Maturita

Archiv | 01.02.98

Užitečná, avšak lehce "nedotažená" pomůcka pro přípravu středoškoláků na zkoušku dospělosti. Stále vět...








Užitečná, avšak lehce "nedotažená" pomůcka pro přípravu středoškoláků na zkoušku dospělosti.

Stále větší rozšířenost počítačů v domácnostech nabízí příležitost k uchycení se na dynamickém softwarovém trhu i menším producentům. Běžný uživatel totiž netouží jen po ohromujících titulech od Microsoftu, Corelu či Dorling Kindersley Multimedia, ale potřebuje mít k dispozici i zcela specifický český software - např. učební pomůcky pro středoškoláky. Jedny z prvních vlaštovek již přiletěly
(Literatura, Zebra pro školy - Fyzika apod.). Co může uživatelům nabídnout titul s výmluvným názvem Maturita, máte příležitost se dozvědět v tomto příspěvku.

Titulek již prozradil, komu je tento takřka multimediální titul určen. Proč "takřka multimediální"? Protože první verze produktu nabízejí pouze data textového charakteru, statické obrázky a samozřejmě hypertextová propojení. V příštích verzích by se ovšem měly objevit také zvukové záznamy, animace či video.

Prostředí

Program Maturita je určen pro operační systém DOS. Z tohoto faktu plynou jisté výhody, ale i slabiny. Do první jmenované kategorie patří především minimální náročnost na technické prostředky -- autoři mysleli patrně na vybavenost českých škol. Problémem programu je nesnášenlivost vůči Windows 95. Při pohybu myší dochází k nežádoucímu překreslování obrazovky, a ve vzniklé mozaice se lze vyznat jen s obtížemi.

Maturita je když...

Program nabízí poměrně obsáhlý balík informací v těchto tematických oblastech: český jazyk a literatura, anglický jazyk (přehled gramatiky + vypracované maturitní otázky), německý jazyk, matematika (geometrie), účetnictví a ekonomika a dějepis. Každé téma reprezentuje jeden textový soubor, na jehož začátku najdeme přehled kapitol. Ťuknutím na název vybrané kapitoly se přeneseme na odpovídající stránku. Pro snazší orientaci v množství textu je v pravé horní části obrazovky neustále viditelný ukazatel čísla stránky a řádky. Dalším užitečným prvkem usnadňujícím navigaci je záložka. Je bohužel ale jen jedna. Pochvala náleží autorům za implementaci plnotextové vyhledávací funkce.

Přímo vynikající je možnost editace informací. Prakticky do kterékoliv části produktu (i do nápovědy) si může uživatel dopisovat vlastní poznámky, mazat již existující texty nebo je měnit. Vkládat lze i hypertextové odkazy. Veškeré texty je možno barevně upravovat pomocí zvýrazňovače.

Dojmy

Ovládání produktu je na rozumné úrovni. Snad bych se přimlouval jen za přenesení aplikace pod Windows. Co se obsahové stránky týče, zde je hodnocení již poněkud rozporuplné. Na jedné straně Maturita přináší obrovské množství textů ke studiu, vhodně hypertextově propojených a okořeněných více jak stovkou obrázků. Díky výborným přehledům české, anglické a německé gramatiky pomůže studentovi rychle se zorientovat v dané jazykové problematice. Neméně užitečné jsou též vypracované maturitní otázky (česká literatura, angličtina), přehledy vzorců a
typických úloh z matematiky či základy účetnictví a ekonomie. Velmi rozsáhlá pasáž je věnována dějepisu. Přesto si však nelze odpustit některé výtky. Předně: témata nejsou úplná -- v úvodu slíbenou kapitolu mnohdy nenajdete (např. v dějepise "České země 1848 -- 1918", "ČSR po 2. svět. válce" a další). Neméně "dobrý" dojem zanechávají prohřešky proti pravopisu (např. "mezi dvěmy válkami") a překlepy. Tato skutečnost je způsobena tím, že produkt vznikl jako kompilace příspěvků několika autorů - středoškolských a vysokoškolských studentů. Ostatně
roztříštěnost autorského kolektivu je patrná i z různorodé grafické úpravy díla.

Čili: pokud omluvíte množství drobných a několik zásadních nedostatků, které budou (doufejme) v příštích verzích odstraněny, pak při velice příznivé ceně lze tento titul jako doplňkovou pomůcku k přípravě na zkoušky dospělosti s jistými
výtkami doporučit. Nelze však zapomínat, že na každé škole, případně u každého učitele, jsou požadavky na studentovy znalosti mírně odlišné. Proto by měl student vycházet primárně z podkladů, které získá ve škole, a aplikace typu "Maturita" používat pro rozšíření vlastního obzoru.

Maturita

+ obsáhlé a srozumitelné

+ pohodlné ovládání

+ možnost úprav

+ vyhledávací funkce

+ nenáročné na hardware

+ cena

- překlepy a gramatické chyby

- chybějí některé kapitoly

- nesnášenlivost s Windows 95

K recenzi poskytla firma:

Apro, s.r.o.

Cena: 299 Kč vč. DPH

****













Související články




Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.