Microsoft Club

Archiv | 01.04.98

Pro všechny legální uživatele široké rodiny produktů firmy Microsoft je již půl roku k dispozici Microsoft Club. ...Pro všechny legální uživatele široké rodiny produktů firmy
Microsoft je již půl roku k dispozici Microsoft Club. Účelem
tohoto zařízení je umožnit držitelům softwaru Microsoft přístup
ke všem běžným i novým produktům této firmy, vše samozřejmě
zdarma. Klub je vybaven výkonnou výpočetní technikou,
zobrazovacím zařízením a má připojení pevnou 64KB linkou
k Internetu. K dispozici jsou zde všechny volně šiřitelné programy
Microsoftu s možností jejich vypálení na CD, či stažení na jiné
médium. V klubu najdete multimediální knihovnu produktů, přístup
na MOLI (Microsoft OnLine Institute) a internetovské
"brouzdaliště". Stálá klubová služba vám ochotně poradí s
problémy a odpoví na dotazy, případně vám prodá libovolná
zapisovatelná média (diskety, zip-diskety a CD). Uspořádání
klubu je variabilní, tak aby umožňovalo jak běžný provoz klubu,
tak i prostor pro prezentace a tematická setkání. Každý měsíc
probíhá v Microsoft Clubu několik typů pravidelných akcí.

Setkání nad produkty Microsoftu a diskusní fóra jejich uživatelů
- diskusní odpoledne (druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci), zaměřená
tematicky na jednotlivé produkty MS. Témata jsou volena na
základě zájmu návštěvníků.V rámci jednotlivých témat jsou v klubu
k dispozici odborníci z firmy, jež klub provozuje (tedy z Computer
Helpu), nebo z pražské pobočky Microsoftu. Jedná se o
specialisty, kteří mají zkušenosti s praktickou implementací
daných produktů.

Prezentace nových produktů Microsoftu - seznamují s novinkami
každý první čtvrtek v měsíci. Účastníci si kromě nových poznatků
mohou odnést informační materiály. Prezentují certifikovaní
lektoři a odborníci, kteří mají zkušenosti s nasazením produktů
v praxi.

Licenční politika - každou poslední středu v měsíci bude probíhat
setkání nad licenční politikou, při němž budou zájemci
seznamováni na konkrétních příkladech s možnostmi nákupu
programového vybavení prostřednictvím licenčních programů
Microsoftu. Některé přednášky zajišťují i zástupci BSA.

Interaktivní výuka běžných programových produktů Microsoftu -
tuto možnost přístupu k anglickým verzím interaktivních výukových
programů připravujeme cca od konce dubna.

Školácké dopoledníčky a poškolácké odpoledníčky - na základě
dohod s vedením pražských středních škol mají učitelé výpočetní
techniky možnost přivést své žáky a v rámci školní výuky nebo
mimoškolní činnosti jim ukázat všechny možnosti produktů
Microsoftu, Internetu a moderní výpočetní techniky vůbec.

Microsoft a zbytek světa - každou třetí středu v měsíci probíhají
prezentace produktů firem, jež úzce spolupracují s platformou
Microsoftu.

Microsoft Club najdete v prostorách firmy Computer Help v Blanické
ulici č. 16, Praha 2, v blízkosti náměstí Míru. Jeho provozní
doba je 10.00 -- 20.00 h každý všední den. Aktuální informace o
tématech diskusních pořadů a dalších akcích, které se v klubu
uskuteční, najdete na webovské stránce www.msclub.cz.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.