Money97

Archiv | 01.12.97

Komplexní ekonomický systém pro Windows 3.x a 95 Systémů pro zpracování ekonomických agend je na domácím trhu...Komplexní ekonomický systém pro Windows 3.x a 95


Systémů pro zpracování ekonomických agend je na domácím trhu
poměrně hodně. V mnoha případech se jedná o samostatné aplikace
pro vedení účetnictví, neprovázané s dalšími agendami jako je
skladové hospodářství či personalistika. Opačným pólem jsou pak
komplexní modulární ekonomické systémy pro řízení velkých
podniků (tj. s řádově stovkami až tisíci zaměstnanci) typu
Oracle Financials či SAP R/3, jejichž ceny se pohybují v řádu
milionů a desítek milionů korun. Kdesi uprostřed mezi těmito
krajními možnostmi stojí modulární ekonomické systémy pro malé
firmy: za cenu jen o nemnoho vyšší, ve srovnání se samostatnými
účetními programy, mohou nabídnout některé funkce, které jsou
charakteristické spíše pro "milionové" systémy. Zdařilým
zástupcem této kategorie programů jsou Money97 společnosti
Cígler Software.

Architektura systému

Základními moduly systému Money97 jsou jednoduché nebo podvojné
účetnictví . Každým z těchto modulů je možné vést účetnictví
neomezeného počtu agend (tedy firem) a účetních období - to je
podstatná odlišnost od některých konkurenčních produktů, které
umožňují (v závislosti na ceně licence) vést jen předem určený
maximální počet agend.

Další výhodou je možnost kombinovat oba typy účtování. To
znamená, že pokud např. letos účtujete v soustavě jednoduchého
účetnictví a od příštího roku přecházíte na podvojné, Money97
vám tento přechod maximálně usnadní.

K modulům jednoduchého či podvojného účetnictví můžete přikoupit
rozšiřující moduly. Modul Oběh zboží zajišťuje funkce spojené s
fakturacemi, objednávkami a skladovým hospodářstvím, Pokladní
systém je specializovaný modul pro pokladní terminály. K
dispozici je též modul Personalistika a mzdy . Všechny moduly
jsou samozřejmě integrovány do homogenního celku - např.
vystavení faktury v modulu Oběh zboží je automaticky promítnuto
do účetnictví.

Systém je určen pro prostředí Windows 3.1 nebo Windows 95, další
verze jsou plánovány již pouze pro dvaatřicetibitová Windows (95
a NT). Money97 mohou pracovat lokálně (i víceuživatelsky) nebo
mohou být instalovány v počítačové síti.

Instalace & dokumentace

Obsah recenzované dodávky (moduly jednoduchého a podvojného
účetnictví + oběh zboží) tvořil CD ROM, 4 přehledné uživatelské
příručky (ke každému modulu jedna a manuál "První kroky"),
hardwarový klíč na paralelní port a registrační karta. Instalace
se spustí automaticky při vložení CD do mechaniky, dovolí
uživateli vybrat cílový disk i adresář. Lze též ovlivnit, které
součásti se budou instalovat a nastavit parametry pro síťovou
instalaci. Instalátor vyžaduje přítomnost hardwarového klíče na
paralelním portu, v opačném případě se produkt nainstaluje jako
demoverze.

Hlavní funkce

Moduly Účetnictví a Oběh zboží , se kterými jsme měli možnost se
seznámit, poskytují všechny potřebné funkce pro vedení
jednoduchého a podvojného účetnictví, fakturaci a skladové
hospodářství. Velmi jednoduše lze upravovat již přednastavenou
účtovou osnovu, předkontace (nastavení souvztažných účtů v
podvojném účetnictví), pokladny, banky, střediska, interní
doklady apod. K dispozici je rovněž adresář pro evidenci
informací o obchodních partnerech a zákaznících, jehož data
mohou být sdílena všemi moduly systému. Mnoho práce ušetří
připravené tiskové sestavy (např. rozvaha, výkazy zisků a ztrát,
přiznání k DPH..) a formuláře (např. příkaz k úhradě), které lze
pomocí Editoru formulářů upravovat (nebo vytvářet nové) dle
potřeb konkrétního uživatele. Všechny přehledy (např. seznam
přijatých faktur, účetní deník, seznam pokladních dokladů apod.)
lze třídit a filtrovat podle několika hledisek a tak usnadnit
orientaci ve velkém množství položek. Navíc je možné na
filtrovaných datech provádět součtové operace, což lze již
považovat za "manažerský" pohled na účetní informace. Skladové
funkce pak podporují takové lahůdky, jako je evidence různých
cen podle dealerské kategorie a množstevních slev, vazba na
čárový kód či vložení obrázku zboží. Když k tomu přičtete
pohodlné a rychlé ovládání a přítomnost dalších užitečných
funkcí (např. daňová kalkulačka, jízdy a cestovní náhrady...),
je zřejmé, že Money97 si své místo na slunci rozhodně zaslouží.

7 0.../OK

Money97

+ komplexní, provázaný ekonomický systém

+ propracované funkce

+ pohodlné ovládání

+ dokumentace

+/- hardwarový klíč

K recenzi poskytla firma:

Cígler Software

Slezákova 14

613 00 Brno

www.ciglersw.cz

Ceny (vč. DPH):

jednoduché účetnictví: 3 045 Kč

podvojné účetnictví: 6 825 Kč

oběh zboží: 5 250 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.