Mapa Prahy 98

Archiv | 01.07.98

Klasik je nyní bohatší o letecké snímky Nejnovější verze grafického informačního systému Mapa Prahy je po v...Klasik je nyní bohatší o letecké snímky

Nejnovější verze grafického informačního systému Mapa Prahy
je po vzoru zahraničního softwaru opatřena číselným označením
"98", a kromě mnoha užitečných změn v ovládání přináší i jednu
podstatnou novinku: rastrová data neboli letecké snímky území
hlavního města.

Novinka č. 1: rastry

Letecké snímky mohou být (nemusejí, zobrazení lze vypnout)
vykreslovány jako pozadí k vektorovým objektům mapy
(komunikace, ikony reprezentující banky, divadla, čerpací
stanice apod.) a tím dodat na plastičnosti celému pohledu na
mapu. Snímky poskytla Armáda ČR a nutno poznamenat, že jejich
slabinou je stáří: před cca deseti lety Praha přeci jen
vypadala poněkud jinak než dnes. To je také důvod, proč se
může uživatel někdy cítit zmateně: objekty jsou zakresleny
aktuálně, leč rastr zůstává zastaralý. To je např. případ
nákupních center Černý most či IKEA, ale samozřejmě i dalších
nových objektů.
Jako vysloveně špatný vtip ovšem vyzní rozsah rastrových dat:
zatímco ve své severní části pokrývají i část území Roztok,
Horoměřic a Tuchoměřic, na jihu končí Velkou Chuchlí,
Modřanami a Libuší. Jižněji od těchto městských částí jsou
k dispozici jen vektorové objekty. Podobná situace je i na
východě a jihovýchodě Prahy (obrázek č. 1). Když se autoři
jednou rozhodli pro letecké snímky, nebylo by naškodu, kdyby
byly alespoň kompletní.

Novinka č. 2: lepší ovládání

Uživatelské rozhraní doznalo mnoha drobných změn k lepšímu.
Např. zoom je nyní pohodlnější metodou táhni a pusť, dříve
bylo nutné dvojité ťuknutí a tažení. Pro posun výřezu přibyla
dynamicky se objevující tlačítka -- zjeví se, pokud přesunete
kurzor myši k okrajům obrazovky. Pohodlnější je také
zobrazování informací o objektech: postavíte-li kurzor myši
nad ikonu objektu, ukazatel se změní na šipku s písmenem "i",
a jediným ťuknutím levým tlačítkem myši vyvoláte dialog
oznamující veškeré údaje o daném objektu, které jsou
v připojených databázích k dispozici (tj. adresu, telefon,
popř. další údaje). Jinou drobností je indikace aktuálního
měřítka na stavové liště a možnost zobrazení pravítka.
V souvislosti se zavedením objemných rastrových dat bylo
nutno ošetřit i delší dobu odezvy systému na akci uživatele
(změna měřítka, posun výřezu mapy apod.). Také s tímto úkolem
se autoři šikovně vypořádali -- v pravém dolním rohu
obrazovky se vykresluje nenápadný teploměr, indikující jaká
část úlohy je již hotova.

Funkce produktu

Paleta funkcí nejnovější verze mapy samozřejmě vychází
z verze předchozí; tu a tam něco přibylo a kupodivu i ubylo.
Nejpoužívanější funkcí bude pravděpodobně hledání, které
disponuje bohatými možnostmi: lze hledat ulici nebo adresu,
objekt (37 kategorií), jízdní řády MHD, automobilové spojení
a spojení MHD. U automobilového spojení se dá tradičně nastavit
nástup, výstup, průjezd, zakázané křižovatky, a dokonce typ
automobilu (osobní x nákladní). Systém vyhledá nejrychlejší,
nejkratší a optimální (kompromis mezi nejrychlejší
a nejkratší) trasu, jejíž itinerář a podobu na mapě lze
tisknout. Náklady na cestu, na rozdíl od balíku InfoMapa
5.0, Mapa Prahy 98 nepočítá.
Spojení prostředky MHD umožňuje hledat spoj nejen mezi dvěma
zastávkami, ale také mezi ulicemi a objekty. V tomto případě
prohledá systém okolí vámi zvolené ulice či objektu a požádá
vás o vybrání nejlepší zastávky. Vyhledané spojení obsahuje
kromě itineráře informace o celkovém průměrném čase cesty
a počtu přestupů.
Další užitečnou funkcí je prohledávání okolí. Systém dokáže
najít nejen nejbližší zastávku MHD, ale také nejbližší objekt
(dle zvolené kategorie).
Paletu nástrojů pro úpravu vzhledu výřezu mapy najdete v menu
Zobrazit , kde lze nastavit, jaké typy objektů se mají
vykreslovat (areály, komunikace, železnice apod.). Pokud
zrušíte zaškrtnutí u všech položek kromě položky Fotomapa ,
získáte pravý, nefalšovaný a ničím nerušený letecký snímek
matičky Prahy.
Zvolený výřez mapy (včetně zobrazených objektů, a popř.
i vyhledaných automobilních spojení či spojení MHD) lze nejen
tisknout, ale také exportovat do běžných obrazových formátů
(BMP, GIF, JPG) nebo kopírovat do schránky.
Tak jako v předchozích verzích, ani zde nechybějí nástroje pro
měření vzdálenosti, plochy, azimutu a akčního radia -- jen
zobrazení výsledků měření je nyní výraznější. Naopak
absentuje zobrazení čísel popisných (vyhledávat je však lze),
linek MHD a křižovatek.

Shrnutí

Mapa Prahy 98 je co se týče rozsahu informací o objektech
nepřekonatelným grafickým informačním systémem. Nová verze
disponuje vylepšeným uživatelským rozhraním a rozumnou
paletou užitečných funkcí. Přítomnost rastrových dat je jistě
novinkou, kterou lze ocenit, nicméně vzhledem k ne zcela vhodnému
rozsahu dat a jejich stáří příliš velkým přínosem není.


Mapa Prahy 98
+ zlepšené ovládání
+ hledání spojení MHD mezi objekty, ulicemi a zastávkami
+ export
+ zobrazení měřítka
- chyby ve vykreslování oblasti pod kurzorem myši
- stáří leteckých snímků a jejich rozsah
- nejsou zakreslena popisná čísla, linky MHD a křižovatky

K recenzi poskytla firma:

PJsoft
Služská 27
Praha 8
www.maps.cz
Cena: ???????? Kč

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.