MS Publisher 98 CZ aneb publikovaní s Microsoftem

Archiv | 01.08.98

Program MS Publisher 98 logicky zapadá do známe rodiny kancelářských produktů firmy Microsoft. Charakterizovat by se...Program MS Publisher 98 logicky zapadá do známe rodiny
kancelářských produktů firmy Microsoft. Charakterizovat by se dal
jako malé DTP, určené spíše do domácností než pro profesionální
použití. Slouží převážně k vytváření dokumentů z již hotového
textu, nicméně v něm lze i něco napsat takzvaně "od píky". Pomocí
Publisheru snadno stvoříte graficky líbivý dopis, či ceník vaší
firmy, a svým posláním nabízí srovnání s corelovským PrintHousem
(viz č. 3/98).

Plocha Publisheru je členěna do dvou částí, podobně jako
u produktu firmy Corel. V levé části je přítomen pomocník, který
vás postupně vede až do výsledného dokumentu, vpravo je pak
samotná pracovní plocha.
První, co uvidíte po spuštění Publisheru, je Katalog. Ten
obsahuje skutečně velké množství předhotovených návrhů dokumentů,
tříděných do tematicky zaměřených podskupin.

Způsoby práce

V Publisheru je možno pracovat v podstatě dvěma základními
způsoby. Buď necháte všechno na programu a jeho pomocnících
(wizardech), nebo se můžete pustit klasickou cestou a stvořit
celý dokument jen pomocí nástrojů Publisheru a své vlastní
invence. Sympatické je, že mezi těmito dvěma způsoby práce můžete
plynule přecházet.
Pokud zvolíte automatické vytváření dokumentu, program vám po
zodpovězení dotazů předloží základní šablonu. Tato šablona již
obsahuje všechny prvky výsledného dokumentu. Jednotlivé prvky se
chovají jako objekty a lze je dále upravovat. Při práci
s Publisherem jsem došel k závěru, že je mnohem vhodnější textové
části dokumentu vkládat jako soubory vytvořené třeba v Notepadu,
stejně jako je tomu u klasického DTP. Máte sice i možnost napsat
požadovaný text přímo v Publisheru, ale ta se mi zdála trochu
neohrabaná.
Práce s vloženým neupraveným textem již nedělá problémy. Uživatel
má k dispozici standardní paletu nástrojů na upravu textu, jako
odstavce, sloupcový text atd. Samozřejmostí je i možnost měnit
velikost a druh písma.
Pokud se rozhodnete pracovat samostatně, či využít možností
pomocníků jen někdy, máte k dispozici čistý list papíru, knihovnu
klipartů, množství kvalitních fontů a vaší fantazii. V dokumentu
můžete použít jak klasické kliparty, tak i animace a dokonce
i zvuky. Ty potom vkládáte včetně textu na plochu papíru
a upravujete dle vlastní fantazie až do výsledného dokumentu.
Pokud vám nebude stačit ani množství hotových klipartů, máte
k dispozici i několik jednoduchých grafických nástrojů. Celkem
dobře je vyřešeno i propojení s databází. Je možno vkládat
jednotlivá pole libovolné databáze, a s nimi v dokumentu dále
manipulovat.
Jako každý softwarový produkt dnešní doby, i Publisher obsahuje
propojení do sítě sítí neboli Internetu. Toto spojení je
realizováno jak na straně vstupní, kdy se dají kliparty nebo
zvuky stahovat přímo z Publisheru (což zas tak skvělé není), tak
i na straně výstupní, kdy je dokument k dispozici ve formatu
HTML. Podobnost klasického dokumentu s HTML obdobou je patrná
z obrázků. Pokud začínáte pracovat s úmyslem vytvořit přímo WWW
stránku, můžete od začátku použít průvodce serveru WWW, kdy
sestavujete dokument již podle "pravidel HTML". Výsledek lze také
přímo odeslat elektronickou poštou.
Nelze pominout ani další funkce, které Publisher nabízí pro
zkvalitnění vaší práce. Je to možnost kontroly pravopisu převzatá
z MS Office, a zajímavá funkce kontroly dokumentu, která
odhalí, zdali jste někde na něco nezapomněli. Tato vlastnost
získává na síle s přibývajícím počtem stran. Z dalších možno
jmenovat možnost uložení dokumentu do PostScriptu.

Závěr

MS Publisher je lokalizován do češtiny, a proto je naplno
využitelný pro českého uživatele. Program je přístupný jak
začátečníkovi, tak i zdatnějším uživatelům, které neomezuje
striktním používaním pomocníku a nápovědy. Možnosti Publisheru
jsou bohaté hlavně díky integraci s MS Office a velikou škálou
filtrů pro import. Ve srovnání s Corel PrintHouse se Publisher
jeví jako profesionálnější produkt, určený na rozdíl od PrintHouse
spíše pro komerční použití. Naopak ovládání Publisheru sice není
možná tak propracované jako u PrintHouse, nicméně na rozdíl od
Corelu zase uživatele nesvazuje. Celkově lze MS Publisher 98 jen
doporučit.


MS Publisher 98 CZ
+ množství grafiky na CD
+ publikování ve formátu HTML
+/- snadnost použití (pomocníci)

K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s.r.o.
Novodvorská 1010
Praha 4
Cena: XXXX KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.