LogoMotion 2.1 3D grafika pro PC a Mac

Archiv | 01.04.98

Jak praví první strana manuálu, LogoMotion od společnosti MetaCreations je program pro vytváření 3D grafických obj...Jak praví první strana manuálu, LogoMotion od společnosti
MetaCreations je program pro vytváření 3D grafických objektů,
hlavně textu a jejich následnou animaci ve velmi vysoké kvalitě
renderingu. Po pár dnech práce s tímto programem mohu s manuálem
jen souhlasit.

Instalace

LogoMotion je distribuován pro platformu Windows 95/NT i pro
Macintosh. Minimální konfigurace pro oba systémy je zhruba
stejná. Tedy slušný procesor, 16 MB RAM (ale spíše tak 64 MB),
30 MB na pevném disku. K LogoMotion je přložen velmi dobře
zpracovaný manuál, který byl sice primárně vytvořen pro verzi na
Maca, ale plně poslouží i uživateli Windows, z čehož plyne, že
produkt je na obou platformách shodný.

Co to umí?

V programu je nejprve potřeba vytvořit nejaký 3D objekt, se
kterým se potom dále pracuje. Objekt můžete vytvořit pomocí
základních nástrojů (text, krychle, koule) přímo v takzvaném
"Scene Window", které se vám zobrazí po startu LogoMotion. Tímto
postupem, ale získáte pouze jednoduché geometrické tvary, pro
tvorbu tvarů složitejších je nutno použit takzvaný WorkShop. Jeho
možnosti jsou opravdu bohaté (viz obr), a proto není příliš velkým
problémem vytvořit takřka cokoliv. Třetí možností je imporovat
již hotový obrázek EPS, DXF, nebo 3DMS. Na CD LogoMotion je již
mnoho objektů hotových ve formátu EPS a DXF.
Nyní máte připraven drátový objekt, s nímž budete dále
pracovat v takzvaných modech. Těchto modů má LogoMotion celkem
šest.
Prvním z nich je mod "Object Info". Jak jiz název napovídá,
můžete zde měnit atributy týkající se označeného objektu. Můžete
měnit 3D souřadnice daného objektu, jeho jméno, základní
velikost, orientaci, viditelnost apod.
Druhým modem je "Surfaces Mode". V tomto modu měníte vše, co se
týká povrchu vašeho objektu. Můžete zvolit z mnoha druhů textur
(kov, zlato, voda apod.). Vybranou texturu potom aplikujete na
objekt metodou táhni a pusť. Jakoukoli texturu
můžete editovat, měnit její barvu, rozklad světla na povrchu
objektu, odraz světla či "stupeň kovovosti" textury.
Třetím modem je "Bevels Mode". Zde aplikujete na hrany
objektu různá zkreslení. Například u textu takto můžete zaoblit
hrany, či je jinak upravit.
Čtvrtým modem je "Atmosphere Mode". V tomto modu specifikujete
"atmosférický" vzhled celé scény. Lze zde například vytvořit
mlhu, ve které bude část textu mizet. Na objekty též můžte
aplikovat hotové atmosférické efekty. Například obyčejnou kouli
lehce proměníte v naši Zemi.
Pátým a nejdůležitějším modem jsou "StageHands". V tomto
modu se dají s objektem dělat doslova psí kusy. Pomocí utility
"Props" můžete na scénu vkládat předhotovené předanimované
objekty, ze kterých složíte celou scénu bez práce. Tato utilita
vám poslouží hlavně v případě, pokud ještě nemáte žádné animace
k dispozici, nebo si netroufáte na jejich tvorbu. Pomocí utility
"Cameras" lehce umístíte kameru do libovolného místa a posléze
s ní budete pohybovat, čímž vytvoříte efektní animace. Utilitou
"Lights" rozmístíte nad vaši scénu světla, a utilitou "Backdrops"
umístíte za vaše objekty jedno s předdefinovaných pozadí.
Posledním modem, kterým završíte svoji snahu, je "Rendering
Mode". Můžete zvolit kvalitu renderu ve třech stupních (fast,
better, best), můžete nastavit kameru pohledu na scénu. Lze
také použít akcelerovaný render QuickDraw 3D, jenž byl dostupný
hlavně pro uživatele Macintoshe. LogoMotion vám tento render
automaticky doinstaluje jako knihovnu DLL. Po zapnutí této
akcelerace se velmi výrazně zvýší rychlost renderingu.

Animace

Po vytvoření vaší scény už ji můžete konečně "rozhýbat". K tomu
slouží nástroj "Animation Sequencer". V Sequenceru nadefinujete
jednotlivé prvky, které se budou v průběhu animace měnit. Pro
každý z nich vám Sequencer zobrazí časovou přímku, pomocí níž
definujete každou změnu objektu v závislosti na čase.
Tuto změnu definujete pomocí takzvaných "Eventmarks", což jsou
malé oválky zobrazené na časové přímce každého objektu. V těchto
oválcích nadefinujete informace o aktualním stavu objektu. Čas
mezi dvěma " Eventmarks" se pak automaticky dopočítá. Celé toto
počínaní si posléze můžete prohlednou pomocí "Animation Preview".

Závěr

Vytváření 3D grafiky v LogoMotion není, po krátkém zaučení pomocí
manuálu, opravdu vůbec náročné. Většinu funkcí lze na objekt
aplikovat metodou drag nad drop, spousta textur, animací
a objektů je již předhotovena na CD. Pokud tedy člověk najde to,
co potřebuje, je vytvoření pěkné scény otázkou desítek minut.
Poněkud jsem byl zklamán z paměťových nároků programu. Ačkoli
testovací konfigurace daleko převyšovala minimálních 16 MB RAM,
občas jsem se nevyhnul hlášení o nedostatku paměti (testováno na
48 MB RAM). Také texty dialogů jednotlivých nástrojů se občas
zobrazují velice záhadně. Někdy se dokonce překrývají, takže jsou
špatně čitelné.
Nicméně i přes tuto chybku lze program jen doporučit. I méně
zkušený grafik v něm dokáže vytvořit velmi efektni a kvalitní 3D
scénu.


LogoMotion 2.1
+ ovládání programu
+ polotovary na CD
+ QuickDraw 3D
- zobrazování textu v dialogu nástroje
K recenzi poskytla firma:
Quentin, s.r.o.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.