Linux u Gopasu

Archiv | 01.12.99

Počítačová škola Gopas zařadila do své nabídky i kursy zaměřené na Linux. Poúvodním kursu UNIXu se tak zájemci mohou zapsat do kursů Linux instalace a konfigurace (administrace systé...





Počítačová škola Gopas zařadila do své nabídky i kursy zaměřené na Linux. Po
úvodním kursu UNIXu se tak zájemci mohou zapsat do kursů Linux instalace a
konfigurace (administrace systému, zálohování a bezpečnost dat), Linux
komunikační server (síťové propojení s dalšími sítěmi, včetně Internetu) a
Linux WWW server (Linux jako operační systém pro internetový server).-jp

Dow Jones & Company
vydavatel novin The Wall Street Journal uzavřel zakázku se společností Unisys,
která se týká vydavatelského systému. Nový systém by měl v tomto deníku vyřešit
tok dokumentů, elektronický zlom, rozšířit možnost vydávání regionálních
variant a publikování na Webu. Podobnou smlouvu má u nás podepsánu také Mladá
Fronta Dnes. Ta v rámci uzavřeného kontraktu získá systémy Hermes, WireCenter a
DocCenter pro produkci novin a správu informací.-jp

Dell a Samsung
Společnost Dell uzavřela na pět let strategickou smlouvu s firmou Samsung
Electronics, jejíž podstatou je zvýšení dodávek LCD displejů pro notebooky
Latitude a Inspiron a ploché monitory. V rámci této smlouvy rovněž uvolnila 200
milionů dolarů do směnitelných obligací, jež lze směnit za méně než 1 %
nevyrovnaných kmenových akcií Samsungu. Firma tuto částku využije jako kapitál
pro zvýšení výroby plochých obrazovek. Jen pro zajímavost Samsung dodává Dellu
i paměťové čipy, ploché a CRT monitory a CD-ROM mechaniky.-jp

DNS rozšiřuje nabídku produktů IBM
Společnost DNS oznámila, že podepsala s firmou IBM smlouvu na distribuci
produktů PC. Tímto krokem se stává distributorem komplexního portfolia produktů
Velké Modré. DNS tedy nyní nabízí serverová řešení IBM na třech platformách: NT
(Netfinity), UNIX (RS/6000) a OS/400 (AS/400). Kromě toho distribuuje i síťové
stanice (NC) a storage systémy IBM.-jp

Neos Computer je MCSP
Microsoft Certified Solution Provider Partner (MCSP) je nejvyšší titul, který
lze získat jako partner společnosti Microsoft. Všichni zájemci o získání tohoto
statutu musí zaměstnávat certifikované odborníky na technologie MS, a ještě
před vstupem do tohoto programu prokázat svoji odbornost v realizovaných
projektech. Novým, již jedenáctým členem na území ČR a Slovenska byla jmenována
společnost Neos Computer.-jp

eVISA
je nová divize společnosti Visa, jejímž cílem je zahájení internetové platební
brány, která bude přijímat všechny platební karty a zpracovávat transakce přes
systém Visa. Nová jednotka se zaměří na rozvoj standardů pro on-line, tj.
technologií a platforem, které tento způsob placení budou podporovat a dále
rozvíjet. Platební karty Visa patří mezi nejoblíbenější ve Spojených státech
(52 %).-jp

Společnost Abacus
uzavřela smlouvu s firmou 3M, která se týká distribuce vizuálních systémů,
počítačových filtrů a dalších ergonomických produktů spolu s počítačovými
sestavami firmy Abacus.-jp

Ocenění pro LLP Group
LLP Group byla vyhlášena jako pátý nejúspěšnější světový distributor finančního
a účetního systému SunSystems od britské firmy Systems Union. Navíc pan Martin
Skalička z LLP Praha byl vyhlášen nejúspěšnějším prodejcem v regionu střední a
východní Evropy. Za odměnu mu firma zaplatí týdenní dovolenou podle jeho
výběru.-jp

O Vánocích do "školy"
Ovšem ne do běžné, ale počítačové. Tradiční Vánoce s počítači pořádá ve svých
učebnách v Praze a v Brně opět počítačová škola Gopas. Děti si zde nejen budou
moci "zapařit" po síti, ale v hlavě by jim mělo zůstat i něco informací o tom,
jak síť funguje, jak si stahovat potřebné informace přes Internet a co je to
softwarové pirátství. Myslím si, že akci ocení zejména rodiče pubertálních
dětí. Ovšem pak je potřeba si připravit dostatečně pádné odpovědi na dotazy,
proč ty počítače, co máme doma nelze zasíťovat, proč nemohou být na Internetu,
když ony chtějí a proč nedostaly pod stromeček místo lyží vypalovačku.
Informace viz www.gopas.cz.-jp

Společnost Czech IT
oznámila, že zahájila působení v oblasti mobilní komunikace a Internetu. Firma
vyvíjí komunikační řešení s využitím rozpoznávání řeči na bázi produktu IBM Via
Voice. Cílem je vzdálený přístup k informacím na základě hlasové komunikace
normálním telefonem. Takové řešení lze např. použít při poskytování nonstop
informací (odjezdy/příjezdy, kursy měn a akcií), při získávání nových zákazníků
(automatická verifikace klienta), při objednávkových systémech atd. Firma dále
dodává řešení přenosu informací do mobilních zařízení prostřednictvím
technologie WAP.-jp

Cisco a SAP
uzavřely dohodu, podle které se Cisco stává prvním partnerem pro technologii
globCální sítě (SAP Global Network Technology Partner) tohoto německého
giganta. Obě firmy budou společně rozvíjet inteligentní síťová řešení pro
nejdůležitější aplikace elektronického obchodu, jež jsou nabízeny
prostřednictvím iniciativy mySAP.com, tj. zoptimalizovat síťovou infrastrukturu
pro řešení společnosti SAP. V první fázi obě firmy zmodernizují nákupní procesy
uvnitř svých struktur, v další fázi budou řešení nabízet všem společnostem bez
ohledu na velikost a průmyslové odvětví.-jp

Zkus Compaq potřetí
Rok se s rokem sešel a firma Compaq přichází na trh s další verzí svého
programu Zkus Compaq. Akce je určena pro malé a střední firmy a každý zájemce
si může za výhodnou cenu zakoupit stolní počítač Compaq Prosignia, a pokud s
ním nebude spokojen, do tří měsíců jej vrátit. Nákupy probíhají přes službu
CompaqPlus a ke každému prvnímu zakoupenému počítači je 15" monitor (což dnes
představuje částku asi 7 000) zdarma. Doprava do 25 km a instalace
CarePaq je rovněž zdarma.
Malých a středních firem se týká i další novinka, a to program Compaq Partner
Service Network. Vybraní partneři Compaqu mohou nyní nabízet sedm služeb
CarePaq, které se vesměs týkají služeb spojených s instalací. V praxi to
probíhá tak, že zákazník si v CompaqPlus vybere vhodnou konfiguraci, rozsah
služeb a dodavatele v jeho regionu, a při instalaci na přiloženém formuláři
vyhodnotí kvalitu poskytnutých služeb. Compaq tak získává zpětnou vazbu o
kvalitě svých partnerů, a ani partneři a zákazník na celém projektu netratí
(zákazník přesně ví, jakou službu si koupil a hlavně, kolik jej to bude stát).-
jp

Společnost HP
oznámila, že od 1. listopadu se slušovická firma SWS stává distributorem
síťových produktů HP pro Českou republiku. Tímto krokem HP dala jasně najevo,
že se podpoře síťových produktů a zákaznicky orientovaným síťovým řešením hodlá
maximálně věnovat.
Další novinkou je nová kategorie v programu Connect, který se týká certifikace
partnerů HP. Jedná se o certifikát Corporate Reseller (nejvyšší kategorie a
týká se partnerů, kteří s HP spolupracují na velkých zakázkách a kompletních
řešeních) a prvních pět titulů bylo slavnostně předáno společnostem CAD Studio,
CSc Computer Servisec, Dialog MTS, Expert&Partner Engineering a PosAm Praha.-jp

Našimi zaměstnavateli jsou zákazníci
Jak vidí předběžný nález amerického soudu v antitrastovém procesu, vedeném
proti společnosti Microsoft obviněné ze zneužití svého postavení, ing. Jan
Mühlfeit, generální ředitel její české pobočky?
Jaké hlavní argumenty byste použil proti tomuto obvinění?
Jan Mühlfeit: Nikdo nemůže společnosti Microsoft upřít její přínos v rozvoji
Internetu, k jeho zpřístupnění širokým vrstvám uživatelů. Pro nás hovoří také
skutečnost, že průběžně snižujeme ceny našich produktů, což s sebou nese
následné snižování cen v celém odvětví. Je snad tohle typické chování
monopolistické organizace? Nesvědčí to snad jasně o tom, že nepoškozujeme
zákazníky? Trh, na kterém působíme, je velmi konkurenční. Vstoupit na něj může
každý, kdo má dobrý nápad, neboť vstupní investice jsou velmi nízké. O tom, že
i takového giganta, jakým Microsoft Corporation bezesporu je, lze vyzvat na
souboj, svědčí operační systém Linux. Napsal ho jediný člověk finský profesor a
dnes je jedním z největších konkurentů operačního systému Windows. Je pravda,
že podíl společnosti Microsoft na trhu v oblasti operačních systémů pro PC
dosahuje 80 %, avšak náš finanční podíl na trhu informačních technologií
představuje pouze 3-5 %.
Změní Microsoft pod vlivem okolností svou strategii?
Jan Mühlfeit: Byly nám vytýkány některé klauzule ve smlouvách s partnery OEM a
ty již byly upraveny. V tuto chvíli není skutečně co měnit.
Odborníci se shodují v tom, že proces se dál může táhnout celé roky a navíc k
uzavření procesu může dojít v době, kdy budou podmínky na trhu zcela jiné.
Jan Mühlfeit: Osobně se domnívám, že proces bude trvat od jednoho do tří let.
Podmínky na trhu se průběžně mění již od dvacátých let, kdy antimonopolní
zákony účelově vznikly, takže jejich dnešní výklad je již poněkud sporný.
Co by pro Microsoft znamenal nejhorší rozsudek soudu, tedy rozdělení firmy?
Jan Mühlfeit: Tuto alternativu nedomýšlím, neboť je předčasné o ní nyní
hovořit. Jisté však je, že pokud by se tak stalo, znamenalo by to poškození
celé americké digitální ekonomiky. A to by byla špatná zpráva pro budoucnost
tohoto průmyslu.

Comfor s novým investorem
Jana Pelikánová

V době Invexu proběhla tiskem zpráva o odkoupení 100% podílu ve firmě Comfor
americkou společností Wstore. Na podrobnosti jsme se zeptali Petra Břízy,
ředitele Comforu.
Proč k odkoupení došlo?
Se zapojením strategického partnera jsme počítali prakticky od počátku
existence Comforu. Původně jsme se chtěli věnovat spíše problematice systémové
integrace, kde Comfor poslední dobou posiluje, a strategického partnera jsme
hledali na tomto poli. Jednání však proběhla i s internetovými firmami a
nakonec jsme zvolili firmu Wstore. Jedním z rozhodujících faktorů je
předpokládaný růst obchodů uzavřených prostřednictvím Internetu.
Mohl byste společnost Wstore trochu představit?
Je to velmi mladá firma, která byla založena v roce 1998 a její know--how je
založeno na perfektní znalosti prostředí Internetu, vývoji technologií a jejich
dalším rozvoji.
V Evropě se poprvé objevila ve Francii. Aplikace tohoto modelu vzbudila velký
zájem investorů, výsledkem pak byla dohoda o dalším rozvoji a expanzi tohoto
projektu po celé Evropě. Po Francii byl spuštěn v Anglii, do konce roku by se
měl rozběhnout v Německu a ve Švýcarsku, následně v České republice a Rusku.
Jaký je u firmy Wstore obchodní model?
Wstore je internetový obchodní model, zajímavý hned dvěma aspekty. Za prvé se
primárně zaměřuje na obchodování business to business. Wstore může
spolupracovat s jakýmkoliv distributorem (v současné době se jedná zejména o
CHS a v Německu o Ingram), který je schopen fungovat po Internetu. Dochází tak
k přímému propojení na obchodní systémy distributorů a dále k on-line napojení
skladů. Objednávka od zákazníka je pak přímo přenesena do systému distributora
s tím, že zboží je připraveno pro vyskladnění a přepravní služba ho už veze
přímo k zákazníkovi. Vypadává tedy mezičlánek skladu u resellera a výrazně se
zkracují dodací lhůty. Podstatně se zmenší i riziko omylů.
Druhým aspektem je zapojení i dalších firem, které si lze představit jako
nezávislé pobočky, partnery, do obchodovaní. Zjednodušeně to funguje tak, že
Wstore zprostředkuje zákazníkům on-line přístup do distribučních skladů,
poskytuje jim služby spojené s nákupem přes Internet, a partner typu VAR (Value
Added Reseller) se soustředí na lokální podporu a poskytování služeb. Zákazník
tak kromě široké nabídky zboží, dobrých cen a rychlých dodávek získává přístup
i k nabídce služeb a podpory v místě.
Může se na Wstore v Čechách napojit i jiný distributor, nebo máte podepsánu
exkluzivitu?
Zapojení distributorů do tohoto modelu je závislé na možnostech distributora
poskytovat informace potřebné k realizaci obchodu prostřednictvím Internetu, o
exkluzivitě neuvažujeme.
Kdy začne nová struktura fungovat?
Náš cíl je, abychom aplikaci úspěšně přenesli a zlokalizovali do konce roku.
Pokud se nám to povede, měl by celý projekt fungovat od 1. ledna roku 2000.
A změní se nějak struktura Comforu?
Struktura společnosti se víceméně nezmění, výrazně posílí divize zabývající se
elektronickým obchodováním, protože na ni budou kladeny nejvyšší nároky.
Dá se očekávat, že dojde k jisté restrukturalizaci v rámci stávajících
prodejních kanálů, což bude záležet na efektivitě jednotlivých prodejních míst,
která nyní provozujeme.

Moderní vizitka

Možná jste ji již viděli. Má formát jako běžná vizitka, je vyrobena z
polykarbonátu, ale uprostřed má kruhový otvor jako CD. Na líci obsahuje obvyklé
údaje o osobě nebo firmě i s logem, na rubu se jedná o kompaktní CD disk.
Na světě existuje několik výrobců. Původní patent tohoto formátu s technologií
uchycení vlastní švýcarská firma Adivan High Tech. z Wangenu. Adivan nazývá
tuto vizitku CarD. Několik ostatních výrobců se pokoušelo a pokouší obejít
patentová práva a vyrábějí vizitky s jinými rozměry a s jiným uložením v
jednotce CD, případně rovnou původní patent okopírují a vyrábějí, dokud se
ochrana průmyslových práv neprosadí i v jejich zemi.
V Německu a ve Švýcarsku se CarD stala již dávno univerzálním reklamním
nosičem. Například Volkswagen a Ford ji používají k prezentaci svých nových
modelů. Zákazník si vloží vizitku do svého osobního počítače a dozví se nejen
veškeré potřebné údaje včetně vyobrazení a zvuku, ale samočinně bude připojen i
na internetové stránky výrobců, kde už si vybírá další informace podle svého
zaměření.
Adivan vybudoval prodejní síť pod názvem "New media concepts". Tito zástupci
nabízejí nejen elektronické vizitky, ale i jiné technologie. Je to nevelký, ale
realistický přínos Evropy do rozvoje informační společnosti. Kompaktní disk je
totiž již běžnou součástí datové i hudební báze. CarD se přehrává jako běžné
CD. Její kapacita přitom odpovídá asi 20 běžným disketám. Ta postačuje na
video, filmy, hudbu nebo text. Je to ideální nosič informací u dodavatelů,
kteří potřebují sdělit svým potenciálním zákazníkům větší množství informací a
dnes obvykle rozdávají nebo zasílají papírové katalogy. Mezi ně mohou patřit:
Ňprodejci elektroniky,
Ňpořadatelé výstav a jiných uměleckých představení: například digitální
vstupenka na koncert světové hvězdy může obsahovat nahrávky několika písní a
klipů, diskografii a životopis hvězdy, autorun jejích internetových stránek a
reklamní bannery,
Ňvelké mezinárodní společnosti mohou touto formou rozdávat své výroční zprávy,
Ňinstituce turistického ruchu mohou na vizitce nabízet prezentace všech
zapojených hotelů, mapu a historii místa a údaje o místních podnikatelích v
oblasti služeb pro turisty,
Ňfotbalové kluby mohou takto prodávat své klubové karty a na nich informovat o
hráčích, herním plánu, organizaci dopravy při utkáních mimo sídlo a nabídku
zboží pro fanoušky, Ňideální je tato vizitka pro pořadatele veletrhů, neboť se
na ni vejde celý katalog vystavovatelů včetně odkazů na jejich internetové
stránky.
Těm, kdo si chtějí svou digitální vizitku vyrobit sami, dodává Adivan vizitky
prázdné. Na jih od našich hranic v Rakousku začala éra digitální vizitky v létě
1999: vstupenka na veletrh nabídek investic a investičních příležitostí v
polovině září byla již digitální. Předpoklady hovoří o tom, že do konce roku
1999 se prodá více než 1 milion kusů a příští rok asi 5 milionů. Tento
předpoklad vychází z faktu, že se ročně na celém světě vyrobí 9 miliard CD, z
toho se více než 20 % uplatní v oblasti reklamy a public relations. Na rostoucí
oblibě stříbrných disků nic nezmění ani blížící se nahrazení CD formátu
formátem DVD. Tento formát je vlastně jenom CD s mnohem vyšší kapacitou, to
znamená, že digitální vizitka pojme daleko více informací.-red-

Lekarna. cz
jana pelikánová

Pod touto webovskou adresou od konce listopadu naleznete první český
zdravotnický server, který si klade za cíl srozumitelně, objektivně, aktuálně a
čitelně informovat laickou veřejnost o problematice zdraví. Určitě jej ocení
zejména ti, kteří si nedokáží (či nemohou) prostě jen tak na pár dní lehnout a
ničit bacily v posteli. Naleznou zde totiž nejen informace o volně prodejných
lécích a jejich užívání a složení, ale i populárně psané články o nemocech,
způsobu léčení atd. Server v žádném případě nezasupluje lékaře, ale poradí či
navede, co v případě potřeby dělat. K dispozici bude informační servis třeba s
kontakty na zdravotnická zařízení, otevírací dobu nejbližší lékárny nebo
on-line zdravotnická poradna. Celý projekt není dílem nějaké zdravotnické
organizace, ale vznikl jako koníček jednoho jediného nadšeného lékárníka, který
své nadšení přenesl na řadu špičkových lékařů ve svých oborech, kteří nad
serverem převzali odbornou garanci. Kromě vážného čtení zde naleznete i
fejetony a časem se budete moci "zapsat" do různých klubů.












Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.