Micrografx Webtricity

Archiv | 01.02.98

Efektní grafika pro Web Co by to bylo za firmu zabývající se grafikou, kdyby by si nevšimla současného trendu - ...Efektní grafika pro Web

Co by to bylo za firmu zabývající se grafikou, kdyby by si nevšimla
současného trendu - Web, Web, Web! Dnes už nikdo nepopře, že se
počítačový svět točí v obrovské míře kolem Internetu. Kam že na
Netu míří Webtricity?

Firmy se předhánějí nejen ve vývoji a prosazování nových
standardů, ale musí dávat velký pozor na jeden z největších
handicapů sítě Internet, a sice přenosovou rychlost. Právě
rychlost přenosu dat (zejména na straně koncového uživatele) bývá
naprosto nevyhovující. Je nutné hledat kompromis kvality a její
dostupnosti v rozumném čase a za rozumných podmínek - ovšem, že
je řeč o penězích. Webtricity od firmy Micrografx nabízí grafiku,
která drží krok se současnými trendy alespoň z hlediska
vektorové, rastrové a 3D grafiky.
Webtricity je na první pohled "derivátem" balíku ABC Graphics
Suite , jejž jsme vám představili v PC WORLDu 9/96. Stejně jako
ABC G.S. Webtricity obsahuje bitmapově orientovaný Micrografx
Picture Publisher, s vektorovou grafikou pracující Designer
a správce grafické informace Media Manager ; vše v nové verzi 7.
Program Instant 3D byl nahrazen Simply 3D 2.0 a do balíku
Webtricity není zařazen ABC FlowCharter. Balík Webtricity
vyhovuje poždavkům OLE 2, jednotlivé komponenty lze tedy použít
jako linkované a embedded objekty např. v MS Office 97. Simply
3D je oproti Instantu 3D již plnohodnotná položka balíku, plynule
zapadající mezi své kolegy. V této recenzi se zaměříme na
speciální nástroje bezprostředně související s publikací naší
grafiky na Webu, rozsáhlou recenzi ABC G.S. si můžete přečíst
v již zmíněném čísle PC WORLDu.


Instalace a dokumentace
Webtricity je dodáváno na jednom pěkně fialovém CD, z něhož bude
v případě plné instalace zkopírováno až 340 MB na pevný disk.
Mimo jiné si zvolíme jaký typ internetovského prohlížeče
používáme, neboť pro Netscape Communicator, Navigator, resp.
Microsoft Internet Explorer je dodáván jiný plug-in, resp.
AciveX. Součástí instalace je i 20 MB fontů a tisíce 2D, 3D,
VRML2 volně šiřitelných klipartů a obrázků.
Bohužel, k recenzi jsme obdrželi zatím pouze samotný produkt bez
dokumentace, proto nebylo možné posudit její kvalitu.

Micrografx Simply 3D

Už jen použitím tohoto programu lze s úžasnou jednoduchostí
a elegancí sestavit kvalitní 3D prvek pro naši webovskou stránku.
Animace vysoké rozmanitosti jsou samozřejmostí. Zvláštní
pozornost je věnována animovanému 3D textu, kde je k dispozici
speciální průvodce. Simply 3D dovolí importovat projekty
z Instantu 3D, Renderize geometry, programu Visual 3D a konečně
i univerzální soubory DXF. Přiřazovat textury a ukládat projekty
pak můžeme ve standardních rastrových formátech (např. GIF, JPG,
BMP), animace ve formátech AVI, FLC, sekvenční TGA, animovaný GIF
a dokonce lze použít i nový formát VRML .

Micrografx Picture Publisher

Nový Picture Publisher obsahuje nyní několik vlastností hodných
vaší pozornosti, z nichž o těch nejdůležitějších se zmíníme:
- technologie vodotiskového podepisování obrázků firmy Digimarc
je nyní implementována i v PP. PP dokáže detekovat watermark
("vodotisk") a určit vlastníka autorských práv. I když je obrázek
katastrofálně poničen, PP stále dokáže zjistit alespoň že
watermark byl přítomen. Zápis vodotisku do obrázku je též hračkou
- určíme svůj autorský identifikátor (lze za poplatek získat od
firmy Digimarc), zvolíme atributy týkající se vyobrazeného obsahu
a konečně odolnost vodotisku (s vyšší odolností roste i množství
generovaného šumu; obrázky v této recenzi jsou "podepsány" za
použití maximální odolnosti).
- PP obsahuje nadmíru různých průvodců ve formě elektronické
nápovědy s výstižnými ukázkami a také průvodce, kteří přímo
zasáhnou do obrázku poté, co jim nastíníte váš záměr. Slovo
"nastínit" je výstižné, neboť průvodci jsou z velké míry
automatizovaní a po uživateli chtějí převážně jen drobné pohyby
posuvníky. K průvodcům zařaďme i přednastavená makra
automatizující někdy zdluhavou práci. PP umožňuje vytvářet
i makra vlastní.
- velmi užitečná je funkce optimalizování barevné palety za
účelem minimal i zace velikosti výsledného souboru a maximalizace
kompatibility s Web prohlížeči.
- ukládání některých formátů obrázků je doprovázeno volbami
rozšířenými např. o přímý náhled na míru negativního působení
komprese (v případě ztrátové komprese) a dalšími.

Micrografx Designer

Tato aplikace zaznamenala na první pohled nejméně inovací, jež
by se zdály spíše rázu kosmetického. Zdání však klame. Designer
nyní obsahuje nástroje k prezentaci "inteligentních" částí Web
stránek, které běží pod plug-inem, resp. ActiveX modulem
Micrografx QuickSilve r. QuickSilver ve své podstatě není nic
zázračného -- jednoduchý ActiveX zobrazující vaše projekty ve
webovském browseru, mající vlastní skriptovací jazyk a podporující
skripty Java a Visual Basic. Web stránka však může díky efektní
kombinaci nenáročné vektorové grafiky s rastrovými (případně
i animovanými) obrázky a interaktivním rozhraním plug-inu nabýt
nečekaných dimenzí. Sami se zkuste přesvědčit, co je možné
s nabízenými nástroji vytvořit přímo u zdroje:
http://www.micrografx.com , kde je samozřejmě plug-in QuickSilver
k volnému stažení.

Závěrem

K balíku Webtricity není snad co dodat. Pro webovskou prezentaci
středních rozměrů (menší firmy, případně domácnosti) je
v kombinaci s HTML editorem dokonalým prostředkem, který postačí
k realizaci podoby vlastní stránky na Internetu či intranetu.
Troufneme si tvrdit, že ani větší subjekty, i čistě ze sféry
elektronického publikování, nebudou nuceny hledat dokonalejší
nástroj, jež by byl současně takto uživatelsky přívětivý.Micrografx Webtricity

+ ucelené řešení prezentace grafiky na Webu
+ programová sada obsahuje řadu kvalitních průvodců
+ QuickSilver - přidá do vašich projektů dynamiku srovnatelnou
s Javou, nebo Visual Basicem

K recenzi poskytla firma:
Micrografx
XXXXXX
XXXXXX
www.micrografx.com
Cena: 149 USD

===============
Pro vaši firmu

Webtricity může být skvělým pomocníkem ve všech organizacích
majících zájem barvitě se prezentovat formou publikování na Webu.
K dispozici dostaneme tým vzájemně se doplňujících nástrojů,
včetně milých průvodců, kteří nám zprostředkují příjemnou
a efektivní práci s programem.
Významným rysem programu je jeho speciální technologie nabízející
možnost interaktivně a bez programování vytvářet dynamické HTML skripty
ve stylu jazyka Java.
Jistě uspokojivý je i poměr cena/výkon, často rozhodující
o zakoupení daného softwaru.

===============
Slovníček pojmů
VRML - jazyk používaný pro HW/SW nezávislý popis
třídimenzionálního virtuálního světa nejen v Internetu.
ActiveX, Netscape plug-in - dva různé názvy pro totéž. V zásadě
jde o OLE objekt se speciálním rozhraním. V souborech HTML se
jich využívá k docílení nestandardních činností/efektů. K tomuto
slouží i jazyk Java, který je na rozdíl od ActiveX plně
platformně nezávislý.

===============
Popisky k obrázkům:
Wt_www.tif -
Domácí stránka Webtricity

Wt_www_x.tif -
K docílení efektu "Akta X - děravá jeskyně" stačilo použít dva
sympatické průvodce.

Gifopt.tif -
Doplňující možnosti při ukládání do formátu GIF.

Chophtml.tif -
Vektorový objekt z Designeru, importovaný do HTML skriptu.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.