MEDIA TRADE Interactive - Anglická gramatika a konverzace

Archiv | 01.01.04

Anglická gramatikaje rozdělena do dvou samostatných částí: jedna je zaměřena na skladbu věty a druhá na procvičování gramatických jevů ve větách. V první části je interaktivní...

Anglická gramatika
je rozdělena do dvou samostatných částí: jedna je zaměřena na skladbu věty a
druhá na procvičování gramatických jevů ve větách. V první části je
interaktivní patentovaná výuka modelování holé věty řešena tak, že počítač sám
vygeneruje správný tvar podle vámi zvolené kombinace zájmen a sloves, časů,
konjunktivu, záporu či otázky. Druhá, výrazně rozsáhlejší část obsahuje vybrané
gramatické jevy (časy, modální slovesa, podmiňovací způsob, časovou
souslednost, přídavná jména, příslovce, zájmena, předložky, vztažné a tázací
věty, dovětky). V osmnácti gramatických skupinách najdete vždy dvanáct kapitol
s větami odstupňovanými od jednoduchých až po složitější tak, aby mohli
postupovat vlastním tempem začátečníci i mírně až středně pokročilí. Zájemci o
dokonalé zvládnutí anglické gramatiky si tak procvičí pomocí téměř jednoho
tisíce vět potřebné slovní a větné případy. Texty jsou kompletně ozvučeny a
nahrávány v profesionálním digitálním studiu, kde se na jejich přípravě
podílela rodilá mluvčí Kristel Swalens, která je též namluvila. Pohyb v
příjemném grafickém prostředí s jednoduchým ovládáním, snadná orientace na
stránkách, možnost učit se vždy, když to vám bude vyhovovat, to je pouze
částečný výčet předností a výhod studia s pomocí počítače. Tato metoda výuky je
vhodná jak pro dospělé, tak i pro děti a vzhledem ke koncepci produktu, který
byl připravován ve spolupráci s pedagogy, bude po dokončení studia vaše znalost
gramatiky dokonalá.

Anglická konverzace
Anglická konverzace-fráze je ideální nadstavbou k jazykovým programům. Je
určena pro perfektní osvojení anglické frazeologie, bez níž se v běžné
komunikaci neobejdete. Kompletně namluvený CD-ROM, na jehož ozvučení se
podíleli dva rodilí mluvčí a jeden český herec, obsahuje téměř tisíc větných
frází a obratů používaných v typických situacích a při konkrétních rozhovorech.
Program je rozdělen do tří funkčních celků - procvičování frází, příklady
rozhovorů a přehrávač uživatelem definované sestavy frází. Konverzační témata
jsou přehledně rozdělena do šestnácti tematických lekcí: cestování, hotel,
taxi, restaurace, nakupování, schůzka, zdraví, počasí, souhlas/nesouhlas,
základní konverzační obraty. Lekce obsahují vždy osm stran se čtyřmi ukázkami -
celkem tedy kolem 600 větných frází. Další stovky frází najdete v patnácti
tématech rozhovorů, v nichž si osvojíte způsob společenské konverzace používané
v běžné komunikaci. Nově je k dispozici přehrávač frází, ve kterém si z vět
sestavíte skupiny a necháte si je předčítat v náhodném pořadí, což je
vynikající pomůcka k nácviku poslechu cizího jazyka a výslovnosti. Skupiny se
dají též ukládat a velmi jednoduše přenášet mezi počítači. Tak si můžete
sestavovat celé systematické celky pro svou individuální výuku
frazeologie.Tradičně na velmi vysoké úrovni jsou grafické uživatelské prostředí
aplikace a zvuk, který byl pořízen v digitálním studiu.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.