Na stříbrných kotoučích 12/98

Archiv | 01.12.98

Learn to Speak English Jsou to právě tři roky, co jsme se poprvé setkali s kompaktem Learn to Speak English (LSE) ...Learn to Speak English

Jsou to právě tři roky, co jsme se poprvé setkali s kompaktem
Learn to Speak English (LSE) amerického vydavatelství HyperGlot.
Jak vyplývá z titulku, produkt je určen pro všechny zájemce o
zdokonalení se v anglickém jazyce. LSE není určen pro úplné
začátečníky, neboť veškerá komunikace mezi studentem a aplikací
probíhá cizojazyčně. Ale to již pamětníci počátků naší rubriky
vědí. Zato ovšem netuší, že se verze 6.02 dodává již na dvou
kompaktních discích, obsahuje tištěnou cvičebnici, a její obsah
(a zejména pak uživatelské rozhraní) doznal taktéž mnohých změn
k lepšímu.

LSE je třeba před prvním spuštěním instalovat. Výběr komponent
je samozřejmostí, kromě systémových částí je možné nechat
nakopírovat na disk i jednotlivé lekce, což uvítají asi jen
majitelé velmi pomalých CD mechanik. Po instalaci vás konečně
přivítá silně inovované rozhraní multimediální učebnice.
Grafické rozhraní i uspořádání ovládacích prvků bylo kompletně
přepracováno -- tlačítka pro přechod mezi sekcemi lekce jsou
ukryta pod lištou a pečlivého studenta, který prochází celou
publikaci pěkně krok za krokem, zbytečně neruší. Design aplikace
je velmi povedený, ovládání intuitivní a navíc lze kdykoliv
nechat zobrazit nápovědu, jež osvětlí význam a použití
jednotlivých ovládacích prvků.

Z hlediska obsahu zůstává členění publikace stejné: celkem 30
lekcí je věnováno tématům příletu do USA, výměně valut, hromadné
dopravě, pronájmu auta, návštěvě lékaře atd. V poslední lekci
pak bilancujete svůj virtuální pobyt za "velkou louží" a loučíte
se s přáteli. K lekcím přibylo deset "kulturních" videofilmů,
jež seznamují studenty s historií a turisticky atraktivními
místy stejného počtu amerických měst. Videa jsou zpracována
velmi kvalitně (výstižné záběry, slovní komentář a hudba na
pozadí) a jsou nesporným oživením procesu studia cizího jazyka.

Co nás ovšem nejvíce zajímá, je metoda výuky. Z předešlých verzí
produktu byl převzat princip posloupnosti cvičení v rámci lekce.
Úvodní cvičení je seznámení s novou slovní zásobou -- na
obrazovce vidíte nejen seznam slovíček, ale každé z nich je
vysvětleno, uvedeno v ukázkové větě, kterou si můžete nechat
vyslovit rodilým mluvčím (video) -- a s pomocí mikrofonu
trénovat vlastní výslovnost. Program poté vyhodnotí, nakolik se
váš pokus podobá originálu. Další cvičení je Story neboli
uvedení příběhu, který bude následovat. Opět je použita, jako
ostatně ve všech cvičeních, videosekvence -- moderátor stručně
popisuje situaci, přičemž je možné zapnout či vypnout
zobrazování textového ekvivalentu videa. Také zde si můžete
cvičit výslovnost. Další cvičení je již akční: rozhovor (např.
mezi turistou a imigračním úředníkem na letišti). Kromě
obvyklých nástrojů (video, text, nácvik výslovnosti) bývá k
dispozici i položka Cultural Notes , jež vysvětluje specifika
dané situace. Následuje série několika cvičení, která vás
zábavnou formou vyzkouší z porozumění mluvenému slovu
(doplňování slov do vět, odpovědi na otázky), ale i z gramatiky
(přiřazování správných tvarů, slovosled -- výklad gramatiky lze
samozřejmě nechat zobrazit). V závěru lekce pak čeká na studenta
ještě řada her, které účinně pomohou zvládnout poslechovou
složku jazyka.

LSE je primárně orientován na výuku výslovnosti a porozumění
cizímu jazyku. Proto zde prezentovaná gramatika spadá do velmi
začátečnických kursů (zejména v úvodních lekcích), kdežto pro
práci s programem je potřebná alespoň středně dobrá znalost
jazyka. Obrovskou pochvalu zaslouží nápadité grafické rozhraní
produktu, množství názorného videa, trenér výslovnosti, ale také
např. i spousta praktických informací. Naopak nevýhodou tohoto
díla je poměrně vysoká cena.

Hodnocení

+ výborné nástroje pro výuku zvukové stránky jazyka
+ výběr témat
+ zdařilá grafika a ovládání
+ doplňkové "kulturní" video
- cena
- gramatika úvodních lekcí

Visačka

Producent: HyperGlot

Žánr: učebnice angličtiny

Jazyk: anglicky

OS: Win 3.x, 95, Apple Mac

Cena: 3 840 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:

Apro, s.r.o.

Lexikon českého filmu

Jak jsme slíbili v minulém vydání PC WORLDu, přinášíme vám nyní
recenzi multimediální encyklopedie českého filmu. Tento CD-ROM
vznikl na základě stejnojmenného úspěšného lexikonu Václava
Březiny, který vyšel již ve dvou vydáních s celkovým nákladem
převyšujícím 10 000 kusů. Titul byl odborné veřejnosti
představen -- spolu se svou sestřičkou, encyklopedií Filmoví
herci současnosti -- 3. září 1998. Oba tituly mají shodný náklad
2 000 kusů, v případě pořízení obou kompaktních disků současně
je pro zájemce o filmové umění připravena 25% sleva.

Multimediální encyklopedie s vámi komunikuje prostřednictvím
zdařilého, snadno ovladatelného grafického rozhraní. Její obsah
byl rozdělen do pěti kapitol. Začněme kupříkladu v kapitole
Úvod , jež poskytuje vysvětlení, jaké záznamy encyklopedie
obsahuje, jaká byla kritéria pro výběr filmů, co obsahují
jednotlivé kapitoly a jaké zkratky byly použity. Máte-li ovšem
chuť prohlížet si fotografie z filmů nebo zhlédnout videoukázku,
otevřete kapitolu Obrazové , resp. Filmové album . V obou
případech se vám po ťuknutí na ikonu navigátoru objeví přehled
multimediálních příspěvků. V případě videí se jedná o cca 50
ukázek, fotografií je k dispozici několikanásobně více. A
pakliže máte zájem dozvědět nějakou tu specialitu o některém z
herců a filmů, nahlédněte rovnou do kapitoly Přehledy , kde pro
vás autor připravil několik desítek perliček z filmové branže.

Jádrem publikace je kapitola Lexikon filmů . Obsahuje poměrně
podrobné informace o většině českých a koprodukčních snímků,
které vznikly od začátku české kinematografie až do poloviny
minulého roku. O každém filmu je zde uveden jeho stručný obsah,
rok vzniku, výrobce, minutáž, výčet a obsazení rolí, režie,
scénář, kamera, hudba, žánr, subjektivní hodnocení autora a
některé další. Zajímavou informací je též statistika, která
informuje o počtu představení a množství diváků, jež film
zhlédlo. K většině filmů je připojena fotografie, k vybraným i
filmová ukázka. Vzhledem k tomu, že všechny encyklopedie poměrně
rychle zastarávají, rozhodli se autoři implementovat funkci pro
aktualizaci dat prostřednictvím Internetu. V současné době sice
ještě nejsou žádná aktualizační data připravena, leč do budoucna
se na ně těšit můžeme.

Pro snazší orientaci v publikaci je k dispozici funkce
Navigátor , obsahující Obsah , Rejstřík (filmů, žánrů, hodnocení)
a plnotextovou vyhledávací funkci. Encyklopedie neobsahuje
rejstřík herců, leč tento nedostatek lze obejít použitím
plnotextové vyhledávací funkce.

Dle slov tvůrců si Lexikon českého filmu neklade za cíl
konkurovat Cinemanii od Microsoftu. Přesto je možné prohlásit,
že nejnovější počin z dílny Cinemaxu a CD-ROM Centra ve srovnání
se zahraničními tituly podobné orientace obstojí bez ztráty
kytičky. Snad jedinou chybou, která se do aplikace vloudila, je
matoucí titulek okna nápovědy. Místo textu "Lexikon českého
filmu" totiž obsahuje nápis "Filmoví herci současnosti". Oba
tituly zkrátka vznikaly současně a tato drobnost asi při
testování nikomu nepadla do oka.

Hodnocení

+ rozsah informací
+ design uživatelského rozhraní
+ navigační a vyhledávací funkce
+ foto a videogalerie
+ Autorun
- není rejstřík herců
- pouze rozlišení 640 x 480

Visačka

Producent: Agentura Modré Stránky a Cinemax Praha, s.r.o.

Žánr: filmová encyklopedie

Jazyk: česky

OS: Win 95

Cena: 1 350 Kč vč. DPH, Lexikon českého filmu+Filmoví herci
současnosti 1 980 Kč

K recenzi poskytla firma:

CD-ROM Centrum, s.r.o.
Novodvorská 82
Praha 4

obchod.stranky.cz

Moře informací 1/98

Hlavní náplní naší rubriky bývají převážně aplikace kategorie
tzv. edutainmentu , čili produkty určené pro zábavné vzdělávání.
Občas se zde ale objeví i díla, která díky své povaze osloví
jinou cílovou skupinu -- podnikatele, studenty, účetní, právníky
či manažery. Zpravidla se jedná o kolekce ekonomických a
právních informací. Nejinak je tomu i v tomto případě.

Moře informací je k mání na jednom kompaktním disku. Aplikace se
neinstaluje a spouští se automaticky po zasunutí cédéčka do
mechaniky. To je na rozdíl od podobných titulů, se kterými jsme
se doposud setkali, rozdíl. Dalším pozitivem je příjemné
uživatelské prostředí -- výběr tématu informací probíhá v milém
grafickém rozhraní, vybrané téma je pak zpracováno formou
nápovědy Windows. Autoři si tak odpustili implementaci vlastního
databázového systému a využili nástroje, které poskytují samotná
Windows (obsah, rejstřík, záložky, vyhledávání, možnost psaní
poznámek).

Obsahová složka díla rozhodně dostojí slibu z titulku. Informací
je zde skutečně požehnané množství. Pro lepší orientaci jsou
rozděleny do pěti oblastí: Ekonomika a právo , Daně a účetnictví ,
Personalistika a mzdy , Poučení a zábava , seznam uzavírá Systém
ekonomických a právních informací . Stručnou exkurzi uvedenými
oblastmi jsme pro vás připravili v následujících řádkách.

V Ekonomice a právu najdeme především elektronický ekvivalent
posledních čtrnácti vydání časopisu (resp. vzhledem k formátu a
počtu stran spíše publikace) Ekonomický a právní poradce
podnikatele (EPP). EPP sleduje změny v legislativě, které se
přímo či nepřímo dotýkají podnikatelské sféry, diskutuje
aktuální témata podnikání, přináší odpovědi na často kladené
dotazy, a vůbec představuje důležitý zdroj informací, jež jsou
pro zdárný chod podniku velmi žádoucí. Kromě EPP najdeme v této
sekci také rubriku 333 otázek a odpovědí , která přináší odpovědi
na otázky z oblastí obchodního a pracovního práva, problematiky
účetnictví, daní a poplatků, ale také např. z oblasti práva
občanského. Velmi užitečná je sekce Přehled platných právních
předpisů , jež obsahuje seznam aktuálně platných právních
předpisů -- a to včetně informace, kde danou právní normu (v
komentovaném znění) najít.

Podobně strukturované informace -- tedy plná znění příspěvků
několika posledních vydání časopisu Daňový a právní poradce
podnikatele (DÚPP), můžete najít i v sekci Daně a právo . Obsahem
DÚPP jsou zejména právní předpisy (plná znění zákonů s
komentářem a zvýrazněním změn oproti předchozím zněním) , názory
renomovaných odborníků na určité problémy, rozhovory, komplexně
zpracovaná témata měsíce (např. výkaz cash flow) a samozřejmě
rubrika Poradna .

Systém ekonomických a právních informací (SEPI) je pak komplexní
databází plných textů většiny pro podnikání důležitých zákonů a
relevantních článků renomovaných autorů. Jednotlivé příspěvky
jsou dále členěny do 8 tematických oblastí.

V pořadí čtvrtou sekcí je Personalistika a mzdy , jež obsahuje
elektronickou verzi několika posledních vydání časopisu
Personální a mzdový poradce podnikatele . A konečně v sekci
poslední najdeme nabídku korespondenčních kursů školy poradce
podnikatele (včetně ukázkové lekce) a nabídku manažerských diářů.

Nutno poznamenat, že o aktuálnost informací je postaráno poměrně
dobře -- aktualizace je k dispozici každé dva měsíce. Nespornou
zajímavostí je také dvojjazyčnost produktu -- česky a slovensky
- a to nejen z hlediska jazykového: veškeré právní předpisy
jsou čerpány z relevantních zdrojů. Pokud vás tedy zajímá
aktuální právní úprava na Slovensku, není nic jednoduššího než
ťuknout na příslušné tlačítko...

Hodnocení

+ množství užitečných informací
+ plná znění zákonů s komentářem
+ dvouměsíční aktualizace
+ záložky, poznámky
+ bez instalace, Autorun
- vyhledávání v textech

Visačka

Producent: Informační centrum podnikatelů

Žánr: kolekce zákonů a informací pro podporu podnikání

Jazyk: česky, slovensky

OS: Win 3.x, Win 95

Cena: 7 800 Kč bez DPH roční předplatné (6CD), 50 Kč demo

K recenzi poskytla firma:

Informační centrum podnikatelů, s.r.o.
Seifertova 17
Praha 3
http://www.pppp.cz

Physics

aneb plným názvem Revise for GCSE: Physics je kolekce
neuvěřitelných více než 1100 testových otázek z fyziky.
Samozřejmě v angličtině, což mnohé zájemce o tuto rafinovanou
přírodní vědu patrně nepotěší.

Produkt je určen jako doplňková učební pomůcka pro studenty
středních škol a jeho cílem je připravit studenta na zkoušku z
fyziky. Vzhledem k zemi původu je zřejmé, že testy nejsou
vytvořeny či alespoň akreditovány ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Naopak se jedná o testy, jež
podstupují studenti ve Skotsku, Irsku a Anglii.

Aplikace sleduje úroveň znalostí studenta a eviduje, které
otázky již byly zodpovězeny a které nikoliv. Pro zpřístupnění
jedné instalace programu více uživatelům je nezbytné rozhraní,
jež zajistí autentifikaci uživatele. Proto vás program již při
prvním spuštění přivítá dotazem na uživatelské jméno a heslo.
Vaše odpovědi na testové otázky jsou poté pečlivě evidovány a
své výsledky si můžete kdykoliv prohlédnout v sekci Progress .
Program ovšem umí zobrazit pouze celkový počet již zodpovězených
otázek a počet chybných odpovědí. Např. možnost procházení pouze
chybně zodpovězených otázek zde chybí.

Physics obsahuje celkem 1 131 otázek z několika oblastí fyziky.
Počet oblastí a jejich přesný název záleží na typu testu, který
si student volí (např. Eire Junior Certificate). Všeobecně vzato
se jedná o tyto oblasti: elektřina, magnetismus, energie a její
přenos, síly a jejich účinky, světlo, zvuk, planeta Země a její
místo ve vesmíru. Před začátkem testování je třeba specifikovat
počet otázek, volba obtížnosti není k dispozici. Student se
nemusí bát volby testu s několika stovkami otázek -- test lze
kdykoliv přerušit a později se k němu vrátit. Testová otázka je
položena slovně, někdy bývá k dispozici obrázek znázorňující
situaci. Uživatel vybírá jednu z pěti odpovědí, v případě chybné
odpovědi systém upozorní na chybu a nechá vybrat jinou variantu.
Po ťuknutí na správnou odpověď (až již se jedná a ťuknutí první
nebo třeba páté) se objeví vysvětlení, proč právě tato odpověď
je správná a podle jakých zákonů se řídí. Většinou bývá k
dispozici i obrázek (výjimečně i animace) vysvětlující probíraný
jev. Sekci obsahující pouze výklad v produktu bohužel nenajdeme.

Použitý jazyk je dosti náročný, proto je využití v našich
podmínkách poněkud sporné. Skalním anglicky rozumějícím
příznivcům fyziky je možné kompakt vřele doporučit. Také učitele
fyziky by mohlo cédéčko zaujmout -- studnice otázek je opravdu
hluboká a překladem testů do češtiny by bylo možné výuku vhodně
obohatit.

Hodnocení

+ obsáhlá kolekce testových otázek
+ uživatelský interface
+ víceuživatelské prostředí
- nutná instalace
- náročná angličtina
- není výkladová sekce

Visačka

Producent: Acacia Interactive Limited

Žánr: výukové testy z fyziky

Jazyk: anglicky

OS: Win 3.x, Win 95, Apple Mac

Cena: 850 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:

Jimaz, s.r.o.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.