelové utility pro detekci a
odstranění makrovirů Wordu nebo víceúčelové detektory (zatím)
neznámých jmen a producentů. Celkově reprezentuje tuto
kategorii 23 zástupců, updaty datových souborů jsou umístěny
v samostatné kategorii.
Následující kategorie má název Hesla . Sem autoři
soustředili 18 utilit, jejichž společným jmenovatelem je
katalogizace hesel nebo jejich generace. K dispozici jsou zde
i dva heslovače souborů -- jeden pro EXE soubory a jeden pro
databázové tabulky MS Access.
V kategorii Ochrana Internetu jsou umístěny nástroje pro
řízení přístupu ke zdrojům Internetu (např. rodiče mohou
nastavit svým ratolestem omezenou dobu pro připojení a
zamezit návštěvu vybraných lokací), ale také naopak pro
řízení přístupu okolního světa k vašemu počítači (firewall).
Nechybí samozřejmě ani šifrovače elektronické pošty, antiviry
hlídající korektnost stahovaných dat, a své místo na kompaktu
obsadila i nezbytná instalace MS Internet Exploreru 4 CZ.
Ochrana počítače je název další kategorie, která přináší
utility pro řízení přístupu k počítači, programům a datům.
Kolekce nástrojů obsahuje např. utility pro zamykání
operačního systému (Win 95, ale i 3.x), zamykání DLL
knihoven, "zneviditelnění" vybraných souborů nebo složek,
omezení přístupu k vybraným položkám nabídky START,
ovládacích panelů, nastavení tiskáren, k pružným diskům, CD
ROM, portům apod. Také jsou zde grafická rohraní pro šifrovač
PGP (Pretty Good Privacy), logovače akcí (evidují všechny
ekce provedené v růběhu práce s počítačem) -- jeden takový
dokonce v zadaných intervalech snímá obsah obrazovky a umí
jej např. odeslat poštou správci sítě.
Konečně poslední kategorií je Ochrana souborů a dat , jež
obsahuje především pestrou paletu utilit pro šifrování
souborů pro většinu operačních systémů. Jsou zde ale
i utility pro zamezení viditelnosti vybraných souborů,
bezpečné mazání souborů z disku či utilita pro digitální
podpis.


Hodnocení
+ výběr utilit
+ české popisy
+ booklet s obsahem CD
+ bez instalace
- pomalý filtr

Visačka
Producent: Špidla Data Processing, s.r.o.
Žánr: banka shareware
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95/98/NT
Cena: ??? Kč

K recenzi poskytla firma:
Špidla Data Processing, s.r.o.
Nad stráněmi 4545
Zlín
www.spidla.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.