Krátké zprávy

Archiv | 01.05.00

Jubilejný ročník výstavy COFAXStanislav Manca Najväčšia slovenská výstava hardvéru, softvéru, telekomunikácií a kancelárskeho vybavenia Cofax 2000 sa dostala do 10. ročníka. 6. roč...

Jubilejný ročník výstavy COFAX
Stanislav Manca
Najväčšia slovenská výstava hardvéru, softvéru, telekomunikácií a kancelárskeho
vybavenia Cofax 2000 sa dostala do 10. ročníka. 6. ročník medzinárodnej
konferencie Telekomunikácie 2000 je zameraný na problematiku informačnej
spoločnosti, multimediálnych telekomunikácií a televzdelávania. Ťažiskovými
témami ďalšieho rozvoja telekomunikácií je konvergencia komunikačných,
mediálnych a informačných systémov. Cieíom konferencie je oboznámiť odbornú,
ale aj laickú verejnosť s novými poznatkami v tejto oblasti, ako aj reagovať na
najnovšie trendy v telekomunikačných službách, technológiách a multimediálnych
systémoch. Priestor dostanú témy z oblasti legislatívy, štandardizácie,
procesov deregulácie, televzdelávania, tvorby infraštruktúry a jej vplyvu na
rozvoj informačnej spoločnosti.
IT Forum 2000 si dalo za cieí mapovať vývojové trendy, predstavovať progresívne
technológie, produkty a služby a priniesť názory a vízie popredných
predstaviteíov IT priemyslu na Slovensku. Súčasťou budú aj panelové diskusie s
témami ako Distribučný trh na Slovensku, Vývoj a zmeny slovenského Internetu,
Vírusy a boj proti nim, Princípy Open Source tvorby softvéru, Mobilný Internet,
komunikácia tretej generácia a Súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku.
Konferenciu pripravuje redakcia odborného časopisu PC Revue. V súťaži Počítadlo
2000 cenu za mieru prínosu a inovatívnosti udelia zástupcovia odbornej tlače z
Českej a Slovenskej republiky.
SCCG je v strednej Európe najstarším každoročným stretnutím vedeckej komunity z
oblasti počítačovej grafiky a jej aplikácií, a v máji 2000 bude už 16. ročník.
Filozofiou konferencie je umožniť najlepším študentom a mladým výskumným
pracovníkom stretnutie so špičkovými odborníkmi svetovej úrovne. V tohoročnom
medzinárodnom programovom výbore pÖsobia desiatky globálne renomovaných
expertov. Doplnkom konferencie je 4. Stredoeurópsky študentský seminár z
počítačovej grafiky, kde odznejú prednášky z piatich stredoeurópskych krajín.
Inováciou v roku 2000 bude prvá pozvaná prednáška o histórii používania 3D
grafiky pre počítačové hry.
Celoslovenská programátorská súťaž družstev Programujem s Cofaxom sa tradične
koná v rámci výstavy Cofax, a toho roku to bude už 7. ročník. Odbornú garanciu
a regulárny priebeh zabezpečujú pracovníci a študenti Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK. Na adresu Ústavu informatiky MFF UK prišlo do uzávierky prvého
korešpondenčného kola vyše 70 riešení.
Nad výstavou prevzali záštitu predseda vlády Mikuláš Dzurinda, minister dopravy
a spojov Jozef Macejko a predseda SOPK Peter Mihók. Výstava Cofax 2000 bude vo
výstavnom a kongresovom centre Incheba v halách A1 a D, 2.-5. mája 2000. Prvý
deň výstavy bude vyhradený pre odbornú verejnosť, pre
vystavovateíov a novinárov bude pripravené tlačové stredisko.

Krátké zprávy
Lacnejší Internet od ST
Od 1. marca Slovenské telekomunikácie ponúkajú lacnejšie pripojenie dial-up
Internet. Pre menej náročných zákazníkov ponúkajú teraz ST program Kontakt.
Služba je prístupná v pracovných dňoch od 18.00 do 8.00 ráno a nepretržite
počas víkendu, pričom doba pripojenia nie je obmedzená. Druhým programom je
Kontakt plus, ktorý poskytuje neobmedzené pripojenie počas celého týždňa. V
obidvoch prípadoch dostane zákazník emailovú adresu v tvare meno@xx.telecom.sk
v rozsahu 4 MB a pri programe Kontakt plus aj 2 MB priestoru pre prezentáciu
svojej firmy na adrese www.xx.telecom.sk/meno. Pre náročnejších zákazníkov sú
určené služby Profit a Profit plus, ktoré ponúkajú emailové adresy v tvare
meno@firma.sk a 2 MB priestoru pre prezentáciu firiem na adrese www.firma.sk.
Zriadenie týchto služieb je bezplatné.-man
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.