Krátké zprávy

Archiv | 01.09.99

Allied Telesyn International sází na sítě WANZačátkem července proběhlo ve Vídni setkání novinářů ze zemí celé Evropy s předními představiteli společnosti Allied Telesyn Internat...

Allied Telesyn International sází na sítě WAN
Začátkem července proběhlo ve Vídni setkání novinářů ze zemí celé Evropy s
předními představiteli společnosti Allied Telesyn International. Síťové
produkty této firmy jsou známé po celém světě. Hlavní osobou, zodpovědnou ve
společnosti za obchod, je senior viceprezident prodeje a marketingu pan Sean
Keohane. Využil jsem možnosti blíže seznámit naše čtenáře s plány a záměry
společnosti ATI, a položil jsem panu Keohanovi několik otázek:
? Můžete nám, pane Keohane, říci v krátkosti něco o společnosti Allied Telesyn
International?
K: Naše společnost byla založena v roce 1987 a působí v USA, Evropě a v oblasti
Asie/Pacifik. Ředitelství společnosti je ve Spojených státech, výrobní podniky
pak v Singapuru. Firma každým rokem roste, v tomto roce očekáváme výnosy kolem
350 milionů USD.
Je dodavatelem síťových technologií a produktů. Výrobní program je velmi
široký, zahrnuje síťové produkty pro malé sítě, rozsáhlé sítě a Internet. Naše
produkty pro Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet vyžadují malé provozní
náklady, mají zajímavé záruční doby (1 rok, 5 let, případně po celou dobu
životnosti) a mají zajištěnou bezplatnou technickou podporu. Výhodné záruční
doby a bezplatnou podporu si můžeme dovolit proto, že kontrola kvality je v
našich výrobních závodech na velmi vysoké úrovni. Investovali jsme mnoho peněz
do testovacích zařízení, takže testujeme detailně každý výrobek. Zatím se nám
vysoké investice v tomto směru vyplatily a hodláme v nich do budoucna
pokračovat.
? Allied Telesyn International je tedy společností s mezinárodní působností,
takže její struktura hraje velikou roli. Můžete nám ji přiblížit?
K: Jednotlivé divize společnosti máme rozděleny podle výrobního programu:
přepínače, huby, adaptéry, média produkty a konvertory, Smart Office a routery.
Sesterská firma Allied Telesis KK působí v Japonsku, výrobní závody jsou pak v
Singapuru. Obchodní skupiny máme dvě: jedna zajišťuje obchod v regionu USA,
Kanada, Latinská Amerika, druhá v Evropě, Asii a Africe. Manažeři obchodních
skupin se často scházejí na poradách, jinak pro komunikaci v celé firmě
používáme moderní komunikační systém založený také na našich produktech.
? Ve které oblasti síťových technologií působíte?
K: Naše firma má stabilizovanou pozici prakticky v celém sektoru síťových
technologií, a průběžnými investicemi do technologií jako jsou přepínání a
optické sítě si hodlá zajistit stálý růst. Chceme rozšiřovat svou nabídku
především tam, kde máme velký podíl na celosvětovém trhu v transceiverech,
opakovačích, média konvertorech a neřízených hubech, dále v oblasti jednoi
vícevidových optických technologií; snažíme se také o zvýšení našeho podílu v
adaptérech, řízených hubech a přepínačích. Naším mottem je: nabídnout za
zajímavou cenu nejmodernější technologie, které umožní lidem přístup k
informacím.
? Dozvěděl jsem se, že rozšiřujete svou působnost v sítích WAN. Je to pravda?
K: Ano, naše společnost nedávno převzala divizi Internet Access společnosti
Teltrend, Inc., a to svou japonskou sesterskou společností Allied Telesis KK.
Touto akvizicí se snažíme zpřístupnit malým a středně velkým firmám připojení k
WAN pomocí ověřených moderních technologií. Spadá sem řešení pro veřejné
telefonní sítě (PSTN), ISDN a xDSL, stejně jako T1, Frame Relay a propojení
pomocí pronajatých linek. Především klademe důraz na nejnovější bezpečnostní
prvky, které zajistí ochranu zákaznické sítě. Ty jsou obzvláště důležité při
trvalém připojení firem k Internetu a k sítím WAN. Připojitelnost k Internetu
se rychle stává jedním z rozhodujících faktorů úspěchu malých a středně velkých
podniků, přičemž výhody se budou dále násobit, až se konvergence LAN a WAN s
hlasovými a datovými přenosy stane praktickou realitou. Pro nás jako pro
společnost působící v oboru LAN představuje převzetí firmy z oblasti WAN
důležité doplnění, které nám umožňuje nabízet našim zákazníkům širokou paletu
ověřených LAN a WAN řešení za konkurenční ceny.
? Využívá vaše společnost outsourcing?
K: Ano, máme v této oblasti poměrně veliké zkušenosti, už proto, že jsme na ní
životně závislí. Nevyvíjíme totiž nové mikroprocesory ani další čipy, ale
odebíráme je od jiných společností. Na první pohled to vypadá jako nevýhoda,
ale máme s výrobci čipů velice úzké kontakty a dobré zkušenosti. Požadavky
zákazníků tedy informace z našich pracovišť technické podpory okamžitě
analyzujeme a zpracované je předáváme našim spolupracujícím výrobcům čipů,
kteří tyto poznatky aplikují v co nejkratší době do nových generací čipů. Ti
jsou kromě toho konkurencí nuceni dávat na trh včas moderní produkty, a my jim
k tomu prostřednictvím našich informací vydatně pomáháme.
? Jak se podle Vás bude vyvíjet oblast síťových technologií v blízké
budoucnosti?
K: Podle mého názoru je růst společností, od malých až po velké mezinárodní,
stále více závislý na sítích. Vše začalo před pár lety sdílením souborů a
tiskáren, a rozvoj síťových technologií rychle pokračuje. Nyní slouží k
přístupu k aplikacím, sdílení prostředků při vývojových pracích, synchronizaci
úkolů, videokonferencím, oběhu dokumentů a např. k zasílání zpráv, přičemž
další možnosti využití sítí se chystají.
Dříve se 80 % přenosů odehrávalo v lokálních sítích a zbývajících 20 % v sítích
WAN. Dnes je poměr zcela obrácený. Zdálo by se, že expanze sítí zpomalí svůj
růst. Analytici však tvrdí, že příjmy z prodeje síťového hardwaru dosáhnou v
roce 2000 50 miliard USD a že provoz na páteřních sítích vzroste každý rok o
dalších 30 %. Tradiční Ethernet s páteřními sítěmi FDD je postupně nahrazován
Fast Ethernetem s páteřními sítěmi založenými na Gigabit Ethernetu, za účelem
zrychlení a rozšíření pásma. Přichází doba, kdy bude každý desktop připojen k
síti Fast Ethernetem.
? Na úplný závěr vám položím zcela soukromou otázku. Podle vaši postavy bych
tipoval, že vám sport není cizí. Nemám pravdu?
K: Ano, máte, od dětství jsem náruživým sportovcem. Závodně jsem hrál fotbal
(soccer), ne americký, ale ten, který se hraje u vás. Pamatuji si mnoho vašich
sportovců z dřívější doby, a sleduji ty mladé i nyní, i když dnes převážně
působí v zahraničních soutěžích. Kromě fotbalu si rád zahraji i golf. Nejenže
se zde setkávám se zajímavými lidmi, ale hlavně se udržuji v tělesné kondici,
protože při práci většinou sedím v kanceláři nebo v letadle. Při mém náročném
zaměstnání by to bez sportu ani nešlo. Rodinným zázemím je mi manželka, syn a
dcera.

Sean Keohane má více než 18 let praxe v marketingu, prodeji a ve vedení v
průmyslu polovodičů. Předtím, než začal působit ve společnosti Allied Telesyn,
pracoval několik let jako ředitel marketingu společnosti National Semiconductor
Zde hrál klíčovou roli při vytváření a implementaci výrobní a obchodní
strategie v oblasti čipů pro Ethernet a Fast Ethernet. Vystudoval fakultu
Řízení obchodu (Business Management) na universitě v San José a je držitelem
titulu MBA, jejž získal tamtéž.


Nový ředitel
Představenstvo společnosti Compaq Computer Corporation jednohlasně zvolilo
Michaela D. Capellase (44) do pozice prezidenta a vrchního výkonného ředitele
(CEO). Pan Capellas se současně stal členem představenstva firmy. "Compaq má
díky tomuto jmenování vše nezbytné pro to, aby se dostal do čela intenzivní
revoluce v oblasti informačních technologií," řekl Benjamin M. Rosen, předseda
představenstva společnosti Compaq.
M. D. Capellas doposud zastával funkci vrchního provozního ředitele (COO). Byl
odpovědný za strategické plánování, organizační přizpůsobení a chod společnosti.


Soutěž o GSM 1 800
Společnost Western Wireless International (WWI) krátce po vítězství v podobné
soutěži v Chorvatsku se chce zúčastnit i výběrového řízení na třetího operátora
GSM v České republice. Společnost Western Wireless International je kromě USA
držitelem licencí také v Irsku, Lotyšsku, na Islandu, v Gruzii a nyní také v
Chorvatsku. V Chorvatsku působí WWI v konsorciu s rakouskou společností
Mobilkom a čtyřmi chorvatskými firmami. V České republice zatím svého partnera
neoznámila.


Systém TETRA se skloňuje ve všech pádech
TETRA (Terestrial Trunked Radio) je otevřeným digitálním standardem vyvinutým a
vytvořeným v Evropě, nad nímž drží patronát Evropský institut pro
telekomunikační standardy (ETSI). Svojí koncepcí je příbuzný standardu GSM pro
mobilní telefonování, přinejmenším už jen tím, že je založen na technologii
TDMA (Time Divison Multiple Access). Standard TETRA se vztahuje na dvoucestné
rádiové systémy, používané jak obchodními, tak průmyslovými společnostmi, ale
hlavně veřejnými a bezpečnostními službami, jako jsou policie, hasiči,
zdravotní a přepravní služby. Z toho vyplývá, že jde o významný komunikační
systém, kterým stát zajišťuje péči o své obyvatele prostřednictvím svých
bezpečnostních (policie) a záchranných (hasiči, zdravotnická služba) složek.

Vlastnosti systému TETRA
V systému TETRA jsou využívány dvě základní položky: přenosné radiostanice a
infrastruktura.
Přenosné radiostanice jsou svým vzhledem podobné běžným vysílačkám, které každý
zná jako občanské radiostanice ve veřejném pásmu. Jsou přece jen trochu
robustní, protože musí při akcích něco vydržet, přičemž i akumulátor musí mít
dlouhou životnost, aby nějaký ten den vydržel náročný provoz. Pro použití, kde
se nepředpokládá hrubší zacházení, se zanedlouho objeví přístroje podobné
dnešním mobilním telefonům stejných vlastností, ale menší mechanické odolnosti.
Infrastruktura je stejná jako u GSM. Systém základnových stanic (BTS)
zabezpečuje pokrytí rádiovým signálem vymezeného území. Datový signál od nich
vede do ústředny nebo více ústředen celého systému, dnes povětšinou
mikrovlnnými spoji. Všechny mobilní stanice v okruhu každé BTS s ní komunikují,
signály jdou do ústředny a odtud na místo určení.
Systém TETRA poskytuje plně duplexní hlasový provoz a současně přenosy dat
(něco jako SMS). Zatímco GSM přenáší dnes v jednom kanálu data rychlostí 9,6
Kb/s, TETRA může kombinací všech svých 4 slotů již nyní nabídnout přenosy
nechráněných dat rychlostí až 28,8 Kb/s. Systém GSM je přirozeně spojově
orientovaný, na GPRS se zatím čeká. TETRA umí rovnou zajistit paketové datové
služby, jak spojově, tak i nespojově orientované. Unikátní vlastností TETRy je
tzv. Direct Mode (přímý mod), jenž umožňuje provoz mezi terminály bez použití
infrastruktury (vhodné při katastrofách, kdy nemusí infrastruktura v postižené
oblasti fungovat, a záchranáři tedy musí vystačit jenom s přímou komunikací).
U TETRY je šířka jednoho kmitočtového kanálu 25 kHz (u GSM 200 kHz). Na něm
mohou jít souběžně 4 hovory nebo datové přenosy. Architektura TETRY je plně
škálovatelná, od velkokapacitních celonárodních systémů, až k malým systémům s
jednou základnovou stanicí. Pro veřejné, záchranné a bezpečnostní služby je
vyčleněno pásmo 380-400 MHz, pro civilní uživatele v Evropě 410-430 MHz a pro
civilní uživatele v některých jiných zemích pak pásmo 450-470 MHz.
Systémy TETRA dnes vyrábějí všechny přední výrobci telekomunikační techniky:
Motorola, Nokia, Ericsson, Philips, Siemens, Italtel a další. Kromě u
záchranných služeb a bezpečnostních složek se dají použít v dopravě (letiště,
autobusy, taxíky, železnice, lodní doprava), ve výrobních průmyslových
závodech, v rozvodných závodech elektřiny, plynu, vody, stranou nezůstávají ani
privátní telekomunikační operátoři, údržba a další služby.

Jak to bylo v Maďarsku?
Evropské zastoupení Motoroly pozvalo skupinu českých novinářů, aby se na
vlastní oči přesvědčili, jak jejich systém TETRA funguje v praxi. Maďarské
ministerstvo vnitra stálo před rozhodnutím, pro jaký komunikační systém svých
složek, především policie, se má rozhodnout. Měli to jednodušší o to, že úzce
spolupracují na hranicích s Rakušany, takže si zvolili systém TETRA od firmy
Motorola, jejíž řada výrobků se jmenuje DIMETRA (Digital Motorola Enhanced
Trunked Radio), a jejž si od firmy vypůjčili na testovací provoz. Testování
začalo v listopadu loňského roku, kdy byly postupně vybudovány 3 základnové
stanice BTS a dodáno cca 150 mobilních terminálů. Tři zmíněné základnové
stanice pokrývají celé území hlavního města z 97 %. Mobilních terminálů
Motorola existuje samozřejmě více typů jako přenosné do ruky slouží MTP 200 a
MTP 300, stabilní do auta pak MTM 300. Koncem tohoto roku se dostane na trh
mobilní terminál podobný mobilnímu telefonu MTH 300, který je sice subtilnější
než standardní stanice, ale funkce má totožné.
V první polovině tohoto roku byl zkoušen obdobný systém od společnosti Nokia,
ale ne v takovém rozsahu. Zde šlo především o kompatibilitu základnových stanic
a mobilních terminálů Nokia s již nainstalovanými BTS a rovněž provozovanými
mobilními radiostanicemi Motoroly. Testování systému dále pokračuje a další a
další aplikace se na něj nabalují. Letošní duben proběhl v duchu zkoušení
datových přenosů krátkých textových zpráv. Při vývoji dalších aplikací mají
maďarské společnosti dveře otevřené. Nám byly předvedeny 2 zajímavé aplikace
zaintegrované do celého systému.
První z nich byl komplexní systém pro spolupráci systému TETRA se systémem GPS
umožňuje policejní centrále sledovat polohu všech policejních vozidel ve městě,
která mají samozřejmě na své palubě GPS terminál. Kromě polohy vozidla je možno
přidat do datového proudu jakákoli jiná důležitá data, např. provozní parametry
motoru, případně data posbíraná z různých senzorů na vozidle. Vozidla je možno
sledovat v reálném čase, ale přesné záznamy se ukládají do logu, takže si je
možno přehrát situace, které nastaly v minulých dnech.
Druhá aplikace řeší rychlý přenos otisků prstů, např. z ulice do centrálního
registru otisků prstů. Osoba tak může být identifikována na dálku do pěti
minut. Celý obrázek otisku se nevysílá, ale pouze určité jeho body se
zkomprimují a vyšlou. Hlavní podmínkou pro využívání této pokrokové technologie
ale bude vybudování rozsáhlé centrální databáze elektronických otisků prstů,
která bude sloužit pro porovnávání a rychlé vyhodnocení.
V nejbližší době Maďaři plánují výstavbu BTS na hranicích s Rakouskem, aby
mohli lépe spolupracovat při hlídání státních hranic, a pak asi přijde na řadu
nákup celého systému a jeho postupná instalace po celé zemi. Právě v těchto
dnech je s nákupem předběhli Poláci, kteří již systém zakoupili a dali se do
jeho instalace. A nakonec můj osobní poznatek:
když jsme s představiteli ministerstva vnitra zodpovědnými za komunikace
hovořili, zaujala mne jejich vysoká odbornost a profesionalita, a opravdový
zájem o provozní náklady systému.


Křišťálový disk ’99
V rámci doprovodného programu Mezinárodního veletrhu informačních technologií
INVEX-COMPUTER \99 (4.-8. října 1999) vyhlásila reklamní agentura FAIR AGENCY,
spol. s r. o., ve spolupráci s časopisy CAD, CHIP, COMPUTERWORLD, PC WORLD a
SOFTWAROVÉ NOVINY soutěž o nejlepší exponát veletrhu Křišťálový disk \99. Tato
soutěž je již tradičně nedílnou součástí doprovodného programu veletrhu
INVEX-COMPUTER.
Oproti loňskému ročníku došlo v organizaci soutěže k jedné velmi významné změně
přihlášky do soutěže se přijímají pouze elektronickou cestou. K tomuto
rozhodnutí dospěli vyhlašovatel soutěže, organizátor veletrhu, zástupci
odborných redakcí a rektor Masarykovy univerzity prof. Zlatuška (reprezentant
skupinu odborníků z akademické půdy) na pracovní schůzce, která proběhla v Brně
koncem června. Kromě této podstatné změny na ní byly projednány kompletní
stanovy letošní soutěže o Křišťálový disk (mimo jiné kategorie, systém
hodnocení a vyhlášení výsledků, obsah a forma přihlášky).
Na přelomu července a srpna obdrželi všichni vystavovatelé stanovy soutěže, ve
kterých byli s "revoluční" myšlenkou elektronických přihlášek seznámeni. K
přihlášení do soutěže je letos zapotřebí navštívit webovské stránky FAIR
AGENCY, na nichž je on-line přihláška do soutěže připravena.
S využitím Internetu se počítá i v dalším průběhu soutěže, zejména v době
samotného veletrhu INVEX COMPUTER’99.
Které z letošních exponátů si z Brna odvezou prestižní Křišťálové disky, se
dozvíme 7. října 1999 na slavnostním ceremoniálu, jenž se bude konat v
Kongresové hale hotelu Voroněž.


Profík od firmy Hyundai
Společnost AT Computers, a. s., přichází na náš trh s novým 17" monitorem
kategorie Profi. Je jím Hyundai DeluxScan B790. Je typu plug&play a plně
podporuje automatickou instalaci a nastavení v operačním systému Windows 95/98
(VESA DDC 1/2B). V České republice je nabízen za koncovou cenu 11 170 Kč bez
DPH, a je poskytována tříletá záruční doba. Další informace o tomto novém
výrobku naleznete na internetové adrese www.atcomp.
cz/produkty/katalog_premio.htm.


Expresní služby
Společnost AT Computers přichází s novou službou v oblasti servisu a reklamací,
jež se jmenuje ATC Expres Servis. V rámci této služby může kterýkoliv zákazník
obchodních partnerů firmy AT Computers reklamovat vadný monitor a za nulových
nákladů jej poslat do servisního střediska. Zde je garantována oprava monitoru
do 5 dní a jeho zaslání zpět zákazníkovi. Služba se týká všech monitorů značek
ViewSonic, Premio a Hyundai.


KeyTronic v Čechách
Společnost AT Computers, a. s., se stala distributorem produktů KeyTronic. Tato
společnost je předním světovým výrobcem klávesnic a polohovacích klávesnic pro
osobní počítače. Na svá inovační polohovací zařízení má zaregistrováno více než
40 mezinárodních patentů. Klávesnice této značky jsou produkovány ve více než
40 jazykových mutacích.
Nejvýznamnějším patentem KeyTronicu je myš na nožičkách, která funguje díky
bezkuličkové technologii i v těch nejméně příznivých podmínkách. Mezi poslední
novinky patří např. Ergoforce technologie klávesnic. Klávesnice vyrobené touto
technologií definují různé velikosti síly nutné pro stisk jednotlivých kláves,
což dává uživateli menší pocit únavy prstů.


Stále rychleji
Společnost Intel představila dva nové procesory, Pentium III 600 MHz pro
internetové i ostatní aplikace vyžadující vysoký výkon, a dále procesor Celeron
500 MHz pro PC v cenové kategorii pod 1 000 USD.
Procesor Pentium III 600 MHz, který má 9,5 milionu tranzistorů a L2 cache 512
KB, je nyní k dispozici v množství 1 000 jednotek za 669 USD. Procesory Pentium
III jsou také k dispozici v řadě 550, 500 a 450 MHz. Procesory Intel Celeron se
nyní nabízejí v rychlostech 500, 466, 433, 400, 366 a 333 MHz. Procesor Celeron
500 MHz, jenž je k dispozici v balení PPGA (Plastic Pin Grid Array), se dodává
v množstvích po 1 000 jednotkách za 167 USD. Oba procesory jsou dnes k dostání
v systémech hlavních výrobců PC, a stejně tak v balíčcích u prodejců a
resellerů produktů společnosti Intel.


600MHz procesory už tikají
Společnost Compaq Computer Corporation má nové přírůstky do rodiny osobních
počítačů řady Compaq Deskpro EN a pracovních stanic řad Compaq Professional
Workstation AP200 a AP400, které jsou založeny na nových procesorech Intel
Pentium III na frekvenci 600 MHz.
Řada Deskpro EN bude k dispozici jako desktop, minitower a v malém provedení
(tzv. small form factor). Cena nového počítače řady Compaq Deskpro EN s
procesorem Pentium III 600 MHz začíná na 2 239 USD (včetně monitoru Compaq
S700).


600 MHz na pořadu dne
Společnost SGI oznámila podporu nového procesoru Intel Pentium III s taktem 600
MHz pro pracovní stanice Silicon Graphics 320, pracující pod operačním systémem
Windows NT. Silicon Graphics 320 s novým procesorem dosahují znatelně vyššího
výkonu v 2D i 3D grafice a editaci videa.
Grafická čipová sada Cobalt přenáší díky své vysoké vnitřní propustnosti
(komunikace procesor paměť probíhá rychlostí až 3,2 GB) zvýšený procesorový
takt do znatelného růstu grafického i výpočetního výkonu. V grafických testech
Pro/E dosáhl systém Silicon Graphics 320 o více než 20 % vyššího výkonu ve
srovnání se stejným testem stroje s procesorem Pentium III 500 MHz.


S O.K. Kartou do Comforu
Firma Comfor ve spolupráci se společností Multiservis nabízí od srpna 1999 svým
zákazníkům možnost nákupu formou revolveringového úvěru. Tato služba umožňuje
nákup zboží bez potřebné hotovosti a dovoluje opakovaný nákup na splátky.
Na rozdíl od leasingu se zákazník stává ihned po zakoupení zboží jeho
vlastníkem a může uskutečnit neomezený počet nákupů až do výše poskytnutého
úvěrového rámce. Postupným splácením obnovuje zákazník výši úvěrového rámce, a
zvyšuje tak sumu, za kterou může opět nakupovat. Je možné kombinovat úvěr a
platbu v hotovosti.


Výkonný AlphaServer
Společnost Compaq Computer uvedla nový vysocevýkonný a cenově dostupný
AlphaServer řady GS Global Server. Vstupním bodem špičkové řady AlphaServer GS
je AlphaServer GS60E, šestiprocesorový systém s pamětí 12 GB, který nabízí
výborný výkon pro nejnáročnější podnikové a technické aplikace. Díky
dostupnosti, kterou zajišťují operační systémy Compaq Tru64 UNIX a OpenVMS, a
flexibilitě v rozšiřování počítačového prostředí při současném zachování
jednoduchosti provozu a údržby představuje AlphaServer GS60E ideální platformu
pro řešení NonStop eBusiness v oblastech elektronického obchodování, Business
Intelligence nebo podnikových aplikací.


Compaq zrychluje
Společnost Compaq Computer celosvětově ohlásila počátkem srpna nové pracovní
stanice založené na novém procesoru Alpha Compaq AlphaStation XP1000/667 MHz,
jež jako první prolomily magickou hranici 600 MHz. Jedná se o první systém
Compaq, který obsahuje nový 667MHz čip Alpha 21264 (EV67) podporovány jsou
operační systémy Compaq Tru64 UNIX, Linux, OpenVMS a Windows NT.
Nová pracovní stanice byla vytvořena především pro designéry a techniky, kteří
požadují systémy založené na architektuře RISC a vyžadují nadstandardní výkon v
prostředí 3D. Cílovými trhy jsou špičkové systémy CAD, CAE, oblast náročných
technických výpočtů a geografické informační systémy (GIS).


Starý známý
Společnost Western Digital oznámila, že novým ředitelem její pražské pobočky
byl jmenován David Sanford. David Sanford bude odpovědný za prodej pevných
disků společnosti WD ve střední a východní Evropě. Přešel ke společnosti WD z
firmy Datrontech, odkud ho všichni dobře známe. Zde působil od roku 1996 jako
generální ředitel české pobočky.


APC pro Novell
Společnost American Power Conversion (APC) pokračuje ve strategii provázat
řešení APC s předními operačními systémy a ohlašuje uvedení softwaru PowerChute
plus verze 4.3.3. Tato verze je navržena pro operační systém Novell NetWare 5 a
pro adresářové služby Novell Directory Services (NDS). Poslední verze softwaru
společnosti APC, který monitoruje zdroje nepřerušitelného napájení UPS,
umožňuje jejich správu prostřednictvím adresářových služeb NDS, snižuje provoz
v síti, zlepšuje bezpečnost a zjednodušuje použití.


Bezpapírová malá kancelář
Společnost Impromat uvedla na trh skener RICOH Aficio IS01, který se svým
poměrem cena/výkon hodí právě do menších kanceláří. Nový produkt je zaměřen na
jednoduchou obsluhu. Dokáže sám rozpoznat výšku a šířku předlohy bez pomoci
operátora. Maximální výkon je 24 stránek A4 za minutu, což za osm hodin
pracovní doby dává 11 520 stránek.
Skener RICOH IS01 umožňuje oboustranně snímat dokumenty do formátu A3, a díky
konstrukci do něj uživatel může vložit i knižní předlohu. Rozlišení 400 dpi s
256 odstíny šedi je dostatečné pro běžné kancelářské dokumenty s písmem i
fotografiemi. Nový skener je dostupný ihned prostřednictvím poboček firmy
Impromat.


Compaq představil
nové jednoúčelové servery pojmenované Compaq TaskSmart C-Series, zaměřené
výhradně na zajišťování vyrovnávací paměti pro Internet. Společnost Compaq je
navrhla s cílem umožnit uživatelům a poskytovatelům internetových služeb, aby
rychleji, snáze a s menším rizikem rozvinuli řešení elektronického obchodu a
internetová řešení.
Nové servery řady TaskSmart C-Series neposkytují zákazníkům jen větší šířku
pásma pro přístup k často navštěvovaným webovým stránkám, ale zrychlují též
dobu odezvy pro Web až desetkrát a to i pro webové stránky, které se
aktualizují každou hodinu nebo častěji. Poskytovatelé internetových služeb a
uživatelé webových serverů ocení zrychlení dodávky webového obsahu. Podrobnější
informace o řadě serverů Compaq TaskSmart C-Series naleznete na adrese
www.compaq. com/tasksmart.


K7 je na světě
Společnost AMD oznámila, že začala s dodávkami svých nových procesorů sedmé
generace AMD Athlon výrobcům počítačů. Procesor, jež byl vyvíjen pod označením
AMD-K7, je nyní k dostání ve třech verzích 600, 550 a 500 MHz.
Procesor AMD Athlon je x86 kompatibilní, má superskalární mikroarchitekturu
optimalizovanou pro vysoké hodinové frekvence, cache L1 128 KB a
programovatelné, vysoce výkonné L2 cache rozhraní. Opět v něm jsou zabudovány
obvody pro technologii 3DNow!, systémová sběrnice je 200MHz a systémové
rozhraní je založeno na protokolu sběrnice Alpha EV6 s podporou škálovatelného
multiprocesoringu. První verze procesoru AMD Athlon jsou vyráběny na základě
0,25mikronové technologie v texaském Austinu.
600MHz AMD Athlon stojí 699 USD, 550MHz 479 USD, a 500MHz pak 324 USD, vše při
odběru více jak 1 000 kusů. Počítače založené na Athlonu se objeví na trhu ve
3. čtvrtletí tohoto roku.


Internetová televize
TV Visual umožnila sledovat tisícům diváků úplné zatmění Slunce v přímém
přenosu na adrese www.zatmenislunce.cz. Internetová TV Visual vysílala jako
jediná u nás přímý přenos z pásu totality (úplného zatmění) z maďarského
Szegedu. Uskutečnil se tím zároveň první živý přenos na Internetu v České
republice, kdy se natáčelo v zahraničí a diváci se připojovali na videoserver v
České republice. Zájem diváků byl velký, a tak byl pro zájemce, kteří nemohli
sledovat přímý přenos, připraven archiv záběrů z celé akce na adrese
tv.visual.cz, který byl na server umístěn ihned po skončení přímého přenosu.
Hlavním organizátorem celé akce byla společnost Moveo Production za přispění
generálního sponzora Nokia Česká republika (www. nokia.cz), Rádia City 93,7 FM
(www.radiocity.cz) a společnosti et netera, s. r. o. (www.etnetera.cz).


Gigant na polovodiče
Steve Hanson, výkonný ředitel a prezident v současnosti největší firmy
vyrábějící diskrétní, standardní analogové a standardní logické polovodičové
součástky, stisknutím vypínače "rozsvítil" novou společnost. Na tiskové
konferenci konané v sídle společnosti ve Phoenixu, státě Arizona, symbolicky
použil vypínač, a když vyslovoval slova ON Semiconductor, vyslovil tím i jméno
nové společnosti, bývalé divize společnosti Motorola, kterou dne 5. srpna
koupila společnost Texas Pacific Group.
Do společnosti ON Semiconductor patří: podniky v Leshan v Číně, v Rožnově v
České republice a v Piešťanech na Slovensku.


Horké novinky
Společnost CANON uvedla v letních dnech na trh v České republice tři novinky:
digitální videokameru DM-MV200, digitální fotoaparát PowerShot A50 a také
digitální videokameru DM-MV20i. A právě pod tím malinkým písmenkem i se ukrývá
dlouho očekávaný digitální vstup. Rozdíl 2 000 Kč, který je mezi íčkovou a
neíčkovou verzí, jíž byla věnována samostatná novinka v minulém PC WORLDu, je
jistě milým překvapením a doufejme, že znamená konec všem pokoutným a
neodborným zásahům při zprovozňování digitálního vstupu.

CANON DM-MV200
Jednočipová digitální videokamera CANON DM-MV200 je plnohodnotně vybavená
videokamera formátu MiniDV. Optika disponuje 16násobným optickým zoomem a
320násobným zoomem digitálním. Díky optické stabilizaci obrazu jste schopni i
při největším přiblížení obrazu zaznamenávat vysoce kvalitní záběry bez
rušivého chvění. Další specialita pouze od CANONU je posuvná AF Flexi Zona,
která umožňuje libovolné posouvání ostřícího rámečku po celé ploše LCD panelu
či hledáčku. Tímto způsobem lze přesně zvolit oblast, kam má videokamera
zaostřovat. Přístroj umí snadno provádět střihové operace. Lze si označit až 20
záběrů, určit jejich pořadí a videokamera automaticky sestříhá tyto záběry
právě podle zvoleného pořadí. Samozřejmostí je široká škála digitálních efektů,
formát obrazu 16:9, režim LP a SP, 8 programů nahrávání, DV výstup, FireWire
IEEE1394, Li-ion akumulátor a také bohaté základní příslušenství (dálkové
ovládání, sada AV kabelů, adaptér SCART, 30minutová MiniDV videokazeta, atd.).
Mnoho uživatelů ocení velký výklopný barevný LCD panel. Po přepnutí do režimu
PHOTO se z videokamery stává digitální fotoaparát se vším všudy. Další
zajímavostí je i skutečnost, že Li-ion akumulátor se dobíjí přímo v kameře.
Videokamera má rozměry 76 x x 100 x 157 milimetrů, váží 720 gramů a je nabízena
za cenu 39 990 Kč včetně DPH.

CANON PowerShot A50
S digitálním fotoaparátem CANON PowerShot A50 se dostáváme do megapixelové
oblasti. Tento kompakt s vysoce odolným kovovým tělem v sobě ukrývá snímací
senzor s 1 310 000 body, maximální rozlišení snímků je 1 280 x 960. Přístroj
pracuje ve dvou kompresních režimech Fine a Normal, režim CCD RAW je bez
komprimace. Paměťovým médiem je výměnná karta CompactFlash v balení je dodávána
karta s kapacitou 8MB. Objektiv F:2,6-4,0 (28-70mm ekvivalent kinofilmu)
představuje přibližně dvaapůlnásobný optický zoom. Nastavení bílé je buď
automatické nebo lze zvolit jeden z režimů: denní světlo, pod mrakem, žárovky,
zářivky. Rychlost závěrky je 2-1/750 sekundy. Fotoaparát disponuje
několikanásobnou expozicí, samospouští a vestavěným bleskem se čtyřmi režimy.
Při focení lze používat buď optický hledáček nebo barevný 2" LCD panel.
Přístroj je také vybaven speciálním režimem Stitch Assist pro tvorbu
panoramatických záběrů. V tomto režimu lze zvolit buď až 26 horizontálních,
nebo až 26 vertikálních záběrů, nebo matici snímků 2 x 2. Standardně dodávaný
software pak tyto snímky v počítači automaticky "slepí" do panoramatických
záběrů. Uživatel jistě ocení rozsáhlé dodávané příslušenství: Ni-MH akumulátor
s nabíječkou a DC propojkou, videokabel (fotoaparát má video výstup přes který
lze snímky zobrazovat v televizi), propojení na PC i Macintosh, CD-ROM s
fotografickým softwarem PhotoImpact, SlideShowMaker, TimeTunnel a již zmiňovaný
PhotoStitch. Sympatické jsou nejenom rozměry a váha (103 x 68 x 37,3 mm a 260
g), ale také cena 22 940 Kč včetně DPH.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.