Na stříbrných kotoučích 06-98

Archiv | 01.06.98

Dějiny evropské civilizace Máte-li zájem o dějepis, neměla by vaší pozornosti uniknout multimediální publikac...Dějiny evropské civilizace

Máte-li zájem o dějepis, neměla by vaší pozornosti uniknout
multimediální publikace Dějiny evropské civilizace . Vznikla
díky spolupráci knižního vydavatelství Paseka a známého
českého producenta CD-ROMů -- společnosti FMI.
Již tradičně vás po vložení kompaktu do mechaniky uvítá
vstupní obrazovka, která nabízí možnost volby mezi zobrazením
knihy , multimediálních příloh , informací o autorech, katalogu
produktů FMI a spuštěním test u. Obsah knihy je rozčleněn do
11 hlav, které se přirozeně dále dělí na témata a kapitoly.
Stromová struktura obsahu je zobrazena v levé části
obrazovky, což zajišťuje pohodlnou orientaci v textu. Šíře
záběru probírané látky je dostatečná -- od antického
starověku až takřka po současnost (rok 1994). Výklad je na
mnoha místech doplněn ilustrativními obrázky. Obdobným
způsobem si můžete nechat zobrazit historickou mapu k danému
období (je-li k dispozici). Dostatečná odborná úroveň výkladu
je zaručena -- publikace je schválena ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy k zařazení do seznamu učebnic. Jednou
z mála výtek je ovšem připomínka k použitému jazyku: obsahově
by se učebnice hodila i pro základní školu, leč mnohé obraty
a cizojazyčné termíny budou pravděpodobně žákům činit
problémy.
Práci s aplikací, jež je vytvořena formou nápovědy systému
Windows, dále usnadňuje plnotextová vyhledávací funkce (lze
použít logické spojky AND a OR). K dispozici je též rejstřík
hesel a možnost tvorby a editace záložek. K jednotlivým
kapitolám lze dopisovat vlastní poznámky.
Součástí publikace je i multimediální sekce obsahující 16
videosekvencí, zachycujících významné historické okamžiky
a osobnosti. Dále zde najdeme několik desítek hudebních ukázek,
které lze členit podle období jejich vzniku. Tlačítkem Umění
vyvoláte prohlížeč obrázků -- zhlédnout můžete několik
desítek reprodukcí slavných obrazů a architektonických děl.
Zvláštní pozornost zaslouží sekce Mapy , která obsahuje téměř
60 historických map v dostatečném rozlišení.
Pakliže máte pocit, že jste prostudovanou látku dostatečně
vstřebali, můžete se z čerstvě nabytých znalostí nechat
vyzkoušet. Test obsahuje celkem 152 otázek a je samostatnou
aplikací.

Hodnocení
+ kvalitní obsah
+ hledání, rejstřík, záložky
+ multimediální příspěvky
-- slova roztržená na dvou řádcích
-- poměrně komplikovaný jazyk výkladu

Visačka
Producent: FMI, s.r.o., a Paseka
Žánr: dějiny (učebnice)
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 379 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Future Media International, s.r.o.
Krocínovská 8
Praha 6

Matematika

Také tato učební pomůcka pochází z dílny českých tvůrců a je
primárně určena studentům středních škol, nicméně i další
zájemci o matematické znalosti po ní mohou směle sáhnout.
Aplikace vás uvítá stručnou animovanou sekvencí, která
názorně seznámí s obsahem publikace. Ten je rozdělen do dvou
hlavních sekcí. Sekce Vývoj mapuje historii matematiky od
období prvních poznatků (před cca 5.--6. stol. před naším
letopočtem), přes období elementární matematiky, období
vzniku infinitezimálního počtu až po matematiku současnou
(teorie katastrof, teorie chaosu atd.).
Hlavní část díla ovšem tvoří sekce druhá, nazvaná prozaicky
Přehled . Jejím obsahem je 29 tematických oblastí matematiky,
které jsou rozděleny do pěti částí: první čtyři korespondují
s jednotlivými ročníky střední školy, pátá část pak obsahuje
přehled všech témat, setříděný od méně náročných po obtížná.
Po výběru tématu, jež vás zajímá, se zobrazí struktura dané
kapitoly a poté se již můžete ponořit do studia. Výklad
problematiky je zpravidla umístěn na několika stranách
(mimochodem z grafického hlediska velmi zdařilých), jimiž lze
podle potřeby listovat. V pravé horní části obrazovky je
panel indikující přítomnost dalších informací, které jsou
v dané části aplikace k dispozici. Především to bývají
ilustrativní řešené příklady, díky nimž je látka zvládnutelná
při domácím samostudiu (průnik výpočetní techniky do běžné
výuky nepočítačových předmětů se asi ještě nekoná). Dalším
typem informací jsou interaktivní grafy: v grafu, jenž
reprezentuje určitý typ funkce, si může uživatel navolit
rozsah souřadnicového systému, barvu grafu, vzorkování,
vybrat si z několika předdefinovaných funkcí, a dokonce
definovat funkci vlastní (!). V některých kapitolách použili
autoři pro lepší vysvětlení probírané látky i animace (např.
pro znázornění podobnosti, postupu řešení soustavy rovnic
apod.).
Výklad je dobře srozumitelný, kvalitní grafické zobrazení
podporuje uživatelskou přítulnost, čímž nedochází k rušení
soustředěnosti studenta na obsahovou stránku produktu.
Orientaci v elektronické knize dále usnaňuje kvalitní
rejstřík, pochvalu rovněž zaslouží ukázkově řešená nápověda.
Jedním z mála nedostatků je snad jen neměnné rozlišení 640
x 480 bodů a nemožnost interaktivně zastavit přehrávání
mluveného komentáře (to lze jen v celkovém nastavení
aplikace).

Hodnocení
+ komplexní zmapování problematiky
+ grafické zpracování
+ interaktivní grafy
+ příklady a jejich řešení
- jen rozlišení 640 x 480
- nelze interaktivně ovládat zvuk

Visačka
Producent: Nadace Geneze
Žánr: interaktivní učebnice
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 895 Kč

K recenzi poskytla firma:
Computer Fantasies Corporation
Podnikatelská 539
Praha 9
www.cfc.cz

Expedice Afrika 50

Zaujala vás číslovka v titulku? Ne, opravdu se nejedná
o padesátou verzi cestopisné publikace ani o dílo tiskařského
šotka. Toto tajuplné, kulaté číslo vyjadřuje výročí odjezdu
slavných českých cestovatelů, spisovatelů a publicistů Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda na cestu kolem světa. O padesát
let později se, byť jen částečně, vydala po jejich stopách
výprava nová, expedice Afrika. Výsledkem této cesty je, mimo
jiné, i multimediální cédéčko, které vám právě představujeme.
Hlavní obsahovou složkou publikace je elektronická verze
cestopisné knihy Michala Huvara Afrikou na dohled .
Z hlediska čistě technického získáváte na CD-ROMu knihu jak
má být: kromě samozřejmého textu zde najdete ilustrativní
fotografie, za každou citací je navíc uveden odkaz, jehož
naťuknutím se zobrazí pramen dané citace. Snad jen obsah díla
je řešen poněkud netradičně: v dolní části okna s textem
knihy vidíte pět tlačítek, jež reprezentují pět částí knihy.
Kořením cestopisu jsou přirozeně fotografie a pokud možno
video a zvuk. Nutno přiznat, že Expedice Afrika 50 je
z tohoto hlediska pikantní pochoutkou. Trasu cesty skupiny
odvážlivců můžete sledovat na mapkách, a to včetně možnosti
srovnání s trasou, kterou před lety absolvovali Hanzelka se
Zikmundem. Mapek je k dispozici více -- jedna pokrývající
dráhu celé expedice, další mapy pak detailněji popisují
jednotlivé oblasti cesty: Evropu, Tunisko, Libyi, Egypt
a Izrael. Pravda, některé z oblastí sice na černém kontinentu
nenejdete -- jejich umístění na disk proto chápejte jako
bonus. V mapkách jsou vyznačena zajímavá místa, ťuknutím na
zvýrazněné body (státy, města) lze vyvolat textové okno
s informacemi. Ty jsou poměrně podrobné, zejména texty
o státech poskytují velké množství zeměpisných a dějepisných
dat. Multimediální příspěvky jsou v mapách reprezentovány
ikonami. Pochválit lze hlavně videosekvence: je jich rozumný
počet (9), jsou rozumné velikosti a konečně rozumné délky (několik
minut namísto obvyklých pár desítek sekund), v souhrnu se
jedná o cca 20 minut záznamu. Video je sice bez komentáře,
zato velmi dobře ozvučeno, výběr hudby se podařil. Ani sbírka
fotografií nemůže chybět, ke každému významnějšímu bodu cesty
je k dispozici alespoň jeden snímek.
Mimo zmíněné dvě sekce (kniha a mapy s multimediálními
záznamy), které asi upoutají vaši pozornost nejdříve, můžete
v publikaci najít spoustu zajímavých informací o pánech
Hanzelkovi a Zikmundovi, dějepisná data o africkém kontinentu
(cca od r. 7000 př.n.l po 1993 n.l.), informace o autorech
a vydavateli, nechybí ani test cestovatelských znalostí o 50
otázkách.

Hodnocení
+ poutavý text
+ kvalitní multimédia
+ přehledné mapy
+ dobrý výběr hudby k videu
- nepraktický posuvník v prohlížeči textu

Visačka
Producent: Carpe Diem
Žánr: multimediální cestopis
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: ??? Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
OPTIMUS, s.r.o.
Jízdárenská 590
682 02 Vyškov

Multimediální atlas ČR

Musím přiznat, že myšlenka digitalizace mapy republiky a její
zpřístupnění pomocí WWW prohlížeče, je nápadem bezesporu
zajímavým. Ne tak ovšem její realizace: MMAČR vyžaduje
instalaci MS Internet Exploreru 4.0 (je součástí CD-ROMu),
s nímž osobně nemám dobré zkušenosti. Zásah do operačnímu
systému je příliš zásadní, o problémech se stabilitou
a korektním zobrazováním grafických informací se raději ani
zmiňovat nebudeme. Nicméně pokud jste toto omezení svobody
volby internetovského uživatelského rozhraní ochotni
přijmout, čtěte dále.
Úvodní obrazovka aplikace nabízí možnost instalace MS IE
4.0, zobrazení nápovědy, prezentace producentů nebo spuštění
atlasu. Vybereme poslední možnost a zobrazí se MS IE
obsahující 3 rámy. Horní rám představuje menu, v levém rámu
se zobrazuje nápověda, legenda, měřítko, informace o poloze
a o obci, vyhledávací okno nebo obrázek dálničního nájezdu
(viz dále). Okno v pravé části obrazovky vykresluje aktuálně
vybraný výřez zvolené mapy.
MMAČR obsahuje tři druhy map: administrativní (členění
republiky na kraje, okresy), silniční (včetně motoristicky
zajímavých objektů) a turistické. Mezi jednotlivými typy lze
pohodlně přecházet, přičemž aktuální výřez území zůstane
zachován. Změna měřítka je rovněž velmi jednoduchá -- a to
buď ťuknutím na tlačítko Měřítko a výběrem hodnoty, nebo
výběrem tlačítka Zaměření a "vyříznutím" požadované části
desktopu. Množství popisků v mapě se automaticky přizpůsobí
aktuálnímu měřítku (mapa není nikdy přeplněna množstvím
názvů). Popisky jsou ale bitmapového charakteru, tzn.
překrývají obsah mapy, což je na některých místech velmi
nepříjemné (např. v centru Prahy).
Zobrazení map je realizováno pomocí vrstev, které lze podle
potřeby zapínat či vypínat. Jejich množství je však jen
omezené. Podle aktuálně zapnutých vrstev se upravuje i obsah
legendy. Zapnutím vrstev máte možnost si vychutnat hlavní
přednost digitální mapy -- okamžité informování o objektech
v mapě. Stačí ukázat na značku zříceniny hradu, na část
města, chráněné krajinné oblasti, na řeku apod., a ihned se
v bublince zobrazí název daného objektu.
Velmi užitečná může být sekce Info , kde najdete nejen
informaci o své aktuální poloze na mapě (zeměpisná šířka
a délka), ale také údaje o počtu obyvatel měst, jejich
rozloze, vybavenosti (pošta, škola, plynofikace...), a dokonce
adresy a tel. čísla důležitých úřadů. K nalezení patřičných
údajů lze samozřejmě využít silnou vyhledávací funkci.
Na tomto místě by bylo vhodné se zmínit i o obsahové
přesnosti díla: během prvních několika minut práce
s produktem jsem objevil 4 zásadní chyby (např. železniční
trať mezi zastávkami Nový Jičín-Město a Nový Jičín-horní
nádraží v reálu neexistuje, v mapě ano). A že to není
způsobeno zastaralostí dat -- v mapě je zanesena i dálnice
z Plzně do Rozvadova -- je nasnadě. Takové chyby by se
zkrátka rodit neměly.

Hodnocení
+ digitální a papírová verze
+ široké rozpětí měřítek
+ zapínání / vypínání zobrazení vrstev
+ ovládání (zoom, posun, vyhledávání)
+ informace o obcích
+ obrázky dálničních nájezdů
- vyžaduje MS IE 4.0
- neobsahuje turistické stezky
- zobrazení popisků zakrývá důležité prvky mapy
- chyby v obsahu

Visačka
Producent: MultiMedia Computer, s.r.o., a Kartografie Praha,
a.s.
Žánr: atlas
Jazyk: česky
OS: Win 95, NT
Cena: 1000 Kč

K recenzi poskytla firma:
Abakus Distribution, a.s.
Křižíkova 35
Praha 8


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.