Krátké zprávy

Archiv | 01.05.00

Úzkou spolupráci s partnery a oboustrannou výměnu informací považuje firma zanezbytnou součást obchodního úspěchu. Semináře Partners3 jsou určeny pro autorizované i neautorizované pa...

Úzkou spolupráci s partnery a oboustrannou výměnu informací považuje firma za
nezbytnou součást obchodního úspěchu. Semináře Partners3 jsou určeny pro
autorizované i neautorizované partnery prodejce produktů firmy 3Com.
Autorizační testy probíhají vždy při podzimní části technických dnů, partnerské
firmy, které test úspěšně složí, získávají certifikát "Networking Partner" pro
následující kalendářní rok.
Více informací naleznete na webových stránkách společnosti 3Com na adresách
www. 3com.cz a www.3 com. com.-FEL

Oracle prošel
Společnost Oracle oznámila, že produkt Oracle Advanced Security prošel jednou z
nejpřísnějších certifikací, jež má vysoké požadavky na ochranu pro vládní
organizace.
Oracle Advanced Security for Oracle8i Release 8.1.6 nástroj, který chrání velké
sítě a rozšiřuje ochranu při přístupu k Internetu obdržel Federal Infromation
Processing Standard 140-1 Level 2 validation. FIPS 140-1 Level 2 certifikuje,
že data přenášená do databáze a publikovaná z databáze jsou chráněna silnými
kryptografickými algoritmy.
Oracle Advanced Security chrání proti hrozbám, kterým jsou vystaveny firemní
sítě. Zajišťuje integritu dat, soukromí, ověení a autorizaci při přenosu dat
přes interní a externí sítě. Oracle Advance Security Option pak šifruje data,
ověřuje uživatelovu identitu a pracuje s digitálními podpisy, vede soukromé
klíče a poskytuje další služby, jež jsou schváleny vládními autorizovanými
laboratořemi.-FEL

Ocenění
Sybase SQL Anywhere Studio, mobilní řešení společnosti Sybase, získalo na šesté
konferenci Mobile Insights Conference nejvyšší ocenění v kategorii databází.
Porota skládající se z 35 předních analytiků z oblasti mobilní výpočetní
techniky a zástupců tisku udělila společnosti Sybase cenu Mobile Insights
Mobility Award.-FEL

Síťové řešení Kyocera
Jedna z posledních novinek z dílny společnosti Kyocera, jejímž výhradním
zástupcem u nás je firma Janus, s. r. o. (www.janus.cz), je tiskárna střední
třídy FS-1750/N24. Tiskne rychlostí 14 stránek A4 za minutu ve skutečném
rozlišení 1 200 dpi a je pohotovým pomocníkem ve všech typech sítí.
Pro síť FastEthernet používá tiskový server SB-110. Ten podporuje deset
protokolů a pro tisk na PC používá standardní TCP/IP protokol. Přenáší data
rychlostí 2 MB/s. Základem technologie karty je čip S5-ASIC. Podstatně
zrychluje práci tiskárny a vyplatí se zejména při tisku rozsáhlých dokumentů s
vysokým rozlišením. Zabezpečení přístupu k tisku probíhá pomocí služby IP
Security Printing. Funkce je založena na rozpoznávání IP adres a umožňuje
definovat omezení přístupu, práva uživatelům tiskáren a podobně.-FEL

Intel podporuje
Společnost Intel oznámila podporu operačnímu systému Microsoft Windows 2000.
Firmy Intel a Microsoft společně pracovaly na tom, aby byl operační systém
Windows 2000 optimalizován pro platformy procesorů Pentium III a Pentium III
Xeon. Servery založené na architektuře Intel a na procesorech Pentium III
přinášejí v kombinaci s Windows 2000 vyrovnané prostředí, které se dobře
adaptuje na neustálý vývoj Internetu a které snadněji pracuje s aplikacemi a
službami e-businessu.

Sítě světovou ekonomiku rozhodně nezabrzdí
Petr Felt
Na mezinárodní tiskové konferenci, kterou nedávno uspořádala společnost Allied
Telesyn ve Vídni, jsem měl možnost setkat se s obchodní manažerkou firmy Allied
Telesyn pro východní Evropu Libuší Schneider a zeptat se na její názory,
týkající se trendů v oblasti rozvoje sítí blízké budoucnosti. Zde jsou některé
z nich:
Síťové produkty

Trh síťových prvků má stále rostoucí tendenci. Za rok 1999 vzrostl o 6,8 % a
předpoklad pro rok 2000 je 8,2% nárůst. Výrobci, kteří byli dříve zaměřeni na
produkci telefonních ústředen a dalších telekomunikačních zařízení, se snaží
rychle etablovat na nových trzích s produkty pro hlasovou, datovou a
videokomunikaci. K dosažení růstu využívají zejména akvizice a samozřejmě
vlastní výzkum a vývoj.
Všichni současní provozovatelé sítí jakož i nově příchozí investují obrovské
částky, s cílem podstatně zvýšit kapacitu sítí, aby tyto byly schopny přenášet
data vysokou rychlostí. Dále jim jde o vylepšení inteligence pevných sítí, aby
jejich zákazníci mohli plně využít nových služeb.
Klíčové oblasti inovací zahrnují:

- přijetí síťových zařízení založených na IP protokolu včetně Frame Relay, ATM
a IP produktů pro páteřní datové sítě. Síťová zařízení včetně přepínačů a
softwaru pro řízení sítí a řešení, jež nabídnou různé úrovně kvality služeb
(Quality of Services),
- přijetí otevřených standardů rozhraní pro zúčtování služeb,

- přijetí integrovaných a inteligentních řešení pro spínané hlasové a mobilní
celulární sítě,
- vývoj optických síťových infrastruktur používajících SDH (Synchronous Digital
Hierarchy) technologii pro přenos po optickém vláknu a rovněž řídicích systémů
pro centralizovaný management sítí.

Pokud jde o infrastrukturu a spínací zařízení, půjde v blízké budoucnosti o
následující trendy:
- prudké zvýšení investic předních poskytovatelů telekomunikačních služeb,
nevylučuji prudkou cenovou válku,

- snížení počtu objednávek na budování nových sítí, spíše nastane modernizace
sítí stávajících,
- prudký nárůst výkonnosti podmořských přenosových systémů, přičemž satelitní
aktivity by si měly zachovat stabilní růst.

Sítě LAN

Sítě LAN se rozvíjejí rok od roku rychleji. Tomuto prostředí dominuje Ethernet
největší změny můžeme zaznamenat v oblasti Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit
Ethernetu (1 Gb/s). Tyto trendy vedou ve světě k rychlé výměně pomalých LAN za
vysokorychlostní, kde nastupují právě výše zmíněný Fast a Gigabit Ethernet. Z
technologického pohledu jsou novými oblastmi bezdrátové LAN a přenosy dat po
elektrorozvodné síti. Pokud jde o produkty, tak roste odbyt spínačů na třetí
vrstvě, a to díky jejich vysokému výkonu a škálovatelnosti, tedy vlastnostem
typickým pro směrovače, a dále díky nižším pořizovacím cenám, typickým pro
přepínače.
Sítě WAN a VPN

V této oblasti pokračuje trend vývoje nových generací sítí zajišťujících
různorodé služby založené na IP protokolech, důraz je kladen na zlepšování
kvality služeb (QoS), na pořadu dne jsou superrychlé směrovače a přepínače a
zvyšující se integrace mezi pevnými a mobilními službami. Kromě probíhající
konvergence dat a telefonních sítí také nastává konvergence sítí veřejných a
privátních. Privátní sítě se stávají virtuálními privátními sítěmi (VPN),
založenými na veřejných sítích s různorodými službami, a hlasové a datové
virtuální privátní sítě jsou technicky integrovány, což je důsledek růstu
"paketové telefonie", která zahrnuje přenos hlasu přes paketové sítě (nespojově
orientované), jako jsou např. VoATM (Voice over ATM), VoFR (Voice over Frame
Relay) a VoIP (Voice over IP).
Za klíčové charakteristiky nových generací síti WAN považuji:

- sdílení optických páteřních sítí založených na paketovém přenosu,

- soubor vysokorychlostních přístupových technik k pevným a bezdrátovým sítím,
- inteligentní řízení sítí.

Virtuální privátní sítě (VPN) se v počátku začaly objevovat u Frame Relay,
nedávno byly s úspěchem aplikovány u technologie ATM, zvláště pro její
zabezpečení a kvalitu služeb (QoS). Nové virtuální privátní sítě budou
podporovány novými nespojově orientovanými veřejnými sítěmi, založenými na IP
protokolech, které poběží na řízených páteřních sítích s garantovanou
průchodností pro různé typy provozu. Oblíbený Internet má dnes vedoucí
postavení jako levná alternativa virtuální privátní sítě Virtual Private
Internet (VPI).
Optika

Celosvětovým trendem je přenos dat po optických kabelech, zvláště u páteřních
sítí a sítí WAN. Kapacita optických vláken roste rychleji než výkon
integrovaných obvodů. Za posledních deset let vzrostla rychlost integrovaných
obvodů 60x, přičemž kapacita optických vláken až 200x. Podle expertů z
Bellových laboratoří je šířka pásma optického vlákna nyní využívána pouze
částečně a může dosáhnout 50 THz, a možná i více.
Skleněné vlákno nahrazuje měď především u dálkových sítí, ale také se používá u
sítí lokálních, převážně u páteří LAN. Zatím se kvůli pořizovací ceně
neinstaluje až ke koncovému uživateli ten navíc zatím nepotřebuje takovou šířku
pásma kromě toho kroucená dvoulinka a technologie xDSL zajišťují dostatečnou
rychlost přenosu. Nyní jsou na výsluní technologie WDM (Wavelength Division
Multiplexing) a DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), kde jedno
optické vlákno najednou přenáší několik desítek paprsků, umístěných těsně vedle
sebe. Ve vývoji také hrají podstatnou roli podpůrné technologie jako např.
optické zesilovače, úzkopásmové lasery, nové světelné zdroje. Nyní je situace
taková, že DWDM a příslušné zesilovače umožňují dálkové přenosy rychlostí 1,6
Tb/s.
Technologie Chirped-pulse Wavelength Division Multiplexing (CPWDM) dokáže
multiplexovat a přenést po jednom vláknu několik set kanálů, přičemž každý z
nich nese desítky megabitů za vteřinu.

Na závěr obchod

Na závěr bych se ráda zmínila o situaci ve střední a východní Evropě. Z
produktů, které dodáváme na tyto trhy, prodáváme 30 % do Ruska, 22 % do
Rumunska, 15 % do Polska, 10 % do České republiky, 10 % na Ukrajinu a
zbývajících 13 % připadá na ostatní země v regionu. Trh zde má stále rostoucí
tendenci, je poměrně dost orientován na dodávky komplexních řešení a služby,
požadovány jsou high-tech technologie, a samozřejmě důležitou roli zde hrají
ceny.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.