MS Windows XP Profesional Training Kit

Archiv | 01.04.03

Přestože od uvedení operačního systému Windows XP ve finální verzi uplynul užnějaký ten pátek, jsou desktopové verze Home Edition a Professional Edition prozatím osamoceny, neboť na s...

Přestože od uvedení operačního systému Windows XP ve finální verzi uplynul už
nějaký ten pátek, jsou desktopové verze Home Edition a Professional Edition
prozatím osamoceny, neboť na serverová provedení dojde zřejmě v polovině tohoto
roku. Tomu odpovídá i momentální nabídka certifikací společnosti Microsoft
pokud dobudoucna uvažujete o zkouškách na řadu "XP", můžete prozatím v klidu
začít právě od pracovní stanice. Velmi slušně vám k tomu poslouží tato obsáhlá
publikace o celkem třech svazcích.

Nakladatelem původního díla je přímo Microsoft Press, a proto se jedná o
informace přímo "od pramene". To je velmi cenné, jak zkušenější správně tuší,
nejen co do obsažených vědomostí, ale především v oblasti metodiky ověřování
znalostí, neboť to je přesně věc, jež by vás u reálného testu mohla nepěkně
překvapit. Látka je rozdělena do samostatných svazků: první je výkladový a
představuje poměrně tradiční učebnici všech základních znalostí o Windows XP.
Vzhledem k tomu, že je v něm na více než 700 stranách pojednána verze OS pro
pracovní stanici, jedná se o hodnotný a dosti úplný studijní zdroj. Za klíčový
však, jak jsem již výše naznačil, považuji svazek druhý, jenž obsahuje typické
otázky a odpovědi k certifikační zkoušce 70-270. Tedy nejen zjistíte, jak se
vás budou ptát, ale také máte šanci pochopit logiku hledání správného řešení
dle zde obsažených odpovědí. Aby simulace byla co nejvěrnější, můžete si z CD
vyzkoušet cvičný test. Třetí, nejútlejší svazek obsahuje především glosář
použitých pojmů, jejichž význam by vám nemusel být jasný.

Jak z výše uvedeného vyplývá, kniha je určena zájemcům o hlubší poznání
systému. Pokud cítíte uživatelskou znalost jako dostačující, poohlédněte se po
jiné brožuře. Naopak adepti administrátorské práce, neřku-li opravdoví zájemci
o certifikace Microsoftu v této oblasti, by knihou mohli začít.

Autoři: kolektiv autorů
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 736+124+247 stran
Doporučená cena: 540 Kč
IPv6

Patrik Malina

Síťový protokol IP ve verzi 6 toho, vzhledem ke svému mládí, již zažil opravdu
dost. Z období zbožného očekávání spasitele se přes léta úplného zapomnění opět
dostává opatrně do popředí zájmu širší odborné veřejnosti a především také
tvůrců programového vybavení, kteří pracují na implementacích do podoby
užitečné pro všechny. Autor, jenž se této problematice velice podrobně již
dlouho věnuje např. na stránkách internetových magazínů, připravil knihu, jež
prozatím v tuzemsku nemá obdoby, a vzhledem k současné situaci ve vývoji
operačních systémů se zdá být nakladatelský počin velmi dobře načasován.

Publikace představuje nejúplnější monografii o IPv6, jakou v češtině můžete
sehnat. Tvůrce nevynechal prakticky žádnou důležitou věc, jež k tématu náleží:
najdete zde kapitoly zaměřené na základní principy (formát datagramu, typy
adres a jejich tvorba, ICMPv6), popis typických síťových procesů s novým
protokolem (směrování, automatická konfigurace, DNS) i novinky, jež vývoj IPv6
přinesl (IPsec, mobilní uživatelé). Za obsáhlým teoretickým pojednáním
následuje druhá část knihy, jež popisuje konkrétní implementace nového
protokolu do různých operačních systémů právě tento oddíl velmi dobře poslouží
k vlastním experimentům, neboť zachycuje aktuální možnosti velmi přesně. V
přílohách pak nalezneme vyčerpávající přehled referenčních materiálů.

Ačkoliv se publikace věnuje problematice až trochu suchopárné, je napsána
poměrně čtivě, řekl bych vzhledem k tématu až na hranicích možností. Rád bych
vyzdvihl také autorovu snahu důsledně uvádět krom teoretických informací též co
nejaktuálnější novinky "z terénu", takže kniha není souborem akademických
pojednání, ale téměř reportáží o aktuálním stavu IPv6 ve světě. S její pomocí
tedy nejen můžete velmi dobře pochopit, jak je vše vymyšleno, ale také zda a na
čem to funguje. Ať již tedy máte chuť ke studiu či laborování, neváhejte a
sáhněte po ní.

Autor: Pavel Satrapa
Vydavatelství: Neocortex,
Praha, 2002
Počet stran: 238
Doporučená cena: 220 Kč
Grafická úprava

Patrik Malina

Knih o typografii a grafické úpravě dokumentů se v poslední době objevilo
vícero, což bezesporu souvisí i s aktivitou některých softwarových výrobců,
mezi jejichž výtvory patří především aplikace pro počítačovou sazbu. Publikaci,
kterou vám chci představit zde, však na rozdíl od jiných příruček vidím v
trochu jiném světle. V první řadě se v ní totiž explicitně vůbec nemluví o
počítačích a programech nejde tedy ani o manuál, ani o učebnici typografie s
příklady v některém z oblíbených softwarových nástrojů. Jde o ryzí, krásnou
příručku o grafické úpravě převážně textových dokumentů a o možnostech, jež se
zde tvůrčím povahám nabízejí.

Pokud jste trochu znejistěli, zda je kniha pro vás, pak to spěchám napravit:
toto dílko rozhodně není určeno profesionálům, kteří vytvářejí např. špičkovou
časopiseckou úpravu, ale naopak právě pro začátečníky, kteří cítí, že dokument
sestavený dle tisíckrát obehrané šablony z kancelářského softwaru není úplně to
pravé. Je-li vaší prací či zábavou tvorba jednodušších tiskovin, pak právě zde
můžete získat výborný základ, díky němuž brzy pocítíte vlastní tvůrčí pokroky.

Autorka výklad postavila jak jinak u sazby a grafické úpravy na jasných a
zřetelných příkladech. Stránek bez názorných ukázek je pomálu, a to je dobře:
krok za krokem tak můžete vnímat postupné drobné úpravy, jež však vedou k
zásadnímu posunu v celkovém vzhledu dokumentů. Postupně dojde na řadu
užitečných témat, jež tvůrkyně "zamaskovala" názvy kapitol jako jsou Blízkost,
Zarovnání, Opakování či Kontrast. Jsou zde postiženy klíčové principy, jež
podstatnou měrou ovlivňují výsledný vzhled. Ve druhé části knihy nechybí
pojednání o typech písem a jejich používání.

Jedná se o knihu poměrně výjimečnou a velmi slušně zpracovanou. Nakladatel si
na tuzemské poměry dobře poradil i s grafickou úpravou, což vhledem k obsahu
opravdu stojí za řeč. Více než kdy jindy zde platí: alespoň nahlédněte!

Autor: Robin Williamsová
Vydavatelství: Mobil Media,
Praha, 2002
Počet stran: 144
Doporučená cena: 171 Kč
Java - Začínáme programovat

Patrik Malina

Java je sice více než jen módní záležitost, avšak chování tuzemských
nakladatelství právě v případě tohoto programovacího jazyka potvrzuje, že i v
knižní produkci módní trendy existují. Máte před sebou další učebnici pro
začátečníky, a pokud jste si dosud obdobnou knihu nekoupili a začínáte vybírat,
je to zase o něco těžší. Protože Java je přeci jen značné sousto, vyvolává
poměrně útlá brožura otázku, jak že to autor vlastně provedl. V první řadě zde
nehledejte podrobnější a obecnější výklad o objektově orientovaném
programování, neb s touto věcí se zde rovnou pracuje a zbytečně se o ní
nemluví. Za druhé, místy je autor opravdu poměrně strohý, takže pokud jste
začátečníky v oblasti programování obecně, asi se hodně zapotíte a řadu
odstavců si budete číst vícekrát. Místy jde spíše o referenční příručku, neboť
některé stránky se více méně blíží komentovanému seznamu, a zájemce je tak
hodně odkázán na vlastní experimentování. Protože se na stránky spousta věcí
nevešla, slouží též tvůrci ke cti důsledné uvádění odkazů na internetové zdroje.

Obsah a rozvržení kapitol ani nemůže představovat nic převratného od první
aplikace skočíte rovnou do neúprosného pojednání o datových typech či metodách
a v rychlém sledu následují třídy a práce s nimi, tedy to, co dělá Javu
zajímavou. Poměrně záhy přejde autor ke grafickému rozhraní a událostmi
řízenému kódu, a poté se trochu telegraficky věnuje kontejnerům. Na můj vkus
poměrně pozdě pak přijde řeč na výjimky a posléze se píše o vstupech a
výstupech programů. Za zmínku rozhodně stojí desátá kapitola, v níž autor
shromáždil jakési dobré rady pro "každou příležitost" při profesionálním psaní
aplikací, a nechybí zde ani náznak tzv. extrémního programování.

Napsat učebnici Javy je těžké, a zvládnout to na 220 stranách je úkol na
hranici možností. Autor dělal, co mohl jste-li trošku zběhlí třeba v C++,
chytíte se určitě rychle.

Autor: Tomáš Pitner
Vydavatelství: Grada, Praha, 2002
Počet stran: 217
Doporučená cena: 225 Kč
Oracle 9i - Základy práce s databází

Patrik Malina

Pídíte-li se po knize o aplikačním balíku Oracle, předpokládám, že dobře víte,
co chcete. Nazdařbůh se pojednáním o složitém relačním databázovém systému
nikdo zabývat nebude, a tak bych rád hned zkraje upozornil, že i autoři
očekávali čtenáře lehce poučeného. A to přesto, že kniha je vlastně pro
začátečníky. Nemáte-li tedy prozatím přesnou představu, k čemu a jak by vám
mohl databázový systém pomoci, zkuste prozatím jinou knihu tahle představuje až
další stupeň.

Přestože autoři jsou určitě odborníky naslovo vzatí, úplný úvod publikace mne
zaskočil přemírou marketingově-propagačních stránek. Už to vypadalo, že první
kapitolu strávím, avšak jinak koncepčně velmi chvályhodné testy na jejím konci
mne v tomto případě zaskočily. Zkrátka, propagandu přeskočte, dál už je to v
pořádku.

Kniha je námětově velmi obsáhlá a tvůrci se v ní pokusili zachytit značnou
tematickou šíři, jež postihuje většinu práce s balíkem Oracle. Své stránky zde
tedy najdou jak adepti programování v jazyce PL/SQL, tak správci rutinních úloh
a (ne)běžících procesů. Právě snaha alespoň "nakousnout" většinu podstatných
otázek vedla dle mého názoru k jakési koncepční nesourodosti. Projevuje se to
tím, že kniha se poměrně těžko čte v předkládaném sledu kapitol já jsem si
posléze raději našel své pořadí, jež mi studium usnadnilo. Bohužel, tento
přístup znamená častější dohledávání pojmů, jež byly vysvětleny "někde jinde".

Z podchycených témat uveďme např. základní popis struktury serveru z pohledu
logického fungování i běhu jednotlivých konkrétních služeb, úvod do jazyků SQL*
Plus či PL/SQL, seznámení s typicky databázovými strukturami (od tabulek po
clustery) či vyloženě správcovskou kuchařku. Nechybí zmínka o internetových
technologiích či náznak datových skladů.

Kniha obsahuje řadu cenných informací, rad a postupů. Musíte si ovšem najít
svůj systém, jak ji budete číst.

Autoři: M. Abbey, M. Corey,
I. Abramson
Vydavatelství: SoftPress,
Praha, 2002
Počet stran: 480
Doporučená cena: 595 Kč
Řídíme projekty s MS Project 2002

Patrik Malina

Pokud jste byli účastníky některé z konferencí, pořádaných společností
Microsoft pro uživatele a správce, mohli jste na autora této publikace poměrně
snadno narazit. Jan Kališ přednáší nejen o Projectu a jeho výklad bývá
pravidelně oceňován vděčným publikem pro svou názornost a mimo jiné i vkusný
humor v přiměřené míře. Své zkušenosti, v tomto případě s Projectem, převedl do
papírové učebnice, a ačkoli živá demonstrace je přeci jen něco jiného,
nedopadlo to rozhodně špatně.

Ačkoliv styl výkladu a zahrnutá tematika tomu odpovídají, zdráhám se říci, že
knížka je pro úplné začátečníky. Tedy, s Projectem nemusíte mít prakticky žádné
zkušenosti, neb pojednání začíná jeho spuštěním, ale troška znalostí o práci s
jinými aplikacemi rodiny MS Office by nezaškodila, a pokud máte alespoň
rámcovou představu, k čemu vám projektové řízení bude, také to není k zahození.
Jinak je látka rozvržena tak, že začnete opravdu "od píky" popisem
uživatelského rozhraní (tuto část nepodceňujte) a prací se soubory, a poté
přistoupíte k zásadním kapitolám o úkolech a zdrojích, jež představují základ
práce s programem. Následuje obsáhlá část o zobrazeních, jichž aplikace nabízí
celou řadu, poté autor představuje několik pokročilých technik, a po tematice
tisku a publikování se ještě vrací na asi 20 stranách ke klíčovému předmětu
sledování průběhu projektu.

Tvůrce naštěstí dokázal na papír přenést řadu předností, jež možná znáte z jeho
osobního přednesu. Velmi se mi líbila volba výstižných příkladů (je jich
několik desítek) a text se rovněž dobře čte, takže výklad je srozumitelný.
Struktura kapitol i odstavců je zpracována přehledně, takže se neztratíte v
souvislostech ani v hierarchii a stále budete mít pocit, že víte kde jste.
Pokud přecházíte ze starší verze jako znalec, neztrácejte čas. Pokud však s
Projectem začínáte a nemáte potíže při pohybu v prostředí Windows, kniha je
přesně pro vás.

Autor: Jan Kališ
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 296
Doporučená cena: 349 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.