Na obchodní angličtinu interaktivně

Archiv | 01.12.97

Výukový kurs Business Challenges Interactive pochází od renomované britské firmy Longman a je určen mírně pokroč...Výukový kurs Business Challenges Interactive pochází od
renomované britské firmy Longman a je určen mírně pokročilým
studentům angličtiny, kteří již zvládli nezbytné základy jazyka
a kteří by se v samostudiu rádi zaměřili na obchodní angličtinu.
Nápověda je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině,
španělštině, italštině a japonštině, včetně definic a překladů
ke klíčovým výrazům a slovním spojením, nic z toho ovšem není v
češtině. Díky mnoha testům si mohou studenti kdykoli ověřovat
svůj pokrok ve výuce. Program si přitom ukládá záznamy o daném
studentovi, takže je patrné, jakou část programu již probral a
zvládl; na vynechaná cvičení bude upozorněn.S programem může
pracovat zároveň více studentů (bez problémů bylo možné zadat 20
jmen) - každý z nich se pak přihlašuje svým vlastním heslem či
jménem.
Na CD je celkem 8 velmi rozsáhlých výukových epizod (přes 60
hodin výuky) se zaměřením na obchodní angličtinu. Při výuce je
pamatováno na všechny jazykové oblasti, včetně gramatiky. V
nahrávkách student uslyší řadu různých mluvčích a je často nucen
nahrávat sám sebe. Program také umožňuje simulovat konverzaci
mezi studentem a počítačem.
Cvičení lze volit třemi způsoby. 1) V pořadí stanoveném
programem. 2) Ze soupisu činností (Activity List), které jsou v
dané jazykové oblasti k dispozici. 3) Podle devíti jazykových
oblastí, s nimiž kurs pracuje: Comprehension (porozumění),
Accuracy (správnost - gramatika), Language (jazyk - fráze
užitečné pro různé situace), Skills (schopnosti - čtení a
poslech), Tactics (přístupy - přesné porozumění s nastavením
rychlosti konverzace), Speechwork (práce s řečí - nácvik
výslovnosti), Wordwork (práce s výrazivem - rozšiřování slovní
zásoby), Numberwork (práce s čísly), Conversation (konverzace).
Lektor může pomocí přiložené utility sledovat pokrok
jednotlivých studentů. Pokud budete pracovat na více počítačích
současně (například ráno v učebně a večer doma), využijete
utilitu pro kopírování pracovních záznamů na disketu. Síťová
verze programu pak disponuje širšími možnostmi pro správu
pokroku jednotlivých studentů.
Tento propracovaný program dobře zaplňuje mezeru mezi výukovými
tituly zaměřeným na angličtinu, protože se zabývá speciálně
obchodní tematikou. Ovládání je jednoduché a program pamatuje na
všechny potřebné aspekty jazyka. Vzhledem k tomu, jaká částka se
běžně požaduje za hodinu soukromé výuky obchodní angličtiny, se
jedná o program skutečně hodnotný.

Business Challenges Interactive
+ velký rozsah interaktivní výuky
+ zaměření na obchodní angličtinu
+ nápověda v řadě jazyků
- absence češtiny
Výrobce: Longman Group UK Limited
Žánr: Jazykové programy
Cena: 3 690 Kč (s DPH)
K recenzi poskytla firma: EXACT, Neklanova 26, Praha 2,128 00
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.