Na obchodní angličtinu interaktivně

Archiv | 01.01.98

Britské nakladatelství Longman je známé především díky kvalitním jazykovým učebnicím a slovníkům. Nyní pBritské nakladatelství Longman je známé především díky kvalitním
jazykovým učebnicím a slovníkům. Nyní přichází s interaktivním
programem k výuce obchodní angličtiny: Business Challenges
Interactive. Mezi výborné počítačové programy vyráběné firmou
Longman patří dva interaktivní slovníky, které jsou určeny k
výuce britské a americké angličtiny (viz PC WORLD 9/97). Výukový
kurs Business Challenges Interactive je určen mírně pokročilým
studentům angličtiny, kteří již zvládli nezbytné základy jazyka
a kteří by se rádi zaměřili na obchodní angličtinu.
Na tomto jednom CD je přes 60 hodin výukového materiálu, přičemž
je použito video, zvuk, fotografie, grafická znázornění a
interaktivní cvičení. CD lze dobře využít k samostudiu nebo
společně s knihou Business Challenges Course Book a videem
International Challenges.
Nápověda je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině,
španělštině, italštině a japonštině, nikoli však v češtině.
Užitečný je také přímý přístup k definicím a překladům ke
klíčovým výrazům a slovním spojením (ve všech výše uvedených
jazycích). Díky mnoha testům si mohou studenti kdykoli ověřovat
svůj pokrok ve výuce. Program si přitom ukládá záznamy o daném
studentovi, takže je patrné, jakou část programu již probral a
zvládl. Může s ním pracovat zároveň více studentů - každý z nich
se pak přihlašuje svým vlastním heslem či jménem. Program bez
problémů umožnil zadat 20 různých studentů; maximální počet není
uveden. Každý student si může zvlášť nastavit veškeré parametry
potřebné pro práci s programem, včetně jazyka pro nápovědu.
Hlavní menu obsahuje očíslované fotografie z každé výukové
epizody. Při pohybu myší přes fotografie se ve zvoleném jazyce
objeví stručný souhrn příběhu z té které epizody. Po klepnutí na
fotografii se objeví obrazovka dané epizody, zde je především
videoklip, ke klipu přináleží kontrolní otázky. Zároveň je možné
sledovat titulky ve zvoleném jazyce.

Obsah

Na CD je celkem 8 rozsáhlých výukových epizod, které jsou
zaměřeny na obchodní angličtinu. Během výuky je pamatováno na
všechny jazykové oblasti, probírá se i gramatika. Student je
často nucen nahrávat sám sebe a následně má porovnávat
výslovnost s rodilým mluvčím. Velkou výhodou je, že během výuky
uslyší nejen britskou a americkou angličtinu v podání různých
rodilých mluvčích, ale angličtinu uslyší také z úst lidí, kteří
nepocházejí ani z Británie, ani z USA. Program si zaznamenává,
která cvičení již student zvládl; pokud student určitá cvičení
vynechá, bude na to upozorněn. Pokud jde o konverzaci, student
může jakoukoli část dialogu nahrát přes mikrofon, a tak může v
dialogu přímo "komunikovat", i když pouze s počítačem.

Cvičení

Cvičení lze volit třemi způsoby. 1) S cvičeními je možné
pracovat v pořadí stanoveném programem. 2) Jednotlivá cvičení
lze volit podle devíti jazykových oblastí, s nimiž tento kurs
pracuje. Jedná se o tyto oblasti: Comprehension (porozumění),
Accuracy (správnost - gramatika), Language (jazyk - fráze
užitečné pro různé situace), Skills (schopnosti - čtení a
poslech), Tactics (přístupy - přesné porozumění s nastavením
rychlosti konverzace), Speechwork (práce s řečí - nácvik
výslovnosti), Wordwork (práce s výrazivem - rozšiřování slovní
zásoby), Numberwork (práce s čísly), Conversation (konverzace).
3) Cvičení je možné volit ze soupisu činností (Activity List). V
soupise je seznam všech cvičení, která jsou v dané jazykové
oblasti k dispozici.

Něco pro lektory

Program pamatuje také na práci lektora. Ten může pomocí
přiložené utility sledovat pokrok jednotlivých studentů. Určitá
cvičení může příslušnému studentovi zakázat nebo povolit. Pokud
budete pracovat na více počítačích současně (například v učebně
a pak doma), využijete utilitu pro kopírování záznamů. Záznam o
pokroku daného studenta se překopíruje na disketu a z této
diskety se pak zkopíruje na další počítač; díky tomu může
student ve výuce bez přerušení pokračovat na dalším počítači.
Síťová verze programu pak disponuje širšími možnostmi pro správu
pokroku jednotlivých studentů.

Hodnocení

Tento propracovaný program zaplňuje mezeru mezi výukovými tituly
zaměřeným na angličtinu, protože se zabývá speciálně obchodní
tematikou. Ovládání je jednoduché a program pamatuje na všechny
potřebné aspekty jazyka. Veškeré nahrané dialogy jsou k
dispozici také v textové podobě, a to hned v několika jazykových
verzích (žel, kromě češtiny). Cvičení dobře pomáhají vštípit
probíranou látku, přitom témata jsou zajímavá, takže výuka není
"suchopárná". S programem může zároveň pracovat celá řada
studentů, jejich pokrok se zaznamenává na disk počítače.
Vzhledem k tomu, jaká částka se běžně požaduje za hodinu
soukromé výuky obchodní angličtiny, se jedná o skutečně zajímavý
program.
7 0........../DĚD

*********rámeček*******
Business Challenges Interactive
+ velký rozsah interaktivní výuky
+ zaměření na obchodní angličtinu
- absence češtiny
Žánr: Jazykové programy
Cena: 3690,- Kč (s DPH)
Poskytl: EXACT, Neklanova 26, Praha 2Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.