Na stříbrných kotoučích 09-98

Archiv | 01.09.98

Chemie I Aplikace vytvořená v autorském prostředí Macromedia se vyznačuje vynikající grafikou a snadným ovlád...Chemie I

Aplikace vytvořená v autorském prostředí Macromedia se
vyznačuje vynikající grafikou a snadným ovládáním, které
nijak neruší při prezentaci obsahové složky. Ta je tradičně
rozčleněna do desítky kapitol (+ sekce věnovaná periodické
soustavě prvků), jež jsou v úvodní obrazovce reprezentovány
okny školní budovy. Kapitola začíná medailónem významného
chemika minulosti (osobnost je vybírána podle předmětné
oblasti, kterou se daná kapitola zabývá) a pokračuje
přehledem pojmů. Pojmy a jejich vysvětlení tvoří vlastně
základní jednotku výkladu -- podkapitoly publikace. Každý
pojem je zde vysvětlen poměrně srozumitelným způsobem formou
krátkého textu, jehož mluvenou verzi si můžete nechat
přehrát. Text je samozřejmě doplněn barevně odlišenými odkazy
na podkapitoly, objasňující význam použitých pojmů. Jelikož
jsou chemické pojmy často poměrně obtížně vstřebatelné,
autoři implementovali do publikace desítky názorných 2D a 3D
animací, což si zaslouží velké plus v závěrečném hodnocení:
právě v animacích je totiž síla interaktivního
multimediálního díla -- takřka vše ostatní vám nabídne
i klasická kniha. Vzhledem k tomu, že výukové tituly bývají
často pouze o sporadicky se vyskytující média obohacenou
elektronickou verzí knih, překvapí u Chemie množství
a kvalita (zejména 3D) animací. Pravda, na některých místech
aplikace jsou animace sice zbytečné (např. vizualizovaný
rotující 3D hasicí přístroj a ešus coby příklady použití CO 2 ,
resp. hliníku), nicméně na jiných místech přinášejí značnou
"přidanou hodnotu", kterou statickým obrázkem znázorníte jen
obtížně.
Jakým oblastem se Chemie I věnuje a komu je určena? Především
pro rozšíření, doplnění a vysvětlení učiva anorganické chemie
na základních a středních školách. Aplikace je využitelná při
výkladu ve škole, její využití si lze ovšem představit
i v domácnostech.

Hodnocení
+ vynikající grafika a animace
+ názorný výklad
+ možnost psaní poznámek
+ testy znalostí
- chybí slovníček pojmů
- náročné na HW

Visačka
Producent: Zebra Systems, s.r.o.
Žánr: výuka
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 495 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

Účetnictví a daně 1/98

Až do této chvíle jsme v naší rubrice soustřeďovali pozornost
výhradně na komerční CD tituly -- výjimkou byl jen CD Sampler
od Microsoftu v říjnu 1995. Nyní tuto dlouholetou tradici
porušíme a podíváme se na kompakt, který není na trhu volně
k dostání. Jedná se totiž o přílohu pro předplatitele
periodik vydavatelsktví Adore, s.r.o. Pokud tedy máte
předplaceny časopisy Daně a právo v praxi , Účetnictví v praxi
nebo Daňový zpravodaj , kotouček se zeleným potiskem již jistě
leží ve vaší knihovně.
Prvotní seznámení s produktem bylo v našem případě velmi
rozpačité. Aplikace vyžaduje instalaci, na což jsme si,
zejména u produktů tohoto typu, již odvykli. Ani po
nainstalování a prvním spuštění programu nebyly pocity
o mnoho lepší: archaický ovládací program a "rozsekání"
datové části do databázových záznamů na úrovni článku, resp.
paragrafu zákona -- to z hlediska uživatele opravdu nevypadá
dobře. Ovšem, proti gustu... Po delším používání si lze na
tuto filosofii přivyknout a využívat poměrně silných
vyhledávacích schopností aplikace. Právě tato funkce účinně
pomůže uživateli v lokalizaci potřebných informací. Jen je
třeba si uvědomit, že zadání více slov k hledání v jednom
řádku dotazovacího formuláře implicitně znamená spojku OR
mezi nimi, a naopak zadání dotazů ve více řádcích znamená
logický součin. Logicky bychom čekali spíše opačný postup
- proto také to zklamání z prvního použití programu.
Datová část titulu obsahuje velký objem dat (celkem cca 10
000 záznamů), která jsou užitečná zejména podnikatelům
a účetním. V prvé řadě zde najdeme plná, byť většinou
neoficiální, znění nejčastěji používaných zákonů (např. zákon
o DPH, o daních z příjmů, občanský zákoník, autorský zákon,
zákoník práce, trestní zákon a mnohé další). Zákony jsou pro
účely databázového zpracování "rozsekány" na jednotlivé
paragrafy. To znamená, že pokud v dotazovacím formuláři
zadáte hledání zákona o DPH, výsledkem není záznam jediný,
ale 69 záznamů (čili počet paragrafů Zákona o DPH, včetně
úvodu a příloh). Ve druhé části aplikace pak hledejte
odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, a konečně třetí část
obsahuje plné texty článků z periodik vydavatelství Adore.
Díky plnotextové vyhledávací funkci je nalezení příspěvku,
který vás aktuálně zajímá, daleko rychlejší, než listování
stohy archivovaných časopisů.
Celkově lze kompaktní disk hodnotit jako velmi přínosný
zejména pro účetní, podnikatele a studenty. Přináší totiž
nejen aktuální znění zákonů, ale také cenné rady a poznatky
publikované na stránkách zmíněných periodik. Vyhledané
informace lze nejen prohlížet na monitoru, ale také tisknout
a exportovat do textových souborů, což jiné systémy mnohdy
nenabízejí nebo umožňují jen za příplatek. Exportní funkce se
ale nevyhnula chybám (ztráta prvního znaku každého odstavce),
a také prostředí ovládacího programu by si zasloužilo
radikální modernizaci. Mnoho uživatelů nepotěší, že kompakt
nelze zakoupit v běžné distribuční síti.
V názvu titulu jste si jistě všimli označení 1/98. Je tomu
tak proto, že vydavatelství Adore plánuje vydání
aktualizované verze kompaktu v druhé polovině tohoto roku.
Takže v době, kdy čtete tyto řádky, již možná rozjímáte nad
verzí 2/98...

Hodnocení
+ užitečná data
+ aktuální znění zákonů
+ silná vyhledávací funkce
+/- je export, ale nekvalitní
- nepohodlné ovládání
- pomalé vyhledávání

Visačka
Producent: Adore, s.r.o.
Žánr: kolekce zákonů a plných textů článků z periodik
vydavatelství Adore
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: zdarma, dostupné pouze pro předplatitele periodik
vydavatelství Adore

K recenzi poskytla firma:
Adore, s.r.o.
Bozděchova 7
150 00 Praha 5

Wings -- Saigon to Persian Gulf

je jedním ze tří kompaktních disků, které by určitě neměly
chybět v multimediální knihovně žádného nadšence vojenského
letectví. Zatímco další dva kompakty série Wings se věnují
historicky staršímu období (cca první a druhá světová
válka), Saigon to Persian Gulf pokrývá období let 1975
-- 1996.
Kvantem informací vás provází Navigator -- hlavní obrazovka,
jejímž prostřednictvím si vybíráte, kterou sekci encyklopedie
chcete procházet. Naši seznamku s encyklopedií začněme sekcí
Visit Air Base , což je vlastně virtuální návštěva čtyř
leteckých základen. Všechny jsou vymodelovány ve 3D a jejich
prohlídka probíhá ve stylu virtuální reality. Pakliže vám
pouhé okukování hangárů a letištních ploch neskýtá to pravé
potěšení, jsou pro vás připraveny odkazy, které vás přesunou
do dalších sekcí publikace. Kliknutím na některé
z "vystavených" letadel se ocitneme v sekci Aircraft . Zde
najdeme 7 trojrozměrných modelů nejvýznamnějších letadel
a 3 motorů. Zkoumání modelů letadel probíhá v duchu VR, model
lze obcházet ve dvou rovinách (vodorovné a z nadhledu) ze
všech stran, přibližovat se k němu nebo se vzdálit. Pro větší
přehled je možné zapnout popisky, které vysvětlí, nač která
součást letadla slouží. Také je zde možnost odskočit do
Database (viz dále). V případě motorů není paleta funkcí tak
bohatá -- zde se musíme spokojit s kvalitně vyrenderovaným 3D
modelem, na nějž lze koukat sice jen z jednoho pohledu, zato
se můžeme kochat full-screen animací, jenž ilustruje princip
funkce motoru.
Třetí sekci encyklopedie tvoří Air Combat . Jejím obsahem je
popis funkce a použití celkem jedenácti vojenských obranných
a útočných systémů (např. obecný princip funkce obranného
systému typu země-vzduch, deskripce systému Patriot apod.).
To vše samozřejmě vyvedeno v kvalitní grafice a názorně
rozanimováno. V pořadí čtvrtá sekce nese název Theaters of
War a ukrývá více než 30 studií válečných akcí, které se
v minulosti skutečně udály (např. jednotlivé etapy Operace
pouštní bouře, válka v Bosně apod). Výklad je realizován
formou slide-show, fotografie z válek doprovází mluvený
komentář (kterému porozumí ovšem jen zkušení studenti
angličtiny) a neuvěřitelně velké množství archivních
videozáznamů a názorných animací.
Velmi rozsáhlá je sekce Database , která obsahuje podrobné
specifikace jednotlivých vojenských letounů a zbraní. Sekce
se dále člení do 4 oddílů. První z nich poskytuje
vyčerpávající informace o 524 letadlech z celého světa,
k většině letadel je připojena jedna či dvě fotografie,
videozáznam, schéma upevnění zbraní, údaje o výrobci,
výkonnostních parametrech, rozměrech a hmotnostech, zemích
působnosti a další. Druhý oddíl podrobně popisuje 279 zbraní
používaných letectvem. V obou oddílech je navíc k dispozici
filtrovací funkce. Další dva oddíly pak přinášejí kolekci
fotografií zajímavých grafických ztvárnění "nosů" letadel
a jejich maskování.
Nezanedbatelnou část titulu tvoří sekce Flight Sims , jež
nabízí velice realisticky zpracované simulátory A-4 Skyhawk,
A-10 Thunderbolt II a SU-27. Na PC ovšem pracuje v prostředí
DOSu, takže uživatelé Win 95 budou patrně muset doinstalovat
ovladače zvukové karty.

Hodnocení
+ výborná grafika a ovládání
+ 3D modely a virtuální realita
+ podrobné informace
+ hodně animací, videa
+ booklet s návody a popisem ovládání
- pouze v rozlišení 640 x 480 bodů
- náročná angličtina

Visačka
Producent: Maris Multimedia
Žánr: encyklopedie vojenských leteckých sil
Jazyk: anglicky
OS: Win 3.x, 95, Apple Mac
Cena: 990 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
Heřmanova 37
Praha 7

3D Kitchen

Stavíte, rekonstruujete nebo jen přemýšlíte, jak pozměnit
vzhled vašeho bytu či domu? Pakliže odpovíte kladně alespoň
na jednu z těchto otázek a centrem vašeho zájmu je kuchyň,
titul s prostým názvem 3D Kitchen je určen právě vám. S jeho
pomocí si můžete během několika hodin vymodelovat kuchyň
svých snů a plně v duchu virtuální reality se jí pak
procházet a prohlížet si detaily jednotlivých kusů nábytku či
kuchyňského příslušenství. A to vše při současném hlídání
nákladů na vybavení. Ale nepředbíhejme.
Ovládání programu je velmi intuitivní. V prvních krocích lze
doporučit použít funkci JumpStart , která nabídne desítku
předpřipravených, různě vybavených kuchyní, jež pak můžete
upravovat podle vlastních potřeb. Začít lze samozřejmě také
"na zelené louce" definováním rozměrů půdorysu, stavěním zdí,
vkládáním oken, dveří, jednotlivých modulů kuchyňské linky či
instalováním spotřebičů. Zajímavé je, že program automaticky
hlídá rozpočet nákladů, jež hodláte do kuchyně investovat.
Každý objekt obsahuje samozřejmě i informaci o ceně (lze
volit předdefinované hodnoty ve třech cenových hladinách nebo
-- a to je důležité -- zadávat cenu uživatelsky). Paleta
objektů je dostačující, k dispozici je i bohatá nabídka
podlah a tapet.
Variabilita objektů je také více než pestrá. Pro každý objekt
existuje několik variant (např. skříňky s prosklenými dveřmi,
s celodřevěnými, bez dvířek, s poličkami, se šuplíky apod.)
a provedení (barvy dřeva, skleněné výplně s mřížkou či bez
atd.). Vzhled objektu, který editujete, okamžitě vidíte
v náhledovém okénku pěkně ve 3D. Objekty umísťujete ve 2D
náhledu jednoduše tažením myší, nastavení výšky umístění je
méně pohodlné -- to musíte udělat nastavením hodnoty
v dialogovém okénku. Naštěstí může být neustále zobrazen 3D
model, takže ihned vidíte, zda jste se zadanou hodnotou
"trefili" na požadované místo.
Silnou stránkou produktu je vizualizační okno. Po vytvoření
modelu nebo i v průběhu jeho tvorby program vyrenderuje
trojrozměrnou scénu, kterou lze prohlížet ve všech stupních
volnosti, místnost lze i opustit a prohlížet zvenku (což
působí dost nerealisticky -- váš byt visí uprostřed prostoru).
Také doplňkové funkce uživatele potěší (např. možnost vkládat
popisky do okna s půdorysem, měření vzdáleností), stejně jako
výborná elektronická příručka, popisující nejen práci
s programem, ale také designérské zásady. Bohužel se do
aplikace vloudily i chyby. Ta hlavní, která českého uživatele
potká, je nastavení měny. Pokud nemáte v ovládacích panelech
ve Windows zvoleno Místní nastavení na Anglicky , nepodaří se
vám změnit vzhled ani jiný atribut libovolného objektu.
Odstranění tohoto nedostatku je naštěstí triviální (viz
nastavení v ovládacích panelech).

Hodnocení
+ realistické zpracování
+ předpřipravené modely
+ elektronická příručka
- doba odezvy
- chyby v programu

Visačka
Producent: Fast Trak Software Publishing
Žánr: 3D modelář
Jazyk: anglicky
OS: Win 3.x a 95
Cena: 1 990 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
Heřmanova 37
Praha 7


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.