Microsoft Exchange Server 5.5 Systém skupinové spolupráce

Archiv | 01.05.98

Na úvod Asi by se slušelo v¦krátkosti připomenout, co to Exchange Server je a k¦čemu slouží. Exchange Server p...Na úvod

Asi by se slušelo v¦krátkosti připomenout, co to Exchange
Server je a k¦čemu slouží. Exchange Server patří spolu
s¦dalšími servery do rodiny produktů Back Office, tedy
programů, jejichž přítomnost normální uživatel ani
nepostřehne, ale bez nichž (nebo jejich ekvivalentů) je dnes
práce v¦podnikové síti prakticky nemyslitelná. Pod jménem
Exchange si většina asi vybaví elektronickou poštu
z¦Windows 95 a od Exchange Serveru bude očekávat, že zastane
úlohu poštovního úřadu. To by však byl omyl, Exchange Server
toho umí daleko více. Je to ucelený systém pro podporu
skupinové spolupráce, pro nějž se vžil termín groupware.
Groupwarovým klientem z¦provenience Microsoftu je Outlook,
který najdete např. v¦Office¦97, klientem pouze pro
elektronickou poštu zůstává Exchange. Správa poštovních
přihrádek v Exchange Serveru je provázána se správou
uživatelských kont v¦NT Serveru tak, že založením nového
uživatelského konta se automaticky vytvoří i poštovní
schránka a zrušením konta se schránka naopak smaže.
Elektronickou poštu je možno vyměňovat nejen v¦rámci jednoho
nebo více Exchange Serverů, ale i do a z¦Internetu, X.400
a cc:Mailu. Další funkcí, která ze systému dělá groupware,
je správa veřejných a soukromých složek. Do veřejné složky
se mohou, stejně jako do adresáře, umisťovat soubory, jež
chcete sdílet s¦ostatními. Do privátních složek si uživatelé
umisťují své soubory, které zveřejňovat nehodlají. Složky se
dají replikovat s¦ostatními servery, čímž dochází k¦výměně
a aktualizaci zde umístěných souborů. Replikace může
probíhat jak mezi servery v¦jedné lokální síti, tak i na
dálku třeba přes půl světa. Určité složky nejsou pro
uživatele přístupné a jsou využívány některými speciálními
službami. Složka Free/Busy např. slouží pro synchronizaci
kalendářů a svolávání schůzek na dálku. Další složka
obsahuje adresní knihu firmy nebo pracovních skupin. Ve
zvláštní složce pak najdeme formuláře využívané Outlookem nebo
aplikacemi z¦něj odvozenými.

Novinky

Teď již pojďme na to hlavní, a to jsou novinky. Vydaly sice
"jen" na půlverzi, rozhodně jim to ale neubere na
důležitosti. Činnost verze 5.5 se odehrává v¦prostředí
vylepšené databázové struktury Information Store, která je
srdcem Exchange Serveru. Od nynějška je množství zpráv
a informací v¦souboru omezeno jen dostupnou diskovou
kapacitou na hostitelském počítači. Pokud se chcete vrátit
k¦již smazaným zprávám, v¦serveru 5.5 je můžete obnovit.
Bezpečnost systému je nyní posílena Key Management
Serverem. Ten dojde využití zejména v¦případech, kdy jeden
Exchange Server využívá více firem či divizí. Přístupová
práva pro zvlášť delikátní operace se dají definovat jako
skupinová, čímž se myslí, že se mohou uplatnit pouze tehdy,
když se všichni správci sejdou a dají dohromady své
elektronické klíče. Systém může též pracovat s¦několika
adresními knihami, z¦nichž každá může mít jiná přístupová
práva. Exchange Server 5.5 již umí spolupracovat s¦tzv.
Cluster Serverem. To znamená, že mu je jedno, zda běží na
jednom počítači s jedním nebo více CPU, ovšem na druhé
straně může běžet na "stroji" sestaveném z¦několika
počítačů. Propojení počítačů v¦jednotně se chovající celek
obstarává právě Cluster Server.
Významně se rozrostla rodina podporovaných protokolů
a služeb. Z¦nových protokolů jmenujme IMAP4 (Internet
Message Access Protocol), ETRN, Secure/MIME, SSL a SASL.
Prezentaci složitých HTML dokumentů usnadní zapouzdřující
formát MHTML (MIME HTML). Z¦nových služeb bude zajímavá Chat
Service, jejíž předchůdkyni si lze pamatovat již z¦Windows
for Workgroups. Chat je přímá textová komunikace, která může
být zajímavá hlavně pro uživatele ze vzdálených lokalit.
Dokonalejší podporu aplikací na bázi Outlooku má za úkol
služba MS Exchange Event Service. Ta operuje nad Information
Storem a generuje specifické události, které mohou být
zachyceny a zpracovány uživatelským programem.
Exchange Server je předurčen k¦tomu, aby se stal osou
komunikační infrastruktury firmy a dále spolu s¦NT Serverem
a SQL Serverem vytvořil kostru informačního systému podniku.
Z kostry pak můžeme vybudovat celý organismus doplněním
systému o další příslušníky suity Back Office, klientské
programy a vlastní aplikace. Nasazení Exchange Serveru
s¦sebou nese náklady, které se mohou vrátit jen při jeho
efektivním nasazení. Kromě pořizovací ceny je to například
požadavek na odbornou administraci, posílení hardwaru
a některé zásahy do organizace firmy. Efektivita serveru se
projeví zejména v¦situacích, kdy je velký objem provozu:
část provozu směřuje mimo lokální síť nebo se vyměňují velké
objemy informací v¦rámci skupinové spolupráce.


MS Exchange Server 5.5
+ pokrývá všechny rysy skupinové spolupráce
+ přehledná administrace
- náročná konfigurace

K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s.r.o.
Novodvorská 1010
Praha 4
Cena: XXXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.