Mezinárodní mobilní přístup k síti Internet

Archiv | 01.03.98

Novinku - službu EUnet Traveller - připravila společnost EuroTel Praha pro své zákazníky ve spolupráci se společno...Novinku - službu EUnet Traveller - připravila společnost EuroTel
Praha pro své zákazníky ve spolupráci se společností EUnet,
vedoucím evropským poskytovatelem připojení k síti Internet. Tato
služba byla vytvořena pro obchodníky a specialisty, kteří
neustále cestují a mají řadu aktivit po celém světě, a pro
všechny, pro něž je nezbytná jak elektronická pošta, tak i
možnost využívání ostatních služeb, které Internet nabízí. Je
vlastně prodloužením dosahu místního poskytovatele připojení k
Internetu, a to o kompletní síť společnosti EUnet mimo území
naší republiky. Také přenos dat je mnohem kvalitnější než v
případě komunikace po telefonních linkách na větší vzdálenost,
neboť zde se data dostávají do datové sítě prakticky v
nejbližším možném bodě. Spolupráce obou společností umožňuje
tedy i majitelům mobilních telefonů - zákazníkům firmy EuroTel
Praha - přístup k Internetu ve všech zemích, kde působí
společnost EUnet. Ta poskytuje v současné době úplné spektrum
služeb sítě Internet ve 42 zemích světa, ve 29 státech potom
prostřednictvím zvláštního přístupového bodu služby EUnet
Traveller a v dalších zemích má uzavřeny smlouvy s místními
poskytovateli služeb.

U služby EUnet Traveller neplatí majitel mobilního telefonu za
přístup k síti Internet žádné měsíční poplatky, pouze aktivaci a
minutovou sazbu za užívání přístupového bodu a za datové spojení
mezi mobilním telefonem a přístupovým bodem. Protože v zemích
s přístupovým bodem EUnet Traveller platí zákazník pouze lokální
poplatky, může při několikaminutovém spojení ušetřit v porovnání
s běžnými mezinárodními tarify až několik set korun! S jediným
uživatelským jménem a heslem získá zákazník přístup k vlastní
e-mailové schránce, webovským stránkám, FTP službě pro přenos
datových souborů a diskusním skupinám News. Aktivace služby
EUnet Traveller stojí 300 Kč.

Podmínkou pro využívání služby EUnet Traveller je mobilní
telefon GSM s datovým rozhraním, s aktivovanou SIM kartou
s celulárními čísly pro hlas a data, aktivovaný mezinárodní
roaming, notebook, případně jiné zařízení a software, umožňující
komunikaci se službami sítě Internet. Služba EUnet Traveller je
funkční okamžitě po aktivaci, kterou může zákazník provést
telefonicky, faxem nebo dopisem v Oddělení služeb zákazníkům
společnosti EuroTel Praha.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.