Na stříbrných kotoučích 11/98

Archiv | 01.11.98

Filmoví herci současnosti Dne 3. září byly na tiskové konferenci v kině Evald představeny dva nové české mul...Filmoví herci současnosti

Dne 3. září byly na tiskové konferenci v kině Evald
představeny dva nové české multimediální tituly věnované
filmu -- Filmoví herci současnosti a Lexikon českého filmu .
Na recenzi druhého jmenovaného si sice musíte ještě měsíc
počkat, zato s prvním z nich máme tu čest vás seznámit právě
teď.
Multimediální encyklopedie Filmoví herci současnosti vznikla
aktualizací a podstatným doplněním o obrazové a videopřílohy
stejnojmenné knihy autora Miloše Fikejze. Aplikace je
realizována v prostředí technologie ViewMaster, která
umožňuje použití líbivého grafického rozhraní a zajišťuje
snadnou orientaci ve značném objemu informací. Disk je určen
pouze pro Windows 95/NT, majitelé starších verzí operačního
systému, stejně jako příznivci jablečné platformy, mají bohužel
smůlu. Program se spouští automaticky po zasunutí média do
CD-ROM mechaniky a provede instalaci nezbytných komponent. V mém
případě ale produkt nešel spustit, dokud právě úpravu
komponent systému neprovedl instalační program Lexikonu
českého filmu . Doufejme, že závislost obou děl bude nějakým
způsobem rychle odstraněna.
Encyklopedie je věnována světovým hercům (nikoliv českým
a slovenským, ty hledejte v Lexikonu českého filmu ), činným
v letech 80. a 90. Samozřejmě nebylo možné pojmout všechny
zástupce této početné skupiny. Do katalogu byli zařazeni ti,
kdož se nějakým způsobem proslavili (např. získali některé
mezinárodní nebo alespoň národní ocenění). Celkově tak
publikace obsahuje informace o více jak sedmi stech hercích
a herečkách. O každém z nich se může zvídavý čtenář dozvědět
spoustu zajímavých informací, jež jsou členěny do sekcí
Profil , Filmografie , Bibliografie a Adresa . Profil informuje
o životě a kariéře herce či herečky, Filmografie uvádí ve
stručném přehledu seznam filmů, v nichž daná osobnost
účinkovala. U každého filmu je pak informace o roku vzniku
a režii, nechybí ani velmi důležitá informace o originálním
názvu filmu a jeho českém ekvivalentu. Zde si dovolím malou
odbočku: české názvy zahraničních filmů jsou vždy trochu
problém, neboť tentýž film se může objevit pod několika
různými českými ekvivalenty. Autor v případě této publikace
vycházel z názvu díla, který byl použit v českých kinech,
videodistribuci nebo v televizi. V budoucích verzích díla se
možná dočkáme uvedení i několika českých ekvivalentů
originálního názvu. Sekce Bibliografie pak obsahuje odkazy na
periodika, jež se vybrané osobnosti věnovala, a konečně
v sekci Adresa najdeme seznam fan clubů. U každého herce je
uvedena portrétní fotografie a většinou i několik snímků
z filmů, či dokonce videosekvence.
Zájemcům o multimediální přílohy přijdou vhod vestavěné
funkce Obrazové album a Filmové album , které obsahují přehled
fotografií (cca 1 300), resp. videosekvencí (50 záznamů
o celkové délce 40 minut). Seznamy příspěvků jsou členěny dle
jmen herců, nikoliv však podle názvů filmů. Táž fotografie
nebo videosekvence je spojena se jmény i několika
představitelů -- videa i obrázky byly záměrně vybírány tak,
aby zobrazovaly co možná nejvíce osobností, jimž je
v encyklopedii věnován prostor.
Orientaci v moři informací zajišťuje vynikající obsah,
rejstřík a plnotextová vyhledávací funkce. V kapitole Přehled
je navíc uveden seznam filmů (podle roků vydání) na něž je
odkazováno v článcích o hercích. Kdykoliv k dispozici jsou
též tlačítka pro návrat na předchozí či následující témata.
Paletu funkcí doplňuje možnost tvorby vlastních poznámek
a aktualizace dat po Internetu.

Hodnocení

+ rozsah informací
+ design uživatelského rozhraní
+ pohodlné vyhledávání
+ rozsah multimediálních příloh
+ Autorun
- rozlišení pouze 640 x 480

Visačka
Producent: Agentura Modré Stránky a Cinemax Praha s.r.o.
Žánr: filmová encyklopedie
Jazyk: česky
OS: Win 95
Cena: 1 350 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
CD ROM Centrum, s.r.o.
Novodvorská 82
Praha 4
obchod.stranky.cz

Softwarový expres, jaro 98

První český čtvrtletník na CD-ROMu se dočkal již třetího
vydání, s podtitulem Jaro 98. Ovládací program se spouští
přímo z CD, bez nutnosti instalace. Po svém spuštění nabídne
návštěvu sekce Informace a rady (představení firmy a jejích
CD-ROMů, informace pro prodejce, informace pro autory
sharewaru, pojednání o volně šiřitelném softwaru aj.), sekce
Programy (přehled programů na CD a jejich popisy) nebo sekce
Další naše CD , což je vlastně objednávkový katalog
sharewarových CD-ROMů.
Ovládací program, jak je již u děl z produkce Špidla Data
Processing zvykem, vyznívá lehce nedotaženým dojmem: zatímco
většina dialogů programu obsahuje českou diakritiku v celé
své kráse, na několika místech (např. v dialogu Filtr ) autor
programu na počeštění jaksi pozapomněl. Ostatně ve funkci
Filtr se podařila ještě jedna chybka: pokud vámi zadaný filtr
obsahuje nějaké slovo (nikoliv název kategorie programů),
zobrazí ovládací program v poli Filtr místo tohoto slova
nápis Všechny . Naopak u popisů programů jsme zaregistrovali
změnu k lepšímu -- popisy již nejsou na CD duplicitně ve dvou
sekcích, nýbrž pouze v sekci Programy .
Bázi produktu tvoří přirozeně kolekce volně šiřitelných
programů, nikoliv ovládací program. Softwarový expres přináší
balík novinek ze světa sharewaru, který je rozdělen do šesti
kategorií. Kategorie Aplikace obsahuje např. katalogizační
programy, antiviry nebo přehrávač několika zvukových formátů.
Programátoři jistě ocení editory ikon nebo utilitu pro
konverzi plné verze programu na shareware (leč cena 197 USD
za posledně uvedený produkt je, mírně řečeno, nepatrně vyšší,
než bychom očekávali). V kategorii Utility najdeme např.
programy pro ochranu souborů (nebo celých Win 95) heslem,
screen savery, softwarovou cache pro CD-ROM mechaniku,
přehrávače multimediálních souborů či osobní organizéry.
Programy v kategorii Internet vám usnadní registraci vašich
HTML stránek ve vyhledávacích službách, správu rozsáhlých
míst Webu nebo tvorbu HTML stránek. Nechybí samozřejmě ani
klientský software pro některé internetovské služby.
V kategorii Zábava a hry tentokráte naleznete několik
karetních her, pomůcku pro výchovu Tamagotchiho nebo hned
několik programů pro příznivce baseballu. V oblasti Vědění
pak najdete např. recepty na nápoje, výuku hry na zobcovou
flétnu či obligátní výuku psaní na stroji. A konečně poslední
kategorií jsou České programy . Zde jsou k dispozici hned 3
manažery souborů, program pro konverzi dokumentů mezi
několika kódovými stránkami, HTML editor a některé další.
Celkově vzato není počet programů na kompaktu příliš vysoký.
Ostatně přinášet čtyřikrát do roka gigantickou kolekci
sharewaru asi ani není třeba.

Hodnocení
+ novinky ze světa sharewaru
+ popisy programů
+ přehled obsahu CD v bookletu
+ bez instalace
- nedotažený ovládací program
- nejednoznačné začlenění programů do kategorií

Visačka
Producent: Špidla Data Processing, s.r.o.
Žánr: banka sharewaru
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 399 Kč / CD nebo 998 Kč roční předplatné

K recenzi poskytla firma:
Špidla Data Processing, s.r.o.
box 240
Jaroňků 4063
Zlín
www.spidla.cz

Kukátko I - příroda

aneb Dětská encyklopedie do kapsy je název malinké příručky
velikosti cca 10 x 7 cm a čítající 16 stran. Možná se ptáte,
co dělá taková miniencyklopedie v rubrice věnované kompaktním
diskům. Inu, je tomu tak proto, že pod stejným názvem najdeme
i multimediální verzi kolekce deseti takových minipublikací.
A jednička v titulku dává tušit, že další kolekce budou
následovat (budou věnovány technice a kultuře).
Elektronická verze encyklopedií je vybavena přívětivým
uživatelským rozhraním, jehož ovládání nebude dětem činit
žádné problémy. Aplikace se ve Windows 95 spouští automaticky
po zasunutí CD do mechaniky a nevyžaduje instalaci. V hlavním
menu, které se vzápětí poté objeví, si může malý uživatel
vybrat, zda chce listovat jednotlivými příručkami, nebo zda
má zájem otestovat si své znalosti. Podívejme se nejprve, co
nás čeká při zvolení první možnosti.
V tomto případě program zobrazí nabídku encyklopedií
k prohlížení. Jelikož je tato kolekce věnována přírodě,
nabídnutá témata jsou následující: Dinosauři I a II , Denní
motýli , Houby jedlé , Houby jedovaté , Drahokamy , Plemena psů
I až III a Stromy . Současně se zobrazením nabídky
encyklopedií vám program přehraje i slovní nápovědu. Po
výběru encyklopedie se octnete v jejím úvodu, jenž popisuje
obsah zvolené příručky -- a to formou textovou i slovní.
U pěti encyklopedií je úvod navíc doplněn ilustrativní
videosekvencí. Obsah vybrané encyklopedie lze prohlížet
dvojím způsobem: volbou Přehlídka spustíte prezentaci (slide
show), seznamující formou obrázku a zvukového komentáře
s jednotlivými představiteli dané kategorie. Každá
encyklopedie obsahuje cca 15 zástupců (živočichů, rostlin.
drahokamů...). Druhou možností je volba Listování , která
vyvolá obdobnou obrazovku jako Přehlídka , leč obsahující
navíc popisné texty (tu a tam s hypertextovým odkazem na
vysvětlivku určitého pojmu), tlačítka pro listování
encyklopedií vpřed a vzad a tlačítko pro zobrazení obsahu.
Celkově vzato jsou informace v encyklopediích podány
srozumitelnou formou, text je doplněn vhodnými ilustrativními
obrázky. Slovní komentář není přesným ekvivalentem textů,
nýbrž jeho zestručněnou verzí. To může někdy rušit, např.
pokud se dítě snaží sledovat text, který je čten, a náhle
slova z reproduktorů neodpovídají těm na obrazovce. Na druhou
stranu může tento přístup někomu vyhovovat, neboť není nutné
čekat na přehrání dlouhého komentáře a je možné text rychle
"prolétnout" očima. Očividnou chybou programu ovšem je
skutečnost, že pokud ťuknete na libovolné tlačítko, program
začne přehrávat začátek komentáře (cca 1 sekundu), a teprve
poté vykoná požadovanou akci.
V programu samozřejmě nechybí část pro testování znalostí.
Také tato sekce je rozdělena do deseti částí (podle
jednotlivých miniencyklopedií). Zkoušení znalostí pak probíhá
metodou "ukaž a ťukni": program zobrazí název zvířete,
rostliny či drahokamu, a úkolem uživatele je klepnout na
odpovídající obrázek. Přitom jsou evidovány úspěšné
a neúspěšné pokusy, závěrečné hodnocení se zobrazí po 15
otázkách nebo v případě, že uživatel ukončí test tlačítkem
Ukončit hru .
Součástí produktu je i papírová verze jedné miniencyklopedie.

Hodnocení
+ Autorun
+ bez instalace
+ zvukový komentář
+ srozumitelnost výkladu
+/- ozvučení (šum, hlasitost)
+/- text a komentář nejsou stejné
- chyby v ovládacím programu

Visačka
Producent: Petr Dvořáček
Žánr: encyklopedie pro děti
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 450 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.
www.apro.cz

Discover Astronomy

Pro všechny zájemce o astronomii je určen další produkt
z dílny tvůrců populární encyklopedie Redshift -- společnosti
Maris Multimedia. Slovní spojení "pro všechny" však není
zcela na místě: dobrá schopnost porozumění mluvené angličtině
je obdobně jako u ostatních děl z produkce Marisu
nezbytností. Pokud však anglicky rozumíte a jste v oblasti
astronomie úplným začátečníkem, zkuste se ponořit do studnice
vědomostí s názvem Discover Astronomy , jež skýtá mnohá
multimediální překvapení.
Titul je určen k provozu pod operačním systémem Windows 3.x
nebo 95. V případě pětadevadesátek nevyžaduje instalaci.
Aplikaci ovšem instalovat lze, což ocení uživatelé
pomalejších strojů. Již tradičně je dílko vybaveno líbivým
uživatelským rozhraním, plným multimediálních efektů, rovněž
ovládání je velmi pohodlné. V otázce grafiky zamrzí snad jen
pevné rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů...
Z hlediska obsahu lze publikaci členit na dvě části. První
z nich -- Story of the Universe -- je výkladem základů
astronomické vědy. V devíti hlavních kapitolách, které se
dále člení na tři až pět sekcí, se věnuje hlavním problémovým
oblastem, jež by mohly začínajícího studenta astronomie
zajímat. Z témat, jimž se publikace věnuje, jmenujme např.
teorii vzniku vesmíru, životní cyklus hvězd, Mléčnou dráhu,
Slunce, dvojhvězdy nebo čas a roční období. Výklad tématu je
realizován formou animace doplněné mluveným komentářem (proto
ten požadavek na poměrně dobré znalosti angličtiny).
Mimochodem -- právě animace si zaslouží značnou pozornost:
nejenže jsou velmi názorné (mnohdy znázorňují i 3D model
z různých úhlů pohledu), ale jejich rozměry jsou neobvykle
velké -- takřka na celé ploše obrazovky. Ovšem každá legrace
něco stojí: v některých okamžicích je vidět výrazný efekt
pixelizace. Díky členění témat na menší bloky je případná
potřeba zopakování výkladu lehce uspokojitelná.
Druhá část encyklopedie ( Main ) má spíše referenční povahu.
Obsahuje celkem deset tematických bloků (např. Slunce, Měsíc,
Země, Merkur+Venuše+Mars, komety a asteroidy atd.), kde každý
blok sestává ze tří až sedmi částí. Každá část je pak tvořena
pouze animací a krátkým (cca 3řádkovým) textem. Namísto
výkladu -- slovního komentáře -- je ovšem animace ozvučena
hudebním doprovodem. Ten je sice poměrně zdařilý (bude se
líbit zejména obdivovatelům francouzského skladatele J.M.
Jarreho), leč hudební úryvky jsou příliš krátké, a tudíž se
opakují až nepříjemně často. Na konci animace se objeví
seznam odkazů do textové encyklopedie, kde může zvídavý
čtenář najít mnoho zajímavých informací.


Hodnocení
+ Autorun
+ není nutná instalace
+ názorné animace
+ poutavý výklad
- náročná angličtina
- rozlišení pouze 640 x 480

Visačka
Producent: Maris Multimedia
Žánr: astronomie
Jazyk: anglicky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 750 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
www.jimaz.cz


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.