MS Office 2000

Archiv | 01.04.00

Počet stran: 140Doporučená cena: 89 Kč Excel 2000 Autor: Josef Hradský Počet stran: 120 Doporučená cena: 99 Kč Publisher 2000 Autor: Josef Pecinovský Počet stran: 118 Doporučená c...

Počet stran: 140
Doporučená cena: 89 Kč
Excel 2000
Autor: Josef Hradský
Počet stran: 120
Doporučená cena: 99 Kč
Publisher 2000
Autor: Josef Pecinovský
Počet stran: 118
Doporučená cena: 118 Kč
Access 2000
Autor: Slavoj Písek
Počet stran: 115
Doporučená cena: 99 Kč
Outlook 2000
Autor: Rostislav Zedníček
Počet stran: 115
Doporučená cena: 99 Kč
Vydavatelství: Grada, Praha 1999
V první řadě musím na tomto místě čtenářům vysvětlit a nakladatelství Grada se
omluvit za nadpis této recenze. Ve skutečnosti oficiální řada knih Microsoft
Office neexistuje, respektive toto není napsáno v tiráži. Na druhou stranu
jednotlivé knihy o produktech MS Office 2000 si nesou několik společných znaků,
z nichž nejvýznamnějším je společná grafika na titulní straně v podobě číslovky
2000. Z toho důvodu jsem si dovolil recenzované tituly zařadit do jedné větší
skupiny a doufám, že mi tento logický krok nebude vyčítán.
Edice Snadno a rychle má na českém trhu již své tradiční postavení. Je určena
všem těm, kdo se s programy seznamují, začínají a nemíní se hned pustit do
několikasetstránkových podrobných manuálů, pokud hodlají například vytvořit
dopis ve Wordu. Edice je charakteristická několika rysy. Především nižší cenou,
ze které se dají odvodit i další vlastnosti knížek malý počet stran, brožovaná
vazba, dále dostatečně podrobným obsahem a rejstříkem, jenž usnadňuje
jednorázové používání knihy. Vzhledem k rozsahu, který se pohybuje většinou
těsně nad stem stran, nemají autoři příliš mnoho místa na experimenty. Jejich
knihy musí být napsány hutně, ale přesně, s minimem terminologických překážek,
aby je začátečník "skousnul". Největší problém je poněkud stranou. Spisovatelé
si musí zvolit, které z mnoha funkcí poctí svojí pozorností, které z možností
programů začátečníkům ukáží a které zatají. Tito učitelé také nepřímo rozhodují
o oblíbenosti programů, protože špatně napsaná příručka může nezkušeného
uživatele přesvědčit o naprosté nevhodnosti programu k jeho zamýšlené práci.
Jinak řečeno, považuji manuály pro začátečníky za mnoha směrech obtížnější
nejen pro autora, ale i pro nakladatelství. Výše označené recenzované tituly
jsem hodnotil právě z těchto naznačených hledisek, s úhlem pohledu zaměřeným na
zákazníka.
Všech pět knih dodržuje vnitřní konvenci edice Snadno a rychle, akceptování
piktogramů jako je vztyčený ukazováček, usměváček a podobně pomůže k orientaci
ve všech manuálech této řady. Na druhou stranu formalizováním značek dochází i
k situacím, že jednotlivé tituly nedisponují danou značkou. Několik autorů se
rozhodlo, že nebude "děsit" svoje čtenáře katastrofickou bombičkou, takže ji
lze nalézt pouze v legendě, naopak jiní zvolili odlišný způsob psaní a tímto
symbolem vybavili svoji knihu více než hojně. V každém případě lze doporučit
postupovat s rozvahou a číst různá upozornění programu, nikoliv je "odklepávat"
klávesou Enter.
Další obecné doporučení při samostatném výběru knihy se týká jejich úvodu.
Čtěte úvod, protože Grada poskytla svým spisovatelům prostor na začátku, aby
svoji knihu prezentovali. Těchto několik stránek mnohdy o celé publikaci, a
hlavně o postoji a zodpovědnosti pisatele řekne více, než si autoři sami myslí.
Poslední poznámka se týká obecného vyznění těchto knih. Nakladatelství zvolilo
pro každou knihu jiného autora, vyhnulo se tak jisté uniformitě a upřednostnilo
tak různé informační naladění publikací.
Nyní již k jednotlivým titulům.
Word 2000 je nejobsáhlejší publikací. Poněkud zavádějící je úvod, kdy autoři
nespecifikovali verzi Windows, ale při jednotném požadavku na Word 2000 a
Windows je jasné, že se musí jednat o verze 95/98/2000. Doporučují také četbu s
počítačem, tj. průběžné ověřování (učení se) navrhovaných postupů. Informačně
je tato kniha pro začátečníky dostačující, obsahuje i informace, které jiné
edice vůbec nezmiňují. Postup při čtení nečiní problémy, protože základní pojmy
jsou dostatečně vysvětleny, dokonce jsem se setkal s definicí souboru, na niž
mnozí zapomínají, protože jde o "samozřejmost". Své místo dostaly i programové
součásti jako je WordArt a další. Word 2000 je formalizovanou, leč kvalitně
zpracovanou a užitečnou knihou s množstvím informací, které jsou i začátečníkům
"naservírovány" v dostatečně srozumitelné podobě.
Excel 2000 je příkladem knihy, jež dostatečně vysvětlí základní pojmy a dovede
uživatele ke kýžené tabulce nebo grafu, ale zároveň se Josefu Hradskému
podařilo i určitým způsobem navnadit budoucího uživatele k dalšímu studiu (nebo
zakoupení knih z nakladatelství Grada). Neomezil se pouze na základní postupy,
ale naznačil i využití programu pro sofistikované tabulky (zmínil použití
kontingenčních tabulek). Knížečka obsahuje množství základních postupů práce s
buňkou, které by v silnější knize mohly zaniknout a které výrazně usnadňují
práci. Stejně jako předchozí Word 2000, i Excel 2000 obsahuje popis použití
nových postupů Office 2000, to jest multischránky s dvanácti různými objekty a
nových dialogových oken pro ukládání a otevírání souborů.
Outlook 2000 na rozdíl od svých kancelářských bratrů prošel zásadnější
přestavbou. Jeho vylepšení se díky nové součásti "deník" dostala i do tak
základních příruček jako je Outlook 2000 Rostislava Zedníčka. Autor si zvolil
rozvrstvení knihy, jež odpovídá základním součástem Outlooku 2000. V základní
podobě se věnoval každé součásti a uvedl příkazy a postupy, jež pomohou v
základním nastavení a práci s Outlookem. Na závěr věnoval několik stran exportu
dat do jiných aplikací. Kniha zcela jistě nepokryje všechny dovednosti, které
Outlook umí, ale pro začátečníky a první orientaci je vhodnou příručkou.
Publisheru 2000 se ujal jeden z již vyzkoušených autorů nakladatelství Grada
Josef Pecinovský. Jak sám píše v úvodu knihy, napsal manuál na DTP program z
balíku Office 2000 a začal s vysvětlováním, co to je DTP a jak se liší od
známějšího Wordu. Tato důkladnost a snaha přiblížit výhody Publisheru 2000
běžnému uživateli provází celou publikaci. Autor má zkušenosti s psaním manuálů
Publisheru starších verzí, a tak i tento svazek nese punc zkušeného průvodce.
Občas menší popisnost je zřejmě způsobena omezením počtu stran v edici Snadno a
rychle a je rizikem, které si nese čtenář, pokud investuje do levné knihy. V
knize mi pouze chyběla informace, jakým způsobem funguje přenos publikací do
HTML kódu, což zrovna u tohoto typu programu považuji za důležité. I přes tento
nedostatek lze tento manuál začínajícím pracovníkům v kanceláři doporučit.
Access 2000 je databázový program a jako takový podle mého názoru klade vyšší
nároky na uživatele, o čemž také svědčí jeho zařazení do nejrozsáhlejší verze
Office 2000. Ve své podstatě ale může velmi usnadnit práci, pokud uživatel ví,
kde Access uplatnit. Slavoj Písek se zhostil nejednoduchého úkolu přiblížit
tento program na příkladech, vysvětlit, co to jsou relace a další pojmy. Na
rozdíl od předcházejících knih ve své práci věnoval i dostatečný prostor
využití Accessu na Internetu. Osobně považuji tuto publikaci za náročnější než
ostatní, ale domnívám se, že velká část tohoto zjištění je založena na
náročnosti programu samotného.
Všechny popsané knihy z části odrážejí filosofii MS Office 2000 využití mnoha
automatizovaných pomocníků styly počínaje a pomocníkem konče, které pomohou
rychle, profesionálně a pohledně vytvořit žádaný soubor. Díky tomuto přístupu a
pro malé procento nepřesností lze celou řadu jako celek začátečníkům vřele
doporučit.
Word a Excel 2000

Jaroslav Poláček

Word 2000
Autor: Martin Kořínek
Počet stran: 216
Doporučená cena: 119 Kč
Excel 2000
Autor: Martin Kořínek
Vydavatelství: KOPP, České Budějovice 1999
Počet stran: 168
Doporučená cena: 119 Kč
Nakladatelství KOPP zvolilo pro nejnovější řadu manuálů ke kancelářskému balíku
MS Office 2000 poněkud jinou strategii než konkurenční Grada. Svěřilo napsání
dvou základních manuálů k Wordu a Excelu jednomu autorovi, knihy dotovalo
větším počtem stran, a to za poměrně příznivou cenu.
Obě publikace mají podle slov autora sloužit nejenom začátečníkům, ale i těm,
kteří přecházejí na Office 2000 z nižších verzí. Bohužel, s tímto tvrzením
nemohu souhlasit. Obě dvě knihy ve srovnání s obdobnými manuály jiných
nakladatelství prokazují jeden základní aspekt, a tím je podrobný popis
základních úkonů s programy bez zaměření se na nadstavbové prvky, které
usnadňují práci především s velkým objemem dat, tedy při zpracovávání dlouhého
textu nebo při práci s velkými tabulkami.
V případě programu MS Word 2000 autor sice postupuje od píky a postupně
vysvětluje základní formátování, ale v jeho pojetí je kladen malý důraz na
práci se styly, jež zvláště při zpracování delšího a členitého textu zásadně
usnadňují práci. Pokud bych se vžil do situace začínajícího uživatele, pak mi
chyběl pregnantnější popis pojmu "oddíl" a možnosti jeho využití. Také na
průvodce nových dokumentů by mohl být podle mého názoru kladen větší důraz.
Coby uživatel starší verze Office 97 jsem se, bohužel, z této knihy nedozvěděl
takřka nic nového, navíc nové prvky nejsou v textu označeny. Zmínku si zaslouží
práce s Wordem 2000 pro tvorbu WWW stránek. Tomuto postupu je věnováno
přiměřené místo, a na rozdíl od jiných manuálů dává vyniknout nové síle Wordu
2000 na tomto poli.
Popisovaný Word 2000 bych doporučil těm uživatelům, kteří začínají s textovým
editorem, ale s upozorněním, že pokud budou využívat tento program jako jistou
nadstavbu psacího stroje, tak nedosáhnou výsledků, které jim jsou nabízeny.
Práce s počítačem totiž vyžaduje poněkud jiný přístup k samotnému zpracování
textů.
Mé výhrady ke knížečce o Excelu 2000 jsou podobného ražení. Pokud chcete
využívat možností Excelu pro jeho primární funkci, tedy pro tvorbu tabulek a
grafů, tak zřejmě budete spokojeni. Autor se velmi podrobně věnuje základním
operacím. Poněkud jsem postrádal popis nových možností multischránky, zvláště
když se v manuálu o Wordu 2000 Martin Kořínek tomuto tématu věnoval. V oblasti
databází zmiňuje sice jisté možné filtrování záznamů, ale již nepřináší údaje o
práci s kontingenčními tabulkami, které, pokud již databáze zmínil, považuji za
podstatnou součást Excelu. Možná by bylo vhodnější připojit tyto údaje namísto
popisování možností WordArtu, jehož využití bude přeci jenom asi někde jinde.
Domnívám se, že cílem recenze je konstatovat, zda se autorovi podařilo splnit
cíl, který si na začátku knihy vytýčil. V tomto případě tedy napsat knihu pro
začínající, ale i pokročilejší uživatele, jež přecházejí ze starších verzí MS
Office. Martinovi Kořínkovi se toto zdařilo dle mého názoru pouze částečně.
Podal zevrubný výklad pro začátečníky, v němž rezignoval na složitější, ale
také rychlejší postupy, ale pochybuji, že jeho dvě knihy řeknou něco nového
těm, kdo již mají oba programy trochu v krvi.
HTML pro začátečníky

Jaroslav Poláček

Autor: Miroslav Milda
Vydavatelství: Kopp, Praha 1999
Počet stran: 112
Doporučená cena: 89 Kč,
disketa 69 Kč
Na trhu s počítačovou literaturou se objevil další počin, který je určen tak
těžko specifikovatelné skupině čtenářů jako jsou začátečníci. V tomto případě
se pod slovem začátečník skrývá osoba, která sice programovat WWW stránky
neumí, ale na druhou stranu je obeznámena s terminologií, a problémy ji nedělá
základní orientace na Internetu.
Pokud tedy splňujete tyto předpoklady, chcete si napsat WWW stránku a nevíte
jak, a navíc vás nebaví neustále stahovat nějaké návody z Internetu (chcete mít
základní sumář pro programování neustále po ruce), nebo nemáte firemní tiskárnu
s množstvím inkoustu :-), tak neváhejte. Přehled HTML pro začátečníky je hutným
soupisem, pomocí kterého zvládnete vše potřebné k vytvoření velice pěkné
stránky. Ke knize si navíc můžete dokoupit disketu, na níž jsou všechny
inzerované postupy v elektronické podobě. Ušetříte si tedy zbytečnou práci s
přepisováním koster příkladů a můžete hned tvořit s fantazií vám vlastní.
Výhrady? Občas nešetrné zacházení s umístěním obrázků v knize snižuje
orientaci. Autor má vlastní specifický druh humoru, takže po přečtení příkladů
se i zasmějete (někteří z vás). Pozor si dejte na straně 23 a přemýšlejte
dopředu, protože jinak byste se nemuseli dostat do prestižní kategorie
"bystřejších čtenářů". Úvod je napsán stručně a pouze pro formu, takže jej s
klidným srdcem vynechte, konečně, pokud si koupíte tuto knihu, měly byste tyto
informace zcela jistě znát.
Linux Praktický průvodce
Michal Pohořelský
c00p0179
Autor: Mark G. Sobell
Vydavatelství: Computer Press, 1999,
Počet stran: 946
Doporučená cena: 745 Kč
Kniha Praktický průvodce operačním systémem Linux se zabývá většinou témat
potřebných pro práci s Linuxem. Obsah knihy je kompatibilní s každou distribucí
operačního systému Linux.
Celá kniha se skládá ze dvou částí. První část (595 stran) tvoří patnáct
kapitol, které vás krok za krokem provedou nejdůležitějšími oblastmi operačního
systému Linux.
Druhá část (311 stran) obsahuje hodně podrobný popis 86 obslužných programů
operačního systému se spoustou příkladů a čtyři důležité dodatky Regulární
výrazy; Nápověda; Emulátory: Spouštění programového vybavení z jiných
operačních systémů; Standard POSIX. Pokud již operační systém Linux nebo UNIX
dobře znáte, bude pro vás druhá část této knihy výbornou referenční příručkou.
Ve čtyřech úvodních kapitolách (82 stran) je každý začínající uživatel citlivě
seznámen se základními principy systému Linux. Postupně se naučí vytvářet,
rušit, kopírovat, přesouvat soubory a vyhledávat informace v systému. Zjistí
jak je organizována struktura souborů v operačním systémech UNIX a jak může své
informace přehledně ukládat. Postupně se také naučí používat obslužné programy
pro komunikaci v rámci počítačové sítě (např. pipe, write, talk).
V páté kapitole Příkazový procesor (20 stran) se naučíte přesměrovat výstupy z
programů na tiskárnu, terminál nebo do souboru. Rovněž se naučíte používat
roury a řešit složitější úlohy přímo z příkazového řádku.
Šestá kapitola Grafická a uživatelská rozhraní (38 stran) je věnována
grafickému systému X-Window. Dozvíte se, jak otevírat okna, jak konfigurovat
prostředí X-Window a správce oken fvwm.
Sedmá kapitola Práce v počítačové síti a Internet (44 stran) se věnuje
počítačovým sítím, Internetu a World Wide Webu. Dozvíte se zde, jak počítačové
sítě fungují. Hodně prostoru zabírá popis různých typů počítačových sítí,
různých síťové implementací, prostředků pro komunikaci s ostatními uživateli a
dalších základních obslužných programů pro práci v síti (telnet, ftp, gopher
apod.). Nechybí samozřejmě základní informace o elektronické poště a WWW
prohlížeči Netscape Navigator.
Celoobrázkový editor vi byl původně vyvinut jako součást operačního systému
Berkeley UNIX. Osmá kapitola Editor vi (38 stran) začíná vysvětlováním
základních pojmů a funkcí editoru, a pak jsou zde odstavce věnované
pokročilejším technikám editování textových souborů. Na konci kapitoly najdete
seznam příkazů editoru vi.
Editor emacs patří mezi stále populárnější nástroje uživatelů Linuxu. Devátá
kapitola Editor emacs (53 stran) obsahuje informace o mírně zastaralé 19. verzi
a o verzi pro systém X-Window. Dozvíte se zde vše od základů jak používat
klávesové zkratky pro zadávání příkazů, jaké jsou vazby mezi klávesou a její
odpovídající funkcí a jak se v editoru emacs pracuje s vyrovnávacími pamětmi.
Speciální pozornost je věnována metodě vyhledávání řetězců v textu. V systému
X-Window se naučíte používat myš k editování a zejména ke kopírování textů.
Poslední část je věnována speciálním modům editoru.
Zkušeným uživatelům jsou určeny čtyři následující kapitoly (220 stran), které
velmi detailně rozebírají možnosti interaktivního využívání i pokročilého
programování výkonných příkazových procesorů Bourne Again Shell (bash), TC
Shell (tcsh) a Z Shell (zsh).
Předposlední kapitola Programovací nástroje (41 stran) obsahuje informace o
překladači jazyka C a výjimečném programátorském prostředí operačního systému
Linux. Najdete zde popis užitečných programátorských nástrojů výkonný program
make, systém CVS a systém RCS pro komplexní správu zdrojových souborů.
Poslední 15. kapitola Správa systému (49 stran) vysvětluje některé interní
funkce Linuxu. Dozvíte se zde, jaká práva a povinnosti má superuživatel root,
jak ukončit a znovu zavést operační systém, jak přidat do systému nového
uživatele, nastavit periferní zařízení, zálohovat soubory, kontrolovat
integritu souborových systémů a mnoho dalšího. Najdete zde podrobný popis
souborového systému a souborů, které obsahují důležité informace z hlediska
správy systému.
Samotný text knihy je doprovázen (vedle dodatků) velmi podrobným slovníkem
pojmů, vyčerpávajícím rejstříkem a černobílými schematickými obrázky. Celkově
jde o skutečně vynikající publikaci, kterou doporučuji všem uživatelům Linuxu.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.