Multimédia

Archiv | 01.07.99

Začínají prázdniny čas her. Kromě tradičních letních radovánek typu SVV(Slunce, Voda, Vzduch :) si jistě mnozí z vás najdou čas zabývat se počítači i z té zábavnější stránky....

Začínají prázdniny čas her. Kromě tradičních letních radovánek typu SVV
(Slunce, Voda, Vzduch :) si jistě mnozí z vás najdou čas zabývat se počítači i
z té zábavnější stránky. V dnešním pokračování InterFAQ se proto zaměříme na
informace z široké oblasti multimédií:

Multimédia všeobecně
Multimedia Frequently Asked Questions
Bohatý přehled otázek a odpovědí ze všech oblastí multimédií, od animací přes
CD-ROM a kompresní formáty až po prvky virtuální reality.
http://macport.sut.ac.jp/multimedia/faq.html

Multimedia WebRing Homepage
Řetězec celkem 286 převážně nadšeneckých stránek, zaměřených na různé oblasti
multimédií.
http://members.tripod.com/~lotto_number/multimedia.htm

Multimedia Educational Materials
Přehled on-line dostupných studijních materiálů o multimédiích.
http://simon.cs.cornell.edu/Info/Faculty/bsmith/mmsyl.htm

Multimedia Guide
Komplexní příručka o významu, využití a tvorbě multimédií.
http://thrace.ee.duth.gr/multi/tableng.html

Multimedia Authoring Systems FAQ
Otázky a odpovědi ohledně softwaru na podporu vytváření multimediálních
aplikací.
http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/
usenet/multimedia/aut horing-systems/faq.html
http://www.tiac.net/users/jasiglar/MMASFAQ.HTML

IEEE Multimedia
Stránky časopisu o multimédiích, vydávaného výborem pro multimédia americké
IEEE.
http://www.computer.org/multimedia/

CD-ROM/CD-R
CD-Recordable FAQ
Soubor otázek a odpovědí ohledně technologie zapisovatelných CD disků od Andyho
McFaddena, oceněný cenou "Editor\s Choice" serveru Look Smart redakce Reader\s
Digest. Vychází z příspěvků elektronických konferencí
comp.publish.cdrom.hardware, comp.publish.cdrom.software a comp.publish.cdrom.
multimedia.
http://www.fadden.com/cdrfaq/

CD Copier
Zajímavý produkt americké firmy IMSI, umožňující vytvářet na pevném disku kopie
disků CD-ROM. Můžete tak hrát hry bez zdržování pomalou jednotkou nebo pracovat
s několika disky najednou, i když máte jen jednu obyčejnou mechaniku.
http://windelete.com/cdcopier/index.html

Resources for CD-R
Přehled zdrojů o technologii vypalování CD.
http://resource.simplenet.com/

Zvuk a hudba
EverQuest Sound Card FAQ
Řešení problémů a přehled ovladačů, týkající se produktů Creative Labs,
Ensoniq, Aureal A3D a Crystal (samozřejmě především ve vztahu ke hře EverQuest).
http://everquest.station.sony.com/s_sound.html

Audio File Formats FAQ
Podrobný přehled informací o vlastnostech, použití a vnitřní struktuře
jednotlivých souborových formátů pro ukládání digitálního zvuku.
http://alpha.science.unitn.it/~oss/audioform/AudioFormats.html

MIDI
MIDI.CZ
První český Web, zabývající se komplexně problematikou MIDI a souvisejícího
softwaru a hardwaru (bazar, popisy, recenze, odkazy, chat,mail-list...).
http://www.midi.cz/

On-Line Answers to Musical MIDI FAQs
Přehled otázek a odpovědí týkajících se oblasti využití rozhraní/formátu pro
předávání hudebních informací MIDI (Musical Interface Digital Interface) na
známém serveru "The Musician\s Ultimate CyberWorld".
http://www.musician.com/free/faq/md.html

MidiWeb
Jeden z nejznámějších a nejoceňovanějších Webů, věnovaný problematice MIDI.
http://www.midiweb.com/

The MIDI Farm Internet
Komplexní Web, kde najdete vše, co s MIDI jen trochu souvisí.
http://www.midifarm.com/

The Midi Archive
Archiv hudebních souborů různorodého obsahu, převážně ve formátu MIDI.
http://www.cs.uu.nl/pub/MIDI/

Classical MIDI Archives
Obrovský archiv, obsahující přes 7 500 MIDI souborů se skladbami od celkem 580
skladatelů klasické hudby.
http://www.prs.net/midi.htmlý

Mod
The Mod Archive!
Archiv, který obsahuje téměř 3 GB/6 946 komprimovaných nahrávek ve formátu MOD.
http://www.modarchive.com/

MOD FAQ
Komplexní přehled informací o hudebním formátu MOD.
http://www.castlex.com/modfaq/

Mp3
Mp3 2000 "The Sound of the Future"
MP3 archivy, zpravodajství, software, "skiny" pro přehrávače a další zdroje.
http://www.mp3-2000.com/

MP3.cz
Český server, věnovaný fenoménu MP3 po odstavení MPx zatím jediný
specializovaný zdroj u nás.
http://www.mp3.cz/

mpeg3
Centrum pro zájemce o využití hudebního formátu MP3.
http://www.mpeg3.com/

Grafika a video
MPEG Pointers and Resources
Univerzální přehled zdrojů týkajících se standardu komprese počítačového videa
MPEG.
http://www.mpeg.org/MPEG/

Moving Picture Expert Group FAQ
Soubor informací shrnující odpovědi na nejčastější otázky ohledně MPEG.
http://www.crs4.it/HTML/LUIGI/MPEG/mpegfaq.html

Video Compression Glossary
Slovníček odborných pojmů z oblasti digitálního videa, komprese dat a
digitálních sítí.
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/projects/mice/vcompgloss. html

Stereogram FAQ
Přehled nejzákladnějších otázek na téma stereogramů SIRDS (Single Image Random
Dot Stereogram), udržovaný Stuartem Inglisem.
http://www.cs.waikato.ac.nz/~singlis/sirds.html

The QuickTime FAQ by Charles Wiltgen
Známá stránka odpovědí na otázky ohledně systému pro reprodukci počítačového
videa QuickTime od Charlese Wiltgena.
http://www.QuickTimeFAQ.org/the-faq/

3Dsite
Solidní přehled zpráv a zdrojů z oblasti 3D grafiky, určený pro profesionály a
vážné zájemce.
http://www.3dsite.com/

3D CAFE
Zdroje pro tvůrce 3D grafiky ukázkové modely objektů, kursy, textury, speciální
software,3D písma ...
http://www.3dcafe.com/asp/default.asp

DVD
Sony DVD Video
Informace nejen o DVD produktech Sony.
http://www.sel.sony.com/SEL/consumer/dvd/index.html

DVD info
Novinky a odkazy na zdroje týkající se technologie DVD médií.
http://www.unik.no/~robert/hifi/dvd/

dvd.cz
Český Web o technologii DVD (Digital Video Disc).
http://www.dvd.cz

9 0434/BAM
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.